Eerste buurtbibliotheek geopend

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft de eerste buurtbibliotheek in Den Haag geopend. De buurtbibliotheken moeten een deel van het leed verzachten van het sluiten van zes wijkbibliotheken door bezuinigingen. Zij las voor aan kinderen in Benoordenhout. Verder lezen Eerste buurtbibliotheek geopend

Zomerserie: Jeugdzorg

Op 12 september gaat Nederland weer naar de stembus. Ook in Den Haag duiken de partijposters weer op en zijn de pamfletten niet aan te slepen. Terwijl partijen hun messen slijpen, kijkt Den Haag Centraal hoe politieke thema’s in de stad worden vertaald. Ditmaal: jeugdzorg Verder lezen Zomerserie: Jeugdzorg

Ontslagvergoedingen Kunstenplan leiden tot extra lasten instellingen

De cultuurinstellingen die in het kunstenplan subsidie krijgen, moeten zelf opdraaien voor hun ontslagvergoedingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil wethouder Marjolein de Jong (D66, Cultuur) praten. De ontslagvergoedingen bedragen mogelijk€ 30 miljoen. Verder lezen Ontslagvergoedingen Kunstenplan leiden tot extra lasten instellingen

Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Het plan van wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) om wijkbibliotheken te sluiten en buurtfilialen te openen, kan rekenen op een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De PvdA die eerst nog kritisch was over het verlies van functies door het sluiten van zes wijkfilialen is positief, tot teleurstelling van de SP. Verder lezen Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft alternatieven gevonden voor de zes wijkbibliotheken die moeten verdwijnen. Het levert een bezuiniging op van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Daarmee voldoet zij aan de eis van de Haagse gemeenteraad om nog voor de zomer een plan te hebben.

In het plan komen er zeven vervangende locaties voor de bibliotheken. Dit is vooral bedoeld om mindervalide ouderen en kinderen van 0 tot 12 een goed te bedienen. Deze locaties zijn minstens drie dagen per week drie uur open. “Dat is een minimum, ik denk dat de meeste locaties wel langer open zullen zijn, maar dat is aan de buurtbibliotheken zelf. Zij zien wanneer het nodig is”, aldus de wethouder. De zevende nieuwe locatie komt op verzoek van de nieuwe brede buurtschool de Vuurvlinder in Mariahoeve. Deze gaat pas in 2015 open, als de nieuwbouw van de school klaar is. “We hebben breed gekeken wat nu de prettigste en meest toegankelijke oplossing was voor de te sluiten filialen en dat is gelukt. Iedereen houdt een bibliotheek binnen twee kilometer van huis. Natuurlijk wil iedereen het liefst de eigen wijkbibliotheek open houden, maar ze zien ook wel in dat dat niet kan in deze tijd. We krijgen nu bovendien nieuwe vormen van samenwerking van de buurtcentra van de toekomst, scholen, bibliotheken, buurtbewoners en vrijwilligers”. Het is de bedoeling dat de buurtbibliotheken zelf hun vrijwilligers regelen. Zij krijgen wel ondersteuning van de gemeente, ook bij het inwerken.

Lastige klussen voor het vinden van alternatieven waren vooral Benoordenhout en de Schilderswijk. “In Benoordenhout stak Florence de vinger op en is onderdak gevonden in verzorgingshuis Oostduin. Dit is uiteindelijk in harmonie met de bewoners besloten. De buurt wilde zelf in het oude filiaal verder, maar de kosten daarvoor waren te hoog, dus dat was niet haalbaar. In de Schilderswijk komt een locatie schuin tegenover het huidige filiaal in buurtcentrum De Mussen. Daar was het nog een hele kluif, omdat de huurkosten per vierkante meter niet mals waren. We nemen nu de helft van het deel wat eerst werd gehuurd door Triodos over, dat staat leeg en zo blijft de huur beperkt tot €20.000 per jaar”, zegt Van Engelshoven.

Voor de andere filialen waren al eerder afspraken bijna rond. Het Henri Couvéehuis bood zichzelf aan als alternatief voor het filiaal Statenkwartier/Duinoord, in Escamp komen er naast de grote nieuwe wijkbibliotheek in Escamp nog twee kleine locaties voor Bouwlust/Vrederust en Moerwijk in scholen, de laatste wordt nog gebouwd en tot de opening is een alternatief gevonden in het Coornhertcentrum. In Spoorwijk gaat de Oase aan de Van Meursstraat naast het te sluiten filiaal een buurtbibliotheek herbergen. “Het gebouw is van de Stichting Stad en Kerk, maar ik verwacht niet dat het woord kerk een drempel vormt voor bezoekers. Er komen daar nu al veel mensen die ook gebruik maken van de bibliotheek”.

De hele operatie, het sluiten van de wijkbibliotheken en het openen van de buurtbibliotheken, gaat een paar weken duren. Er is € 227.000,- uitgetrokken voor de inrichting en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast is structureel €110.000,- nodig. Buiten de huur van een deel van De Mussen, gaat dat geld naar de begeleiding van de vrijwilligers, logistiek en het onderhoud van locatie en collectie. “Het schrikbeeld van een plank in de gang op de nieuwe locaties, komt niet uit. Er komen prettige leerplekken voor kinderen. De expertise voor de inrichting van de bibliotheken komt in handen van de Dienst Openbare Bibliotheken van de gemeente. De collecties worden wel kleiner, wat overblijft, blijft beschikbaar als achtervang”.

In de buurtbibliotheken komt een kleinere collectie boeken, tussen de 2500 en 4000 boeken met een systeem van reserveren bij andere filialen en ophalen in de buurt. Daarnaast start in het schooljaar 2013/2014 een programma bibliotheek in de school waar scholen aan mee kunnen doen. Iedere school die meedoet krijgt een eigen collectie en kan ook boeken reserveren. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan leesbevordering. Via een computer op school krijgen leerlingen toegang tot een grote collectie boeken. “De scholen bepalen zelf of ze meedoen, het kost geld per leerling en ik ga niet over de materialen. Ik zie het als een mooie toekomstbestendige ontwikkeling”, aldus de wethouder.

Van Aartsen: Vaker inzet Marechaussee in de toekomst

De inzet van 20 mensen van de Marechaussee tijdens de jaarwisseling was volgens burgemeester Van Aartsen een toets. Hij wil hier vaker gebruik van maken om het eigen politiekorps te ontzien.

De inzet is hem goed bevallen en de burgemeester overweegt om de Marechaussee, bijvoorbeeld tijdens demonstraties in Den Haag in te zetten. “We hebben die mogelijkheid gekregen van het kabinet en dan moeten we er ook gebruik van maken”, aldus Van Aartsen. Hij heeft het verzoek gedaan bji het kabinet en dat is gehonoreerd.

De politie Haaglanden moet als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt veel agenten inleveren. Vorig jaar maart schreef Van Aartsen aan de gemeenteraad dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de politie-inzet in de regio Haaglanden. De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schreef hij in de bewuste brief. Mede door deze bezuinigingen wil de burgemeester vaker een verzoek doen bij het kabinet om leden van de Marechaussee in te zetten om het korps Haaglanden te ontzien en te zorgen dat de agenten ook gewoon verlof kunnen opnemen.

Autobranden

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente gebruik gemaakt van twintig leden van het militaire politiekorps. “Veel mensen denken dat er militairen de stad in komen, maar het zijn eigenlijk gewoon extra politiemensen met dezelfde bevoegdheden”. De helft van de marechaussee werd ingezet bij het Oscarteam dat zich richt op daders van autobranden. Zij konden niet voorkomen dat er 47 auto’s in vlammen opgingen. Vorig jaar gingen ongeveer eenzelfde aantal auto’s met oud en nieuw in rook op. De politie heeft een speciaal autobrandenteam ingericht voor de opsporing van de daders en zoekt voor het achterhalen van de toedracht en het succesvol  vervolgen van de verdachten nog naar beelden.

Rolmodellen

De andere helft vergezelde de ‘rolmodellen’, de vrijwilligers die Haagse buurten veilig moesten houden. De rolmodellen konden bijvoorbeeld door hun aanwezigheid voorkomen dat de sfeer omsloeg toen de elektriciteit in de Van Hattemlaan en het Anna Blamanplein uitviel. Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling relatief rustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet in Ypenburg, waar bewoners zich tegen de politie richtten. Volgens de bewoners was deze inzet overigens overdreven.

Aanhoudingen

Er werden in Den Haag tijdens de nacht 145 personen aangehouden voor het plegen van misdrijven. De vorige jaarwisseling waren dat er nog 73. De politie hield van 2011 op 2012 vier personen aan die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op grond van de ‘Overlastwet’, beter bekend als de voetbalwet was opgelegd.  Het Openbaar Ministerie heeft direct op 1 januari al meer dan 70 zaken uit Haaglanden en Hollands-Midden beoordeeld van verdachten die waren aangehouden rond de jaarwisseling. Dit gebeurde op de ZSM-locatie Zuiderpark. ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk. Deze aanpak maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel mogelijk lik op stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Na de aanhouding van de verdachte wordt zo snel als mogelijk een beslissing genomen over de mogelijke straf.

Supersnelrecht

De officieren van justitie en parketsecretarissen die de zaken van de jaarwisseling hebben beoordeeld, hebben onder andere aan 14 personen een OM-strafbeschikking uitgereikt, 8 personen kregen een dagvaarding voor themazittingen in februari, 7 personen moeten later op een officierszitting komen, 18 verdachten zijn deze week al berecht tijdens een supersnelrechtzitting.  De overige zaken zijn nog in onderzoek en een aantal zaken zijn overgedragen aan het Functioneel Parket.

Zes bibliotheken dicht, over een jaar duidelijkheid over nadere maatregelen

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) mag per 1 januari 2013 zes bibliotheken sluiten. Een meerderheid van de raad steunt haar spreidingsplan. Wel moet ze voor juni 2012 duidelijkheid geven over maatregelen in de buurt voor een deel van de bibliotheekfuncties.

De coalitiepartijen PvdA, D66, VVD en CDA steunden in het afrondende raadsdebat de plannen van de wethouder om zes bibliotheekfilialen te sluiten. De voltallige oppositie stemde tegen. Dat betekent dat Van Engelshoven door kan gaan met het sluiten van de bibliotheken. De coalitiepartijen dienden nog wel een motie in om te zorgen dat er voor juni duidelijkheid komt over het zogenaamde flankerend beleid. Alleen PVV stemde daartegen.

Van Engelshoven voert op dit moment gesprekken met instellingen en scholen over het opvangen van een deel van de bibliotheekfuncties in de buurt. Waarschijnlijk keert de biebbus terug in het straatbeeld waar mensen boeken kunnen bestellen en die dan in de buurt worden afgeleverd. Van Engelsoven kreeg veel reacties van buurtbewoners, scholen en bibliotheekmedewerkers op de plannen, onder meer ook een petitie van schrijvers, 2600 handtekeningen verzameld door de SP en een zwartboek van GroenLinks. “Ik begrijp die reacties wel. Maar ik zou dit niet hebben voorgesteld zonder overtuiging dat andere filialen de taken kunnen opvangen. Ik wil nog kijken of ze langer open kunnen en gratis internet kunnen krijgen”, aldus de wethouder.

Zij benadrukte ook tijdens de raadsvergadering dat zij maatwerk wil bieden en in de wijken waar de bibliotheken moeten sluiten gesprekken voert over maatregelen om delen van de functie in de buurt onder te brengen. Zij beloofde de raad op de hoogte te houden van het verloop van deze gesprekken. Daarnaast gaat ze een meerjarenplan maken. Dat heeft ze bewust niet eerder gedaan. “Je moet een startpositie hebben en dan oplossingen zoeken met de partijen in de wijk. Je kunt het plan wel hier maken, maar dan loop je de kans de plank mis te slaan”.

Een motie van de PvdA om voor kinderen in de Schilderswijk een alternatieve plek te bieden haalde het niet, andere partijen zagen dan liever een oplossing voor alle zes de wijken die een filiaal moeten missen.

Onenigheid over bewaren veiligheid in Den Haag

D66 en de PVV in de Haagse raad zijn het oneens over het handhaven van de veiligheid in de stad. D66  diende tijdens de raadsvergadering een motie in met de oproep aan het college zich te blijven verzetten tegen de korting van 200 agenten in Haaglanden. De PVV steunde, net als regeringspartijen CDA en VVD, de motie niet en wil dat de stad zelf voor meer veiligheid zorgt.

De onenigheid begon op berichtensite Twitter en eindigde in de Haagse raad. De PVV vindt zichzelf de overwinnaar, D66 vindt de partij de verliezer. “De PVV had de mond vol over veiligheid. Vier oud-raadsleden en huidig raadslid Richard de Mos zitten nu nog in de Kamer en hadden tijdens de raadscampagne hun mond vol over veiligheid. Hou ze aan hun beloftes, maar mijn constatering is dat ze de beloftes breken als ze niet tegen deze politiebezuinigingen zijn”, zegt fractievoorzitter van D66 in de raad Rachid Guernaoui.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn zegt dat hij niet over de Kamerfractie gaat. “Als de gemeente meer agenten wil, dan moeten ze het geld niet besteden aan leuke nutteloze dingen, zoals het cultuurforum. Daarmee kun je de agenten 15 jaar houden”. “Dat kan dus niet”, zegt Guernaoui, “het Rijk gaat over de politieagenten en niet de gemeente”. Van Doorn wil daarom meer ordehandhavers om de veiligheid in de stad te bewaren. “Die vangen geen boeven”, reageert Guernaoui. “Daar voelen de mensen zich niet veiliger door. Daarvoor heb je politieagenten nodig, dus alle oproepen voor meer veiligheid van de PVV zijn daarmee ongeloofwaardig. Dan moeten ze iets doen aan de korting op de politie”.

De motie van D66 is aangenomen in de raad. Guernaoui heeft de Tweede Kamerfractie van zijn D66 al gesommeerd iets te doen tegen de bezuinigingen op het politiekorps Haaglanden. GroenLinks deed hetzelfde en GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi pleit bij de minister voor het terugdraaien van deze bezuinigingen.

 

 

GroenLinks werkt aan zwartboek bibliotheken

GroenLinks is bezorgd om de sluiting van zes bibliotheken in Den Haag. De partij is bang voor de gevolgen voor ouderen en kwetsbare groepen en werkt aan een zwartboek. D66 die in de verkiezingen als hard punt geen bezuinigingen op bibliotheken had, steunt de sluiting van zes bibliotheken.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) presenteerde vorige week haar Nieuw spreidingsplan voor Haagse bibliotheken. GroenLinks liet bij de begrotingsbehandeling al blijken niets te zien in bezuinigingen bij de bibliotheken en blijft daarbij. “Bovendien hebben de bibliotheken meerdere functies, ook op punten die het college belangrijk vindt, zoals eenzaamheidsbestrijding. In Den Haag zijn 6000 ouderen eenzaam. Zij gingen naar de bibliotheek om mensen te ontmoeten en dat valt voor een aantal weg. Een verzorgingstehuis waar boeken zijn of een bibliotheekbus in de buurt is dan toch anders”, zegt GroenLinksfractievoorzitter Heleen Weening.

In Spoorwijk is de aanpak van laaggeletterdheid belangrijk. “De drempel is hoger als de bezoekers verder moeten reizen. Deze belangrijke functies moeten we serieus nemen. Vandaar dat we een zwartboek ‘De bieb moet blijven’ maken”, aldus Weening. Daarin wil de partij van de bezoekers weten wat ze gaan verliezen door de sluiting van de bibliotheek. Voor de ingang van te sluiten filialen deelt een actieteam boekleggers uit met het standpunt van GroenLinks tegen sluiting. Reacties worden ter plekke gevraagd en mensen kunnen hun reactie mailen. Over enkele weken biedt GroenLinks de verzamelde reacties aan aan de wethouder.

D66

D66 had ook liever gezien dat er helemaal niet werd bezuinigd op de bibliotheken, maar staat achter het plan. “Het stond ook niet in ons verkiezingsprogramma, maar het zijn andere tijden en de bezuiniging staat in het coalitieakkoord”, zegt D66-raadslid Kim Waanders. Ïk vind wel dat de wethouder op een slimme manier invulling geeft aan de bezuinigingen. Bereikbaarheid en kwaliteit staat voor ons voorop. Ik ga nog wel vragen of de openingstijden verder kunnen worden verruimd”, vervolgt Waanders. Coalitiegenoot, PvdA-raadslid Lobke Zandstra ging deze week kijken in de bibliotheek in de Schilderswijk. “Daar waren kinderen druk bezig met hun huiswerk. Wij vinden het belangrijk dat de goede voorzieningen blijven, maar dat kan ook met bibliotheekfaciliteiten in een verzorgingstehuis of brede buurtschool”, aldus Zandstra. De kinderen zouden hun huiswerk ook kunnen maken in het nabijgelegen buurthuis de Mussen eventueel. “Maar ik moet het voorstel van de wethouder nog goed lezen, dus ik heb nog geen eindoordeel”, aldus Zandstra.

Vragen

De SP vindt het onkies dat de wethouder het plan presenteerde en het personeel informeerde voordat de raad over het plan heeft gesproken en gaat haar in de raadsvergadering vragen daarover stellen. “Ze had de raad ook eerst varianten kunnen voorleggen. Dan hadden we mee kunnen denken. Wij vinden dat ze dit eerst met ons had moeten bespreken”, zegt SP-raadslid Bart van Kent. “Wat er nu ligt vind ik een waardeloos voorstel. Eerst wilde ze de openingstijden verruimen en nu sluit ze zes filialen. De bibliotheek is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen en het is de best bezochte culturele instelling van Den Haag”.

Francien van Bohemen van de Vereniging van Openbare Bibliotheken had eerder in deze krant al voorspeld dat de bezuinigingen op de Haagse bibliotheken tot sluiting van vijf tot zeven filialen. “Heel naar dat ik gelijk krijg, maar een realistische observatie is dat de overheid moet bezuinigen en dat de bibliotheken daar niet aan ontkomen. Het blijft jammer dat het op deze manier moet en ik verwacht dat op een goede manier wordt omgegaan met de veertig mensen die moeten wijken als gevolg van de sluiting”.

Ingrijpende gevolgen voor Haaglanden door korting op politie

De plannen van minister Ivo Opstelten van Veiligheid hebben ingrijpende gevolgen voor de politie-inzet van de regio Haaglanden. Dat schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Hij kan de gevolgen nog niet helemaal overzien, maar de politie zal zich vooral moeten richten op zaken die er ‘toe doen’.

De burgemeester kan nog niet zeggen welke gevolgen de huidige korting op personeel heeft voor de aanpak van overvallen en straatroof die vorige week is gepresenteerd. Bovendien moet het kabinetsvoorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schrijft hij aan de gemeenteraad. Aanvankelijk zag het er volgens de burgemeester nog slechter uit met een korting van 400 fte, maar de minister toonde zich ontvankelijk voor de argumenten van Van Aartsen die zo’n teruggang onacceptabel vindt.

In Haaglanden is altijd zuinig omgegaan met geld en met personeel. Het streven was extra blauw op straat en een deel daarvan werd betaald uit het eigen vermogen van de politie Haaglanden dat is ontstaan door zorgvuldig financieel beheer. Vorige kabinetten stonden deze constructie toe, als er vanaf 2016 weer begrotingsevenwicht zou komen. “Het is teleurstellend dat de minister deze bewust ingezette koers doorkruist door niet langer alleen op budget, maar ook op feitelijke (operationele) sterkte te sturen, schrijft de burgemeester. De opdracht van de politie blijft de burger veiligheid en vertrouwen te bieden ‘ook in tijden van krimp”, aldus de burgemeester.

De gemeente krijgt voor taken die specifiek zijn voor Den Haag als bewaken, beveiligen en het begeleiden van demonstraties een aparte financiering van het Rijk en deze blijft buiten de beschouwing van de aangekondigde bezuinigingen op de politie.