Bijltjesdag in CDA-Den Haag

Het CDA heeft grote schoonmaak gehouden in de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Behalve Karsten Klein, die eerder werd aangewezen als nummer één, verdwijnen alle andere vertrouwde gezichten van de lijst. Wat er is er met CDA aan de hand?

Wie verantwoordelijk is voor de grondige vernieuwing van de CDA-lijst is niet helemaal duidelijk. De een zegt: het was de nieuwe fractievoorzitter die louter nieuwe gezichten wilde zien. De ander zegt: het was vooral het bestuur, in het bijzonder de persoon van voorzitter Jeanette Doll. Die had nog wat rekeningen uit het verleden te vereffenen.

Feit blijft dat de lijst waarmee het CDA de raadsverkiezingen van maart volgend jaar ingaat geen nieuwe gezichten kent. Voor een deel komt dat doordat een aantal oudgedienden vrijwillig de politieke arena verlaat:  Michel Santbergen (oudgediende, jarenlang fractievoorzitter),  Ries Smits (oud-wethouder en ook jarenlang raadslid).

Maar ook Aline Pastoor en Wil Vonk moeten het veld ruimen. En dat is opvallend. Vonk representeert  het sociale gezicht van het CDA. En Pastoor geldt als jong, ambitieus en talentvol. Vonk, die op de dertigste plaats belandde, ziet dat niet als een motie van wantrouwen.  “Mij was eerder duidelijk gemaakt dat ik voor mijn derde termijn moest excelleren.  Een minderheid van het bestuur vond dat ik die belofte niet had waargemaakt. Dat was wel even slikken, maar ik ben niet wrokkig meer”, zegt Vonk in een reactie. Zij hoorde het  nieuws van haar onverkiesbare plaats van de voorzitter. De kandidaatstellingscommissie zelf heeft niks laten horen. “Dat was wel netter geweest”, zegt het raadslid.

Santbergen, voormalig fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van het CDA in Den Haag,  vindt het ook vreemd dat de raadsleden niet zijn gebeld over de keuze. Hij vindt het vooral raar dat Pastoor niet door mag als raadslid. “Zij is goed, kent haar zaken en neemt initiatieven, bijvoorbeeld over Den Haag Studentenstad met de notitie Studentenrijk”, aldus Santbergen.

Pastoor overweegt zich helemaal terug te trekken van de CDA-lijst.  Ze is vooral teleurgesteld in de gang van zaken. “Ik heb niet eens een gesprek gehad. Het is raar dat ik de feitelijke reden niet ken. Wethouders, raadsleden, iedereen belt me omdat ze het ook niet begrijpen. Ik overweeg me terug te trekken”. Geruchten over een ruzie tussen haar en lijsttrekker Klein die de reden voor een onverkiesbare plek zouden zijn, ontkent ze. “Als je vier jaar samen in een fractie zit, deel je lief en leed. We kunnen het goed vinden en zijn zelfs bij elkaars huwelijk bij de kerkdienst geweest”.

De top drie in de lijst bestaat nu uit Karsten Klein, Haags Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven en fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.  Wil Vonk gaat nu campagne voeren om alsnog bij de top vijf te komen.  Ze zet daarbij in op haar belangrijkste wapenfeiten:  in de Wmo geen herindicatie voor mensen boven de 75 jaar en het alcohol- en samenscholingsverbod rond de Jan Luykenstraat in Moerwijk.  Lukt het – onverhoopt-  niet bij de top 5 te eindigen, dan wil ze graag op haar huidige dertigste plek blijven staan als lijstduwer. “Ik ken zoveel mensen in de stad, ik ben het sociaal gezicht van de partij”. Toch blijft ze hopen op een  plaats in de fractie, te verwerven via voorkeurstemmen. “De vorige keer had ik als nummer twee op de lijst ook de meeste stemmen. Ik vertrouw op mijn kiezers en heb goede hoop”.

De afdelingsvoorzitter van het CDA, Jeannette Doll,  en lijsttrekker Klein willen niet reageren op de wijze waarop de kritiek van de CDA-raadsleden.  Op 4 november spreekt de algemene ledenvergadering van het CDA  over de samenstelling van de kandidatenlijst.

Studentenplan aangenomen na schrappen colleges religie

Het initiatiefvoorstel van CDA-raadslid Aline Pastoor Studentenrijk is aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Dat gebeurde na een felle discussie die leidde tot het schrappen van een passage over een collegereeks religie en levensbeschouwing.

Pastoor wil graag wat meer aandacht voor studenten in de stad. Samen met studentenverenigingen in de stad bedacht ze een aantal plannen. Daarbij hoorde een collegereeks over religie en levensbeschouwing: “Religie wordt veel gezien als een bindmiddel in de samenleving. Contacten met en tussen religies zijn belangrijk voor integratie en respect tussen bevolkingsgroepen. Een studententijd is een goede mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende religies in Den Haag. Een werkcollegereeks waarin kennis over de achtergronden en praktijken aan bod komen, geeft studenten deze mogelijkheid.”

Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij vond het plan wel een aardig idee, maar had moeite met de koppeling aan religie. “De toon is niet de mijne”, zei hij. Meer partijen vielen over de passage en uiteindelijk besloot Pastoor onder de grote druk dit deel van het plan te schrappen. Ook bestond veel verwarring over de bepaalde passages in het voorstel. Toen VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel zei dat ze het plan niet veel duidelijker vond dan een eerdere versie, klonk gezucht van enkele studenten op de publieke tribune van de raadszaal. Pastoor kon enkele punten nog verhelderen. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Een deel van de voorstellen is al in praktijk gebracht. Zo wil Pastoor dat studenten actief meedenken over citymarketing om Den Haag meer op de kaart te zetten als studentenstad. Een student zit inmiddels in de Adviesraad Citymarketing. Ook het Residentieel Studenten Overleg (RSO) uit het plan is al in het leven geroepen door de studentenorganisaties. Het plan voor een website met studentenwoningen bij de gemeente werd ook ingetrokken en vervangen door een link op de website.