Bestemmingsplan Strand toch aangenomen

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad was tegen de behandeling van het bestemmingsplan Strand, zonder de rest van de plannen voor Scheveningen. Zo is de uitwerking van het plan op het verkeer nog onduidelijk. Toch kreeg het plan genoeg stemmen.

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Bouwen en Wonen) vond het ook een onhandig moment, maar vanwege kustveiligheid, het hoogheemraadschap en andere belanghebbenden moest hij het toch al aan de raad voorleggen, terwijl de andere plannen voor Scheveningen nog niet klaar zijn.

De VVD diende uit ongenoegen over de volgorde van de besluitvorming met andere fracties een motie in met de eis dat de vaststelling van het bestemmingsplan geen belemmeringen oplevert voor de later te behandelen nota strandbeleid en de definitieve ontwerp voor de boulevard. De fracties willen dus niet dat de goedkeuring van dit bestemmingsplan betekent dat zij niets meer aan de andere plannen kunnen veranderen.

Norder had zelf ook liever gezien dat het bestemmingsplan was vastgesteld als zoveel mogelijk duidelijkheid was over de verdere ontwikkelingen in het gebied. Hij kon zich wel vinden in de breed gesteunde motie van de VVD. Het bestemmingsplan Strand bevat onder meer een het instellen van speciale gebieden voor strandbebouwing, zoals strand- en watersportpaviljoens en versterking van de kust tegen overstromingen. Vooral vanwege dit laatste kon dit bestemmingsplan niet wachten op de rest van de ontwikkelingen in het stadsdeel. De raad ging met uitzondering van de Haagse Stadspartij akkoord met het bestemmingsplan Strand waarbij de meeste fracties het belang van de kustveiligheid als hoofdreden noemden.

De raad stemde verder in met de bestemmingsplannen  Nieuw-Waldeck, Vruchtenbuurt en Heesterwijk, Bloemenbuurt en Kraayenstein.

‘Prinsenhoftoren’ blijft kampen met problemen

Het Prinsenhof, de vierkante toren van 25 verdiepingen in het Beatrixkwartier kampt nog steeds met problemen. De draaideuren van het immense gebouw, dat er pas enkele jaren staat, zijn onlangs aangepast om weer aan te sluiten bij de stoep en deze week viel een baksteen uit de gevel.

Het nieuwbouwproject kampt al vanaf het begin met problemen. Zo was er een brandje, daags voor de oplevering. Toen was er de fluittoon, bijna kenmerkend voor nieuwe hoogbouw in Den Haag. De bouwwerkzaamheden voor het rechttrekken van een hoogteverschil tussen de nieuwe boulevard onder de netkous van de Randstadrail in de Prinses Beatrixlaan en de toren zijn onlangs afgelopen. Direct dient zich echter alweer het volgende incident aan met de gevallen steen. De aannemer vermoedt dat de glazenwasser hard tegen de gevel is aangestoten, waardoor de steen loskwam. De gevel wordt op deze plaats nog onderzocht. Een getuige zei dat het leek alsof er een bloempotje was gevallen. De plek was afgezet met een klein lintje, precies onder de gevallen steen.

Het hoogteverschil tussen de lange kant van het gebouw en de nieuw aangelegde boulevard was ongeveer drie centimeter. Geruchten over verzakking deden in het gebouw, waar onder meer het ministerie van Financiën tijdelijk is gehuisvest, deden de ronde. Geen sprake van, verzekerden de gemeente en de verantwoordelijk aannemer BPF Bouwinvest.

De gemeente spreekt van een mogelijke rekenfout, de aannemer heeft het over miscommunicatie. “De stoep kon niet lager, vanwege de leidingen en buizen. In het begin hebben we allebei gemeten en later bleek dat er toch een verschil was van ongeveer drie centimeter”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Woordvoerder Ines van Steenbergen van aannemer BPF Bouwinvest houdt het op miscommunicatie tussen gemeente en bouwende partij. “Dit hoogteverschil is in goed overleg opgelost door een geringe verhoging van de aanwezige tourniquets en plaatsing van roosterwerk, aansluitend aan de gevel”, aldus Van Steenbergen.

De kosten van de aanpassing van draaideuren en de diagonale roosters van gevel tot de hoger gelegen stoep, wil zij niet zeggen. Wel dat de bouwkosten onder de garantie van de aannemer vallen. Het hoogteverschil heeft volgens de woordvoerder niet geleid tot gevaarlijke situaties, omdat tussentijds al maatregelen waren genomen om de afstand veilig te overbruggen.