Einde aan soap bestemmingsplan Zeehelden

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier wordt deze week goedgekeurd door de Haagse gemeenteraad. Daarmee komt een einde aan een lang proces vol fouten.

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, was het laatste struikelblok. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep en het onderwerp terugstuurde naar de commissie.

Nog voor de eerste commissievergadering Ruimte na het zomerreces heeft de wethouder een brief gestuurd met uitleg over de gevolgde procedure. De bouw is volgens de wethouder stedenbouwkundig aanvaardbaar en de ruimte tussen de aanbouw en een bijgebouw worden expliciet aangemerkt als tuin. Omwonenden die moeite hebben met het bouwplan kunnen tegen dit plan in beroep gaan bij Raad van State. Daarmee was voor de meerderheid in de raad de kou uit de lucht, zo bleek tijdens de commissievergadering. Al betreuren diverse fracties de gang van zaken. Zij willen dat dit in de toekomst dit soort verwarring over procedures wordt voorkomen. De wethouder zegde toe dat zij hiernaar zal kijken en nog dit jaar met collega Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) een voorstel zal doen.

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier kwam moeizaam tot stand. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners onvoldoende bij de procedures betrokken. Na ruim twee jaar kan het bestemmingsplan nu worden vastgesteld door de raad.

 

Bestemmingsplan Zeeheldenkwartier getekend door gerommel

Een zegen rust er niet op het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier. Tijdens de behandeling in de raad is het voorstel terugverwezen naar de raadscommissie. Dat is de tweede keer dat het plan vertraging oploopt. Het lijkt er vooral op dat ambtenaren hun werk niet goed doen.

Uiteindelijk greep burgemeester Jozias van Aartsen vorige week in. Aan het eind van de raadsvergadering werd gesproken over het nieuwe bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier. Maar opnieuw ging het mis, net als twee jaar geleden. De discussie verliep zo rommelig en stekelig dat het Van Aartsen beter leek het gehele onderwerp van de agenda af te voeren.

Het gebeurt zelden dat een raadsdiscussie op die manier wordt onderbroken en dat een onderwerp wordt teruggestuurd. Raadslid Arjen Lakerveld (VVD) noemde het teleurstellend dat de behandeling weer werd opgeschort, maar vindt ook dat de behandeling zorgvuldig moet en het daarom niet anders kon. Andere raadsfracties, zoals de Haagse Stadspartij sloten zich bij de VVD aan

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, zette veel raadsleden aan het denken. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep.

Voor het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier is het niet de eerste keer dat de raad twijfels had over de procedure. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners naar hun mening onvoldoende bij de procedures betrokken.

De Jongs voorganger wethouder Frits Huffnagel (VVD) ging in de zomer van 2009 uiteindelijk door het stof. “De komende tijd zal ik mij inspannen een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan te ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van bewoners, bedrijven in het Zeeheldenkwartier en die van de gemeente”, aldus de wethouder. Later, bij zijn aftreden als wethouder, noemde hij het een van zijn flaters.

Het bestemmingsplan werd opnieuw gemaakt en aan de bewoners gepresenteerd. Dat gebeurde vlak na het aantreden van wethouder Marjolein de Jong. Zij sprak de vele bezoekers aan de bijeenkomst in het Zeeheldentheater toe en beloofde beterschap. Bewoners mochten zienswijzen indienen en kregen ter plekke uitleg. Vooral over het groen bestond onrust. Bewoners vreesden dat een in groen-bestemming toch gebouwd mag worden. Ook was er onrust over de toekomst van de coffeeshops in de wijk.

In het nieuwe bestemmingsplan mag een tuin voor de helft worden bebouwd.  De PvdA diende een motie in om dit percentage terug te brengen tot 25 procent. Maar door het opschorten van de behandeling werd hierover niet gestemd.
De kritiek van de raad concentreerde zich vorige week op de bouwvergunning in de tuin aan de Toussaintkade. Veel fracties in de raad hadden hun twijfels over de gevolgde procedure. Een bouwwerk van 3.30 meter past volgens buurtbewoners niet in de groene binnentuinen. Wethouder De Jong hield vol dat de correcte procedures waren gevolgd, maar kon de twijfels uit de raad hierover niet wegnemen. De wethouder gaf uiteindelijk toe dat ze niet de hele procedure op haar netvlies had. Voor de tweede keer was in deze kwestie een wethouder met onvoldoende bagage naar de raad gestuurd. Nu moet wethouder De Jong een deel van haar huiswerk overmaken. Na het zomerreces gaat zij het plan opnieuw in de raadscommissie verdedigen. Ze heeft nog de hele zomer om na te denken hoe zij dit gewraakte bestemmingsplan alsnog tot een goed einde kan brengen.

 

Huffnagel: ‘Marjolein hoeft vooralsnog niet te betalen’

Frits Huffnagel verlaat de Haagse gemeenteraad om zich volledig te richten op zijn nieuwe eenmanszaak ‘Frits Huffnagel Citymarketing & Communicatie’. Hij heeft al sinds het einde van zijn wethouderschap regelmatig contact met zijn opvolger Marjolein de Jong (D66, citymarketing). “Zij hoeft me vooralsnog niet te betalen, het zou ook een rare constructie zijn”, aldus het scheidend raadslid.

Huffnagel werd op 20 april 2006 benoemd tot wethouder Citymarketing, Internationale Zaken, ICT en Organisatie in de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij als raadslid, fractievoorzitter en wethouder actief in Amsterdam. Daar stapte hij op na gedoe over onkostenvergoedingen, naar eigen zeggen berustte dat op een communicatiestoornis. In Den Haag begon hij met het invoeren van het omstreden beeldmerk van de vlieger, ontworpen door Anton Corbijn. Hij overleefde een spoeddebat daarover. Daarnaast introduceerde hij The Hague Festivals, een bundeling van reeds bestaande evenementen. Zo won Den Haag in 2010 de prijs evenementenstad van het jaar en won hij prijzen voor citymarketing. Ook de onder zijn leiding vernieuwde website denhaag.nl viel in de prijzen.

Huffnagel speelde al langer met het idee van een eigen zaak. “Vorig jaar ging een nieuw wethouderschap niet door en ben ik de raad ingerold. Daarna zou ik misschien iets doen in het kabinet-Rutte en dat ging ook niet door. Toen begon ik in januari bij Wakker Nederland en BNR en sprak regelmatig met vrienden over een eigen zaak. Begin maart heb ik de fractie gezegd dat ik nog voor de zomer de raad zou verlaten”. Huffnagel wil zijn handen vrij hebben voor het starten van zijn eigen bedrijf, dat al staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De werkzaamheden voor WNL en BNR vallen onder zijn zaak, net als dagvoorzitterschappen en spreekbeurten in het land. “Ik heb al wat losse klusjes staan. Na de zomer heb ik ook al een klus staan voor citymarketing, ergens in Groningen”. Op 18 mei neemt hij afscheid van de gemeenteraad.

“Hij mag me altijd bellen”, reageert collega-raadslid en oud-wethouder Marieke Bolle van de PvdA. Zij combineerde jaren raadswerk met een eigen bedrijf, maar liet dat bedrijf rusten toen zij fractievoorzitter werd. Daarna volgde het wethouderschap. “Ik vind zijn stap goed hoor. De politiek is wispelturig. Van het ene op het andere moment zit je in een andere situatie. Zo ben je wethouder, zo ben je het af. Toen ik het hoorde heb ik hem meteen gesms’t dat ik mee wil doen in zijn bedrijf voor citymarketing Ik ben altijd bereid tot het geven van advies over het hebben van een eigen zaak”. Haar eigen communicatiebedrijf laat Bolle nog even in ruste. “Op dit moment moet er veel gebeuren in de raad en daar hou ik me nu graag mee bezig”.

College verdeeld over Amerikaanse ambassade

De VVD-wethouders in het college zijn tegen het verheffen van het gebouw van de Amerikaanse Ambassade tot monument. De rest van het college was voor. “Het was voor het eerst dat we over een besluit moesten stemmen”, zei wethouder Frits Huffnagel (Binnenstad).

Huffnagel was door de PvdA-raadslid Jos de Jong ter verantwoording geroepen vanwege uitspraken dat hij voor sloop was van het gebouw aan het Lange Voorhout. De Jong vroeg tijdens de raadsvergadering of Huffnagel het collegebesluit voor de monumentstatus nu actief gaat uitdragen.

De wethouder is dat niet van plan. “Ik was niet voor de monumentstatus en ben dat nog steeds niet. Een argument is dat de bouw al tot veel gedoe leidde. Het is niet voor het eerst dat we een fout uit het verleden zouden herstellen, dat hebben we ook bij de Zwarte Madonna gedaan”, aldus Huffnagel. Hij zei zich te verbazen over mensen die het een mooi gebouw vinden.

Volgens GroenLinks raadslid David Rietveld was er rond de besluitvorming in 1959 helemaal geen commotie over de bouw. Huffnagel zei dat dat wel in een boekje van de gemeente over het gebouw stond.

In de handelingen van de raadsvergaderingen staat de Amerikaanse Ambassade vanaf 1957 genoemd. In de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kolfschoten in de raadsvergadering van 4 januari 1960 dat er wel degelijk discussie over de bouw is geweest. Zijn letterlijke tekst: “De storm der discussie over de Amerikaanse ambassade, schepping van Breuer, heeft zich neergelegd”.

Rietveld erkent dat er wel discussie was. “Die nieuwjaarstoespraak bevestigt dat en er zijn een of twee raadsadressen en twee sets schriftelijke vragen over gesteld, maar echte commotie heb ik niet kunnen ontdekken”. Hij heeft al een plan ingediend voor behoud van de Amerikaanse ambassade en de vestiging van een stoelenmuseum in het gebouw. Rietveld weet nog niet wanneer de raad hier opnieuw over spreekt.

Veel kritiek op nieuw bestemmingsplan Zeeheldenkwartier

De drukbezochte informatieavond over het nieuwe voorontwerp van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier leverde veel kritiek op. De gemeente moest het werk opnieuw doen na falen van het eerste nieuwe bestemmingsplan. Veel onduidelijkheid blijft bij bewoners.

“Beneden mij is een kantoorbestemming. Nu zit daar de ambassade van Kosovo en heb ik een vlag voor mijn raam van een land waar ik niet mee geassocieerd wil worden. Kan dat zomaar?”. “Waarom is de bestemming tuin veranderd in gemengd? Daar kunnen nu ook parkeerplaatsen komen, toch? “Coffeeshops mogen niet, maar hebben allemaal een horecabestemming. Zijn ze daarmee gelegaliseerd?” Het zijn enkele vragen die de aanwezigen bezighielden.

Wethouder Marjolein de Jong (D66, Binnenstad) heeft de commotie rond het eerste ontwerp van bestemmingsplan Zeeheldenkwartier vorig jaar als raadslid meegemaakt. Nu was zij in haar nieuwe functie bij de informatieavond. Haar voorganger Frits Huffnagel noemde het een van zijn flaters als wethouder. Hij moest het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier vernieuwen, omdat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Het geldende bestemmingsplan stamt uit begin jaren tachtig. In zijn poging zaten zoveel fouten, dat hij het in de raad gênant noemde. Het huiswerk moest over en het resultaat is nu voorgelegd aan de bewoners.

Schitterende buurt

De Jong opende de informatieavond. “Ik ben blij dat het nu anders gaat. Iedereen krijgt antwoord op de vragen. Zeeheldenkwartier is wat mij betreft een schitterende buurt”, zei zij tegen de volle zaal. Er waren ongeveer honderd buurtbewoners, terwijl de gemeente had gerekend op dertig. De briefjes voor het maken van opmerkingen waren in korte tijd op.

Hans Doove, jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente was betrokken bij de vorige en de nieuwe versie van het bestemmingsplan. Hij gaf een toelichting op de systematiek. De bestemming gemengd kan bijvoorbeeld vele zaken omvatten en is ingebracht om wat vrijheid te behouden, zodat niet elke verandering in de wijk een nieuw bestemmingsplan vergt. Wat wel en niet mag, staat in de regels die in het plan zijn opgenomen. Een aantal aanwezigen was bang dat tuinen nu gemakkelijk parkeerplaatsen kunnen worden. “Het is al gebeurd”, riep iemand uit de zaal. Ook anderen hadden voorbeelden.

Coffeeshops

Heikel punt was ook de coffeeshops. “Die staan er niet op. Illegale zaken kunnen niet op de kaart”, zei Doove. Dat leidde tot veel kritiek. “We hebben de bestaande situaties in kaart gebracht en waar coffeeshops zitten, is nu een horecabestemming gegeven. Vanwege het gedoogbeleid in Nederland kunnen we ze niet zomaar wegbestemmen en hebben we voor deze bestemming gekozen”, vulde de wethouder aan.

Een van de bezwaarmakers tegen het vorige ontwerp is Henk Boenders, voormalig bestuurslid van Bewonersorganisatie De Groene Eland. Hij vindt de aanpak nu positief, omdat bij de vorige poging geen informatieavond is gehouden. Hij is nog niet tevreden, omdat de hoogten in het bestemmingsplan nog niet kloppen. “Er zijn genoeg bronnen binnen de gemeente die de juiste hoogten hebben, waarom koppelen ze die bestanden niet?”.

Bewoner van de Zeestraat Chris Broos deelt deze mening. Hij haalt de tekening van de gevelwandregeling uit 1982 tevoorschijn. “Kijk, hier staan de hoogtes. Daar kunnen ze zo een liniaal langs leggen.” Hij wijst op een wit pand in zijn straat, dat net iets lager is dan de rest. “Daar mogen volgens het nieuwe plan nog enkele meters bovenop. Het gaat niet om centimeters, waar Doove tijdens de informatieavond over sprak. Als ik wethouder was geweest, had ik die man al lang een wandelkaart gegeven”.

Gevelwandregeling

Broos is vooral boos dat niet naar zijn kritiek op het oude plan is geluisterd, ondanks eerdere toezeggingen. “We hadden hier een gevelwandregeling, zodat de straat in stijl blijft. Daarin staat precies hoe hoog een pand mag zijn en waar de ramen met bepaalde omvang moeten komen. Die is nu voor de even nummers losgelaten, omdat wij onder  Zeehelden vallen en de overkant van de straat onder Willemspark I. Dat kan toch niet?”

Het  voorontwerp bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 ligt tot 15 juli ter inzage bij het Informatiecentrum Den Haag in het stadhuis en is ook te zien op internet www.denhaag.nl/bestemmingplannen onder stadsdeel centrum. Daarna volgt de inspraak en beslist de raad over het bestemmingplan. De Jong hoopt het plan nog dit jaar door de raad goedgekeurd te krijgen.

College weigert beroep op wachtgeldontvangers

Het college van burgemeester en wethouders gaat ontvangers van wachtgeld niet vragen daarvan af te zien. Dat zei wethouder Frits Huffnagel (P&O)in antwoord op vragen van de PVV.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn stelde in de raadsvergadering vragen over het wachtgeld. Vorige week werd bekend dat oud-wethouders flink gebruik maken van de wachtgeldregeling. Voormalig VVD-wethouder Louise Engering kreeg € 327.000 in vier jaar en huidig burgemeester van Delft Bas Verkerk krijgt als oud-wethouder van Den Haag een aanvulling van €1.500 per maand op zijn salaris.

De PVV vroeg het college een beroep te doen op de oud-wethouder Verkerk om af te zien van het wachtgeld op kosten van de Haagse belastingbetaler, zoals oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam heeft gedaan. Huffnagel wees erop dat de oud-wethouders daar recht op hebben. Hij gaat daarom niet vragen om af te zien van het wachtgeld.

Overigens merkte een VVD’er buiten de raadsvergadering op dat de beveiliging van de raadszaal vanwege de aanwezigheid van PVV-raadslid Geert Wilders duurder is dan het wachtgeld. Hij doelde daarmee op de detectiepoort met beveiligers bij de ingang van de raadszaal waar alle bezoekers aan de raadsvergadering doorheen moeten. Die beveiliging blijft, zolang Wilders deelneemt aan vergaderingen. Ook als hij, zoals afgelopen raadsvergadering, pas op het einde komt, vanwege bezigheden in de Tweede Kamer.

Huiswerk Zeehelden moet snel over

Het bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier moet over. Uiterlijk 1 januari 2010 moet het vernieuwde bestemmingsplan door de raad zijn, omdat de gemeente ermee aan de slag wil.

Het bestemmingplan voor het Zeeheldenkwartier moet opnieuw worden gemaakt, omdat het bij de raad ingediende voorstel barstte van de fouten. Dat bleek tijdens de commissievergadering over het bestemmingplan met verantwoordelijk wethouder Frits Huffnagel (VVD, binnenstad), vlak voor het zomerreces. Het plan had goedgekeurd moeten worden tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer, maar dat ging niet door. Het Presidium van de raad besloot het bestemmingplan niet in behandeling te nemen en verwacht een nieuw voorstel van het college.

De lijst met omissies is lang. Zo stonden Hotel Sebel en het Delta Hotel niet aangemerkt als hotel. In totaal waren er op basis van de zienswijzen 21 wijzigingen op de plankaart die het college gegrond achtte. Deze worden meegenomen bij de nieuwe versie. Volgens een woordvoerder van Huffnagel moet de nieuwe versie nog dit jaar af zijn en door de raad worden behandeld.

Hoogwaardig

Huffnagel schreef aan de raad dat de commissievergadering niet naar zijn tevredenheid was verlopen. “De komende tijd zal ik mij inspannen een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan te ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van bewoners, bedrijven in het Zeeheldenkwartier en die van de gemeente”, aldus de wethouder. Huffnagel zei zelf dat aanpassing na het ontdekken van zoveel fouten niet aan de orde was, omdat er mogelijk nog meer – nog onontdekte – fouten in zaten.

Volgens een aantal indieners van zienswijzen bestaat nu veel onduidelijkheid. Het college van b en w had de inspraak op het bestemmingsplan niet van toepassing verklaard, omdat het een conserverend bestemmingsplan is. Een van de indieners, Henk Boenders, is gepensioneerd drukker, voormalig bestuurslid van Bewonersorganisatie De Groene Eland, oud-directeur van buurtbeheerbedrijf Bboz en is zijn rechtenstudie aan het afronden. “Als je een bestemming van de Elandstraat en Piet Heinplein verklaart tot voetgangersgebied, noem ik dat niet conserverend”. Hij heeft een week besteed aan het indienen van een zienswijze. “De kaart op internet is niet goed leesbaar, dus je moet naar het stadhuis en dan met een kopie naar huis, om het goed te bestuderen. Bovendien heeft de gemeente ons niet speciaal laten weten dat we zienswijzen konden indienen, maar wees de Kamer van Koophandel ons erop”. De reactie op zijn zienswijze vindt hij ondermaats. “Ze hebben niet eens gereageerd op mijn suggestie om het Prins Hendrikplein als groengebied te bestempelen, omdat alle pleinen in Zeeheldenkwartier een verkeersfunctie zouden hebben. Dat klopt niet en met een groen bestemming kan worden voorkomen dat het Prins Hendrikplein wordt doorsneden door bijvoorbeeld tramrails. Ik vind het erg belangrijk dat de kern van dat plein onaantastbaar blijft”.

Beterschap

Een ander bezwaar van Boenders is dat de regels van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) niet zijn gevolgd, omdat burgers en maatschappelijke organisaties niet zijn betrokken bij het ontwerp van het bestemmingsplan. Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland klaagden hierover in hun zienswijze. Zij krijgen gelijk en het college belooft beterschap, maar Boenders krijgt geen gelijk onder het mom dat het een conserverend bestemmingsplan betreft. “Dat is in tegenspraak met het plan, waar niet alle bestaande situaties worden gehandhaafd”.

Mevrouw Achou Zhang, die per abuis door het college de heer wordt genoemd, wist al wel vier jaar dat het bestemmingsplan er ging komen. Dat komt mede door haar rol als secretaris van de ondernemersvereniging. “Ik vond het erg merkwaardig dat mijn hotel er niet als hotel in stond. Ik moest er wel om lachen”, zegt zij lachend. Zeker ook omdat een hotel aan de Laan van Meerdervoort wel de juiste bestemming had gekregen, terwijl dat minder lang bestaat dan hotel Sebel (1978). Bovendien was zij bij de voorgesprekken voor het bestemmingplan aanwezig geweest. Ze heeft er alle vertrouwen in dat haar hotel in het nieuwe bestemmingsplan de juiste aanduiding krijgt. “Dat gaat helemaal goed komen”, aldus Zhang.

Wet

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat plannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Het huidige bestemmingsplan voor Zeeheldenkwartier dateert van begin jaren tachtig. De gemeenten hebben wel een overgangsperiode gekregen van vijf jaar sinds het ingaan van de wet op 1 januari 2008. Bovendien is de bestemmingsplanprocedure ingekort tot 24 weken, wat het halen van de termijn gemakkelijker moet maken.

Den Haag moet alle bestemmingsplannen voor 1 januari 2013 vernieuwd moet hebben. Lukt dat niet, dan mogen voor het gebied met het verouderde bestemmingsplan geen leges meer worden gerekend. Andere sancties voor een te late actualisering van het bestemmingsplan is er niet, laat het ministerie van VROM weten. Bouwvergunningen worden gewoon getoetst en afgegeven, maar daar mogen geen leges meer over worden geheven.

Raad akkoord met meer geld voor wonen boven winkels

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van de subsidie van wonen boven winkels van €20.000 naar €40.000. Na aanvankelijke scepsis, kreeg wethouder Frits Huffnagel (VVD, Citymarketing, ICT en Binnenstad) nu de steun van een ruime meerderheid.

Huffnagel wilde een hogere subsidie om de eigenaren van de winkels te verleiden mee te doen, zodat de etages boven de winkels weer worden bewoond. Aan een mislukte proef in de Spuistraat en Vlamingstraat heeft Huffnagel €650.000 euro overgehouden. Hij heeft aanwijzingen dat het hogere bedrag de eigenaren wel kan verleiden om mee te doen. De SP diende nog wel een motie in uit angst voor verkwisting van gemeenschapsgeld. Omdat de meeste panden in handen zijn van beleggers en grote winkelketens, wil de partij dat een deel van de subsidie wordt teruggevorderd als het pand binnen vijf jaar van eigenaar verandert. Op verzoek van de wethouder werd daar een jaar van gemaakt. Alleen de Haagse Stadspartij steunde de motie niet, die vond dat zo’n speculatiebeding voor minstens vijf jaar moet gelden.

Volgens Huffnagel moeten de eigenaren er wel snel bij zijn, omdat het beschikbare geld beperkt is tot het potje dat is overgebleven uit de mislukte proef. Hij hoopt nog voor de zomer de eerste resultaten te kunnen melden van de opgehoogde subsidie.

Meevaller voor Den Haag in Rijksbegroting

De gemeente Den Haag krijgt € 21 miljoen extra in 2009 van het rijk. Dat blijkt uit de rijksbegroting 2009 die afgelopen dinsdag –Prinsjesdag- werd gepresenteerd. Een andere opsteker is dat het door de stad begeerde Huis voor de Democratie dit jaar zelfs werd genoemd in de Troonrede.

De meevaller zit in de uitkering van het gemeentefonds, de pot bij het rijk met geld voor de gemeenten in Nederland. Wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) noemt het bedrag best veel. “€ 14 miljoen van de bijdrage is structureel, dus ook voor de jaren 2010, 2011, 2012. Dat betekent voor die jaren dat de verhoging lager is dan de trend van vier procent, dus dat er geld bij moet”. De trend is de algemene prijsstijging door inflatie en loonsverhogingen. Komend jaar is de bijdrage uit het gemeentefonds ver boven de trend, namelijk acht procent. De jaren erna is dat anderhalf procent, dus moet de gemeente er volgens Klijnsma drie procent bijleggen. “Dat betekent als je nu het geld uitgeeft, dat je volgend jaar met een probleem zit. Je moet ook denken aan de lange termijn”. Klijnsma en het college hebben wel ideeën voor de € 21 miljoen extra van volgend jaar. “We moeten nog wel even kijken waar we het precies aan gaan besteden, maar waarschijnlijk aan de bouwprojecten en aan de sociaal-economische agenda, twee van de pijlers van ons begrotingsbeleid. De derde pijler, de krachtwijken, zit al vol, daar gaat al veel geld naartoe”, aldus de wethouder.

Extra

Verkeerswethouder Peter Smit is vooral blij met extra geld voor openbaar vervoer. “Dit kabinet is aangetreden met het idee fors te bezuinigen op het openbaar vervoer. Ik ben blij dat er nu een beginnetje is van een reparatie”, zegt Smit. Hoeveel Den Haag precies krijgt, is nog onduidelijk. Het extra geld wordt pas in het najaar verdeeld over de gemeenten. Smit vindt verder dat er wel wat vaart mag komen in oplossingen voor het milieu. Hij ergert zich eraan dat vijf departementen met elkaar bezig zijn aan windmolens op zee. “Geld is niet het probleem, bureaucratie wel. Laat ze daar wat aan doen en één minister verantwoordelijk maken”, zei hij terwijl de Koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal reed. Alsof de Koningin hem kon horen, zei ze even later in de Troonrede dat beter samengewerkt moet worden aan windmolenparken in zee. De reactie van Smit: “Eerst zien…”.

Weinig nieuws

Verder vonden de wethouders weinig nieuws in de Troonrede en de begroting staan. “Er zijn wat nieuwe dingen in het onderwijs en er is extra geld in de jeugdzorg voor het wegwerken van de wachtlijsten. Daar ben ik wel kritisch over, want als je echt een oplossing wil, moet je het structureel oplossen en kijken naar de organisatie”, zegt wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugdzaken en Sport). Hij voelt veel voor het idee dat de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen lanceert voor een nieuw jeugdbeleid, waarbij de grote steden het voortouw nemen en waarbij instanties en verschillende overheden beter gaan samenwerken. Zorgwethouder Bert van Alphen was blij met de aandacht voor gehandicapten en zelfredzame ouderen in de Troonrede en begroting, maar hij had liever ook wat meer aandacht gezien voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Burgemeester Jozias van Aartsen was naast het noemen van het Huis van de Democratie- dat komend schooljaar de deuren opent boven Dudok aan de Hofweg- vooral blij met de aandacht voor bedreigingen van politie en ambulancepersoneel in de Troonrede.

Wethouder Citymarketing Frits Huffnagel vond deze Prinsjesdag weer mooi voor de stad, prachtig ceremonieel en de koningin even mooi uitgedost als altijd. “Ik heb nog niet in de begroting kunnen kijken of ik iets mis, maar ongetwijfeld is dat weer heel veel”, aldus de VVD’ er die dit kabinet niet het zijne noemt.

Schouwburg

De wethouders waren tijdens het voorlezen van de Troonrede door koningin Beatrix bijeen in de Haagse schouwburg met hun collega’s van de vier grote steden. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren er ook. De Haagse burgemeester, Jozias van Aartsen, kwam later omdat hij bij het uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal aanwezig was. “Ik heb al heel wat Prinsjesdagen meegemaakt, maar dit was mijn eerste als burgemeester. Het verschil was dat ik nu steeds mijn mobieltje in het zicht hield, voor het geval er iets in de stad zou gebeuren”.