Groep van Doorn presenteert fractie: Onafhankelijk Den Haag

Arnoud van Doorn presenteerde deze week zijn nieuwe fractie. Hoewel deze volgens de Kieswet de naam Groep van Doorn moet voeren, noemt hij het zelf liever Onafhankelijk Den Haag. Jeugdzorg, zorg, ouderen, Scheveningen en Veiligheid zijn de belangrijkste punten.

De nieuwe fractie wordt gevormd door Van Doorn en Marjolein van de Waal die onlangs de PVV verlieten. Van de Waal moest verstek laten gaan bij de presentatie, omdat ze door haar rug was gegaan en met pijnstillers thuis lag. In de nieuwe fractiekamer staat een tafel met daarachter een stoel, erop wat papier en twee bekertjes water.

Van Doorn voelt zich deemoedig. “We zijn maar met twee zeteltjes. Het liefst waren we doorgegaan met de club van acht van de PVV. Maar van de andere kant zijn we ook blij met de vrijheid en maken we een frisse nieuwe start. We gaan ervanuit dat het over twee jaar stopt en hebben niet  de pretentie om na de raadsverkiezingen terug te komen”. Zoals hij eerder zei in deze krant, koestert hij geen wrok, maar vond hij de PVV gesloten en hard. Van Doorn moest de partij verlaten na fouten met de boekhouding. “Daar wil ik niet verder op ingaan, dat heb ik zo afgesproken met de PVV”. Ondanks de frisse start op dit punt dus nog geen openheid, “misschien later”.

Vereniging

Onafhankelijk Den Haag wordt een vereniging, waar mensen voor €10,- per jaar lid van kunnen worden. Hoeveel dat de partij gaat opleveren? “Ik ben niet zo goed met cijfertjes, maar het is kostendekkend. We willen dat iedereen mee kan praten. Onze deur staat altijd open, er is altijd koffie, we willen laagdrempelig zijn”. Ook niet-leden zijn daarom welkom.

“We zijn een lokale rechtse partij,  sociaal en liberaal”. Hij verwijst naar de VVD “die zijn meer van de parelkettingen en niet zozeer sociaal” en naar D66 die zichzelf sociaal liberaal noemt. “Maar die willen veel voor cultuur, zoals Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Dat willen wij allemaal niet. We zijn hier gekozen op de standpunten van de PVV. Daar blijven we dichtbij, maar we doen het op onze eigen manier. Het resultaat telt bij ons, niet de manier van werken”.

Mensbeeld

Het gaat de nieuwe fractie om een positief mensbeeld. “Mensen zijn niet zielig en hoeven niet overal bij geholpen te worden. We hebben dus een liberale visie op het mensbeeld, maar vullen dat op een sociale manier in. Het kan niet dat er bijna 1000 zwerfjongeren zijn in Den Haag”. Daarnaast wil hij opkomen voor alle Scheveningers. Die voelen zich volgens Van Doorn ondervertegenwoordigd, ondanks de Politieke Partij Scheveningen. Hij deelt wel de wens tot een derde haven. Scheveningen paste niet meer in de titel van de vereniging, maar wel in de ondertitel: ”Sociaal en liberaal voor Den Haag en Scheveningen”.

Compromis aanmelding kinderen basisschool: 1 jaar

Ouders kunnen voortaan hun kind aanmelden voor de basisschool als het 1 jaar is. Dat zijn wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) en de Stichting Haagse Scholen overeen gekomen. Het is een compromis, de gemeente wilde ouders meer rust geven en het tijdstip later leggen, de scholen willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid.

De praktijk wijst uit dat op populaire scholen nu ouders soms al met een echo hun kind willen aanmelden om op tijd een plek te krijgen. Bovendien melden zij hun kind bij verschillende scholen aan om zeker te zijn. “Dit speelt vooral op het zand en bij de ene school meer dan bij de andere”, zegt Wiely Hendricks, directeur van koepelorganisatie Stichting Haagse Scholen voor primair en speciaal onderwijs. Volgens hem hebben de scholen tijd nodig om hun processen in te richten en willen ze graag het leerlingverloop plannen, zodat zij hun personeel en voorzieningen daarop kunnen aanpassen. Van de wethouder had het aanmeldmoment ook later gemogen: “Ik was wel voor twee jaar geweest, om de ouders meer rust te gunnen. Dat is mijn belangrijkste insteek voor dit plan, rust voor de ouders. Elke ouder heeft met een vast aanmeldtijdstip dezelfde kans dat zijn of haar kind op de gewenste school komt”.

Eind aan vervuilingen

De afspraken over een vast aanmeldmoment maken ook een einde aan de vervuilingen op de wachtlijsten. Die zijn ontstaan omdat sommige ouders hun kind bij meerdere scholen aanmeldt om zeker te zijn van een plek. “Hoe groot die vervuiling is, moet blijken. Dat weten we pas als dit gaat werken. Dat wil niet zeggen dat alle wachtlijsten gaan verdwijnen, in sommige delen van de stad blijven die wel bestaan”, aldus de wethouder Vanaf 1 januari 2013, als het vaste aanmeldmoment van kracht gaat, mogen ouders hun kind maar bij één school aanmelden. “Ouders kunnen hun kind aanmelden tussen 1 oktober en 30 september van het jaar van de eerste verjaardag. Na die periode heeft de school twee weken om te beslissen en dan nog een week om het besluit mee te delen aan de ouders. De hebben dus in oktober duidelijkheid. Bij een afwijzing kunnen zij hun kind inschrijven bij een andere school. Ze kunnen het nog eens bij de eerste school proberen, maar daar hebben ze weinig kans. Die zit voor dat schooljaar in principe al vol, al kan altijd iemand zich bedenken of verhuizen”.

De leeftijd van 1 jaar is het minimum, uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen hun kind later pas aan te melden, of pas later naar de stad verhuizen en een plek zoeken voor oudere kinderen. Zij hebben dan wel iets minder kans op een plek bij de populairste scholen.

 

Onenigheid over bewaren veiligheid in Den Haag

D66 en de PVV in de Haagse raad zijn het oneens over het handhaven van de veiligheid in de stad. D66  diende tijdens de raadsvergadering een motie in met de oproep aan het college zich te blijven verzetten tegen de korting van 200 agenten in Haaglanden. De PVV steunde, net als regeringspartijen CDA en VVD, de motie niet en wil dat de stad zelf voor meer veiligheid zorgt.

De onenigheid begon op berichtensite Twitter en eindigde in de Haagse raad. De PVV vindt zichzelf de overwinnaar, D66 vindt de partij de verliezer. “De PVV had de mond vol over veiligheid. Vier oud-raadsleden en huidig raadslid Richard de Mos zitten nu nog in de Kamer en hadden tijdens de raadscampagne hun mond vol over veiligheid. Hou ze aan hun beloftes, maar mijn constatering is dat ze de beloftes breken als ze niet tegen deze politiebezuinigingen zijn”, zegt fractievoorzitter van D66 in de raad Rachid Guernaoui.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn zegt dat hij niet over de Kamerfractie gaat. “Als de gemeente meer agenten wil, dan moeten ze het geld niet besteden aan leuke nutteloze dingen, zoals het cultuurforum. Daarmee kun je de agenten 15 jaar houden”. “Dat kan dus niet”, zegt Guernaoui, “het Rijk gaat over de politieagenten en niet de gemeente”. Van Doorn wil daarom meer ordehandhavers om de veiligheid in de stad te bewaren. “Die vangen geen boeven”, reageert Guernaoui. “Daar voelen de mensen zich niet veiliger door. Daarvoor heb je politieagenten nodig, dus alle oproepen voor meer veiligheid van de PVV zijn daarmee ongeloofwaardig. Dan moeten ze iets doen aan de korting op de politie”.

De motie van D66 is aangenomen in de raad. Guernaoui heeft de Tweede Kamerfractie van zijn D66 al gesommeerd iets te doen tegen de bezuinigingen op het politiekorps Haaglanden. GroenLinks deed hetzelfde en GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi pleit bij de minister voor het terugdraaien van deze bezuinigingen.

 

 

D66 verbaasd over voorstel VVD voor Reaganplein

D66 heeft verbaasd gereageerd op het plan van coalitiepartner VVD om een laan of plein naar de veertigste president van de Verenigde Staten te noemen. Vooral het omstreden buitenlands beleid van Ronald Reagan staat dit in de weg. GroenLinks noemt het een slecht idee.

D66-raadslid Joost Sneller wijst op de steun van de VVD voor de lijn van het Haagse college om ‘geen voortouw in wat voor positiebepaling dan ook’ te nemen, omdat een neutrale houding past bij een internationale stad van vrede en recht. “Ik vermoed dat landen als El Salvador, Guatemala en Nicaragua Reagan geen toonbeeld van neutraliteit vinden”, aldus Sneller.

D66 krijgt steun van de oppositie. Raadslid Inge Vianen: “GroenLinks vindt het een slecht idee en zelfs schadelijk voor het imago van Den Haag als stad van vrede en recht een straat naar de 40e president van de VS te vernoemen. Gedurende zijn presidentschap van 1981 tot 1989 zorgde het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten voor verschillende schendingen van het internationale recht en direct of indirect ook voor de schending van mensenrechten”.

In de reglementen van de commissie die adviseert over de straatnaamgeving staat dat zeker moet zijn dat degene geen ongunstig oorlogsverleden heeft. Bovendien is Reagan nog geen tien jaar dood, een andere regel van de commissie.

GroenLinks vindt vernoemen naar ‘echte mensenrechtenverdedigers’ zoals Jimmy Carter, Moeder Teresa of de Dalai Lama logischer. Vianen heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Sneller denkt aan grondlegger van de Europese Unie Jean Monnet en Nobelprijswinnaar Dag Hammerskjold, maar beide zijn al vernoemd. “Dat is dan slordig onderzoek van mijn kant, maar het zegt genoeg dat ik ze niet ken. Die mogen best een prominentere plek hebben. Net als Roosevelt die nu een klein plantsoentje heeft”. Andere voorbeelden van Sneller zijn bijvoorbeeld een andere grondlegger van de Europese Unie, Robert Schuman, en een andere voormalige president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson.

Sneller hoopt dat de commissie deze argumenten meeweegt. Mocht de commissie toch voor vernoeming van Reagan kiezen, dan zal hij daar negatief op reageren. “Maar volgens mij zit de commissie op dit moment toch niet om nieuwe namen verlegen”, aldus Sneller. Wethouder Sander Dekker (VVD) liet vorige week weten het vernoemen van Reagan een goed voorstel te vinden.

Van Engelshoven: ‘Alle reageerders krijgen persoonlijk bericht’

Iedereen die een wens heeft ingediend op verzoek van de onderhandelaars van het coalitieakkoord, krijgen persoonlijk bericht. “Een groot deel van de wensen stond al in het akkoord, een aantal komt in de verdere uitvoering aan bod. Iedereen krijgt antwoord”, zegt de kersverse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs).

De onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en VVD hadden burgers om een reactie gevraagd en een mailadres opengesteld. Daar kwamen veel reacties binnen, die niet direct het coalitieakkoord hebben gehaald. Het college gaat de reacties meenemen in de uitvoering van het akkoord, bij het maken van het beleid.

Vorige week zijn de nieuwe wethouders van Den Haag geïnstalleerd. Daarbij zijn veel bekende gezichten uit de lokale Haagse politiek. Nieuwkomer, de enige wethouder van buiten de raad, is Ingrid van Engelshoven (1966) landelijk partijvoorzitter van D66. Zij krijgt de portefeuille D66-speerpunt onderwijs, bibliotheken,  stadsdelen , presterende overheid en ze is stadsdeelwethouder van Haagse Hout. Daarnaast vormt ze met partijgenoot Marjolein de Jong (Cultuur) het vrouwelijk smaldeel in het college. “Het grappige is dat dat bij D66 geen onderwerp is, wij kwamen gewoon bovendrijven voor deze functies”.

Van Engelshoven werkt al 22 jaar in Den Haag, woont er 7 jaar. Onderwijs krijgt er komende jaren €22 miljoen ineens en jaarlijks tot 2014 € 5 miljoen bij. Dat is minder dan de € 100 miljoen die in het verkiezingsprogramma stond. “Met de omvang van de komende bezuinigingen is dit wel het terrein waar het meeste wordt geïnvesteerd”. Haar eigen dochter zit overigens op de openbare school waar ze thuis op uitkijkt.

Rode lijn in de carrière van Van Engelshoven is de politiek. Op haar eenentwintigste was ze afdelingsvoorzitter van D66 in Nijmegen. “Als ik dan door de stad fietste, bedacht ik dat het mooiste wat ik kon doen was om die stad te besturen”. De tegenstelling tussen het als links bolwerk bekend staande Nijmegen en het rechtser Den Haag ervaart ze niet. “Links en rechts zijn voor mij ouderwetse tegenstellingen. Het is in beide steden mijn eigen verantwoordelijkheid iets te doen waar ik veranderingen nodig vind. Ik vind dat dit college noodzakelijke hervormingen doorvoert om de stad verder te helpen. Op mijn terrein is een hervorming het slimmer samenwerken tussen onderwijs, welzijn en sport op brede buurtscholen daar een voorbeeld van”. In het akkoord is afgesproken dat scholen een spil van de buurt vormen met bijvoorbeeld sportactiviteiten na school en eventueel lessen op zaterdag of in de vakantie.

Van Engelshoven werkte ook in het bedrijfsleven en was directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). De laatste jaren werkte zij als partner bij adviesbureau Dröge & Van Drimmelen. Van Engelshoven gelooft in het organiseren van samenwerking tussen verschillende partijen, zoals bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. “Ik ben ervan overtuigd dat je niet moet uitgaan van tegenstellingen, maar van wat ons bindt. Als je het daarover eens bent, kom je veel verder. Ik hou van het doorbreken van schijnbare tegenstellingen”.

Van Engelshoven zat niet bij de afgelopen coalitieonderhandelingen. Ze wilde als landelijk voorzitter wel graag wethouder worden. “Deze partijvoorzitter vindt het lokaal bestuur enorm belangrijk. Daar sta je het dichtst bij mensen en ik wil dat vertalen naar landelijk beleid”. Zij wilde ook het liefst de portefeuille onderwijs: “Elke investering in onderwijs is er eentje in de toekomst van de stad, dat vind ik mooi”.

Tijdens haar vuurdoop in de raad, bij haar installatie, haalde collega Rabin Baldewsingh over zijn eigen portefeuille. Hij vond die versnipperd en waarschuwde het college alvast dat hij zal opstappen als mensen in Den Haag worden uitgesloten. “Ik hoorde een bevlogen man, die graag iets wil betekenen voor zijn stad”, reageert Van Engelshoven. Zij kan niet zeggen of er nadien nog over de portefeuille is gepraat. Wel beaamt ze dat Baldewsingh met personeel in zijn portefeuille voor de zware taak staat om bezuinigingen in het ambtenarenapparaat door te voeren. “Je hoopt dat de stad zo min mogelijk merkt van de bezuinigingen, maar het is onvermijdelijk dat ze er iets van gaan merken”.

Het constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van het college, en de eerste vergadering met haar nieuwe collega’s heeft ze inmiddels achter de rug. Waar over is gesproken, mag ze niet zeggen. “Mijn verdere inwerkprogramma kan ik nog niet overzien. Ik ga in gesprek met iedereen en ga scholen en stadsdelen bezoeken. Ik wil zo veel mogelijk de stad in en met mensen praten”.

Meningen uit stad steeds belangrijker

Aan de oproep van de onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA, voor een coalitie in Den Haag gaven 38 individuele inwoners gehoor. Daarnaast waren er e-mails van negentien organisaties en brieven van Haagse en landelijke organisaties en de aanstaande oppositie in de raad.

De oproep van de onderhandelaars moet de burger betrekken bij de politiek. Een veelgehoorde klacht in Den Haag is dat er te weinig met inspraakreacties gebeurt en dat de inwoners niet worden gehoord. Deze onvrede is niet nieuw, de benadering wel met het vragen van inbreng voor het coalitieakkoord aan de Haagse bevolking.

Belangrijkste onderwerpen in de brieven en e-mails zijn bestuur en inspraak, binnenstad, economie en werkgelegenheid, Kijkduin, milieu en groen, ruimtelijke ordening, Scheveningen en verkeer. “Dit is een globaal overzicht van de onderwerpen in de brieven, we hebben geen rangorde beschikbaar van het meest beschreven onderwerp”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De oppositiepartijen schreven onder leiding van GroenLinks een brief aan de onderhandelaars met een pleidooi voor meer openheid en de oproep goed naar burgers te luisteren. Informateur Jeltje van Nieuwenhoven zegt dat zij alle reacties heeft gelezen. Of er een briljant idee tussen zit? “Misschien wel, maar dat ga ik u niet vertellen”. Ook tijdens de meivakantie werkte zij gewoon door aan de coalitievorming, ondanks vakantie van een aantal onderhandelaars. Zij wil ook geen mededelingen doen over de duur van de onderhandelingen, maar het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl blijft volgens haar woordvoerder voorlopig nog open voor reacties.

Eén van de briefschrijvers is Eveline Blitz namens de Vrienden van Den Haag en meeondertekend door vele andere organisaties. “We hebben dezelfde brief al gestuurd aan de lijsttrekkers voor de verkiezingen van afgelopen maart. Toen reageerden bijna alle lijsttrekkers positief, alleen die van toenmalige coalitiepartijen PvdA, VVD en GroenLinks niet. Dat maakt bij de huidige onderhandelingen dat twee partijen, CDA en D66 voor zijn en twee niet”. Blitz heeft wel het idee dat de oproep gehoor vindt. “We hebben hier zo lang over doorgezeurd dat we wel gehoord zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze ook luisteren, maar de brief ligt op de stapel”.

In de brief roepen de organisaties de onderhandelaars dan ook op meer aandacht te hebben voor inspraak en een passage hierover op te nemen in het collegeakkoord. Zij noemen dat de Haagse handvatten: ‘Het is van belang dat er draagvlak in de stad is voor de ambities van Den Haag. Hiertoe dient de  inspraak serieus genomen te worden. Dit houdt ook in dat collegepartijen kunnen afwijken van eerder ingenomen standpunten zoals dit collegeakkoord, wanneer er in de inspraak nieuwe feiten of argumenten naar voren worden gebracht’. Zij vragen ook een serieuze manier van omgaan met de inbreng van de burgers met voldoende voorbereidingstijd en een beargumenteerde reactie van het college.

“Het afgelopen college vroeg wel om reacties. Kijk maar naar Scheveningen waar brainstormavonden waren en voldoende mogelijkheden voor inspraak. Daarop kwamen 200 reacties en die belandden in een la. In Kijkduin lag een alternatief plan klaar, maar dat is terzijde geschoven. Ook hier is een verschil tussen horen en luisteren”, stelt Blitz. Ze heeft er een hard hoofd in dat er werkelijk wat verandert. “Maar zeg nooit nooit, want als je denkt dat er nooit iets verandert, hoef je ook geen brieven meer te schrijven. Ik denk dat het ook afhangt van welke poppetjes op welke plek komen in het bestuur. Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) en Peter Smit (VVD, verkeer) zijn kampioenen in het naast zich neerleggen van reacties. Ik ken genoeg PvdA’ers die wel goed luisteren naar burgers”. Blitz blijft in ieder geval ook het komend college kritisch volgen. Een beetje teleurgesteld is ze wel in GroenLinks. Die partij wees hun voorstel voor de Haagse handvatten af, maar roept nu vanuit de oppositie op tot beter luisteren naar burgers. “Dat vind ik opportunisme”.

Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks noemt die kwalificatie voorbarig. “Het is een snelle conclusie en dat is jammer, want het idee haakt aan bij ons voorstel”. In het voorstel pleit de oppositie, op enkele partijen na, voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen met doelen waar de raad het college op aan kan spreken. Bovendien behelst het voorstel het horen van kandidaat-wethouders, zoals dat in het Europees parlement met Eurocommissarissen gebeurt. “Op dat punt zijn we het eens. We moeten niet meer aantallen woningen in een akkoord zetten. Dat hebben we wel geleerd van de afgelopen collegeperiode”. Weening heeft wel moeite met het opnemen van Haagse Handvatten in het coalitieakkoord. “Dat is niet de plek. Voorbereidingstijd moet je regelen. Pas het werkproces aan en zorg via de raad dat het bestuur zich daaraan houdt, zodat burgers genoeg ruimte krijgen voor voorbereiding en inspraak”, aldus Weening. Bij de ondertekening missen de namen van de oppositiepartijen Partij voor de Eenheid, PVV en SP. De eerste was niet bereikbaar, de SP vindt het horen van kandidaat-wethouders geen taak voor de raad en wilde daarom niet. De PVV wilde niet, maar ik weet eigenlijk niet waarom”, aldus Weening. De PVV was niet bereikbaar.

 

GroenLinks: PvdA wordt kleurloos

GroenLinks begrijpt niet waarom de PvdA kiest voor een ruk naar rechts in de coalitievorming. Dat zegt fractievoorzitter Heleen Weening van GroenLinks. Ook snapt ze niet waarom D66 het beoogd college met PvdA, VVD en CDA, de partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord, vernieuwend vindt. “Die partijen regeren hier al sinds tijden”.

Heleen Weening is duidelijk teleurgesteld in de PvdA.  Zij wijt het buitenspel staan van haar partij voor een komend college vooral aan PvdA-onderhandelaar Marnix Norder. “Dat hij aan het begin al zei dat het oude college gewoon door kon met D66 erbij, heeft ons geen goed gedaan”. De GroenLinkser houdt haar hart vast voor de uitkomst van de coalitieonderhandelingen. “Sociale kwesties staan onder druk.  Informateur Boele Staal heeft in zijn verslag een aantal punten genoemd waar met GroenLinks een ruk naar links te maken was. Dat ze daar niet voor hebben gekozen, is een verlies van de partij”. Voorbeelden wil ze ook wel noemen. “Het is nu 10 zetels van de PvdA  tegen 16 van de andere drie partijen in de komende coalitie. Dan is het niet meer mogelijk 30 procent sociale woningbouw vast te houden. Met ons was de verhouding tussen links en rechts 13-13 geweest”. Dan heeft de PvdA in haar ogen meer kans de linkse standpunten overeind te houden, zoals het behoud van 30 procent sociale woningbouw.

Weening begrijpt daarom de keuze van de PvdA voor het CDA boven GroenLinks nog steeds niet. De PvdA heeft wel aangegeven het te betreuren dat GroenLinks geen partij was in het advies van informateur Boele Staal voor een nieuwe coalitie. “Lekker treurig zijn, daar koop je niets voor. Ze laten GroenLinks gewoon los en daarmee het sociaal beleid. Het zegt iets over de PvdA dat ze voor rechts kiezen”.  Zou de keuze iets te maken hebben met de 30.000 stemmers op de rechtse PVV? “Dat zijn meer stemmers dan die op GroenLinks, maar duidelijk minder dan het aantal mensen dat voor de PvdA koos. In de raad zijn toch 21 progressieve zetels”, aldus Weening.

Zij verwacht van D66 dat deze partij de duurzaamheid en de tolerantie in de stad bewaken. “Al vind ik die partij ook als het gaat over burgerschap een lastige. Straks krijg je weer repressie en dat verdient deze stad met 140 nationaliteiten niet. Op dat punt heeft Rabin (Baldewsingh, PvdA, verantwoordelijk wethouder, red.) juist hele goede zaken gedaan. De PvdA raakt kleurloos in het komende rechtse college. Wij noemen het al een rechts college met een rood randje”.