Reparatieoverleg over Coornhertcentrum

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft het initiatief genomen voor overleg tussen Woonzorg Nederland, de gemeente en het humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn CoornhertCentrum. Aanleiding is het schrappen van het bestaande nieuwbouwplan voor het centrum en een zorgboulevard.

Aan het Erasmusplein zou een complex verrijzen met 120 appartementen, 40 zorgappartementen, groepswoningen , een zorghotel en een zorgboulevard voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals apotheek, huisarts, tandarts, fysiotherapeut en servicepunt voor ouderen. De eigenaar zette abrupt een streep door de plannen vanwege de economische crisis en veranderende wetgeving die financiering onzeker maakt, stelt Danielle Schemkes van gebouweigenaar Woonzorg Nederland. “We willen wel verder met nieuwbouw en hebben een voorstel gedaan met minder appartementen.”

Het CoornhertCentrum is overvallen door het besluit. “Alle seinen stonden op groen na een lang en complex proces en dan dit”, zegt Joost Happel, bestuurder van koepelorganisatie Humanitas Woonzorgplus in Den Haag. Hij neemt het voorstel van Woonzorg Nederland niet serieus: “Dat betekent dat we weer een traditioneel bejaardentehuis Het Suffertje gaan bouwen. Dat is geen alternatief”. De nieuwbouw zou op 1 juli 2011 beginnen en daarom hanteerde het CoornhertCentrum al een jaar een inhuizingsstop. “De helft van de cliënten kan mee naar de nieuwbouw en vervangende huisvesting was geregeld”, zegt Happel. De inhuizingsstop is nu opgeheven en de maaltijdservice voor oudere wijkbewoners is hervat. Happel is ervan overtuigd dat de nieuwbouw er alsnog komt, eventueel zonder Woonzorg Nederland. “Als het al tijden zo moeizaam verloopt en in de allerlaatste seconde van de tweede verlenging dit besluit is genomen, kun je je afvragen of het nog wel de juiste partner is”.

Onacceptabel

Norder ontbood direct de top van Woonzorg Nederland toen hij het nieuws hoorde. “Ik heb aangegeven dat ik dit onacceptabel vind. Bij het Erasmusplein is het een van de eerste woonzorgcentra in Nederland. Het CoornhertCentrum is daar een wezenlijk onderdeel van. Dat biedt zorg volgens het humanitasconcept, alleen wat nodig is, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven”. Volgens Norder was ook alles geregeld met exploitanten, bewoners en de bouwvergunning. “De nieuwbouw van ouderenwoningen is daar hard nodig en een belangrijke schakel in de hele ontwikkeling van Zuid-West. Het is ontzettend balen als dit niet doorgaat. Misschien moet het iets soberder, maar ik zie de voorstellen wel tegemoet”.

Norder geeft de partijen tot half september om eruit te komen. Hij denkt nog niet aan het afketsen van Woonzorg. “We moeten oppassen dat we niet weer opnieuw moeten beginnen. Het is een goede partij die moet laten zien dat het de goede naam eer aan doet. Helaas kan ik geen bekeuring geven als het misgaat,maar ik wil een uiterste poging doen”. Het overleg tussen de partijen is gaande.

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.

Eerste container restafval in krachtwijk

Bijna een half jaar na de oorspronkelijke planning ging deze week de eerste ondergrondse restafvalcontainer de grond in een krachtwijk. Dassenrade had voor Den Haag Zuid-West de eer.

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, leefbaarheid) knipte samen met gemeentesecretaris Annet Bertram van het krachtwijkenteam het lintje door. Daarna bediende Baldewsingh het apparaat om de container te laten zakken. Een ballon kwam onder de rand terecht en knapte kapot bij de laatste beweging. De wethouder riep ‘Yes’. Daarna dumpte hij het eerste afvalzakje in de container.

Baldewsingh noemt de opening van deze container een mooi moment voor de krachtwijkenaanpak en voor Den Haag Schoon. Waarom duurde het zo lang? “Voor de zomer was geen goede tijd. We wilden geen zomerstop en alles in één keer achter elkaar plaatsen”, zegt de wethouder. Deze container is de eerste van 2.400 ondergrondse restafvalbakken op 1.000 plekken. “Zuid-West is het eerst aan de beurt, daarna komen ze in de andere krachtwijken. De eerste maanden gaan we hier de situatie goed in de gaten houden, zodat er geen afval om de containers blijft liggen. Als er een zakje staat, proberen we de eigenaar te achterhalen. Die krijgt dan een boete. We hopen dat het uiteindelijk hier schoner wordt”, aldus Baldewsingh.

Voor de plaatsing van de ondergrondse afvalbakken heeft de gemeente €30 miljoen uitgetrokken. De plaatsing in de krachtwijken duurt ongeveer twee jaar. Daarna komen mogelijk vergelijkbare containers in de rest van Den Haag.

Sceptisch
De bewoners van Zuid-West zijn nog sceptisch over deze oplossing tegen het zwerfavfal in hun buurt. Zij waren ook bij de opening aanwezig. Een oudere man riep of ze ook allemaal een bezem krijgen. De wethouder: “In elk huishouden is al wel een bezem aanwezig”. Toen de wethouder aangaf dat het college veel doet om de stad schoon te houden, maar dat de mensen zelf ervoor zorgen dat de straat vies is, klonk gemor van de bewoners. De sfeer is er eentje van eerst zien en dan geloven. Allemaal liepen ze mee naar buiten voor de officiële handeling.

Naast de extra rondes langs de nieuwe containers tegen zwerfafval volgt op 18 november een grote parade met spuit- en veegwagens om de straten in Zuid-West schoon te maken. Het schoon maken en houden van deze wijk en de andere krachtwijken die binnenkort volgen, is onderdeel van de krachtwijkenaanpak van het college van burgemeester en wethouders.

Minister
Baldewsingh greep de opening aan om over de hoofden van de bewoners nog even minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) aan te spreken. Die heeft zich onlangs negatief uitgelaten over de vorderingen van gemeenten bij de aanpak van de krachtwijken en bij inburgering. “Hoezo gaat het niet goed met de krachtwijken? Van inburgering tot deze containers, het zet zoden aan de dijk. We moeten zorgen dat we elke keer, stap voor stap, het verschil maken”.