Nieuwsmaker

Ministers bezoeken krachtwijken

Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) en Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) bezochten deze week de Haagse Krachtwijken. Ter Horst liep door Laak en liet zich informeren over de veiligheid op straat. Van der Laan werd rondgeleid door Zuidwest.
Nieuwsmaker

Uitwisseling slachtoffers homogeweld

Den Haag werkt samen met de drie andere grote steden aan een uitwisseling van bedreigde homoseksuelen, zowel allochtoon als autochtoon. In het Haagse centrum is een opvanghuis, Amsterdam heeft ook
top