Huffnagel: ‘Marjolein hoeft vooralsnog niet te betalen’

Frits Huffnagel verlaat de Haagse gemeenteraad om zich volledig te richten op zijn nieuwe eenmanszaak ‘Frits Huffnagel Citymarketing & Communicatie’. Hij heeft al sinds het einde van zijn wethouderschap regelmatig contact met zijn opvolger Marjolein de Jong (D66, citymarketing). “Zij hoeft me vooralsnog niet te betalen, het zou ook een rare constructie zijn”, aldus het scheidend raadslid.

Huffnagel werd op 20 april 2006 benoemd tot wethouder Citymarketing, Internationale Zaken, ICT en Organisatie in de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij als raadslid, fractievoorzitter en wethouder actief in Amsterdam. Daar stapte hij op na gedoe over onkostenvergoedingen, naar eigen zeggen berustte dat op een communicatiestoornis. In Den Haag begon hij met het invoeren van het omstreden beeldmerk van de vlieger, ontworpen door Anton Corbijn. Hij overleefde een spoeddebat daarover. Daarnaast introduceerde hij The Hague Festivals, een bundeling van reeds bestaande evenementen. Zo won Den Haag in 2010 de prijs evenementenstad van het jaar en won hij prijzen voor citymarketing. Ook de onder zijn leiding vernieuwde website denhaag.nl viel in de prijzen.

Huffnagel speelde al langer met het idee van een eigen zaak. “Vorig jaar ging een nieuw wethouderschap niet door en ben ik de raad ingerold. Daarna zou ik misschien iets doen in het kabinet-Rutte en dat ging ook niet door. Toen begon ik in januari bij Wakker Nederland en BNR en sprak regelmatig met vrienden over een eigen zaak. Begin maart heb ik de fractie gezegd dat ik nog voor de zomer de raad zou verlaten”. Huffnagel wil zijn handen vrij hebben voor het starten van zijn eigen bedrijf, dat al staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De werkzaamheden voor WNL en BNR vallen onder zijn zaak, net als dagvoorzitterschappen en spreekbeurten in het land. “Ik heb al wat losse klusjes staan. Na de zomer heb ik ook al een klus staan voor citymarketing, ergens in Groningen”. Op 18 mei neemt hij afscheid van de gemeenteraad.

“Hij mag me altijd bellen”, reageert collega-raadslid en oud-wethouder Marieke Bolle van de PvdA. Zij combineerde jaren raadswerk met een eigen bedrijf, maar liet dat bedrijf rusten toen zij fractievoorzitter werd. Daarna volgde het wethouderschap. “Ik vind zijn stap goed hoor. De politiek is wispelturig. Van het ene op het andere moment zit je in een andere situatie. Zo ben je wethouder, zo ben je het af. Toen ik het hoorde heb ik hem meteen gesms’t dat ik mee wil doen in zijn bedrijf voor citymarketing Ik ben altijd bereid tot het geven van advies over het hebben van een eigen zaak”. Haar eigen communicatiebedrijf laat Bolle nog even in ruste. “Op dit moment moet er veel gebeuren in de raad en daar hou ik me nu graag mee bezig”.

Studentenplan aangenomen na schrappen colleges religie

Het initiatiefvoorstel van CDA-raadslid Aline Pastoor Studentenrijk is aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Dat gebeurde na een felle discussie die leidde tot het schrappen van een passage over een collegereeks religie en levensbeschouwing.

Pastoor wil graag wat meer aandacht voor studenten in de stad. Samen met studentenverenigingen in de stad bedacht ze een aantal plannen. Daarbij hoorde een collegereeks over religie en levensbeschouwing: “Religie wordt veel gezien als een bindmiddel in de samenleving. Contacten met en tussen religies zijn belangrijk voor integratie en respect tussen bevolkingsgroepen. Een studententijd is een goede mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende religies in Den Haag. Een werkcollegereeks waarin kennis over de achtergronden en praktijken aan bod komen, geeft studenten deze mogelijkheid.”

Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij vond het plan wel een aardig idee, maar had moeite met de koppeling aan religie. “De toon is niet de mijne”, zei hij. Meer partijen vielen over de passage en uiteindelijk besloot Pastoor onder de grote druk dit deel van het plan te schrappen. Ook bestond veel verwarring over de bepaalde passages in het voorstel. Toen VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel zei dat ze het plan niet veel duidelijker vond dan een eerdere versie, klonk gezucht van enkele studenten op de publieke tribune van de raadszaal. Pastoor kon enkele punten nog verhelderen. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Een deel van de voorstellen is al in praktijk gebracht. Zo wil Pastoor dat studenten actief meedenken over citymarketing om Den Haag meer op de kaart te zetten als studentenstad. Een student zit inmiddels in de Adviesraad Citymarketing. Ook het Residentieel Studenten Overleg (RSO) uit het plan is al in het leven geroepen door de studentenorganisaties. Het plan voor een website met studentenwoningen bij de gemeente werd ook ingetrokken en vervangen door een link op de website.