Nieuwsmaker

Emancipatie in de raad

VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel nam tijdens de Algemene Beschouwingen afscheid van de Haagse gemeenteraad. Zij constateerde dat mannen de raad verlaten, omdat ze het werk niet kunnen combineren, terwijl de vrouwen afscheid nemen om carrière te maken.
top