Verhalenmaker

De kloof tussen analisten en architecten dichten

Voor goede ICT-systemen is het cruciaal dat de kloof tussen analisten en architecten wordt overbrugd. Het blijkt dat de twee beroepsgroepen een andere focus hebben en soms zelfs een andere taal spreken. Vier onderzoekers, twee promovendi en twee postdocs, met hun begeleiders houden zich bezig met het probleem en werken samen met
top