Vragen over ‘verziekte sfeer’ dienst OCW Den Haag

De Groep van Doorn in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de vermeende verziekte sfeer bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) bij de gemeente Den Haag. De directeur zou al weken thuis zitten na een conflict met wethouder Karsten Klein (CDA, Welzijn) en zijn plaatsvervanger ligt niet goed bij het personeel.

“Ik heb van twee bronnen binnen de dienst vernomen dat er problemen zijn en dat dit al weken tot maanden speelt”, zegt raadslid Van Doorn. Een arbeidsconflict over verschil in inzicht over beleid en beleidsvoering zou hieraan ten grondslag liggen. De directeur heeft zich volgens hem al tijden geleden ziekgemeld omdat hij het niet eens zou zijn met hoe de wethouder omgaat met bezuinigingen op het gebied van Welzijn. Het personeel van de dienst zou achter de directeur staan, maar Van Doorn weet niet hoe hun relatie ten opzichte van de wethouder is. “Wel ligt de plaatsvervangend directeur minder goed bij het personeel en daardoor ontstaan spanningen op de werkvloer en is de sfeer behoorlijk verziekt”, stelt het raadslid. Hij maakt zich zorgen over de situatie, omdat het een redelijk grote dienst betreft. “Ik krijg er de vinger niet achter wat er precies aan de hand is, de directeur wil zelf ook geen commentaar geven, maar het kan niet zo zijn dat dit nog tijden doorgaat. Hier moet een oplossing voor komen, misschien met mediation. Eerst wil ik antwoord op mijn vragen en weten wat er precies aan de hand is”.

De woordvoerder van Klein wil niet op de kwestie reageren en geen toelichting geven tot de wethouder de vragen heeft beantwoord.

Teleurstelling en verdriet rond PVV

De Haagse fractie van de PVV ligt onder vuur tot teleurstelling en verdriet binnen en buiten de partij. Gelekte e-mails, geruchten over verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan en oud-fractielid Arnoud van Doorn die deze week toegaf dat hij partijgeld heeft gebruikt om eigen aankopen voor te schieten, maar de bedragen steeds direct heeft teruggestort.

Richard de Mos, fractiesecretaris van de PVV-fractie is er naar eigen zeggen wel een beetje klaar mee. “Er zijn twee Pinocchio’s. Twee fractieleden zijn weg en er wordt gelekt, rara door wie. Ik wil voor de kiezer strijden en af van de negativiteit. Er zijn een paar mails gelekt, maar je moet het in de context zien. Mijn positieve mails zijn niet gelekt”, aldus De Mos. Hij verdenkt dus de twee fractiegenoten die nu in de raad zitten als Groep van Doorn. Hij is teleurgesteld dat zij nu met modder gooien, terwijl ze juist kansen kregen bij de PVV. Van Doorn ontkent het lekken en kan zich niet voorstellen dat zijn fractiegenote Marjolein de Waal heeft gelekt, maar die was onbereikbaar voor commentaar.

De gelekte mails kwamen naar buiten via de Volkskrant en bevatten harde woorden, bijvoorbeeld over raadslid Danielle de Winter die ‘een budstuk van de 1e categorie’  heeft afgeleverd, op bed lag terwijl ze de kranten had moeten lezen: ‘Een schande als je als student 1.850 euro verdient als raadslid en vervolgens in je nest ligt te meuren!’. De Mos zegt dat De Winter dit goed heeft opgepakt. De Winter zelf was onbereikbaar voor commentaar.

VCP

Over de vermeende verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan zegt De Mos dat de medewerker die een mailtje naar de fractie en onder medewerkers om reacties te vragen op het plan, op non-actief is gesteld. Gert-Jan Bakker, fractievoorzitter van het CDA heeft zijn PVV collega Machiel de Graaf inmiddels in een open brief gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het zwartboek. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had al opgemerkt dat er vreemde dingen in het zwartboek stonden, dezelfde soort reacties met een ander huisnummer, bijvoorbeeld. “Ik weet niet of de aantijgingen waar zijn, dat zou kwalijk zijn en nogal slecht voor zo’n belangrijk onderwerp”. GroenLinks-collega Heleen Weening: “Dit is beschamend voor de democratie. Als het waar is getuigt het van weinig respect naar de raad en naar de burgers. Signalen van buiten moet je meenemen naar binnen en niet zoeken naar bevestiging van je eigen standpunt. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op reacties die onze collega’s inbrengen, als het klopt, doet dit ons werk geen goed”. “Ik had al niet zo’n hoge pet op van de PVV, maar deze berichten zijn ontluisterend. Ze zeggen steeds dat ze 30.000 kiezers vertegenwoordigen, maar die gooien ze op deze manier te grabbel”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Moties

De PVV diende naast het zwartboek ook 50 moties in over het VCP. Maar zoals het zo vaak gaat met moties van deze partij werden ze niet aangenomen. Het ontlokte fractievoorzitter Machiel de Graaf al eens de uitspraak dat er een Fatwa lijkt te rusten op meestemmen met PVV-moties. De Mos: “We hebben er over de honderd ingediend en daar zijn er maar een paar van aangenomen. Je moet de gunningsfactor hebben. Ik heb zelfs een keer een motie van de PvdA opgepoetst over een wandelpromenade naar het ADO-stadion, het logo eraf gehaald en ingediend, maar ze stemden niet mee”. Dat was Van Nieuwenhoven nog niet opgevallen, zij kent een vergelijkbaar handelen van Fred van der Spek die voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Volgens haar ging het in het voorbeeld van De Mos niet om een motie. “In dit voorbeeld heb ik het idee voor een wandelpromenade geopperd en de wethouder heeft het toegezegd. Ik heb het gecontroleerd, er gewandeld, dus die ligt er en dan hoef ik de motie niet meer te steunen. In mijn tijd, Richard de Mos en ik zitten even lang in de raad, is dit van ons geen motie geweest. Je moet de dingen in context zien. Zij dienen vaak moties in in de verkeerde context”. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis zegt dat van een fatwa geen sprake is. “We hebben de laatste raadsvergadering nog meegestemd. Je moet draagvlak zoeken voor je ideeën, realistische moties maken die iets kunnen verbeteren, en daar heb ik regelmatig contact over ook met PVV’ers. Zij kiezen vaak een solistische lijn en dat moeten ze zelf weten. Wat ik wel verdrietig vind, is dat je met idealisme in een team begint en dat zo uiteen valt. Ik heb Machiel de Graaf nog een sms gestuurd dat ik het jammer vond toen twee raadsleden zelfstandig verder gingen”.

Van Doorn

Voormalig PVV’er Arnoud van Doorn gaf deze week na geruchten en lekken uit de PVV-fractie toe dat hij geld van de fractie had gebruikt voor privédoeleinden. “Maar ik heb dat geld steeds meteen teruggeboekt. Dat blijkt ook, want bij de accountantscontrole is het goedgekeurd. Het was fout, maar er is geen geld verdwenen. Ik vind het kwalijk dat er nu zo met modder wordt gegooid, want je krijgt het toch terug. Ik heb nooit ruzie gehad met Richard, maar ik vind het jammer dat hij ons nu in de media afschildert als ‘wrakhout dat kwam bovendrijven’.  Van Nieuwenhoven vindt dit een zaak van de partij: ”de accountantscontrole is behoorlijk streng, als er geen geld weg is, is het prima”.

Aantal moties

De PVV diende vorig jaar 74 moties in in de raad.  Het totaal aantal moties van de hele raad stond in 2011 op 549. Van de PVV-moties werd slechts een enkeling aangenomen, zoals over voorlichting over het shaken-baby syndroom, verhoging van de maximumsnelheid in de Hubertustunnel en een betere bewegwijzering van het Verkeerscirculatieplan.

Groep van Doorn presenteert fractie: Onafhankelijk Den Haag

Arnoud van Doorn presenteerde deze week zijn nieuwe fractie. Hoewel deze volgens de Kieswet de naam Groep van Doorn moet voeren, noemt hij het zelf liever Onafhankelijk Den Haag. Jeugdzorg, zorg, ouderen, Scheveningen en Veiligheid zijn de belangrijkste punten.

De nieuwe fractie wordt gevormd door Van Doorn en Marjolein van de Waal die onlangs de PVV verlieten. Van de Waal moest verstek laten gaan bij de presentatie, omdat ze door haar rug was gegaan en met pijnstillers thuis lag. In de nieuwe fractiekamer staat een tafel met daarachter een stoel, erop wat papier en twee bekertjes water.

Van Doorn voelt zich deemoedig. “We zijn maar met twee zeteltjes. Het liefst waren we doorgegaan met de club van acht van de PVV. Maar van de andere kant zijn we ook blij met de vrijheid en maken we een frisse nieuwe start. We gaan ervanuit dat het over twee jaar stopt en hebben niet  de pretentie om na de raadsverkiezingen terug te komen”. Zoals hij eerder zei in deze krant, koestert hij geen wrok, maar vond hij de PVV gesloten en hard. Van Doorn moest de partij verlaten na fouten met de boekhouding. “Daar wil ik niet verder op ingaan, dat heb ik zo afgesproken met de PVV”. Ondanks de frisse start op dit punt dus nog geen openheid, “misschien later”.

Vereniging

Onafhankelijk Den Haag wordt een vereniging, waar mensen voor €10,- per jaar lid van kunnen worden. Hoeveel dat de partij gaat opleveren? “Ik ben niet zo goed met cijfertjes, maar het is kostendekkend. We willen dat iedereen mee kan praten. Onze deur staat altijd open, er is altijd koffie, we willen laagdrempelig zijn”. Ook niet-leden zijn daarom welkom.

“We zijn een lokale rechtse partij,  sociaal en liberaal”. Hij verwijst naar de VVD “die zijn meer van de parelkettingen en niet zozeer sociaal” en naar D66 die zichzelf sociaal liberaal noemt. “Maar die willen veel voor cultuur, zoals Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Dat willen wij allemaal niet. We zijn hier gekozen op de standpunten van de PVV. Daar blijven we dichtbij, maar we doen het op onze eigen manier. Het resultaat telt bij ons, niet de manier van werken”.

Mensbeeld

Het gaat de nieuwe fractie om een positief mensbeeld. “Mensen zijn niet zielig en hoeven niet overal bij geholpen te worden. We hebben dus een liberale visie op het mensbeeld, maar vullen dat op een sociale manier in. Het kan niet dat er bijna 1000 zwerfjongeren zijn in Den Haag”. Daarnaast wil hij opkomen voor alle Scheveningers. Die voelen zich volgens Van Doorn ondervertegenwoordigd, ondanks de Politieke Partij Scheveningen. Hij deelt wel de wens tot een derde haven. Scheveningen paste niet meer in de titel van de vereniging, maar wel in de ondertitel: ”Sociaal en liberaal voor Den Haag en Scheveningen”.

De Graaf betreurt het vertrek van Van de Waal

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf vindt de harde lijn van zijn partij logisch: “Het is nu eenmaal politiek en dat is een harde wereld. Onze kiezers verwachten dat we een harde lijn volgen en er met gestrekt been ingaan”. De Graaf denkt dan ook niet dat zijn partij iets hoeft te veranderen en hij ziet dit vertrek niet als beschadigend voor zijn partij.

Van Doorn en de fractie moesten uit elkaar vanwege fouten in het beheer van de partijkas. “Maar er is geen dubbeltje weg”, benadrukt De Graaf in navolging van Van Doorn vorige week. Van de Waal maakte haar eigen overweging. “Dat betreur ik zeer, maar ik ga met vijf kanjers verder. We gaan door met keihard werken, dat verwachten onze kiezers ook”. Dat de sfeer in de fractie slecht zou zijn, ontkent de fractievoorzitter. “In de fractie hebben we gewoon overleg en ik geef feedback, geen kritiek”. Is hij niet bang dat er meer kikkers uit de kruiwagen springen? “De kruiwagen zit erg lekker. Honderd procent garantie kan ik niet geven, maar Jomanda kan ook niet in de toekomst kijken en zelfs het weer voor morgen valt niet precies te voorspellen”.

Van Doorn gaat nu met Van de Waal samenwerken. “We zijn nu aan het uitzoeken hoe we een fractie kunnen vormen, een kamer kunnen krijgen en dat soort praktische zaken. Ook weet ik nog niet hoe we gaan heten, maar dat zal wel Groep Van Doorn Van de Waal worden, ofzoiets. Met zjin twee heb je in ieder geval meer spreektijd”, aldus Van Doorn. Hij is nog met Van de Waal een koers voor de nieuwe groep aan het bepalen. “We hebben een paar hoofdlijnen, maar ga er maar vanuit dat we niet veel zullen afwijken van de PVV-standpunten, anders is het kiezersbedrog. We gaan wel meer samenwerking zoeken met andere partijen. Kijk, dat je het eerste jaar hard erin gaat en blijft bashen, is goed. Daarna ben je aan je kiezers verplicht om iets voor hen te bereiken”.

Door al het regelwerk en ontbreken van een duidelijke visie van de nieuw te vormen fractie in de raad, slaan Van Doorn en Van de Waal deze week de raadsvergadering over. “Het wordt ook te rommelig. Als we nu als lid Van Doorn en lid van de Waal gaan zitten en bij de eerste vergadering in 2012 een fractie vormen en een gezamenlijke lijn volgen. We nemen nu de tijd om alles goed te regelen om volgend jaar een goede start te kunnen maken”.

Van Doorn: Moeite met harde lijn en strakke fractiediscipline PVV

Arnoud van Doorn en de PVV-fractie in de Haagse raad zijn deze week gescheiden. “Ik had fouten gemaakt in het beheer van het fractiebudget, dat was slordig. Het was de druppel”, aldus Van Doorn.

Hij zegt dat hij niet is opgestapt of uit de fractie is gezet, maar dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan. Volgens Van Doorn zingen er verhalen rond over fraude en dat er geld uit de fractiekas zou missen.

“Dat is absoluut niet het geval. Ik ben niet accuraat genoeg omgegaan met het beheer, maar er is geen cent in mijn eigen zak verdwenen of weg. Het blijft gemeenschapsgeld en de controle van de gemeentelijke accountantsdienst heeft dat bevestigd”.

Het viel bij de PVV-fractie slecht dat het financieel beheer niet conform de afspraken is gelopen, al willen betrokkenen niet zeggen wat die afspraken waren. Van Doorn geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar wil niet ingaan op de aard ervan. Hij zegt dat een deel van de fractie nog achter hem staat. “Maar ik heb beloofd geen namen te noemen, ik wens ze een goede samenwerking als fractie”, aldus Van Doorn.

De sfeer in de fractie bracht hem al een paar maanden geleden aan het twijfelen over zijn toekomst. “We begonnen met een gedegen en ervaren team met Sietse Fritsma, Karin Gerbrands, Willie Dille en Richard de Mos. Deze is grotendeels vervangen en nu is er gebrek aan levenservaring zichtbaar.

Maar we hebben geen ruzie en ik wil niet met moddergooien”, aldus Van Doorn.

Hij had die maanden van nadenken ook meer moeite met de strakke fractiediscipline en de harde opstelling van de PVV. “Ik vond dat moeilijk. Ik was toch iets meer op zoek naar nuance en wil ook af en toe compromissen sluiten met andere fracties om zaken te bereiken”. Mede daarom denkt hij dat hij het wel redt als eenmansfractie ‘Lid van Doorn’

in de gemeenteraad. Inhoudelijk staat hij nog steeds achter de PVV en zal dus ook niet schromen om ook met die partij de samenwerking te zoeken. Als eenmansfractie zal hij zich vooral op onderwijs, jeugdzorg en veiligheid gaan richten. Ïk zal zeker geen spookraadslid worden”., aldus Van Doorn.

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf was niet onbereikbaar voor commentaar.

PVV vindt opmerking college ongepast

PVV-raadslid Arnoud van Doorn noemt een bijzin in het antwoord op zijn vraag naar leeftijd en nationaliteiten van mensen die bij rellen op 28 juni op het Jonckbloetplein zijn opgepakt, ongepast. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat het uitzoeken ten koste gaat van de recherchecapaciteit.

Het college zegt dat er veertien mensen zijn opgepakt, van wie eentje met de Colombiaanse nationaliteit, eentje met een Tunesisch paspoort naast het Nederlandse en de rest van de Nederlandse nationaliteit. Daaronder staat de toevoeging dat ’het tot op detailniveau uitzoeken van gegevens over verdachten ten behoeve van raadsvragen fors beslag legt op schaarse recherchecapaciteit die daardoor niet kan worden ingezet voor andere politietaken.’

“In eerste reactie vind ik het een rare reactie. De taak van raadsleden is het controleren van het beleid. Het kan niet zo zijn dat wij cijfers niet gaan vragen vanwege beslag op de capaciteit. Ik vind het een ongepaste sneer naar de volksvertegenwoordigers die hun werk goed willen doen.” Hij ziet het ook als plicht jegens zijn achterban. “Die wil van ons dat we dit doen. Vragen om cijfers en in dit geval nationaliteiten, zodat we weten waar het probleem zit.” Van Doorn ziet dan ook geen reden dit soort vragen niet meer te stellen.

PVV en SP boos over topinkomens gesubsidieerde instellingen

De topinkomens bij gesubsidieerde instellingen boven het ministersalaris van €181.000,- zijn in 2008 gestegen vergeleken met 2007. De commissie Bestuur besprak de lijst deze week met wethouder Sander Dekker (Financiën). De PVV noemt het schandalige cijfers, volgens de SP is de verhouding zoek.

“Dit zijn schandalige cijfers”, zegt PVV-raadslid Arnoud van Doorn. De lijst bevat functies met topinkomens van gesubsidieerde instellingen. Hij constateert dat veel instellingen weinig subsidie krijgen en veel salaris betalen. Ingrid Gyömörei van de SP was dat ook opgevallen. “Wat is de toegevoegde waarde van de subsidie dan? Daarover mogen we ons als gemeente wel even op het hoofd krabbelen. Dat staat in geen verhouding, het lijkt wel of wij dan de dinerkosten voor de Raad van Bestuur betalen”. Zij vindt dat de gemeente daar maar mee moet stoppen, of in ieder geval de subsidies moet heroverwegen.

Meldplicht
Gesubsidieerde instellingen moeten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken melden als zij inkomens verstrekken die hoger zijn dan een ministersalaris.  Op de lijst van 2008 staan 33 functies met een jaarinkomen van €7,6 miljoen. Het jaar daarvoor waren dat er 34 die samen €7,5 miljoen verdienden, met een toenmalig ministersalaris van €169.000,-. De PVV eist van de wethouder dat hij de subsidies intrekt van organisaties waar iemand meer verdient dan de ministersnorm en de verordening verandert, zodat dit soort zaken niet meer voorkomen. “Aan lopende contracten kun je weinig doen, maar we willen een aanpassing van de subsidieverordening zodat organisaties bij nieuw personeel salarissen onder de norm moeten zitten. Vestia-directeur Erik Staal krijgt €486.976,-. Dit soort bedragen zijn meer dan gênant en niet uit te leggen”.

Eigen onderzoek
De PVV heeft eigen onderzoek gedaan naar de topinkomens. Volgens Van Doorn staan op de lijst ook actieve leden van politieke partijen. “Wij vinden het belangrijk dat bestuurders van gesubsidieerde instellingen zich onthouden van een politieke voorkeur en deze zeker niet etaleren”, aldus Van Doorn. PvdA-raadslid Bas Sepers, ziet dat niet als probleem. “Het gaat hier om iedereen die werkt bij gesubsidieerde instellingen. Het lidmaatschap van een politieke partij is daarbij niet relevant”. Sepers hoopt dat een nieuwe wet die in de loop van volgend jaar in werking moet treden, ingrijpen in deze salarissen mogelijk maakt. “Zolang je geen instrumenten hebt om hier iets aan te doen, kunnen we niks en maken we er geen punt van”. David Rietveld, GroenLinks-raadslid  ook niet, vanwege een overvolle agenda. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij reageert vergelijkbaar, ‘al zijn het wel belachelijke bedragen’.

Eind vorig jaar is op voorstel van het college na een vergelijkbare discussie over de inkomens in 2007 de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking uitgebreid met de bepaling dat gesubsidieerde instellingen de topinkomens moeten melden. Doen zij dat niet, dan dreigt een korting op de subsidie van vijf procent.

Twitteren woord van het jaar

Twitteren is in 2009 gekozen tot woord van het jaar door Genootschap Onze Taal. Het is een internetsite waar mensen berichten van maximaal 140 woorden kunnen achterlaten. Veel politici gebruiken deze berichten in hun verkiezingscampagne. Is het zinvol en verkleint het de kloof met de burger? Den Haag Centraal ging op onderzoek uit.

De populaire internetsite Twitter biedt de mogelijkheid berichten de digitale wereld in te sturen: Tweets. Deze mogen niet langer zijn dan 140 tekens. Wethouders in Den Haag hebben les gekregen van ICT-adviseur André Middendorp, zelf ook Twitteraar. Raadsleden moeten de dienst zelf uitvogelen, maar weten steeds massaler de dienst te vinden. Ook kandidaten doen gretig mee om hun standpunten naar voren te brengen en te discussiëren over verschillende onderwerpen. Zij versturen de berichten vanaf computer of mobiele telefoon en kunnen op elkaar reageren en de ander volgen, zodat ze ook diens berichten kunnen lezen.

Geschiedenis
Twitter is opgericht in oktober 2006 door Obvious Corp, een bedrijf uit San Francisco. Twitter is begonnen als een onderzoeksproject binnen Odeo, een site van webbedrijf Obvious van Noah Glass en Jack Dorsey, en kwam voor het eerst beschikbaar in maart 2006. Twitteren is Engels voor kwetteren. Het logo van de internetdienst is een blauw vogeltje.

De inhoud van berichten varieert van persoonlijke dingen, zoals de geboorte van een kind, de samenstelling van het diner tot zakelijk, discussie over het gescheiden zwemmen of verslagen van werkbezoeken ergens in de stad. D66 gebruikt het om het verkiezingsprogramma in 66 Tweets weer te geven in de 66 dagen voorafgaand aan de verkiezingen.

Norder
Wethouder Marnix Norder (PvdA, Bouwen en Wonen)is voor de zomer begonnen op de internetdienst. “Het is leuk om te doen, maar het moet ingebakken zijn in je systeem. Dat is het bij mij niet, dus de afgelopen tijd heb ik ook nauwelijks gekeken”. Toen hij kandidaat-lijsttrekker was, kwamen er ineens meer tweets van de PvdA-wethouder. “Het is een aanvulling, maar je redt het er niet mee. Met een weblog (soort dagboek op internet, red.) alleen red je het ook niet. Ik heb Twitter niet alleen voor  de campagne gebruikt, ik heb ook wel eens een nieuwtje erop gezet. Volgens mij geeft het een completer beeld van zowel de persoon als de politicus”, zegt Norder.

 Vonk
“Ik heb Twitter zelf ontdekt. Ik heb begrepen dat de wethouders les hebben gehad. Ik ben niet zo van de ICT, maar mijn zoon zei ‘mam, dat moet je doen,’, dus doet mam het. In het begin was het moeilijk in 140 tekens iets weer te geven, het is vrij staccato. Nu gaat dat beter. Je hebt wel snel een groot bereik. Ik heb nu 320 volgers, maar daarachter zitten nog veel meer mensen. Als ik op Twitter zet dat ik een weblog heb geschreven krijg ik veel meer bezoekers. Ongeveer 5000 terwijl ik daarvoor op 1200 tot 2000 zat. Ik heb ook wel eens een vraag gesteld en kreeg uit onverwachte hoek antwoord. Natuurlijk zitten er ook gekken tussen, maar die knikker je er gewoon uit”. Discussies met andere raadsleden of kandidaten gaan er soms vinnig aan toe. “De hele campagne is vinnig”, reageert Vonk. “Er zijn best grote verschillen en ik hoor veel onvrede, niet alleen via Twitter ook gewoon in de stad. Pittige discussies met elkaar via Twitter zijn niet erg, je moet het wel ergens weer goed maken. Zakelijke aanvaringen horen erbij, maar het wordt nooit persoonlijk. Ik heb discussies met Arnoud van Doorn (PVV, red.), maar kan het goed met hem vinden. We zien elkaar ook buiten Twitter. Op Twitter bestrijden we elkaar op politiek vlak, dat maken we dan wel weer goed op Twitter, of als we elkaar zien. De aanvallen mogen niet persoonlijk worden”.

André Middendorp
De gemeente Den Haag heeft sinds drie jaar André Middendorp als ICT-adviseur. “Ik ontdekte Twitter ongeveer een jaar geleden tijdens een congres in Amerika. Het enthousiasme was aanstekelijk en mooi. In 140 karakters berichten op en neer sturen. Je hebt het altijd bij je. Het heeft de laatste twee jaar heeft het een boost gekregen vooral door rampen. Ik twitter vooral over werk. Sommige mensen gebruiken het ook voor privézaken. Belangrijk is hoe ver je kunt gaan. Als je iets op de gang roept, bereik je ook al mensen, maar via Twitter vermenigvuldigt een bericht zich snel, het gaat rondzingen”.

“Het is lastig om de invloed van Twitter op de campagne te meten. Mensen kunnen ook op Twitter kijken zonder zelf te twitteren. Dat is ook mooi, het is helemaal open. In Den Haag twitteren zeventien raadsleden en vier wethouders, ik noem ze twethouders. Het moet wel in hun systeem komen. Ik heb de wethouders daarbij begeleid en laten zien wat je ermee kunt doen. Bijvoorbeeld een kleine peiling houden onder je volgers met een Twittpoll. Sander Dekker heeft dat meteen toegepast over de Amerikaanse Ambassade (sloop of niet, red.) Ik heb verteld hoe ze teksten moeten invoeren, foto’s en hashtags kunnen toevoegen”. Hashtags zijn afkortingen voorafgegaan door een #, zodat ze gemakkelijk terug te zoeken zijn. #hgr staat bijvoorbeeld voor berichten over raadsvergaderingen.

Zouden de raadsleden ook les moeten hebben? “Dat weet ik niet. Misschien zouden ze af en toe wat tips kunnen krijgen. Het is ook wel persoonlijk hoe je ermee wilt omgaan. De ene is gevoeliger voor ICT dan een ander en gaat aan de slag met filmpjes en foto’s. Nu zijn de lijsten geïntroduceerd en kun je snel overzicht krijgen van bijvoorbeeld wethoudertweets, of tweets van een bepaalde partij, of gebeurtenis. Een tip zou kunnen zijn om Twitter met Youstream te gebruiken. Roep je volgers op tot het stellen van vragen die je vervolgens live gaat beantwoorden voor de camera. Raadsleden zullen Twitter ook na de verkiezingen wel blijven gebruiken. Ik denk zeker dat het de kloof tussen de politiek en digitale burger verkleint. En dat zijn er steeds meer”.

PVV
Arnoud van Doorn, kandidaat-raadslid voor de PVV, twittert al geruime tijd. Eerst deed hij da onder de schuilnaam Fendric en nu onder zijn eigen naam. Na een aantal heftige discussies, legt hij zich nu meer toe op het versturen van leestips via Twitter. Hem is om een reactie gevraagd over het nut van Twitter. Die wil Van Doorn op zich wel geven, maar daarvoor is de toestemming nodig van de PVV-persvoorlichter en die kwam niet.