Emancipatie in de raad

VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel nam tijdens de Algemene Beschouwingen afscheid van de Haagse gemeenteraad. Zij constateerde dat mannen de raad verlaten, omdat ze het werk niet kunnen combineren, terwijl de vrouwen afscheid nemen om carrière te maken.

Van den Heuvel, die wethouder wordt in de gemeente Midden-Delfland, refereerde aan het vertrek van Tineke van Nimwegen (PvdA), Jelle Tiernego (SP) en het aanstaand vertrek van Jan Brink (D66). De eerste verliet de raad om net als Van den Heuvel wethouder te worden in Midden-Delfland. De laatste twee konden het werk niet meer met hun privéleven combineren. De vriendin van Tiernego was gebonden aan Rotterdam en wilde niet naar Den Haag verhuizen. Brink schreef in zijn afscheidsbrief: “De afgelopen jaren heb ik het lidmaatschap van de gemeenteraad gecombineerd met een drukke baan en een jong gezin. Afgelopen zomerreces ben ik, na een moeilijke afweging, tot de conclusie gekomen dat ik deze activiteiten niet  kan combineren, zonder ergens tekort te schieten”. Hij verlaat de raad begin november, als de begroting is vastgesteld.

Vervanger
Volgens Van den Heuvel kunnen er twee redenen zijn voor deze ontwikkeling in de Haagse raad: “De emancipatie slaat eindelijk aan, of de zorgtaken en raadswerk zijn slecht te combineren”. Dat dat laatste haar af en toe moeite kostte bleek al uit het begin van haar betoog, toen zij haar zoon en dochter dankte voor hun geduld, omdat zij veel weg was vanwege haar raadswerk.
Arjen Lakerveld neemt de taken van Van den Heuvel als vicefractievoorzitter over. In de raadsvergadering van volgende week wordt een nieuw VVD-raadslid geïnstalleerd. Als alles goed gaat wordt dat Boudewijn Revis, die tijdens de Algemene Beschouwingen nog vanaf de publieke tribune de vergadering volgde.

Studentenplan aangenomen na schrappen colleges religie

Het initiatiefvoorstel van CDA-raadslid Aline Pastoor Studentenrijk is aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Dat gebeurde na een felle discussie die leidde tot het schrappen van een passage over een collegereeks religie en levensbeschouwing.

Pastoor wil graag wat meer aandacht voor studenten in de stad. Samen met studentenverenigingen in de stad bedacht ze een aantal plannen. Daarbij hoorde een collegereeks over religie en levensbeschouwing: “Religie wordt veel gezien als een bindmiddel in de samenleving. Contacten met en tussen religies zijn belangrijk voor integratie en respect tussen bevolkingsgroepen. Een studententijd is een goede mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende religies in Den Haag. Een werkcollegereeks waarin kennis over de achtergronden en praktijken aan bod komen, geeft studenten deze mogelijkheid.”

Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij vond het plan wel een aardig idee, maar had moeite met de koppeling aan religie. “De toon is niet de mijne”, zei hij. Meer partijen vielen over de passage en uiteindelijk besloot Pastoor onder de grote druk dit deel van het plan te schrappen. Ook bestond veel verwarring over de bepaalde passages in het voorstel. Toen VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel zei dat ze het plan niet veel duidelijker vond dan een eerdere versie, klonk gezucht van enkele studenten op de publieke tribune van de raadszaal. Pastoor kon enkele punten nog verhelderen. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Een deel van de voorstellen is al in praktijk gebracht. Zo wil Pastoor dat studenten actief meedenken over citymarketing om Den Haag meer op de kaart te zetten als studentenstad. Een student zit inmiddels in de Adviesraad Citymarketing. Ook het Residentieel Studenten Overleg (RSO) uit het plan is al in het leven geroepen door de studentenorganisaties. Het plan voor een website met studentenwoningen bij de gemeente werd ook ingetrokken en vervangen door een link op de website.