Hoofd veerkracht

Nieuws van de gemeente Den Haag: burgemeester heeft een Chief Resilience Officer aangesteld. Ik heb het Engelse woordenboek er even bijgepakt. Resilience is het vermogen [van een systeem] om verandering aan te kunnen, of de kracht om sterk, gezond of succesvol te worden nadat iets slechts gebeurt. Ik meende toch dat Den Haag alweer een tijdje gezond was, dus zal het het eerste wel zijn.

Onder leiding van deze Chief Resilience Officer “moet Den Haag nog veerkrachtiger  – ‘resilient’ – worden voor onverwachte gebeurtenissen met grote impact”, staat geschreven in het persbericht van de gemeente. Een Hoofd veerkracht dus? In goed Nederlands, al doet Den Haag daar liever niet aan als Internationale stad van vrede en recht, getuige ook het woord impact in de uitleg.

De gemeente gaat ver terug in de tijd om de nieuwe functie uit te leggen. “Waar in 1900 nog maar 10 procent van de wereldbevolking in steden leefde, zal dat in 2050 naar verwachting 70 procent zijn. Steden worden dus steeds belangrijker bij het oplossen van grote problemen. Daarom heeft  de Rockefeller Foundation het ‘100 Resilient Cities’ (100RC) netwerk opgericht, waar Den Haag sinds 2016 deel van uitmaakt.” Deze steden werken samen aan oplossingen voor fysieke, sociale en economische problemen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, misdaad en overstromingen. Naast de Hofstad maken ook Rotterdam, Parijs, New York, Londen, Kaapstad en Singapore deel uit van het netwerk.

Aandachtspunt van Krikke
Burgemeester Krikke gaf tijdens haar aantreden al aan dat ze meer aandacht wil besteden aan de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen die van grote invloed zijn op de stad. met grote impact voor de stad, zoals klimaatverandering en huiselijk geweld. Ze werd ook niet voor niets toegezongen door een klimaatkoor.  Krikke reageert in een persbericht van de gemeente dan ook enthousiast: “We zijn als Den Haag trots dat we partner zijn van het 100RC netwerk. Met de expertise vanuit het 100 Resilient Cities netwerk kan Den Haag beter inspelen op uitdagingen zoals de tweedeling in de stad of de effecten van klimaatverandering. Dat lijken grote, abstracte problemen, maar de gevolgen ervan slaan juist vaak in stedelijke gebieden, dicht bij mensen neer. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat Den Haag goed voorbereid is en tegelijk een aantrekkelijke en veerkrachtige stad blijft om te wonen, werken en recreëren.”

Ik zie het al voor me dat we allemaal een helm moeten dragen tegen de neerslaande gevolgen van abstracte problemen, uitgedeeld door het Hoofd veerkracht. En jawel meteen daarna schrijft de gemeente: “Het Haagse Resilience Programma zet in op een veerkrachtig Den Haag”.  Den Haag heeft niet op de aanstelling van het nieuwe Hoofd gewacht, maar heeft al ‘innovatieve en duurzame technische maatregelen’ genomen tegen de stijging van de zeespiegel. “De zandmotor voor de kust van Kijkduin is daar het meest sprekende voorbeeld van. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met programma’s als Smart The Hague en Duurzaamheid. Ook gaat Den Haag met Rotterdam en de regio optrekken voor een veerkrachtige metropoolregio.” Waarom dan een Hoofd veerkracht voor Den Haag alleen en niet meteen voor de hele Metropoolregio? De naam voor het gebied tussen Den Haag en Rotterdam.

Geld
Aha, de gemeente krijgt door het lidmaatschap van het stedennetwerk geld voor het aanstellen van zo iemand. En kan ook nog kennis inhuren om de stad veerkrachtiger te maken. Dat geldt overigens niet alleen op het gebied van klimaatverandering, maar ook voor het tegengaan van digitale criminaliteit. Daarom is gekozen voor een ‘stedenbouwkundige en geograaf die heeft gewerkt aan ecologische steden en het ontwikkelen van decision support tools in New York, Nairobi, Shanghai en Londen’.  Voor de gemeente Den Haag was het nieuwe Hoofd veerkracht project manager voor het Haagse klimaatadaptatieplan en initieerde programma’s als big data for peace and humanity, water diplomacy en urban security.

Anne-Marie Hitipeuw gaat de functie bekleden en dat is dan ook een lichtpuntje. Met het vertrek van gemeentesecretaris Annet Bertram naar een functie bij de Rijksoverheid, raakt de gemeente een topvrouw kwijt, maar hiermee is er hopelijk weer eentje binnengehaald.

Sprookjesstad

Eens per jaar verandert Den Haag even in een sprookjesstad. Tribunes, tentjes, mobiele studios, touwen in de tramrails en dit jaar zelfs een speciaal aangelegd stukje geasfalteerde weg verschijnen. De sfeer verandert en dinsdagochtend loopt de stad vol met in het Oranje gehulde mensen en stijgt het aantal hoedjes in de stad van 1 naar 70 procent. De derde dinsdag in september Prinsjesdag.  Verder lezen Sprookjesstad

Topdagen

Het waren topdagen, stuk voor stuk. Zondag 23 maart waren de laatste voorbereidingen nog aan de gang en woensdag 25 maart was het einde van de NSS top in Den Haag. Even wennen vandaag dat er geen helicopter meer zoemt boven mijn hoofd, de grote constante van de afgelopen dagen. Een deel van Den Haag was even omgetoverd tot vestingstad.  Verder lezen Topdagen

Geen Haags verkiezingsprogramma foutloos

Onderwijs is belangrijk voor veel politieke partijen, met name ook het taalonderwijs. Zelfreflectie kan geen kwaad. Geen enkel verkiezingsprogramma is foutloos. Daarnaast is het taalgebruik niet altijd toegespitst op de lezer, maar lijkt het geschreven voor collega’s. Alles is Politiek nam de programma’s door van de 19 Haagse lijsten. Verder lezen Geen Haags verkiezingsprogramma foutloos

Overeenkomst over verbouwing Toermalijn

Het heeft jaren geduurd, maar de Brede Buurtschool Toermalijn kan aan de Beeklaan blijven en de activiteiten uitbreiden. Het pand ondergaat de komende jaren een grondige verbouwing, de gemeente Den Haag en het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs dragen bij en welzijnsorganisatie VOORwelzijn exploiteert een deel, net als kinderopvangorganisatie 2Samen. Verder lezen Overeenkomst over verbouwing Toermalijn

Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Ibo Gülsen is deze week in de fractievergadering van de VVD unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De functie is vacant omdat Boudewijn Revis deze week Sander Dekker opvolgde als wethouder van Financiën. Verder lezen Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Sander Dekker nieuwe staatssecretaris van Onderwijs

Sander Dekker (1975, Den Haag) is de beoogd staatssecretaris van Onderwijs in het tweede kabinet-Rutte. Hij zat van 2003 tot 2006 in de Haagse gemeenteraad, vanaf 2004 als fractievoorzitter en in 2006 en 2010 was hij lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen en goed voor resp. 10 en 7 zetels. Hij groeide op in Transvaal tot het gezin in de jaren tachtig verhuisde naar Zoetermeer. Verder lezen Sander Dekker nieuwe staatssecretaris van Onderwijs

Den Haag wil meer woningen in leegstaande kantoren

Den Haag wil volgend jaar 50.000m2 kantoorruimte omzetten in een andere bestemming. Daardoor moeten er volgens het college van burgemeester en wethouders 10.000 woningen bijkomen. Dit jaar is ruim 30.000m2 kantoorruimte in Den Haag veranderd van bestemming, bijvoorbeeld naar woningen, hotels en bedrijfsverzamelgebouwen. Verder lezen Den Haag wil meer woningen in leegstaande kantoren