Rijk betaalt mee aan 507 Haagse woningen

Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) heeft een subsidie toegekend aan de gemeente Den Haag voor de bouw van 507 woningen. De subsidie is onderdeel van een regeling om woningbouwprojecten te helpen die door de crisis zijn stilgevallen.

Den Haag heeft hiervoor een lijst ingediend van 19 projecten. Hiervan zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente zes of zeven gehonoreerd. De vier grote steden hebben naar rato het meeste gekregen, namelijk in totaal € 17 miljoen. Dit geld is bedoeld voor de bouw van 2557 woningen in de vier grootste steden. Omgerekend krijgt Den Haag daarvan dan zo’n € 3,37 miljoen krijgen. Het geld is bedoeld voor woningbouwproducten die niet van de grond komen door de economische crisis. Dat zijn zowel projecten voor koop- als huurwoningen.

Van der Laan gaat nog twee keer subsidie verstrekken aan stilgevallen woningbouwprojecten in heel Nederland. De eerstvolgende uitkering volgt in het najaar. De gemeente Den Haag zal ook dan weer met een lijst stilgevallen projecten komen, daarbij is het volgens de woordvoerder goed denkbaar dat de niet-gehonoreerde projecten weer op de lijst komen, mogelijk aangevuld met nieuwe.

Geld voor Haagse karakteristieke gebouwen

De ministers Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) en Ronald Plasterk (PvdA, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben vier Haagse projecten ruim zeven ton gegeven. Het gaat om een bijdrage aan de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen in krachtwijken.

De bewindslieden willen met het geld kenmerkende gebouwen of gebieden in de krachtwijken ondersteunen, zodat die als kenmerkend voor de buurt behouden blijven. Drie projecten in Den Haag Zuidwest krijgen geld, namelijk het Urbancentre/jeugdherberg ofwel jongerencentrum, het centrum voor kunst en cultuur aan de Zuidlarenstraat met dependance van het Koorenhuis en Kerk en Klooster. Deze drie projecten krijgen ieder € 200.000,­-. Het gebouw van de voormalige bierbrouwerij De Drie Hoefijzers in Stationsbuurt/Rivierenwijk krijgt € 130.500,-.

Van de 59 projecten die door gemeenten zijn ingediend, krijgen in totaal 28 een bijdrage. De voorstellen die werden ingediend voor de regeling  behelzen de herbestemming van bijvoorbeeld oude elektriciteitscentrales en schoolgebouwen. De rijksbijdragen worden op 3 september definitief vastgesteld als de ministers en de wethouders een bijlage bij de afspraken over de wijkenaanpak ondertekenen.

Ministers bezoeken krachtwijken

Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) en Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) bezochten deze week de Haagse Krachtwijken. Ter Horst liep door Laak en liet zich informeren over de veiligheid op straat. Van der Laan werd rondgeleid door Zuidwest.

Het bezoek van Ter Horst was zonder Haagse bestuurders, op haar eigen verzoek. Van der Laan kreeg gezelschap van de vier krachtwijkwethouders, Marnix Norder (PvdA, bouwen en Wonen), Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport), Henk Kool (PvdA, Sociale zaken, Werkgelegenheid en Economie) en Bert van Alphen (GroenLinks, Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie).

Het bezoek begon met een toelichting op de voortgang van de aanpak in de Haagse krachtwijken, daarna kreeg de minister uitleg over het geplande topsportcentrum in het Zuiderpark. In tuktuks ging het gezelschap naar het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Leyweg, nu nog een bouwput. Norder legde het belang voor de wijk uit. “Een kantine komt er niet in. Daar moesten de ambtenaren even aan wennen, maar ze moeten echt buiten hun broodje halen. Dat is goed voor de buurt”.

In de basisschool de Krullevaar volgde een ceremonieel deel van het bezoek: het ondertekenen van een akkoord tussen de gemeente Den Haag, het Rijk, de Haagse schoolbesturen en corporaties voor zes Brede Buurtscholen Plus en drie Brede Buurtzones. De scholen geven extra les en organiseren andere activiteiten. “Dat was geen gemakkelijk proces”, zegt wethouder Dekker. “We hebben eerst sterk onderhandeld met corporaties, toen met de scholen, best ingewikkeld”.

Daarna toog het gezelschap naar de Ottenrade, waar afgelopen week de met bewoners opgeknapte binnentuin werd opgeleverd. Woningcorporatie Vestia heeft enkele panden in bezit, zwengelt de Vereniging van Eigenaren aan en stimuleert bewonersinitiatieven om nieuwe verloedering te voorkomen.

De minister stelde af en toe kritische vragen, zoals “wat gebeurt er met de mensen die na sloop en herbouw niet terug kunnen?” Hij vond het ongelooflijk dat er geen havo/vwo-school meer in de buurt was. Dekker hoopt aan het eind van het jaar de onderhandelingen te hebben afgerond voor de vestiging van een nieuwe school in het oude stadsdeelkantoor.

Het jaar van de Haagse krachtwijk

Het Haags gemeentebestuur wil dit jaar resultaten boeken op het gebied van de krachtwijken. In Transvaal, de Schilderswijk, Den Haag Zuidwest en de Stationsbuurt/Rivierenbuurt moeten verbeteringen snel zichtbaar zijn, in ieder geval voor de verkiezingen van maart 2010.

Afgelopen week kwamen liefst twee bewindslieden kijken in de Haagse krachtwijken. Het bezoek van wijkminister Eberhard van der Laan werd aangegrepen om het akkoord van diverse partijen over  de Brede Buurtscholen Plus te ondertekenen. Hij werd begeleid door de vier krachtwijkwethouders.

Begin dit jaar opende staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van onderwijs al de zaterdagschool in het Nova-college. Dat is zo succesvol dat waarschijnlijk komende zomer al de door directeur Kars Veling gedroomde zomerschool er komt. Mijlpalen voor wethouder Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport). Hij hoopt daarbij dit jaar nog het begin van het topsportcentrum in het Zuiderpark en de komst van een havo/vwo-school in Zuidwest te realiseren. Verder gaat in juni de eerste van 2285 ondergrondse vuilcontainer de grond in. Voor de plaatsing van de vuilcontainers in alle krachtwijken is €30 miljoen beschikbaar en binnen twee jaar moeten ze zijn geplaatst.

Dit jaar moeten achttien van de 77 projecten voor de krachtwijken zijn opgestart. De projecten variëren van concrete acties, zoals de ondergrondse afvalbakken, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Paul Krugerlaan en een Ondernemingshuis aan de Vaillantlaan tot het aanpakken van overlast door jongeren. Voor de aanpak van de krachtwijken is tien jaar uitgetrokken.