Den Haag goedkoopste in regio

De woonlasten in Den Haag zijn lager dan de andere grote gemeenten binnen Haaglanden. In Den Haag zijn de inwoners € 550,- kwijt en in Zoetermeer, Delft en het Westland respectievelijk €614,-, €665,- en €683,-.

De verlaging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent van twee jaar geleden is één van de grootste oorzaken van de lagere lasten in de Hofstad. Hoewel de huizenprijzen de afgelopen twee jaar met zeven procent zijn gestegen, gaat de ozb niet evenveel omhoog. Dat maakte wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) bekend. Het college heeft twee jaar geleden afgesproken dat de ozb met tien procent omlaag zou gaan en dat er niet op wordt verdiend. Dat betekent dat de inkomsten van 80 miljoen euro aan ozb voor woningen en bedrijfspanden gelijk blijven. Door de stijging van zeven procent in de huizenprijzen, wordt het ozb-tarief met dezelfde zeven procent verlaagd.

Landelijk gemiddelde

De gemiddelde prijsstijging van woningen ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Dat was over de afgelopen twee jaar 7,7 procent. De waarde steeg het sterkst in Scheveningen, Regentessekwartier, Zeeheldenkwartier en Bezuidenhout (14 tot 17 procent). In Belgisch Park en bijvoorbeeld de Stationsbuurt stegen de prijzen tussen de 10 en 12 procent. De Vinexwijken, zoals Wateringse veld en Ypenburg  blijven achter bij de gemiddelde waardestijging, maar dat is volgens de wethouder logisch. “De wijken zijn daar nog niet af en als er dan toch de keuze is kopen mensen liever een nieuw dan een tweedehandshuis”, aldus de wethouder.

De directeur van de gemeentelijke belastingdienst, Aly van Berckel, wijst er wel op dat ook in de buurten een gemiddelde is genomen. Dat betekent dat er best een straat kan zijn waar de waarde juist meer is gestegen, of gedaald. De inwoners van wijken die onder de gemiddelde daling zitten, betalen door de gemiddelde stijging minder aan ozb dan de inwoners van de wijken waar de prijs meer is gestegen, voor allemaal geldt de een bewonerstarief van € 1,73 per € 2.500,- waarde. Dus wie een huis heeft van € 250.000,- betaalt dit jaar €173,- aan ozb.

De rioolbelasting stijgt dit jaar met acht procent, maar dat komt vooral door achterstallig onderhoud. Het college heeft afgesproken dat daar werk van wordt gemaakt. Het eigenarentarief komt op €109,81 per jaar per zaak en het gebruikerstarief op € 164,95 per jaar per 500 kubieke meter, de eerste 500 zijn vrij. De afvalstoffenheffing wordt net als vorige jaren kostendekkend gehouden, dat betekent voor het tarief dat een eenpersoonshuishouding €21,96 betaalt, een tweepersoonshuishouding € 23,85 en een huishouding met drie of meer mensen € 25,75.

Volgende week vallen de aanslagen van de gemeentelijke belastingdienst op de mat.

Meer toeristen naar Den Haag

Den Haag ontvangt meer toeristen en daardoor meer toeristenbelasting. De afgelopen twee jaar steeg die van 3,9 naar 4,7 miljoen euro. De Hofstad houdt daardoor de komende jaren structureel €350.000 over aan het stijgende aantal toeristen in de stad.

Dat heeft wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) bekendgemaakt. Vooral de duurdere hotels waren populair. Zij wijdt de stijging vooral aan de stijgende economische groei. “Als het goed gaat, zijn mensen eerder geneigd tot een citytrip”, aldus Klijnsma.

De structurele opbrengst van € 350.000 is daardoor wel afhankelijk van de economie. Als het wat minder gaat, kan dat bedrag weer dalen.

Prinsestraat wint prijs voor langlaufevenement

De Vereniging Ondernemersbelangen Prinsestraat is de winnaar van ‘Binnenstad Buitengewoon Feestelijk 2007’. Na een nek-aan-nekrace met het evenement Kunst en Culinair van buurtschap Noordeinde vooral vanwege de media-aandacht voor het langlaufevenement in de straat. Wethouder Peter Smit (Binnenstad) reikte een cheque uit van vijfduizend euro aan de vereniging tijdens de maandelijkse binnenstadborrel.

Smit prees de vereniging om in de winter een nieuw seizoen te maken met enkele verdwaalde ijsberen, sneeuw en het langlaufen. Ook was hij zichtbaar trots op de publiciteit die het evenement had opgeleverd, bijvoorbeeld bij Hart van Nederland op SBS6. De verdiensten voor de publiciteit gaan naar Nathalie Vogelzang van Galerie 2Monkey, zeggen mede-initiatiefnemers Monique Pouw (Basement Graphics) en Frits Verhoeff (voorzitter van de vereniging en man van houdster galerie Stromingen). De laatste twee namen de cheque in ontvangst. “We hebben het met zijn drieën bedacht. Eerst kwamen de sneeuwmachines in de straat en toen was het idee echte sneeuw en uiteindelijk werd het langlaufen”, zegt Pouw.

De Vereniging Ondernemersbelangen Prinsestraat wil in de zomer weer iets gaan organiseren. “Maar het moet geen slap aftreksel worden van het langlaufevenement”, aldus Pouw. Voor de winter is er al de toezegging van de langlaufvereniging om te regelen dat het professionele gedeelte groter wordt. Volgens voorzitter Verhoeff zit er nog wel wat geld in de pot van de vier jaar oude vereniging. Mede dankzij de spontane giften is het langlaufevenement geslaagd. Al had de vereniging gehoopt op meer bezoekers.

De vereniging steekt de vijfduizend euro van de prijs in de evenementenpot. De campagne ‘Binnenstad Buitengewoon Feestelijk’ is een initiatief van Bureau Binnenstad, een publiek private samenwerking tussen gemeente, Kamer van Koophandel Den Haag en stichting Binnenstad Den Haag. De partijen werken samen aan de verbetering van de Haagse binnenstad. De prijs is voor het eerst uitgereikt, maar krijgt volgend jaar een vervolg.

Raad steunt maatregelen parkeerbeheer

Wethouder Peter Smit (Verkeer) krijgt van de raad alle steun voor zijn maatregelen voor het omvormen van de afdeling Parkeercontrole van dienst Stadsbeheer. Veel raadsleden waren net als de wethouder geschokt door de omvang van de problemen bij de dienst. Zij willen voorkomen dat iets vergelijkbaars ook elders kan voorkomen.

Smit kwam met de maatregelen na een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Die stelde vast dat er daadwerkelijk is gehandeld in Invalide Parkeerkaarten, zoals begin vorig jaar werd vermoed. Daarnaast is ook de handel in elektronica en luxe artikelen bewezen. Drugshandel is wel onderzocht, maar niet aangetoond.

Van de 150 personeelsleden op de afdeling, hebben 21 ambtenaren een schriftelijke waarschuwing gehad. Drie controleurs zijn ontslagen en hebben respectievelijk in de cel gezeten, een schikking getroffen en ontslagen van vervolging. Volgens Smit zijn daarmee de grootste daders bestraft, maar er loopt nog een politieonderzoek. Verder zijn drie berispingen uitgedeeld aan een ploegchef, een assistent ploegchef en een parkeercontroleur. Veel raadsleden vonden de straffen te mager, maar volgens de wethouder kan hij volgens het ambtenarenrecht niet meer doen als er geen bewijs is. VVD-raadslid wil dat het college daarover landelijk aan de bel trekt en kreeg die toezegging.

Maatregelen die Smit wil nemen: aanscherping van de controle in de ochtend- en avonddiensten, een ochtendappèl, coachingtrajecten, kleinere regelmatig wisselende ploegen en de werkplek wordt aangepakt. “Als de mensen elkaar zien, kan dat een preventieve werking hebben”, aldus de wethouder.

De raad wil nog wel van het college weten hoe verder in de gemeente wordt omgegaan met integriteit. Daarover komt nog voor de zomer een nota.

Aedes: meerkoppig monster

profiel > ‘Het spoor bijster’, dat is een van de omschrijvingen voor Aedes, vereniging van woningcorporaties. De koepel probeert de gelederen te sluiten, maar de tegenstellingen zijn groot. Er is de schijn van eenheid, met als recent dieptepunt de mislukte onderhandelingen over het geld voor de prachtwijken.

‘Aedes sluit eerst een akkoord met Den Haag en komt dan pas bij de leden’, zegt algemeen directeur Fred de Groot van Nieuw Wonen Friesland (8600 woningen). Zijn corporatie stapte september vorig jaar uit de koepel. ‘We hadden begin 2007 bij het manifest Antwoord aan de samenleving al onze twijfels over de passage over de betaalbaarheid van woningen. Wij vinden dat niet de corporatie, maar de overheid daarover gaat. De discussie over dit soort grensoverschrijdende zaken zou je eerst met de leden moeten voeren’, meent De Groot. Toen het eerste voorstel van Aedes over de wijkenaanpak er in de zomer lag, stapte zijn corporatie uit de koepel.

Nieuw Wonen Friesland is niet de eerste corporatie die Aedes verlaat vanwege een akkoord tussen bestuurlijk Den Haag en ‘Hilversum’, de thuisbasis van Aedes. Een van de grootste corporaties, Vestia, verzette zich in 2005 fel tegen de liberalisering van het huurbeleid, waar de brancheorganisatie wél groot voorstander van was. ­Aedes wilde de bezuiniging van 250 miljoen euro aan toenmalig minister Sybilla Dekker betalen, als de corporaties de huren mochten verhogen. Deze liberalisering van de huren zou volgens Aedes goed zijn voor de doorstroming op de woningmarkt. Vestia vond dat het imago van de corporaties als sociale verhuurders hierdoor ernstig werd geschaad. Sinds 31 december 2005 is Vestia geen lid meer van Aedes. Enkele andere corporaties volgden dit voorbeeld. Vanwege deze kwestie wil Vestia nu niet meer over Aedes praten.

Het zijn opmerkelijke geluiden, want de officiële missie van Aedes is uitdrukkelijk de gelederen gesloten te houden: ‘Alle aangesloten maatschappelijke ondernemingen herkennen in Aedes hun branchevereniging die inspireert en de belangen optimaal behartigt.’

De koepel lijkt echter momenteel vooral te worden gewaardeerd om de Aedescode voor goed bestuur en de dienstverlening. Margaret Zeeman, directeurbestuurder van Jutphaas Wonen (2000 woningen, Nieuwegein): ‘En het overleg met andere directeuren van kleine corporaties onder leiding van Aedes is voor mij een waardevolle aanvulling. Voor het netwerk en het overleggen met gelijksoortige corporaties.’

‘Het is vooral een brancheorganisatie die op een aantal domeinen probeert de belangen te behartigen: bij cao-onderhandelingen, het pensioenfonds en bij conceptontwikkeling’, zegt Paul van Roosmalen, manager wonen van woonbedrijf Ieder1 met 16.000 woningen in Deventer en Zutphen. Van Roosmalen: ‘Met probeert, bedoel ik dat ze eerst de meningen peilen en dan gaan onderhandelen.’

Grote broek  

Het is volgens emeritus hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus verleidelijk voor corporaties om uit de koepel te stappen, omdat het lidmaatschap gemakkelijk kan worden opgezegd. Hij vindt dat Aedes nu extern niet te veel ‘een grote broek moet aantrekken’, maar eerst intern orde op zaken moet stellen.

‘Aedes is zoekende’, omschrijft Jan Huisman van Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland (1600 woningen) de organisatie. Het huis met de vele kamers waar de organisatie naar is vernoemd, lijkt werkelijkheid. ‘We zijn geen eenheid meer’, verzucht hij. Pieter Bregman van het Groningse Nijestee (13.000 woningen) zou het jammer vinden als de boel uit elkaar dondert, maar erg gecharmeerd van Aedes is hij momenteel niet. ‘Er lopen dingen door elkaar. Je moet beginnen met een visie op de rollen en wie gaat waarover. Als een minister herverdeling wil moet zij dat maar regelen, dat is een taak van de landelijke overheid. Wij hebben een lokale taak, en daar staan we al honderd jaar voor.’

Onderzoeker Aldert Peter Dreimüller promoveerde afgelopen week op het proefschrift Veranderen is voor anderen, over verandermanagement bij woningcorporaties. Aedes heeft volgens hem door het ontstaan van verschillende belangengroepen en ledenopzeggingen steeds minder invloed, ook omdat de leden minder als collectief kunnen reageren. ‘Aedes zal daarom moeten kiezen. Niet alleen door de juiste weg te propageren en te faciliteren, maar door ook openlijk afstand te nemen van corporaties die die weg niet willen. Daar moeten dan consequenties aan worden verbonden.’

Afscheiden

Belangengroepen binnen Aedes zijn ­bijvoorbeeld de Vereniging van Toezichthouders in ­Woningcorporaties, de kleine corporaties hebben zich verenigd in het platform Midden en Kleine Woning­corporaties en de grootstedelijke corporaties in De ­Vernieuwde Stad. Daarin zijn niet alleen Randstedelijke corporaties vertegenwoordigd, maar ook woningbouwverenigingen uit steden als Groningen, Enschede en Arnhem. Twee van de 22 leden van De Vernieuwde Stad,  corporaties De Woonplaats en Vestia, zijn geen lid van Aedes. ‘We vergelijken de Vernieuwde Stad met de G4 binnen de VNG’, zegt voorzitter Jim Schuyt, tevens directievoorzitter van De Alliantie in Amersfoort. De Vernieuwde Stad is niet anti-Aedes en zal zich ook niet afscheiden. Zelfs de niet-leden erkennen volgens Schuyt het belang van een brancheorganisatie. ‘Als die er niet was, zouden we hem oprichten.’ Door de grote onder­linge verschillen vindt hij het wel belangrijk dat zowel de kleinere als de grote corporaties zich binnen de ­koepel verenigen om hun eigen belangen te verdedigen. Dat wil volgens hem niet zeggen dat de grote ­daarmee superieur zijn.

Het Amsterdamse Far West (10.000 woningen) is geen lid van de Vernieuwde Stad. ‘We voelen ons er wel verwant mee’, zegt directeur Jacques Thielen. Volgens hem is het zwaar weer waarin Aedes terecht is gekomen vooral te wijten aan de politiek. Een groot deel van de corporatiedirecties is volgens hem lid van het CDA (platteland) of PvdA (stad). Hij vindt het opvallend dat het CDA zich nu stil houdt over de volkshuisvesting, terwijl PvdA’ ers over elkaar vallen met plannen voor de corporaties. ‘Wij zijn echter een actieve corporatie. We hebben geen geld nodig van anderen. Wij kunnen het hier in Amsterdam best zelf, als we die kans krijgen’, aldus Thielen.

Liberalisering 

Aedes moet ook wel meewaaien met de heersende politieke wind. In 2000 maakte VVD-staatssecretaris Johan Remkes een aanvang met de liberalisering en moest Aedes volgens Thielen de schaapjes beschermen. Daarna kwamen minister Henk Kamp en Sybilla Dekker (beiden ook VVD) die minder sturing wilden. ‘Aedes heeft geprobeerd de scherpe kanten er vanaf te halen. Nu komt Vogelaar om het grote geld, dus verzet Aedes zich namens de leden’, zegt Thielen.

PvdA-Kamerlid Staf Depla herkent de problemen met het gesloten houden van de eigen gelederen uit zijn werkverleden bij landbouworganisaties. ‘Als je de boel te lang bij elkaar probeert te houden, gaat het fout. Bovendien vindt hij dat Aedes zich klem zet tussen twee werelden: Den Haag en de corporaties. ‘De koepel stamt uit een tijd dat er afspraken werden gemaakt tussen Den Haag en belangenorganisaties. De achterban is nu mondiger en zegt niet meer automatisch ja op die uitspraken’, zegt Depla. Volgens hem zit er ook een ­probleem in de directie van Aedes: vier directeuren is te veel voor de organisatie.

Het is niet alleen de mondigheid van de achterban die de koepel parten speelt. Ook de diversiteit van corporaties is een oorzaak van continue schipperen. De tweespalt waar vroeger over werd gesproken tussen arm en rijk blijkt volgens een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting niet aan de orde. Een verschil is er wel tussen stad en platteland. Corporaties in de prachtwijken hebben andere problemen dan hun ­collega’s buiten de grote steden.

Er is nog andere een tweedeling te maken, namelijk tussen corporaties als maatschappelijke vastgoedondernemers, en de groep die zich een sociale opgave stelt. De eerste groep mikt op beheer van rendabel vastgoed om mensen met weinig geld een onderkomen te bieden en de tweede groep ziet het huizenbezit ook als middel voor het organiseren van activiteiten, zoals het bieden van opleidingen en begeleiding van speciale groepen mensen.

Krimp bevolking

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting constateerde eind vorig jaar nog: ‘Het wordt steeds duidelijker dat een verdere stijging van activiteiten van corporaties in financieel opzicht afhankelijk is van een stijging van de verkoop van huurwoningen’.

Jan Huisman van Woningbouwvereniging Zuid-West Friesland (2200 woningen) ergert zich aan de indruk dat alleen in de steden de problemen liggen. Ook hij ziet zijn investeringscapaciteit uitgehold, door de krimp van de bevolking in zijn werkgebied. In Amsterdam valt volgens Huisman de investering in de wijken juist goed terug te verdienen met de verkoop van tien procent van het ­corporatiebezit. Thielen van Far West erkent dat.

Jutphaas is niet tevreden over de onderhandelingen tussen Aedes en de minister. ‘Ik ben van mening dat ze de onderhandelingen met de minister slimmer aan hadden moeten pakken. Nu was het te weinig concreet, veel te wollig en is er veel gedaan om corporaties in ­Aedes te houden in plaats van concreet voorstel aan ­minister bieden’, zegt Zeeman. Ook in Den Haag klinkt dit verwijt aan het adres van Aedes.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) noemt de koepel een meerkoppig monster. Zij vindt dat Aedes nodig moet werken aan het imago van woningcorporaties bij de Haagse politiek. ‘Het is natuurlijk lastig iedereen bij elkaar te houden’, aldus Van Gent. Zij heeft het idee dat al jaren dezelfde discussie wordt gevoerd over corporaties en hun inzet. ‘Voor ons is Aedes vooral de persoon van Willem van Leeuwen (voorzitter Aedes, red.). Aedes is niet meer het wervende boegbeeld van de corporaties en dat vind ik echt jammer. Ze moeten niet steeds de hakken in het zand zetten’, aldus Van Gent.

Volgens Priemus heeft het pappen en nathouden in de relatie tussen de koepel en de minister te lang geduurd. Pas na het het afwijzen van het derde voorstel voor de wijkenaanpak kondigde de minister de heffing aan op de corporaties via het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Bovendien viel het kabinetsvoorstel voor heffen van vennootschapsbelasting vorig jaar de corporaties rauw op het dak.

De Woonbond, belangenbehartiger van de huurders, trok hiertegen samen op met Aedes. Die strijd is verloren. Bij de wijkenaanpak schaart de Woonbond zich nu achter Vogelaar. ‘We zouden graag meer samen optrekken met Aedes en afspraken maken over bijvoorbeeld energiebesparing en betaalbaarheid’, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Maar op dit moment typeert hij het overleg met  Aedes als: ‘ Kon minder, kan beter.’

Aedes lijkt toe aan een nieuwe koers. Priemus ziet wel wat in het model dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hanteert, met een aparte G4 voor de grootste steden en een G27 voor de wat kleinere steden. ‘Binnen de belangenbehartiging moet er ruimte komen voor subclubs. De verzelfstandiging van corporaties heeft consequenties voor de collectieve belangenbehartiging. Aedes moet nu de wonden likken en de eenheid herstellen door deze organisaties de ruimte te geven en een betekenisvolle lijn uit te zetten’, aldus Priemus.

Politieke antenne
Volgens De Groot van Nieuw Wonen Friesland moet de organisatie bij zichzelf te rade gaan, een goede politieke antenne ontwikkelen en een visie op de toekomst van corporaties formuleren. Hij ziet het er wel van komen dat er een verdeling komt tussen corporaties in de Randstad en die in de rest van Nederland, of tussen corporaties die sociale activiteiten in de wijk ontplooien en maatschappelijke vastgoedondernemers.

Schuyt van De Vernieuwde Stad vindt dat Aedes zich moet richten op het organiseren van verschillen. ‘Als je ziet dat kleine corporaties op een onderwerp een andere visie hebben, moet je dat niet forceren, maar benoemen.’

Thielen van Far West sluit niet uit dat er nog meer afsplitsingen van Aedes komen, maar hoopt dat de organisatie flexibel genoeg is om nieuwe stromingen binnen de gelederen te houden. De onmacht van Aedes op dit moment zou wel eens de kracht van de toekomst kunnen betekenen. ‘Alle ogen zijn nu gericht op de krachtwijken. Als dat goed gaat, dan kan dat het imago van de corporaties en Aedes weer opvijzelen en kan het een belangrijke impuls geven aan het voortbestaan van zowel de corporaties als Aedes’, besluit Priemus. Eind deze maand houdt Aedes een ledenvergadering waarbij de hele gang van zaken rond de Vogelaar-wijken wordt geëvalueerd.

Minister Vogelaar werkte niet mee aan dit profiel ondanks een verzoek daartoe, volgens haar woordvoerder omdat ze in het buitenland zat.

 

 

Tiernego verlaat raad

SP-raadslid Jelle Tiernego verlaat de Haagse gemeenteraad. Vorige week was zijn laatste raadsvergadering. Op 6 maart zal hij alleen aanwezig zijn bij de vergadering voor de installatie van zijn opvolger Willemijn Moes. De reden voor zijn vertrek is een verhuizing naar Rotterdam. Hij gaat samenwonen met zijn vriendin. Die werkt in het onderwijs in Spijkenisse en dat is niet te combineren met wonen in Den Haag.

Een raadslid moet namelijk wonen in de stad waar hij volksvertegenwoordiger is. Tiernego heeft een dubbel gevoel over zijn vertrek: “Aan de ene kant ga ik een deel ervan missen, zo zit ik met mijn neus bovenop de besluitvorming op onderwerpen waar je voor gaat zoals armoedebeleid. Er zijn genoeg dingen om je boos over te maken. Aan de andere kant kost het me veel tijd en vind ik het wel prettig dat mijn agenda leger is”. Hij zal nog minstens tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 moeten wachten tot hij weer actief kan zijn als raadslid, dan wellicht in zijn woonplaats Rotterdam. “Daar kan ik nu al de SP-fractie ondersteunen. Dat blijf ik voorlopig ook nog wel in Den Haag doen, in ieder geval in de eerste periode. Daarna moeten we even kijken of ik dat blijf doen of dat we dat afbouwen”, aldus Tiernego.

Tiernego zat in de raad sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Van Aartsen ‘bere-geïnteresseerd’ in hele stad

Het was een korte mededeling. Na drie uur vergaderen had de gemeenteraad van Den Haag ingestemd met het voorstel Jozias van Aartsen op nummer één te zetten op de voordracht voor de nieuwe burgemeester. Als de ministerraad akkoord is, kan hij na een handtekening van de koningin op 1 maart beginnen als burgemeester van Den Haag. “Hij is bere-geïnteresseerd in de hele stad”, zei locoburgemeester Jetta Klijnsma na deze bekendmaking.

Hij zou elitair zijn en vooral een burgemeester voor het zand, maar daar zijn de betrokkenen het niet mee eens. Toevalligerwijs kon de beoogd burgemeester de zaterdag na de bekendmaking van zijn voordracht al aan de slag bij de Afrikaanse gemeenschap in Den Haag. Hij was uitgenodigd als oud-minister van Buitenlandse Zaken bij de conferentie Afrika Present, maar zat er nu ook als toekomstig burgemeester. “Het hoort erbij net als Iftarmaaltijden en je laten bestrooien met allerlei vrolijke poeders”, zegt Klijnsma. Het hele college zal Van Aartsen gaan inwerken. “Hij heeft verder een fantastisch team met ondersteuners waar ik nu als locoburgemeester ook van profiteer. Daarover mag hij niet mopperen. De eerste maanden zal hij waarschijnlijk veel werkbezoeken afleggen”, aldus Klijnsma.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie Marieke Bolle stak Van Aartsen met kop en schouders boven de andere kandidaten uit. “Zijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan’, aldus Bolle. “Elitair vind ik hem niet. Het is een lange, statige man, maar iedereen moet hem zelf maar leren kennen en door die houding heen prikken.” Gebrek aan ervaring in de lokale politiek was geen reden om daaraan te twijfelen. “Hij wil dat heel erg graag leren”, zegt Bolle. Bovendien heeft Van Aartsen uit zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken ervaring met internationale netwerken. De commissie was volgens Bolle onder de indruk van de manier waarop Van Aartsen als kersvers minister van Landbouw in een crisis terechtkwam en aan de keukentafel bij de boeren thuis zijn positie toelichtte. In een rollenspel zijn de kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure getest en volgens Bolle bracht Van Aartsen het er daar goed vanaf.

Jammer

CDA-fractievoorzitter Michel Santbergen vindt het jammer dat de nieuwe burgemeester niet van CDA-huize is. Hij hoopt dat Van Aartsen het ondanks zijn gebrek aan ervaring in het lokaal bestuur goed doet. “Daar gaan wij hem wel bij steunen”, aldus Santbergen. Niet iedereen was even tevreden over de keuze. “Ik vind het geen voor de hand liggende keuze. Het is iemand die van het andere Den Haag komt overwaaien, maar ik wil hem wel een kans geven. Ik word graag overtuigd”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij ziet Van Aartsen nog niet, zoals beoogd kandidaat Gerd Leers, als burgemeester praten met de woonwagenbewoners. Wijsmuller wil dat de raad de hele procedure nog eens evalueert. “Ik wil weten waarom zo weinig mensen hebben gesolliciteerd, daardoor was de keuze beperkt”, zegt hij. Op de vacature kwamen elf reacties, waarvan vijf van de Jonge Socialisten, twee van het CDA, twee van de VVD, één van de PvdA en één van D66. Wie nummer twee was op de voordracht van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken blijft geheim, net als het verloop van de sollicitatieprocedure.

Mogelijk dat de ministerraad volgende week al de benoeming van Van Aartsen tot burgemeester van Den Haag bekrachtigt. Dat betekent dat de nieuwe burgemeester inderdaad per 1 maart aan de slag kan. Daarmee heeft de Hofstad voor het eerst sinds Salomon de Monchy weer een liberale burgemeester. De Monchy vertrok in 1947. Vanaf dat moment tot het afscheid van Wim Deetman op 1 januari werd Den Haag geleid door burgemeesters van confessionele partijen.

Jozias Johannes van Aartsen

Geboren: 25 december 1947 in Den Haag

Woont: Statenkwartier

Gezin: Hij is getrouwd en heeft drie zoons

Vader Jan van Aartsen was wethouder van Economische Zaken in Den Haag van 1949 tot 1958 en werd daarna minister en later Commissaris van de koningin in Zeeland.

Loopbaan: Van Aartsen studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar maakte de opleiding niet af. Hij begon zijn loopbaan als medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was directeur van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Van 1979 tot 1994 bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en schopte het tot secretaris-generaal. Daarna werd hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet Kok-1. In het tweede kabinet Kok was Van Aartsen minister van Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij Kamerlid. Van 2003 tot 2006 was hij fractievoorzitter van de VVD. Na de verkiezingsnederlaag voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 legde hij die functie neer. Hij bleef tot 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer.

Momenteel is hij namens de Europese Commissie coördinator van de aanleg van een gaspijpleiding van Turkije naar Oostenrijk, het Nabucco-project.

 

Van Aartsen: ‘Voor stad Den Haag loop ik graag risico’s’

Jozias van Aartsen (60, VVD) is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester. Als hij binnenkort door de ministerraad wordt benoemd, zal hij zijn huidige werk afronden en in de Hofstad aan de slag gaan. “Ik ben heel erg blij met de voordracht. Ik vind het bijzonder en eervol”, aldus de beoogd burgemeester.

Het ging allemaal erg snel. “Het proces ging zo snel dat het ook mij heeft overvallen. Ik had een besluit nog niet verwacht. De vertrouwenscommissie heeft het uitstekend gedaan, Olympisch goud, zal ik maar zeggen”, aldus Van Aartsen. Vorige week woensdagavond had hij de laatste van drie intensieve gesprekken met de commissie en donderdagavond was de voordracht een feit. Zijn vrouw Henriëtte: “Het voelt als een kind dat een maand te vroeg wordt geboren: de wieg stond nog niet klaar. Voor ons betekent het dat hij weer veel weg is, maar voor Den Haag hebben we alles over.” Zij is zelf in Amsterdam geboren en voelt zich Hagenaar sinds de verhuizing uit Pijnacker in 1988.

In die gemeente steunde Van Aartsen de plaatselijke VVD-fractie en leerde hij de lokale politiek kennen. Hij was ook negen jaar secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken waar hij ook veel te maken had met lokale politiek. “Ik ben geen burgemeester geweest, maar ik ben niet geheel vreemde in Jeruzalem”, omschrijft hij het zelf. “Ik zou in het Nederlands openbaar bestuur bij geen andere stad of provincie hebben gesolliciteerd”, zegt Van Aartsen. “Het was echt niet zo dat ik vroeger toen mijn vader hier wethouder was en ik op school zat aan de Mient, dacht: dat wil ik ook. Bovendien leek het er niet op dat deze functie vrij zou komen. Pas op het moment dat die vacant kwam heb ik er goed over nagedacht en gedacht ja, ik ga solliciteren. Voor Den Haag loop ik graag risico’s.” Veel aanmoediging had hij daar niet voor nodig, maar die kreeg hij wel al, ook van wildvreemden.

“Vanaf het moment dat Deetman zijn vertrek bekendmaakte, ben ik op straat aangesproken. Nu roepen mensen me als ik op de fiets zit en steken hun duim omhoog”, zegt de beoogd burgemeester. Afgelopen weekend was hij bij de conferentie ‘Afrika present’, uitgenodigd als oud-minister van Buitenlandse Zaken. Nu kreeg zijn aanwezigheid een andere lading. ‘Natuurlijk en zij vonden het mooi. Het was een schitterende bijeenkomst”, aldus Van Aartsen.

Hij komt nog al eens in de stad, ook buiten zijn eigen Statenkwartier en op het veen. “Ik ben daar al redelijk vaak en ken Den Haag goed.” Dat hij de naam heeft elitair te zijn, realiseert hij zich. “Mensen moeten me maar gewoon leren kennen.”

De komende tijd is Van Aartsen nog druk namens de Europese Commissie als coördinator van Nabucco, de aanleg van een gaspijpleiding van Turkije naar Oostenrijk. “Na mijn benoeming heb ik nog een aantal weken nodig om die pijpleiding mogelijk te maken. Dus ik zal zeker niet per 1 maart beginnen, maar enkele weken later.”

Parkeergarage onder Veenkade

De gemeente Den Haag onderzoekt of het mogelijk is een parkeergarage onder de gracht bij de Veenkade aan te leggen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over het Verkeerscirculatieplan.

Het plan zorgde voor enige verwondering in de raadscommissie van Verkeer, Milieu en Leefomgeving. Maar volgens wethouder Peter Smit (Verkeer) wordt het een project waar iedereen van gaat opkijken.
“We moeten de zaak aanpakken en het goedkoopste is een onderwatergarage. We vragen nog wel een second opinion”, zei de wethouder tijdens de commissievergadering over de voortgangsrapportage. Rond de Noordwal en Veenkade zijn nieuwe parkeerplaatsen nodig, omdat de Noordwal weer helemaal gracht wordt. Dat betekent dat de overkluizing gaat verdwijnen en daarmee ook de parkeerplaatsen die nu op het overdekte stuk gracht zijn. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het geen goed plan. “Stop het geld liever in transferia. Er komt namelijk ook al een parkeergarage in de Zeestraat”, hield hij de wethouder voor. Die reageerde dat er een voorstel voor het gebruik van de parkeergarage komt waar zelfs Wijsmuller van gaat opkijken. “De raad gaat erover, maar er komt een goed uitgebalanceerd pakket maatregelen rond de parkeergarage. Er zijn veel creatieve ideeën voor en ik heb persoonlijk ook nog wat ideeën”, hield Smit hem voor. De tegenwerping van Wijsmuller dat zoiets miljoenen gaat kosten, ontkende Smit niet. “Het kan leuk worden”, hield hij de commissieleden voor.
Smit beloofde elk jaar met een voortgangsrapportage over het Verkeerscirculatieplan te komen. Verder komt binnenkort nog een rapportage over dynamisch verkeersmanagement, maatregelen om het verkeer door de stad beter door te laten stromen, afhankelijk van de drukte op dat moment. Smit waarschuwde wel dat de projecten risico’s met zich meebrengen, omdat sommige partijen al hebben aangekondigd tegen elk deelbesluit bezwaar te maken. Tegen het raadsbesluit van het hele VCP zijn al acht bezwaarschriften ingediend door bewoners en bewonersverenigingen uit de laan Copes van Cattenburch en de Groot Hertoginnelaan en omgeving. Deze bezwaren zijn in september niet ontvankelijk verklaard door de gemeenteraad. Daarop zijn bij de rechtbank drie beroepschriften ingediend. Die zaken lopen nog.

Commercieel pandjeshuis niet bang voor Kool

Commercieel pandjeshuis Cash Converters is niet bang voor de uitbreiding van de gemeentelijke kredietbank. Het plan van wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) is bedoeld om direct de concurrentie aan te gaan met de commerciëlen. “Ik lust ze rauw”, zegt Kool. “Ik denk niet dat hij weet waarover hij praat”, zegt Bas Knijnenburg, bedrijfsleider van Cash Converters Den Haag.

Kool wil dat de gemeentelijke kredietbank weer andere goederen van waarde, zoals schilderijen, stereotorens en lcd-schermen gaat innemen in plaats van alleen sieraden. “Vroeger kwamen er al andere duurzame gebruiksgoederen, maar toen dat werd gebruikt om bijvoorbeeld een piano tijdelijk goedkoop bij de gemeente te stallen, zijn we daarmee opgehouden”, zegt de wethouder. Bovendien wordt iedereen om identificatie gevraagd om criminelen zo veel mogelijk buiten de deur te houden.

Kool heeft de directeur van de kredietbank opdracht gegeven zo snel mogelijk te onderzoeken hoe dit kan en waar het kan. Hij zou het wel leuk vinden het pand naast een commercieel pandjeshuis te betrekken, want hij wil direct de concurrentie aangaan. “Die rekent een woekerrente van 260 procent op jaarbasis, bij mij hoeven mensen maar zestien procent per jaar te betalen. De commerciële pandjeshuizen storten mensen in de armoede. Ik ben er om de mensen daaruit te halen. Daarom ga ik keihard de concurrentie aan: om mensen te helpen”, zegt Kool.

Knijnenburg moet het plan eerst nog zien. “Wij rekenen geen rente, pas als iemand de mogelijkheid wil hebben tot terugkoop is er een opslag van twintig procent per vier weken. Vaak is het inleveren gewoon bedoeld voor de verkoop”, zegt de bedrijfsleider. Hij denkt niet dat Kool de zaak draaiende houdt op 1,3 procent rente per vier weken. “Onze kracht is de kennis van de markt. Misschien is zijn kracht dat hij geen winst hoeft te maken, maar dat gaat dan van onze belastingcenten. Ik denk niet dat mensen daar blij mee zijn.” Hierop reageert Kool fel dat er geen overheidsgeld mee gemoeid is. “Voor die 1,3 procent ben ik rond”, zegt hij.

Bovendien is de meerwaarde van de goederen als het tot een veiling komt altijd voor de mensen, terwijl de commerciële pandjeshuizen dat in eigen zak steken. “Stel je beleent een schilderijtje van oma en dat wordt getaxeerd op honderd euro. Bij de veiling levert het een ton op, dan krijg jij het verschil”, legt Kool uit. Jaarlijks worden nu 90.000 stuks sieraden beleend bij de gemeente. Van de beleners komt 95 procent de goederen weer ophalen. “Die zien de gemeente als een spaarpotje. Met 20 procent van de commerciëlen is dat niet te doen, dan stort je jezelf verder in de armoede en heb je straks niets meer te belenen”, aldus Kool.

D66 vreest voor Binnenhof Festival

D66 in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over het Binnenhof Festival. Door de regeling voor culturele subsidies is nog maar de helft van het geld binnen. D66 heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de situatie.

Het Binnenhof Festival wordt jaarlijks rond eind augustus gehouden op het Binnenhof. Deze traditie is begonnen in 1998 toen Den Haag het 750 jarig bestaan vierde. Het festival is verdeeld over drie avonden met één avond van dans en ballet, één avond rond het Residentie Orkest en één avond met als thema intercultureel, met dans èn muziek. Oud-burgemeester Wim Deetman droeg het festival een warm hart toe, gezien de tekst die hij jaarlijks schreef in het voorwoord van het programmaboekje.

Het Haagse subsidiebeleid voor dergelijke evenementen is nu zo dat een deel van het geld uit de portefeuille cultuur komt. Dit geld, € 100.000,- is al toegezegd. Het resterende bedrag, € 90.000,- moet het Festival krijgen uit de pot evenementensubsidies, waarvoor andere voorwaarden gelden.  “Er is nu beleid, waarbij belangen conflicteren en dreigen te versnipperen”, reageert Marjolein de Jong, fractievoorzitter en cultuurwoordvoerder van D66. “Het Binnenhoffestival en andere aanvragers dreigen de dupe te worden van dit beleid. De impasse die hierdoor is ontstaan, betekent in ieder geval dat het voortbestaan van het festival onzeker wordt. Dat is volgens D66 een betreurenswaardige situatie voor een festival met een bijna 10-jarige traditie”, schrijft ze aan het college.

De tijd dringt voor het Binnenhof Festival, omdat de organisatie voor de planning en organisatie wil weten of het geld in zicht is. Vandaar dat De Jong het college vraagt wanneer daar duidelijkheid over komt en of het op deze manier splitsen van de subsidies wel wenselijk is. Het college zal binnen enkele weken antwoorden.