Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft alternatieven gevonden voor de zes wijkbibliotheken die moeten verdwijnen. Het levert een bezuiniging op van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Daarmee voldoet zij aan de eis van de Haagse gemeenteraad om nog voor de zomer een plan te hebben.

In het plan komen er zeven vervangende locaties voor de bibliotheken. Dit is vooral bedoeld om mindervalide ouderen en kinderen van 0 tot 12 een goed te bedienen. Deze locaties zijn minstens drie dagen per week drie uur open. “Dat is een minimum, ik denk dat de meeste locaties wel langer open zullen zijn, maar dat is aan de buurtbibliotheken zelf. Zij zien wanneer het nodig is”, aldus de wethouder. De zevende nieuwe locatie komt op verzoek van de nieuwe brede buurtschool de Vuurvlinder in Mariahoeve. Deze gaat pas in 2015 open, als de nieuwbouw van de school klaar is. “We hebben breed gekeken wat nu de prettigste en meest toegankelijke oplossing was voor de te sluiten filialen en dat is gelukt. Iedereen houdt een bibliotheek binnen twee kilometer van huis. Natuurlijk wil iedereen het liefst de eigen wijkbibliotheek open houden, maar ze zien ook wel in dat dat niet kan in deze tijd. We krijgen nu bovendien nieuwe vormen van samenwerking van de buurtcentra van de toekomst, scholen, bibliotheken, buurtbewoners en vrijwilligers”. Het is de bedoeling dat de buurtbibliotheken zelf hun vrijwilligers regelen. Zij krijgen wel ondersteuning van de gemeente, ook bij het inwerken.

Lastige klussen voor het vinden van alternatieven waren vooral Benoordenhout en de Schilderswijk. “In Benoordenhout stak Florence de vinger op en is onderdak gevonden in verzorgingshuis Oostduin. Dit is uiteindelijk in harmonie met de bewoners besloten. De buurt wilde zelf in het oude filiaal verder, maar de kosten daarvoor waren te hoog, dus dat was niet haalbaar. In de Schilderswijk komt een locatie schuin tegenover het huidige filiaal in buurtcentrum De Mussen. Daar was het nog een hele kluif, omdat de huurkosten per vierkante meter niet mals waren. We nemen nu de helft van het deel wat eerst werd gehuurd door Triodos over, dat staat leeg en zo blijft de huur beperkt tot €20.000 per jaar”, zegt Van Engelshoven.

Voor de andere filialen waren al eerder afspraken bijna rond. Het Henri Couvéehuis bood zichzelf aan als alternatief voor het filiaal Statenkwartier/Duinoord, in Escamp komen er naast de grote nieuwe wijkbibliotheek in Escamp nog twee kleine locaties voor Bouwlust/Vrederust en Moerwijk in scholen, de laatste wordt nog gebouwd en tot de opening is een alternatief gevonden in het Coornhertcentrum. In Spoorwijk gaat de Oase aan de Van Meursstraat naast het te sluiten filiaal een buurtbibliotheek herbergen. “Het gebouw is van de Stichting Stad en Kerk, maar ik verwacht niet dat het woord kerk een drempel vormt voor bezoekers. Er komen daar nu al veel mensen die ook gebruik maken van de bibliotheek”.

De hele operatie, het sluiten van de wijkbibliotheken en het openen van de buurtbibliotheken, gaat een paar weken duren. Er is € 227.000,- uitgetrokken voor de inrichting en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast is structureel €110.000,- nodig. Buiten de huur van een deel van De Mussen, gaat dat geld naar de begeleiding van de vrijwilligers, logistiek en het onderhoud van locatie en collectie. “Het schrikbeeld van een plank in de gang op de nieuwe locaties, komt niet uit. Er komen prettige leerplekken voor kinderen. De expertise voor de inrichting van de bibliotheken komt in handen van de Dienst Openbare Bibliotheken van de gemeente. De collecties worden wel kleiner, wat overblijft, blijft beschikbaar als achtervang”.

In de buurtbibliotheken komt een kleinere collectie boeken, tussen de 2500 en 4000 boeken met een systeem van reserveren bij andere filialen en ophalen in de buurt. Daarnaast start in het schooljaar 2013/2014 een programma bibliotheek in de school waar scholen aan mee kunnen doen. Iedere school die meedoet krijgt een eigen collectie en kan ook boeken reserveren. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan leesbevordering. Via een computer op school krijgen leerlingen toegang tot een grote collectie boeken. “De scholen bepalen zelf of ze meedoen, het kost geld per leerling en ik ga niet over de materialen. Ik zie het als een mooie toekomstbestendige ontwikkeling”, aldus de wethouder.

Reparatieoverleg over Coornhertcentrum

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft het initiatief genomen voor overleg tussen Woonzorg Nederland, de gemeente en het humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn CoornhertCentrum. Aanleiding is het schrappen van het bestaande nieuwbouwplan voor het centrum en een zorgboulevard.

Aan het Erasmusplein zou een complex verrijzen met 120 appartementen, 40 zorgappartementen, groepswoningen , een zorghotel en een zorgboulevard voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals apotheek, huisarts, tandarts, fysiotherapeut en servicepunt voor ouderen. De eigenaar zette abrupt een streep door de plannen vanwege de economische crisis en veranderende wetgeving die financiering onzeker maakt, stelt Danielle Schemkes van gebouweigenaar Woonzorg Nederland. “We willen wel verder met nieuwbouw en hebben een voorstel gedaan met minder appartementen.”

Het CoornhertCentrum is overvallen door het besluit. “Alle seinen stonden op groen na een lang en complex proces en dan dit”, zegt Joost Happel, bestuurder van koepelorganisatie Humanitas Woonzorgplus in Den Haag. Hij neemt het voorstel van Woonzorg Nederland niet serieus: “Dat betekent dat we weer een traditioneel bejaardentehuis Het Suffertje gaan bouwen. Dat is geen alternatief”. De nieuwbouw zou op 1 juli 2011 beginnen en daarom hanteerde het CoornhertCentrum al een jaar een inhuizingsstop. “De helft van de cliënten kan mee naar de nieuwbouw en vervangende huisvesting was geregeld”, zegt Happel. De inhuizingsstop is nu opgeheven en de maaltijdservice voor oudere wijkbewoners is hervat. Happel is ervan overtuigd dat de nieuwbouw er alsnog komt, eventueel zonder Woonzorg Nederland. “Als het al tijden zo moeizaam verloopt en in de allerlaatste seconde van de tweede verlenging dit besluit is genomen, kun je je afvragen of het nog wel de juiste partner is”.

Onacceptabel

Norder ontbood direct de top van Woonzorg Nederland toen hij het nieuws hoorde. “Ik heb aangegeven dat ik dit onacceptabel vind. Bij het Erasmusplein is het een van de eerste woonzorgcentra in Nederland. Het CoornhertCentrum is daar een wezenlijk onderdeel van. Dat biedt zorg volgens het humanitasconcept, alleen wat nodig is, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven”. Volgens Norder was ook alles geregeld met exploitanten, bewoners en de bouwvergunning. “De nieuwbouw van ouderenwoningen is daar hard nodig en een belangrijke schakel in de hele ontwikkeling van Zuid-West. Het is ontzettend balen als dit niet doorgaat. Misschien moet het iets soberder, maar ik zie de voorstellen wel tegemoet”.

Norder geeft de partijen tot half september om eruit te komen. Hij denkt nog niet aan het afketsen van Woonzorg. “We moeten oppassen dat we niet weer opnieuw moeten beginnen. Het is een goede partij die moet laten zien dat het de goede naam eer aan doet. Helaas kan ik geen bekeuring geven als het misgaat,maar ik wil een uiterste poging doen”. Het overleg tussen de partijen is gaande.

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.