Achtergrond

Competenties voor docenten vaag of graag?

Docenten moeten voortaan voldoen aan tien competenties. Deze komen bijvoorbeeld aan bod in sollicitatie- en beoordelingsgesprekken komen. Vier zijn voor alle medewerkers van de Haagse Hogeschool, de andere zes speciaal voor docenten. Om hun persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen, dat klinkt vaag, dus wat voegt het toe?
Achtergrond

De Bouwdoop van geperforeerde optrekschermen met zinken bekleding

Een grote zinken bak die elk moment kan veranderen, dat is het idee achter de nieuwbouw van Grand Hotel Karel V in Utrecht. Daarvoor zijn geperforeerde optrekschermen met zinken bekleding voor de ramen aangebracht. De gasten kunnen de zonwering naar believen openen en zo het uiterlijk van het gebouw veranderen.
Achtergrond

ID’ers kunnen begroting spannend maken

Coalitiepartijen noemen het een mooie begroting, de oppositie is kritisch. Zo te horen is er geen vuiltje aan de lucht voor het college donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen blijkt uit
Achtergrond

Aedes: meerkoppig monster

profiel > ‘Het spoor bijster’, dat is een van de omschrijvingen voor Aedes, vereniging van woningcorporaties. De koepel probeert de gelederen te sluiten, maar de tegenstellingen zijn groot. Er is de schijn van eenheid, met als recent dieptepunt de mislukte onderhandelingen over het geld voor de prachtwijken.
Achtergrond

De kloof tussen analisten en architecten dichten

Voor goede ICT-systemen is het cruciaal dat de kloof tussen analisten en architecten wordt overbrugd. Het blijkt dat de twee beroepsgroepen een andere focus hebben en soms zelfs een andere taal spreken. Vier onderzoekers, twee promovendi en twee postdocs, met hun begeleiders houden zich bezig met het probleem en werken samen met
Achtergrond

Volgend jaar komt de omgevingsvergunning

De ene noemt het een onleesbaar gedrocht, de ander een zegen. Volgend jaar moeten ze er allemaal aan geloven, want dan gaat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in die de omgevingsvergunning regelt. Dat betekent dat 25 vergunningen en ontheffingen opgaan in één.
Achtergrond

Alle zorg onder één dak

Gemak dient de mens en het is handig als je op één plek al het benodigde kan vinden. Een school wordt een leer- en leefwereld en een ziekenhuis kan straks niet meer zonder een zorgpark. Voeg deze twee plannen samen en daar ligt de toekomst van de locatie Dr. Hengeveldweg van het
top