Eerste buurtbibliotheek geopend

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft de eerste buurtbibliotheek in Den Haag geopend. De buurtbibliotheken moeten een deel van het leed verzachten van het sluiten van zes wijkbibliotheken door bezuinigingen. Zij las voor aan kinderen in Benoordenhout. Verder lezen Eerste buurtbibliotheek geopend

Glasvezel brengt supersnel internet door heel Den Haag

Benoordenhout krijgt de primeur, inwoners mogen daar als eerste aangeven of zij glasvezel willen. Als dertig procent van de wijkbewoners interesse toont, legt Reggefiber in de hele wijk glasvezel aan. Daarna volgt de rest van Den Haag als het aan het bedrijf en ICT-wethouder Rabin Baldewsingh ligt. Verder lezen Glasvezel brengt supersnel internet door heel Den Haag

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft alternatieven gevonden voor de zes wijkbibliotheken die moeten verdwijnen. Het levert een bezuiniging op van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Daarmee voldoet zij aan de eis van de Haagse gemeenteraad om nog voor de zomer een plan te hebben.

In het plan komen er zeven vervangende locaties voor de bibliotheken. Dit is vooral bedoeld om mindervalide ouderen en kinderen van 0 tot 12 een goed te bedienen. Deze locaties zijn minstens drie dagen per week drie uur open. “Dat is een minimum, ik denk dat de meeste locaties wel langer open zullen zijn, maar dat is aan de buurtbibliotheken zelf. Zij zien wanneer het nodig is”, aldus de wethouder. De zevende nieuwe locatie komt op verzoek van de nieuwe brede buurtschool de Vuurvlinder in Mariahoeve. Deze gaat pas in 2015 open, als de nieuwbouw van de school klaar is. “We hebben breed gekeken wat nu de prettigste en meest toegankelijke oplossing was voor de te sluiten filialen en dat is gelukt. Iedereen houdt een bibliotheek binnen twee kilometer van huis. Natuurlijk wil iedereen het liefst de eigen wijkbibliotheek open houden, maar ze zien ook wel in dat dat niet kan in deze tijd. We krijgen nu bovendien nieuwe vormen van samenwerking van de buurtcentra van de toekomst, scholen, bibliotheken, buurtbewoners en vrijwilligers”. Het is de bedoeling dat de buurtbibliotheken zelf hun vrijwilligers regelen. Zij krijgen wel ondersteuning van de gemeente, ook bij het inwerken.

Lastige klussen voor het vinden van alternatieven waren vooral Benoordenhout en de Schilderswijk. “In Benoordenhout stak Florence de vinger op en is onderdak gevonden in verzorgingshuis Oostduin. Dit is uiteindelijk in harmonie met de bewoners besloten. De buurt wilde zelf in het oude filiaal verder, maar de kosten daarvoor waren te hoog, dus dat was niet haalbaar. In de Schilderswijk komt een locatie schuin tegenover het huidige filiaal in buurtcentrum De Mussen. Daar was het nog een hele kluif, omdat de huurkosten per vierkante meter niet mals waren. We nemen nu de helft van het deel wat eerst werd gehuurd door Triodos over, dat staat leeg en zo blijft de huur beperkt tot €20.000 per jaar”, zegt Van Engelshoven.

Voor de andere filialen waren al eerder afspraken bijna rond. Het Henri Couvéehuis bood zichzelf aan als alternatief voor het filiaal Statenkwartier/Duinoord, in Escamp komen er naast de grote nieuwe wijkbibliotheek in Escamp nog twee kleine locaties voor Bouwlust/Vrederust en Moerwijk in scholen, de laatste wordt nog gebouwd en tot de opening is een alternatief gevonden in het Coornhertcentrum. In Spoorwijk gaat de Oase aan de Van Meursstraat naast het te sluiten filiaal een buurtbibliotheek herbergen. “Het gebouw is van de Stichting Stad en Kerk, maar ik verwacht niet dat het woord kerk een drempel vormt voor bezoekers. Er komen daar nu al veel mensen die ook gebruik maken van de bibliotheek”.

De hele operatie, het sluiten van de wijkbibliotheken en het openen van de buurtbibliotheken, gaat een paar weken duren. Er is € 227.000,- uitgetrokken voor de inrichting en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast is structureel €110.000,- nodig. Buiten de huur van een deel van De Mussen, gaat dat geld naar de begeleiding van de vrijwilligers, logistiek en het onderhoud van locatie en collectie. “Het schrikbeeld van een plank in de gang op de nieuwe locaties, komt niet uit. Er komen prettige leerplekken voor kinderen. De expertise voor de inrichting van de bibliotheken komt in handen van de Dienst Openbare Bibliotheken van de gemeente. De collecties worden wel kleiner, wat overblijft, blijft beschikbaar als achtervang”.

In de buurtbibliotheken komt een kleinere collectie boeken, tussen de 2500 en 4000 boeken met een systeem van reserveren bij andere filialen en ophalen in de buurt. Daarnaast start in het schooljaar 2013/2014 een programma bibliotheek in de school waar scholen aan mee kunnen doen. Iedere school die meedoet krijgt een eigen collectie en kan ook boeken reserveren. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan leesbevordering. Via een computer op school krijgen leerlingen toegang tot een grote collectie boeken. “De scholen bepalen zelf of ze meedoen, het kost geld per leerling en ik ga niet over de materialen. Ik zie het als een mooie toekomstbestendige ontwikkeling”, aldus de wethouder.

‘Geen experimenten in Benoordenhout’

Binnenkort komt er een nieuw bestemmingsplan voor het Benoordenhout. De wijkvereniging is niet gerust op de uitkomst daarvan en heeft het college per brief opgeroepen tot overleg.

Oud-wijkbestuurder Sander van Sonsbeeck hielp bij het opstellen van de brief. “Een aantal oud-bestuurders die het opstellen van het eerste bestemmingsplan van Den Haag voor deze wijk in de jaren tachtig heeft meegemaakt, is betrokken bij het schrijven van de brief. Toen heeft de gemeenteraad gekozen voor een gedetailleerd conserverend bestemmingsplan om het Benoordenhout te beschermen als hoogwaardige woonwijk. Mede daardoor is het nu een van de meest gewilde wijken van Den Haag. Dat moet zo blijven en daarom willen we geen experimenten hier”.

Eén van de zorgen is dat de wijk in verschillende bestemmingsplannen wordt opgedeeld. “Dat was in de jaren tachtig al een wens van de gemeente. Die wilde toen de Nassaubuurt al betrekken bij het centrum en er een soort Manhattan van maken met hoogbouw”. Dat is toen niet gebeurd en er kwam één bestemmingsplan voor de wijk. “Dit is één wijk met één karakter, het Benoordenhout. Daar horen geen verschillende regimes te gelden, want dan gaat de samenhang verloren”. De wijkvereniging is ook tegen de mogelijkheid van vijf bouwlagen bij doorgaande wegen. Dat zou volgens hen afbreuk doen aan de herkenbaarheid van de wijk van buitenaf.

Verandering kan toch ook gunstig zijn voor een wijk? “Benoordenhout is dynamisch genoeg, u ziet de verhuiswagens in de buurt. Er komen genoeg mensen bij, kinderen groeien hier op en er is een bloeiend wijkleven. Je moet van de stad geen museum maken, wordt wel gezegd, maar voor de aantrekkelijkheid moet je het hier juist zo houden. Sterker nog, nieuwe bewoners komen daar voor. Als zij bellen met de gemeente, dan horen ze dat er niks verandert en met die toezegging durven ze veel geld uit te geven voor hun woning hier”, zegt Van Sonsbeeck. Daarom vindt hij dat het behoudend bestemmingsplan ook voor de achtertuinen moet gelden, die ondanks afscheidingen een grote buitenruimte vormen. Volgens de wet mogen daar bouwwerken verrijzen tot 3,8 meter hoog, maar een bestemmingsplan kan dat voorkomen.

Overigens verandert  de wijk wèl  door  sommige grote bouwprojecten, maar volgens Van Sonsbeeck niet in gunstige zin. Denk maar aan het Internationale Strafhof, waarvoor kantoortorens van veertig meter  verrijzen op een mooi stuk duin. En aan Park Arendsdorp dat dreigt te worden opgeofferd aan hoogbouw”.

De wijkvereniging pleit voor overleg al in de beginfase over het bestemmingsplan, dus bij het formuleren van de uitgangspunten. “Zo hebben we dat in de jaren tachtig gedaan en daarmee voorkom je veel narigheid en er is ook geen wettelijke bepaling die zich daartegen verzet”.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling werkt momenteel aan een schetsontwerp van het nieuwe bestemmingsplan dat naar verwachting volgende maand naar de wethouder gaat. Daarna wordt het verder uitgewerkt. Het is nog onbekend wanneer de raad zich hierover kan buigen.