Prinsjesdag in het teken van samenwerking

Prinsjesdag stond dit jaar in het teken van de samenwerking. De Koningin riep in haar Troonrede de Tweede Kamer op om constructief met de regering samen te werken en iedereen om samen te werken aan herstel van de economie. De vier grote steden werkten intussen samen aan een deze dag verschenen opiniestuk om het Rijk op te roepen gemeenten de ruimte te geven tot samenwerking. Verder lezen Prinsjesdag in het teken van samenwerking

Meningen uit stad steeds belangrijker

Aan de oproep van de onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA, voor een coalitie in Den Haag gaven 38 individuele inwoners gehoor. Daarnaast waren er e-mails van negentien organisaties en brieven van Haagse en landelijke organisaties en de aanstaande oppositie in de raad.

De oproep van de onderhandelaars moet de burger betrekken bij de politiek. Een veelgehoorde klacht in Den Haag is dat er te weinig met inspraakreacties gebeurt en dat de inwoners niet worden gehoord. Deze onvrede is niet nieuw, de benadering wel met het vragen van inbreng voor het coalitieakkoord aan de Haagse bevolking.

Belangrijkste onderwerpen in de brieven en e-mails zijn bestuur en inspraak, binnenstad, economie en werkgelegenheid, Kijkduin, milieu en groen, ruimtelijke ordening, Scheveningen en verkeer. “Dit is een globaal overzicht van de onderwerpen in de brieven, we hebben geen rangorde beschikbaar van het meest beschreven onderwerp”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De oppositiepartijen schreven onder leiding van GroenLinks een brief aan de onderhandelaars met een pleidooi voor meer openheid en de oproep goed naar burgers te luisteren. Informateur Jeltje van Nieuwenhoven zegt dat zij alle reacties heeft gelezen. Of er een briljant idee tussen zit? “Misschien wel, maar dat ga ik u niet vertellen”. Ook tijdens de meivakantie werkte zij gewoon door aan de coalitievorming, ondanks vakantie van een aantal onderhandelaars. Zij wil ook geen mededelingen doen over de duur van de onderhandelingen, maar het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl blijft volgens haar woordvoerder voorlopig nog open voor reacties.

Eén van de briefschrijvers is Eveline Blitz namens de Vrienden van Den Haag en meeondertekend door vele andere organisaties. “We hebben dezelfde brief al gestuurd aan de lijsttrekkers voor de verkiezingen van afgelopen maart. Toen reageerden bijna alle lijsttrekkers positief, alleen die van toenmalige coalitiepartijen PvdA, VVD en GroenLinks niet. Dat maakt bij de huidige onderhandelingen dat twee partijen, CDA en D66 voor zijn en twee niet”. Blitz heeft wel het idee dat de oproep gehoor vindt. “We hebben hier zo lang over doorgezeurd dat we wel gehoord zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze ook luisteren, maar de brief ligt op de stapel”.

In de brief roepen de organisaties de onderhandelaars dan ook op meer aandacht te hebben voor inspraak en een passage hierover op te nemen in het collegeakkoord. Zij noemen dat de Haagse handvatten: ‘Het is van belang dat er draagvlak in de stad is voor de ambities van Den Haag. Hiertoe dient de  inspraak serieus genomen te worden. Dit houdt ook in dat collegepartijen kunnen afwijken van eerder ingenomen standpunten zoals dit collegeakkoord, wanneer er in de inspraak nieuwe feiten of argumenten naar voren worden gebracht’. Zij vragen ook een serieuze manier van omgaan met de inbreng van de burgers met voldoende voorbereidingstijd en een beargumenteerde reactie van het college.

“Het afgelopen college vroeg wel om reacties. Kijk maar naar Scheveningen waar brainstormavonden waren en voldoende mogelijkheden voor inspraak. Daarop kwamen 200 reacties en die belandden in een la. In Kijkduin lag een alternatief plan klaar, maar dat is terzijde geschoven. Ook hier is een verschil tussen horen en luisteren”, stelt Blitz. Ze heeft er een hard hoofd in dat er werkelijk wat verandert. “Maar zeg nooit nooit, want als je denkt dat er nooit iets verandert, hoef je ook geen brieven meer te schrijven. Ik denk dat het ook afhangt van welke poppetjes op welke plek komen in het bestuur. Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) en Peter Smit (VVD, verkeer) zijn kampioenen in het naast zich neerleggen van reacties. Ik ken genoeg PvdA’ers die wel goed luisteren naar burgers”. Blitz blijft in ieder geval ook het komend college kritisch volgen. Een beetje teleurgesteld is ze wel in GroenLinks. Die partij wees hun voorstel voor de Haagse handvatten af, maar roept nu vanuit de oppositie op tot beter luisteren naar burgers. “Dat vind ik opportunisme”.

Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks noemt die kwalificatie voorbarig. “Het is een snelle conclusie en dat is jammer, want het idee haakt aan bij ons voorstel”. In het voorstel pleit de oppositie, op enkele partijen na, voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen met doelen waar de raad het college op aan kan spreken. Bovendien behelst het voorstel het horen van kandidaat-wethouders, zoals dat in het Europees parlement met Eurocommissarissen gebeurt. “Op dat punt zijn we het eens. We moeten niet meer aantallen woningen in een akkoord zetten. Dat hebben we wel geleerd van de afgelopen collegeperiode”. Weening heeft wel moeite met het opnemen van Haagse Handvatten in het coalitieakkoord. “Dat is niet de plek. Voorbereidingstijd moet je regelen. Pas het werkproces aan en zorg via de raad dat het bestuur zich daaraan houdt, zodat burgers genoeg ruimte krijgen voor voorbereiding en inspraak”, aldus Weening. Bij de ondertekening missen de namen van de oppositiepartijen Partij voor de Eenheid, PVV en SP. De eerste was niet bereikbaar, de SP vindt het horen van kandidaat-wethouders geen taak voor de raad en wilde daarom niet. De PVV wilde niet, maar ik weet eigenlijk niet waarom”, aldus Weening. De PVV was niet bereikbaar.

 

Bijltjesdag in CDA-Den Haag

Het CDA heeft grote schoonmaak gehouden in de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Behalve Karsten Klein, die eerder werd aangewezen als nummer één, verdwijnen alle andere vertrouwde gezichten van de lijst. Wat er is er met CDA aan de hand?

Wie verantwoordelijk is voor de grondige vernieuwing van de CDA-lijst is niet helemaal duidelijk. De een zegt: het was de nieuwe fractievoorzitter die louter nieuwe gezichten wilde zien. De ander zegt: het was vooral het bestuur, in het bijzonder de persoon van voorzitter Jeanette Doll. Die had nog wat rekeningen uit het verleden te vereffenen.

Feit blijft dat de lijst waarmee het CDA de raadsverkiezingen van maart volgend jaar ingaat geen nieuwe gezichten kent. Voor een deel komt dat doordat een aantal oudgedienden vrijwillig de politieke arena verlaat:  Michel Santbergen (oudgediende, jarenlang fractievoorzitter),  Ries Smits (oud-wethouder en ook jarenlang raadslid).

Maar ook Aline Pastoor en Wil Vonk moeten het veld ruimen. En dat is opvallend. Vonk representeert  het sociale gezicht van het CDA. En Pastoor geldt als jong, ambitieus en talentvol. Vonk, die op de dertigste plaats belandde, ziet dat niet als een motie van wantrouwen.  “Mij was eerder duidelijk gemaakt dat ik voor mijn derde termijn moest excelleren.  Een minderheid van het bestuur vond dat ik die belofte niet had waargemaakt. Dat was wel even slikken, maar ik ben niet wrokkig meer”, zegt Vonk in een reactie. Zij hoorde het  nieuws van haar onverkiesbare plaats van de voorzitter. De kandidaatstellingscommissie zelf heeft niks laten horen. “Dat was wel netter geweest”, zegt het raadslid.

Santbergen, voormalig fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van het CDA in Den Haag,  vindt het ook vreemd dat de raadsleden niet zijn gebeld over de keuze. Hij vindt het vooral raar dat Pastoor niet door mag als raadslid. “Zij is goed, kent haar zaken en neemt initiatieven, bijvoorbeeld over Den Haag Studentenstad met de notitie Studentenrijk”, aldus Santbergen.

Pastoor overweegt zich helemaal terug te trekken van de CDA-lijst.  Ze is vooral teleurgesteld in de gang van zaken. “Ik heb niet eens een gesprek gehad. Het is raar dat ik de feitelijke reden niet ken. Wethouders, raadsleden, iedereen belt me omdat ze het ook niet begrijpen. Ik overweeg me terug te trekken”. Geruchten over een ruzie tussen haar en lijsttrekker Klein die de reden voor een onverkiesbare plek zouden zijn, ontkent ze. “Als je vier jaar samen in een fractie zit, deel je lief en leed. We kunnen het goed vinden en zijn zelfs bij elkaars huwelijk bij de kerkdienst geweest”.

De top drie in de lijst bestaat nu uit Karsten Klein, Haags Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven en fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.  Wil Vonk gaat nu campagne voeren om alsnog bij de top vijf te komen.  Ze zet daarbij in op haar belangrijkste wapenfeiten:  in de Wmo geen herindicatie voor mensen boven de 75 jaar en het alcohol- en samenscholingsverbod rond de Jan Luykenstraat in Moerwijk.  Lukt het – onverhoopt-  niet bij de top 5 te eindigen, dan wil ze graag op haar huidige dertigste plek blijven staan als lijstduwer. “Ik ken zoveel mensen in de stad, ik ben het sociaal gezicht van de partij”. Toch blijft ze hopen op een  plaats in de fractie, te verwerven via voorkeurstemmen. “De vorige keer had ik als nummer twee op de lijst ook de meeste stemmen. Ik vertrouw op mijn kiezers en heb goede hoop”.

De afdelingsvoorzitter van het CDA, Jeannette Doll,  en lijsttrekker Klein willen niet reageren op de wijze waarop de kritiek van de CDA-raadsleden.  Op 4 november spreekt de algemene ledenvergadering van het CDA  over de samenstelling van de kandidatenlijst.