Boudewijn Revis opvolger Sander Dekker

Zelf is hij nog wat schuchter, want zijn naam was al uitgelekt voor zijn voorganger ontslag heeft ingediend, maar Boudewijn Revis gaat Sander Dekker opvolgen als die zoals verwacht staatssecretaris wordt in het nieuwe kabinet Rutte 2. Verder lezen Boudewijn Revis opvolger Sander Dekker

Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

De Schilderswijk moet weer een wijk worden waar mensen willen wonen, dat zei wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) tijdens de presentatie van het actieplan Deal Schilderswijk –Wereldwijk. Het college steekt € 11 miljoen in de wijk, ongeveer de helft daarvan was al gereserveerd voor de krachtwijken, de andere helft is extra. Verder lezen Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

De gemeente Den Haag gat komend jaar niet groots bezuinigen en ziet zelfs ruimte voor investeringen, bijvoorbeeld € 15,8 miljoen in het muziek- en danscentrum op het Spuiforum, al is de komst nog onzeker. Verder lezen Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

Asielzoekerscentrum onderzocht

Het college van burgemeester en wethouders verkent de mogelijkheid voor een asielzoekerscentrum in Den Haag. Een commissie stedelijke initiatieven onderzoekt dit en komt in oktober met resultaten.

Dat schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad. Hij is benaderd door de voorzitter van de raad van bestuur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De organisatie kampt met een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De instroom stijgt, terwijl de uitstroom van asielzoekers vermindert. De eerste vijf maanden van dit jaar kwamen 436 asielzoekers meer het land in dan eruit gingen.

De commissie die nu de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum naar Den Haag gaat bekijken is bedoeld voor het behandelen van aanvragen van mensen of instanties die zoeken naar een locatie of gebouw in de stad voor een initiatief. Dat kan ook zijn voor zaken die niet passen in een bestemmingplan, schrijft de burgemeester.

In Zuid-Holland zijn volgens de website van het Coa 1071 asielzoekers ondergebracht in de centra in Katwijk (284), Leiden (143), ‘s Gravendeel (364) en Rotterdam (280).

‘Volgend college op één gang’

Burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat de wethouders en burgemeester volgend jaar, na de vorming van het nieuw college, bij elkaar op één gang moeten gaan zitten.  Dit verbetert het onderlinge contact, vindt de burgemeester. “De wethouders zouden elkaar meer mogen zien”, zegt Van Aartsen in een interview met deze krant.

In Rotterdam zitten de wethouders al op één gang en Van Aartsen prijst dit Rotterdamse model, dat het snelle informele contact met collega-wethouders mogelijk maakt.  “Wethouders hebben het ontzaglijk druk maar als je bij elkaar op de gang zit, loop je sneller even bij elkaar binnen om iets te regelen”, aldus de burgemeester.

Van Aartsen, die zelf op de tweede etage huist,  wijst naar boven: “Soms is het ingewikkeld om hier in deze verticale kolom afspraken te maken.  De weg van het korte contact bestaat hier niet. Hier kun je niet zeggen: ‘hé daar loopt ie’.  Maar zo gaat dat wel in Rotterdam “.

Van Aartsen geeft eerlijk toe dat hij niet altijd kan onthouden welke wethouder welke etage in het stadhuis ‘bewoont’.  Dat moet hij  meestal even vragen.  Hij heeft wel de weg naar etage nummer 11 gevonden, waar de wethouder van Cultuur en Financiën zit.  “Bij  wethouder Huffnagel kom ik ook geregeld, maar ik weet eerlijk gezegd nog steeds niet precies waar dat is. Hij zit wel vrij hoog”.

Politieke spel

Iedere wethouder heeft volgens de burgemeester wel zijn eigen ambities, plannen, ideeën, aanpak, de manier van zeggen, van doen en  de manier van toneelspelen. Dat hoort allemaal bij het politieke spel. “Ik heb daar zelf in de Tweede Kamer en als minister met zeer veel gretigheid aan meegedaan, dus ik kan me goed in een positie van wethouders inleven, al ben ik het nooit geweest”.

Wat Van Aartsen opviel toen hij een jaar geleden aantrad als burgemeester, was de organisatie van het gemeentelijk apparaat in verschillende diensten die soms over delen van hetzelfde onderwerp gaan. “Dat mag wel iets meer  een centraal element hebben. Het  is nu heel erg opgebouwd volgens dat dienstenmodel. Omdat ik met al die portefeuilles te maken heb, merk ik dat”.

Gemeentesecretaris

Hij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor gemeentesecretaris Annet Bertram, die de directeur is van het gehele ambtelijk apparaat. “Den Haag is gezegend met een hele goede gemeentesecretaris”, prijst hij haar. Een voorbeeld van haar rol is dat zij vier wethouders, Marnix Norder (PvdA, Bouwen en Wonen), Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugd en Sport,), Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) en Bert van Alphen (GroenLinks, Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) betrokken heeft bij de aanpak van de krachtwijken. Hoewel Norder politiek verantwoordelijk is, waren de andere wethouders medeondertekenaars van de afspraken met het Rijk en daarmee medeverantwoordelijk.

Van Aartsen is niet alleen trots op de kwaliteiten en de inzet van de wethouders. Hij prijst ook de raadsleden. “Den Haag mag zich gelukkig prijzen met een goede raad en een goede waaier aan fractievoorzitters en dat geldt voor alle partijen binnen de raad. De raadsleden steken veel tijd in hun werk en dat doen ze allemaal met zoveel passie. Daar zou iedereen echt wat meer respect voor mogen hebben, dat is ongelooflijk”.

 

Voorwaarden aan vergunning na integriteitsadvies

Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend aan een seksclub waarvan de bedrijfsleider betrokken is geweest bij belastingfraude. Het landelijk bureau Bibob adviseerde de gemeente dat er ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zou worden om strafbare feiten te plegen. Na consultatie bij de Belastingdienst is de vergunning onder voorwaarden verleend.

Dat staat in de evaluatie Wet Bibob van de gemeente dat deze week in het college is behandeld. Het college sloeg het advies in de wind omdat de ondernemer een andere accountant heeft genomen en de bedrijfsleider al was gestraft en daarbij een  voorwaardelijke straf had gekregen. Ook zijn er betalingsafspraken met de Belastingdienst waaraan de ondernemer moet voldoen en heeft de fiscus regelmatige controles bij het bedrijf aangekondigd. Daardoor is volgens de Belastingdienst de kans op herhaling klein. Het college volstond daarom met het stellen van voorwaarden bij de vergunning. De gemeente gaat de ondernemer jaarlijks controleren en als onregelmatigheden worden aangetroffen, wordt de vergunning alsnog ingetrokken.

De wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur) biedt overheden de mogelijkheid om te laten onderzoeken of een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, die licentie mogelijk zal misbruiken voor criminele activiteiten. De onderzoekers van het landelijk bureau Bibob hebben daarvoor toegang tot gegevens die voor andere instanties niet toegankelijk zijn, bijvoorbeeld dossiers van politie en justitie. Het bureau kan het intrekken van een vergunning adviseren op basis van aanwijzingen, hard bewijs voor criminele zaken is niet nodig. Het onderzoek kan worden ingesteld bij vergunningsaanvragen voor nieuwe én bestaande dubieuze horeca-, softdrugs-, gok- en prostitutieondernemingen, aanbestedingen van bouw ICT en milieu en bouwvergunningen met een bouwsom van € 750.000,-. De wet wordt mogelijk nog uitgebreid naar onder meer vastgoedsector en uitzendbranche.

244 aanvragen

Het college heeft van januari tot september vorig jaar 244 aanvragen binnengekregen voor een horecagelegenheid en 14 voor een sexclub. Zeven keer is een vergunning geweigerd of ingetrokken vanwege mogelijke criminele activiteiten. Het gaat in alle gevallen om een drank- en horecavergunning in combinatie met een exploitatievergunning. De ingetrokken of geweigerde vergunningen zijn aangevraagd voor een koffiehuis, een restaurant, een grand café en vier gewone cafés. De basis daarvoor was een advies ?ernstige mate van bezwaar? van het landelijk bureau Bibob. De redenen daarvoor lopen sterk uiteen. Van een onrealistisch ondernemingsplan waarbij de mogelijk werkelijke ondernemer in de gevangenis zit, tot andere strafbare feiten zoals witwassen, bezit van vuurwapens, overtredingen van de Opiumwet en mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij.

Van de bouwvergunningen met een bouwsom boven de € 750.000 is tussen december 2006 en september 2007 in Den Haag één van de 26 aanvragen voor nader advies naar het landelijk bureau gestuurd. De conclusie luidde ?geen gevaar?, maar in het advies stond wel belastende informatie over de betrokken bouwer. Dat gaf het college onvoldoende redenen om de vergunning te weigeren, maar de burgemeester heeft wel een waarschuwing aan de bouwer gestuurd.

De gemeente heeft van januari tot september vorig jaar 24 advies gevraagd bij het landelijk bureau Bibob. Dat is meer dan in 2006 toen er over het hele jaar twintig keer advies werd gevraagd. Den Haag staat daarmee in de top vijf van aanvragers van het landelijk bureau Bibob, na Amsterdam, Maastricht en Rotterdam en voor Roosendaal. Hoeveel aanvragen zij indienden is onbekend.