Norder overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft een motie van wantrouwen overleefd. Dit keer ging het over het achterhouden van informatie rond noodlijdende woningcorporatie Vestia.

PVV’er Bart Brands had een debat aangevraagd over de situatie. Het was een openbaar vervolg van een besloten overleg, waaruit niet geciteerd mocht worden. Veel partijen vonden het niet correct van Brands om op deze manier, zonder te wachten op een openbare vergadering over Vestia, een motie in te dienen. Inge Vianen van GroenLinks keurde het instrument af, maar stemde wel voor, net als Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie achter Norder bleef staan. Ook de SP steunde de motie niet, de fractie voelde zich net als de coalitie goed genoeg geïnformeerd en had liever een motie tegen Vestia gezien. Norder kan in de openbaarheid niets zeggen, omdat dat Vestia veel geld kan kosten, zei hij. Hij hoopt dat er snel meer over gezegd kan worden, maar dat hangt af van de minister van Binnenlandse Zaken.

Icesave-regeling nog niet voor gemeente

Het is nog onduidelijk of en wanneer de gemeente Den Haag het Icesavetegoed terugkrijgt. De regeling die de IJslandse en Nederlandse overheid deze week hebben getroffen over de tegoeden van Icesave geldt in eerste instantie voor particulieren.

De gemeente Den Haag heeft een tegoed van € 10 miljoen bij de failliete IJslandse bank. De gemeente sloot zich aan bij het ministerie van Financiën voor het terugeisen van dit tegoed. Andere gemeenten besloten zelf een claim in te dienen. “Deze overeenkomst biedt goede hoop dat we een deel of ons volledige tegoed terugkrijgen, maar we moeten eerst de verdere afhandeling van het faillissement van Landsbanki afwachten”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Als overheden sluiten we achteraan. Het kan nog zeker een half jaar duren voor we meer duidelijkheid hebben”.

Het faillissement van DSB raakt de gemeente niet. De gemeente deed geen zaken met die bank. “Wij doen alleen zaken met banken met de zogeheten triple-A-rating en dat had DSB niet”. De triple-A status is het hoogst haalbare en betekent dat een bank een goede kredietwaardigheid heeft.