Met zijn allen

We hebben het met zijn allen gedaan. Zo omlijstte minister-president Mark Rutte de Miljoenennota. Met zijn allen hebben we de economie er boven geholpen. Hij kon het niet genoeg benadrukken. Even verderop stond minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn nota te verdedigen en te ontkennen dat dit een feestbegroting was.  Verder lezen Met zijn allen

Optimistische tegenbegroting  gaat voor cultuur

GroenLinks heeft bij de Algemene Beschouwingen in de Haagse gemeenteraad een tegenbegroting ingediend samen met de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de Politieke Partij Scheveningen. Meer geld voor cultuur en minder bezuinigingen. Naast lof voor het initiatief kreeg deze begroting ook kritiek.

De oppositiepartijen wilden laten zien dat niet alles afgeschoven hoeft te worden op de crisis en  afgedaan moet worden met ‘we moeten nu eenmaal bezuinigen’. “Het is een kwestie van kiezen. Het mantra van het college is de crisis en we moeten nu eenmaal de broekriem aanhalen. Wij willen laten zien dat het binnen het financieel kader ook anders kan”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening. Daarnaast speelt mee dat zij vond dat in de vorige coalitieperiode, toen GroenLinks meebestuurde, de oppositie het de coalitie niet moeilijk maakte. “Wij willen met de tegenbegroting een stevig weerwoord neerzetten.

In de tegenbegroting worden de bezuinigingen op cultuur met de helft teruggebracht en gaat extra geld naar de strijd voor culturele hoofdstad 2018. Een greep uit de maatregelen: meer geld voor armoedebeleid, kinderopvangplaatsen en welzijn van mens en dier. De oppositiepartijen willen meer geld voor woningverbetering, afschaffen van citymarketing, minder ondersteuning voor burgemeester en wethouders en de afschaffing van de hondenbelasting. Het geld hiervoor komt onder meer uit vermindering van ondersteuning voor het college, het schrappen van nieuwe parkeerplaatsen, duurzame straatverlichting, het handhaven van de onroerendzaakbelasting en die later met laten lopen met de inflatie, het schrappen van het Olympisch Fonds en het verkleinen van de Algemene Reserve. De tegenbegroting houdt op basis van de halfjaarcijfers van Eneco ook rekening met een meevaller van € 2 miljoen aan dividend.

PvdA-raadslid Bas Sepers is positief over de tegenbegroting. “Ik vind het goed dat ze ermee gekomen zijn. We hebben wel vraagtekens bij de dekking en het college ook gevraagd naar het dividend van Eneco”. Sepers vindt dat de tegenbegroting interessante voorstellen bevat, maar wil geen voorbeelden noemen. “We zijn nu gebonden aan de coalitievoorstellen. De voorstellen uit de tegenbegroting zijn sympathiek, maar zonder geld blijft het bij sympathieke plannen. Als het dividend inderdaad hoger uitvalt, dan zouden wij dat in willen zetten in armoedebeleid. Daar liggen forse bezuinigingen van wethouder Henk Kool. Het zou mooi zijn als we daar iets vanaf konden doen, maar dat is wel als”.

VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis prijst het initiatief, maar hekelt de financiële onderbouwing. “De tegenbegroting bevat afgewogen keuzes en levert zo een goede bijdrage aan de discussie over de begroting. Dat wij andere keuzes maken, ligt voor de hand, maar ik maak me zorgen over de financiële degelijkheid. In de inleiding wordt gedaan alsof bezuinigingen niet nodig zijn. Daar worden grote woorden gebruikt. Bovendien rekent de tegenbegroting met een meevaller op de precariobelasting die niet klopt, want de genoemde €15 miljoen staat gewoon in de begroting”, aldus Revis. Hij vindt de positieve verwachtingen van Eneco nog geen reden om met meer dividend te rekenen en noemt het verkleinen van de Algemene Reserve gemakkelijk. “Daar is die niet voor, dat vind ik op de pof leven”. Hij vindt wel dat de tegenbegroting sympathieke voorstellen bevat. “Het afschaffen van de hondenbelasting, bijvoorbeeld stond ook in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we helemaal voor. Maar het is een pakket en het is niet netjes om daarin te shoppen”.

Daar hebben de oppositiepartijen rekening mee gehouden. “Wij gaan tijdens de behandeling eind oktober een reeks amendementen indienen met losse voorstellen en een financiële dekking”, zegt Heleen Weening. Zo wil zij het armoedefonds in stand houden en dekken met het schrappen van de verlaging op de onroerendzaakbelasting. Zij wijst verder alle bezwaren over de financiële onderbouwing van de hand. “Wij rekenen door op de halfjaarcijfers van Eneco die zelf aangeeft dat ze een slecht half jaar hadden. Daarmee hebben we een reeele inschatting gemaakt. Daarnaast is het in stand houden van de Algemene Reserve in tijden van crisis niet nodig. Het is juist bedoeld om te gebruiken in tijden van crisis”.

 

 

Algemene Beschouwingen rond ‘feestelijke begroting’

De laatste Algemene Beschouwingen van voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 stonden bol van verkiezingsretoriek. De meeste partijen bereden hun stokpaardjes, maar er waren ook onverwachte wendingen, zoals een mogelijke aanzet tot een  referendum over het Cultuurforum.

Een feestelijke begroting noemde D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong de programmabegroting 2010-2013. Zij was niet de enige oppositiepartij met kritiek op de toon van de begroting. De Politieke Partij Scheveningen formuleerde het bij monde van Arina van der Zwan als volgt: de kiezer plezieren en het zuur pas daarna laten komen. Het CDA pleitte voor bezuinigingen op personeel en meer investeringen in de economie. Als enige fractie presenteerde het CDA plannen in een tegenbegroting. Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) prees dit initiatief, omdat het debat zo scherper werd.

Crisis

Bolle stond tijdens de verdediging van haar eerste begroting lang stil bij de gevolgen van de economische crisis. “In de eerste helft van dit jaar zijn 51 bedrijven in Den Haag failliet gegaan. Eerst was de crisis de ver-van-mijn-bedshow, maar nu ondervinden veel mensen de crisis aan den lijve”. Zij zegt dat het college met de begroting doet wat het kan met investeringen en het scheppen van banen. Volgens haar hoeft ze door gemaakte afspraken tot 2011 nog geen rekening te houden met minder rijksgeld, waar veel partijen voor waarschuwden. “Daarna volgt een nieuwe afspraak tussen rijk en gemeenten en gaat het erom spannen wat Den Haag gaat krijgen. We moeten rekening houden met pijnlijke maatregelen, een volgend college zal die moeten nemen”.

GroenLinks waarschuwde de aanwezigen zich niet te laten leiden door angst met de woorden van de Amerikaanse president Roosevelt: ‘Het enige waarvoor men angst hoeft te hebben, is de angst zelf’. “Wie zich laat leiden door angst, leidt een stad als Den Haag niet uit deze crisis, biedt de Hagenaars geen perspectief op een zonnige toekomst”, aldus fractievoorzitter Heleen Weening. Zij miste wel extra investeringen in duurzaamheid.

Arrestatie

De arrestatie van de directeur van kunstfestival Todays Art daags voor de Algemene Beschouwingen hield de gemoederen ook bezig. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het schandalig dat het college de buitengewoon intimiderende actie legitimeert. Volgens het College is het een zaak van justitie. Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter van de SP, vond de arrestatie met de reden dat hij mensen had laten schrikken, onterecht. “Het is beter een arrestatieteam op wethouders af te sturen, zij laten Hagenaars al jaren lang schrikken”.

Armoede

Zij haalde haar eerdere bijdragen aan Algemene Beschouwingen aan waarin ze het college waarschuwde en pleitte voor meer investeringen in de onderkant van de samenleving in goede tijden, zodat ze tegen een stootje zouden kunnen”. Veel partijen vonden dat er meer aan armoedebestrijding moest gebeuren. Wim Pijl van ChristenUnie-SGP riep het college op de stille armoede, verzwegen uit schaamte, in beeld te brengen en aan te pakken. Bolle zei dat het college al veel doet, juist ook aan armoedebestrijding. PvdA-fractievoorzitter Bas Sepers pleitte in dit kader voor een kerstcadeautje van €50,- voor de minima en kreeg steun van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij.

Cultuurforum

Gyömörei ageerde bovendien tegen het plan voor een Cultuurforum aan het Spuiplein. “De Hagenaar wordt niets gevraagd. Het is een enorme ongedekte cheque. Wat kunnen we allemaal niet doen als we deze natte droom niet naleven?” GroenLinks-collega Heleen Weening steunde het plan ondanks de economische crisis. “Juist in barre tijden moet je investeren in cultuur, anders krijg je armoedige samenleving”. De VVD deed per interruptie tijdens de bijdrage van D66 het voorstel om een startnotitie te maken, zodat eventueel een referendum kan komen over het Cultuurforum. D66 was in ieder geval blij verrast door deze geste.

Spreektijden

De Haagse Stadspartij maakte het eind van de vergadering niet mee. De elf minuten spreektijd van Wijsmuller was al op voordat hij zijn bijdrage had uitgesproken. Omdat ook vragen tijdens bijdragen van anderen van de tijd afgaan, restte hem niets anders dan zwijgend de rest van het debat te volgen. Dat komt door de afspraak tussen raad en college voor het strenger hanteren van de spreektijden om te vaak nachtelijk vergaderen te voorkomen. Wijsmuller probeerde een raadsmeerderheid achter meer spreektijd te krijgen, maar dat lukte niet. “Dan kan ik beter thuis op de bank gaan kijken”. Toen verliet hij de raadszaal.

Onwel

Hij was niet het enige raadslid dat voortijdig de zaal verliet. Rabia Bouchtaoui van Solidair Nederland werd onwel. De vergadering werd korte tijd geschorst en het raadslid werd met uitdrogingsverschijnselen met de ambulance afgevoerd. Van Aartsen liet nog tijdens de vergadering weten dat het best goed ging. Bij het ter perse gaan van deze krant lag Bouchtaoui nog steeds in het ziekenhuis. Het was voor het eerst in deze raadszaal dat zoiets is voorgekomen.

De raad vergadert de komende tijd in commissieverband over de begroting. Op 5 november praat de hele raad er weer over en moet blijken of er nog wijzigingen komen.

ID’ers kunnen begroting spannend maken

Coalitiepartijen noemen het een mooie begroting, de oppositie is kritisch. Zo te horen is er geen vuiltje aan de lucht voor het college donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen blijkt uit een rondgang langs de raadsfracties. Voor de PvdA is één punt wel cruciaal de komende weken van begrotingsbehandeling: gesubsidieerd werk, de ID-banen.

De PvdA-fractie berijdt daarmee een stokpaardje. Maar, zo laat fractievoorzitter Marieke Bolle weten: dit is voor de laatste keer. Zij wil dat wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) met een plan komt om alle mensen met een ID-baan aan het werk te krijgen. Deze mensen hebben nu een gesubsidieerde baan en die vorm van werk houdt per 1 januari op. De PvdA wil dat al die mensen dan een echte baan hebben. “Ik wil dat er een plan ligt voor het einde van de begrotingsbehandeling. Anders heeft het college een probleem. 30 oktober slaat wat mij betreft de klok”, aldus Bolle. Op die datum is de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, nadat de verschillende onderdelen in commissieverband zijn behandeld. De PvdA wil verder dat ouders van kinderen op een voorschool taalles krijgen en dat inwoners van Den Haag die onder de armoedegrens leven, automatisch een uitkering krijgen en geen dagtaak meer hebben aan het invullen van formulieren.

Naast de PvdA maakt oppositiepartij SP zich zorgen over de ID-banen. De partij heeft een eigen onderzoek gedaan bij de verschillende instellingen met ID’ers in dienst. Het rapport zal na de beschouwingen verschijnen, maar op tijd voor de commissiebehandeling. Verder wil fractievoorzitter Ingrid Gyömörei aandacht voor de krachtwijken waar volgens haar fractie te weinig geld naartoe gaat. De SP wil meer geld voor de gemeentelijke rekenkamer. Daarnaast heeft de partij vragen over de juridische kennis binnen de gemeente. “Neem de kwestie bij parkeerbeheer, die persoon is berispt en wist dat hij niet kon worden ontslagen. Of de uitspraak van de Raad van State over de Escamplaan. Dat hadden ze moeten weten”, zegt de fractievoorzitter. Raad van State oordeelde vorige maand dat Den Haag de woonwagenbewoners aan de Escamplaan niet zomaar op straat mocht zetten zonder hen een alternatieve standplaats te bieden.

Kersverse fractievoorzitter Karsten Klein, die vanwege een verjonging in de fractie Michel Santbergen opvolgde, voert namens het CDA het woord. Hij denkt dat de verjonging vooral zal blijken uit de nadruk die hij legt op de aandacht voor de jeugd. “Daar begint wat ik noem de straatbeschaving, hoe je omgaat met elkaar.” Een ander punt van het CDA zal zijn dat plannen soms niet snel genoeg worden uitgevoerd, waardoor geld op de plank blijft liggen. Klein meent dat de overheid onvoldoende in staat is de plannen goed uit te voeren en vindt het onacceptabel dat dan wel de lasten van de inwoners worden verhoogd.

Veiligheid

De VVD-fractie in Den Haag wil tijdens de Algemene Beschouwingen vooral weten of het € 1 miljoen per jaar wel genoeg is voor het veiligheidsfonds. Een ander heikel punt voor de VVD is de economie. “Den Haag wil de beste MKB-stad van Nederland zijn. Wij dachten dat het stond voor Met Kool Beter, maar dat lijkt tegen te vallen”, vervolgt Mulder. Om de beschouwingen niet te zwaar te maken, zal de VVD ook pleiten voor meer inzet op de Olympische Spelen die mogelijk naar Nederland komen in 2028. “Het college moet met een plan komen. Wij pleiten voor de sporten met water en strand. Motorbootraces moeten wat ons betreft weer Olympisch worden en voor de kust van Scheveningen komen”, adviseert Mulder.

Coalitiegenoot GroenLinks steekt de bijdrage optimistisch in. “Ik zie dat de juiste dingen op de juiste manier worden aangepakt. Er wordt zoveel geklaagd, maar er gaat een hoop goed. Ik ben ook optimistisch van aard, misschien helpt dat”, zegt waarnemend fractievoorzitter David Rietveld. Hij wil het college wel vragen of € 1 miljoen genoeg is voor duurzaam bouwen en of het geld  voor het herplanten van bomen genoeg is om de achterstanden volledig weg te werken.

Couperus

D66 vindt dat het college meer mag doen voor het Couperushuis. Fractievoorzitter Marjolein de Jong snapt dat er geen geld voor is, zelf heeft zij ook geen financieringsvoorstel, maar volgens haar kan er wel meer gebeuren. “Zeker met het ook op de Culturele Hoofdstad 2018 mag je best laten zien dat je trots bent op het erfgoed en Couperus hoort daarbij. Ik wil het college vragen zich actief op te stellen bij het rijk, fondsen en investeerders om geld bijeen te sprokkelen. Het college leunt nu te veel achterover”. Andere onderwerpen van D66 zijn de samenspraak en meer aandacht voor bomen.

Die laatste twee onderwerpen stipt de Haagse Stadspartij ook aan. Naast een kritische noot over de samenspraak en weglopende bewonersorganisaties wil de stadspartij meer aandacht voor duurzaamheid. “Bij het extra geld voor bomen heb ik ook mijn vraagtekens, het is vooral bedoeld om achterstanden weg te werken. Het bomen kappen en planten lijkt een zaak apart in plaats van dat groen wordt gekoesterd. Er kan nog veel verbeteren voor de groene stad aan zee”.

Groep Van der Velden, voorheen LPF, wil alleen kwijt dat hij zijn acht minuten spreektijd gaat gebruiken voor een sprookje over Den Haag. “Er worden in de raad veel sprookjes verteld, ook door wethouders en die worden geslikt. Ik ga een sprookje vertellen over Den Haag”, zegt raadslid Willem van der Velden.