Nieuwsmaker

Grote steden willen meer macht

De vier grote steden gaan samen bekijken hoe zij meer armslag kunnen krijgen. Uitgangspunt daarbij is de notitie ‘De eerste overheid’, geschreven onder leiding van een commissie onder leiding van
top