Ex-PVV’er De Mos: ‘Ik richt me nu op Den Haag’

De Ouderen Partij Nederland met als boegbeeld de Haagse ex-PVV’er Richard de Mos doet niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De Mos liet de partij twee jaar geleden registreren bij de Kiesraad, maar wil zich nu richten op zijn lokale partij in Den Haag. Verder lezen Ex-PVV’er De Mos: ‘Ik richt me nu op Den Haag’

Motie-van-wantrouwen-moe

Het was een beetje beschamend in de Tweede Kamer gisteravond. 17 Kamerleden namen de moeite om te komen stemmen voor een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Indiener van de motie was Louis Bontes van de Groep Bontes/Van Klaveren. Overigens schitterde zijn fractiegenoot Joram van Klaveren in afwezigheid. Bontes foeterde daarna dat hij zich geschoffeerd voelde en dat hij dit toch niet vond kunnen in de Tweede Kamer. Schoorvoetend, of in ieder geval aarzelend, gaf Kamervoorzitter Khadija Arib hem gelijk. Verder lezen Motie-van-wantrouwen-moe

Den Haag op 1, 2 en 3 op kandidatenlijsten voor Tweede Kamerverkiezingen

Haagse kandidaten zijn goed vertegenwoordigd op de conceptlijsten van de grote politieke partijen. Bekendste hooggeplaatste Hagenaars zijn Mark Rutte op één bij de VVD en Jetta Klijnsma, op twee bij de PvdA. Stef Blok staat op drie bij de VVD.

Alleen bij het CDA zit er geen inwoner van Den Haag in de top-10, al woont de lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma wel in de regio: in Wassenaar. In de top 20 staat ook vice-president van de rechtbank Peter Oskamp uit Rijswijk, maar geen inwoners van Den Haag.

De PvdA heeft de meeste politici uit Den Haag bij de top-20. Naast Klijnsma zijn dat Martijn van Dam op zeven, Roos Vermeij op twaalf, Henk Nijboer op dertien, Angelien Eijsink op vijftien en Lea Bouwmeester op achttien. De VVD heeft er vier, naast Rutte en Blok zijn dat Ton Elias op nummer achttien en oud-gemeenteraadslid Anne Mulder op negentien.

D66 heeft twee Haagse gezichten bij de top 20: Steven van Weyenberg, Fatma Koser Kaja en twee uit de regio: Stientje van Veldhoven (2, Rijswijk) en Ton Monasso (19, Voorburg). Voor de SP staan de zittende Haagse Kamerleden Sharon Gesthuizen (7), Manja Smits (11) en Nine Kooiman (14) op de kandidatenlijst.

GroenLinks is de enige lijst waar een zittend raadslid uit Den Haag op staat: op plek achttien staat Inge Vianen. De Hagenaar Niels van den Berge, zittend Kamerlid, staat op nummer zes. De PVV heeft de kandidatenlijst nog niet bekend gemaakt, maar naar verwachting staan daar wel wat Haagse gezichten op, zoals Geert Wilders zelf, die al jaren in de Hofstad woont, Sietse Fritsma en de hier geboren en getogen Richard de Mos.

De lijsten zijn nog in concept, bijna alle partijen houden nog een ledencongres waarin de lijsten definitief worden en waar nog enkele verschuivingen kunnen plaatsvinden.

Donkere wolken boven de Voorjaarsnota

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag presenteert waarschijnlijk volgende week de Voorjaarsnota. Naar verwachting staan daar sombere berichten in naar aanleiding van het onlangs gesloten Lenteakkoord met aangekondigde Rijksbezuinigingen.

Wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën) zei vier weken geleden nog in deze krant dat hij naar aanleiding van het inmiddels geklapte Catshuisoverleg uitging van extra bezuinigingen van € 81 miljoen voor de stad met een kans van 90 procent dat dit gaat gebeuren. In het Lenteakkoord zijn de accenten wat verschoven, maar het beeld blijft somber.

Daarbij hangen nog andere donkere wolken boven het huishoudboekje van Den Haag. In de Voorjaarsnota zal blijken waar de gemeente zich op voorbereidt. De Tweede Kamer is deze week begonnen met het overleg over onderwerpen die controversieel moeten worden verklaard. Dat wil zeggen dat het demissionaire kabinet-Rutte daar niet verder mee mag gaan. Daarin zitten een aantal voor gemeenten belangrijke zaken.

Wet werken naar vermogen

Vooral op het sociale terrein kunnen harde klappen vallen. De Wet werken naar vermogen, bijvoorbeeld. Dat is de wet waarmee het demissionaire kabinet verschillende wetten, zoals de bijstand, sociale werkvoorziening en de uitkering wilde samenvoegen, staat op de nominatie. Deze wet zou volgend jaar Rijksbreed al € 500 miljoen aan besparingen op moeten leveren. Als die nu niet doorgaat, ontstaat er een nieuw gat in de begroting.

Daarnaast dreigt nog uitstel van de Wet maatschappelijke ondersteuning waar ook de AWBZ begeleiding ondergebracht gaat worden bij gemeenten. Op dit vlak zijn ook extra bezuinigingen te verwachten die de gemeente direct raken. Een ander onderwerp is de jeugdzorg. Het kabinet was bezig om de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten te leggen en ook Den Haag heeft dat al voortvarend opgepakt. Uitstel, of zelfs afstel van deze nieuwe koers kan voor aanvullende lasten zorgen.

Overigens wil de woordvoerder van Dekker geen uitspraken doen welke wetten er eventueel controversieel verklaard moeten worden en welke niet. “Wij maken daar geen lijstje van, dat is geheel en al aan de Tweede Kamer”. Of de wethouder wellicht nog een telefoontje heeft gewaagd aan zijn politieke vrienden in de Kamer kon ze niet zeggen. “Daar ga ik niet over en dat zal hij mij vast niet vertellen”. De Tweede Kamer stelt de lijst controversiële onderwerpen vast op 29 mei.

Gemeentefonds

De Voorjaarsnota van de gemeente zal nog veel onzekerheden bevatten. Het Rijk heeft namelijk vanwege de uitwerking van het Lenteakkoord en de vaststelling van de Tweede Kamer van de lijst controversiële onderwerpen besloten dat de meicirculaire voor het gemeentefonds, één van de inkomstenbronnen van de gemeente is uitgesteld tot juni. Tot die tijd blijft er onzekerheid over welke gevolgen de landelijke bezuinigingen van het Lenteakkoord en de opschorting van wetten heeft voor de gemeente.

PVV alleen in afkeuring Van Aartsen

De PVV steunde vorige week tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad als enige een motie van afkeuring tegen burgemeester Jozias van Aartsen. Alle andere partijen stonden pal achter de burgemeester en zijn handelen in een zaak tegen een weggepest homostel.

Van Aartsen eiste aan het begin van zijn antwoord op vragen van de PVV excuses van PVV- raadslid Paul ter Linden die in diverse media had gesteld dat de politie niets deed om het stel te helpen. Fractievoorzitter Machiel de Graaf vond excuses niet nodig. Van Aartsen verspreidde daarop een feitenoverzicht. Daaruit bleek dat het stel niet vanwege de pesterijen is opgestapt, maar vanwege een ruzie met de bovenburen die begon in 2007.

Feiten

Uit het overzicht blijkt ook dat wijkagente Patricia Malleé sinds de eerste melding van rot fruit tegen het raam op 22 augustus 2011 direct contact zocht met het stel. Omdat een van hen moest werken, kon zij pas twee dagen later terecht voor een gesprek. Zij is regelmatig op het plein gaan kijken en belde dan met de mannen of ze een van de jongens om haar heen zagen. Omdat de mannen ook dachten dat de daders in hetzelfde wooncomplex zaten, is de agente met school gaan praten wie van de leerlingen daar woonden. Zij ging in gesprek met de ouders, die betrokkenheid van hun zoon ontkenden. De agente belde om de dag met het stel en hoorde al vrij snel dat ze gingen verhuizen vanwege de bovenburen. “Het stel bedankte me voor de goede zorgen voor mijn vakantie. En toen ik terugkwam was ik verbaasd over de commotie in deze zaak”.

Tijdens het debat in de raad ergerde de PVV zich aan het feit dat Van Aartsen het nieuwe wooncomplex van het stel had genoemd in een memo dat bij diverse media, onder meer Pownews. Volgens Van Aartsen heeft hij de privacy van het stel niet geschonden, omdat het een groot wooncomplex betreft.

Wilders

In Pownews was te zien hoe een deel van de Haagse PVV-fractie en oud- raadslid en PVV-leider Geert Wilders het stel een hart onder de riem staken. Door zijn aanwezigheid lijkt het alsof deze kwestie de zoveelste zet is in zijn kruistocht tegen Van Aartsen, de man die hem in 2004 uit de VVD- fractie zette, omdat Wilders de partijlijn niet volgde over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Sindsdien zijn er al enkele speldenprikken geweest, zoals het uitbrengen van de film Fitna op de dag van de beëdiging van Van Aartsen tot burgemeester, deelname van de PVV aan de raadsverkiezingen in Den Haag en Wilders die zelf zitting nam in de raad, ondanks eerdere uitspraken dat hij dat niet zou doen.

Met de roep om het aftreden van Van Aartsen is de tegenstelling PVV versus rest van de raad groter dan ooit. Van Aartsen heeft zijn ambtsketen niet afgelegd, zoals de PVV vroeg, maar stond pal achter zijn politiemensen. Hij verwierf daarmee loftuitingen van links tot rechts in de raad die op zijn beurt, op de PVV na, pal achter zijn voorzitter ging staan.

 

Leergierig politiek talent Machiel de Graaf gaat voor senaat

Machiel de Graaf is de lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de PVV. Hij gaat zijn functie combineren met het fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad. Collega-fractievoorzitters noemen hem een politiek talent, leergierig, maar ook iemand die nog niet alle politieke processen onder de knie heeft.

De Graaf is geboren in Scheveningen en bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 in de Haagse raad gekozen. Sinds januari is hij fractievoorzitter van de PVV na het vertrek van Sietse Fritsma uit de raad. Deze week werd bekend dat hij lijsttrekker is voor de PVV in de Eerste Kamer.

“Dat lijkt mij moeilijk te combineren. Natuurlijk zitten in de Eerste Kamer meer mensen die ook een andere baan hebben, maar dat zijn over het algemeen ervaren mensen. Je hebt verplichte vergaderingen, dan kun je niet bij de raad zijn. Dat kon Geert Wilders niet, Sietse Fritsma niet en Richard de Mos miste laatst een vergadering over ADO”, zegt Rachid Guernaoui, fractievoorzitter van D66 in de raad. Boudewijn Revis, zijn VVD-collega voorziet geen probleem. “Het is geen Kamerlidmaatschap. Aan de Eerste Kamer ben je minder tijd kwijt en je hebt minder stukken, maar het is zijn eigen afweging”. De Graaf denkt zelf ook dat het goed te combineren valt met een vergaderdag in de Eerste Kamer, een dag voorbereiding en zijn werk voor de raad. “Het zijn allebei parttime functies, dus ik voorzie geen problemen”.

Ingrid Gyömörei, SP-fractievoorzitter in de raad, vindt De Graaf een politiek talent. “Dat is geen geheim. Al kan hij nog veel leren over het handwerk. “Hoe agendeer je wat op welk moment. En de Eerste Kamer staat bol van processen en regeltjes. Ik vraag me af of je daar wel zo’n groen blaadje tegenaan moet gooien”. Guernaoui ziet het bij wetskennis en processen in de raad ook nog vaak fout gaan bij De Graaf. “Hij weet nog niet wanneer we interpellatie hebben en wanneer mondelinge vragen. Bovendien heeft hij nog weinig resultaten behaald  en staat zijn partij in moties meestal alleen”. De Graaf lacht: “We gaan daar juist creatief mee om. We zoeken de mazen op van de processen in de raad en dat getuigt wel van kennis, lijkt me”. Bovendien komen er op de lijst ook juristen en krijgen de aanstaande senatoren een opleiding voor ze beginnen.

Revis ziet daar juist verandering in komen. “Fritsma ging vaak met gestrekt been de discussie in. De Graaf zoekt meer samenwerking. Hij is een politicus en bereid mee te doen, hij staat ervoor open en is leergierig”. Guernaoui heeft daar een hard hoofd in: “Hij moet nog een hele stap maken. Ik heb hem dat het afgelopen jaar niet zien doen en in die tijd kun je echt wel zien of ze het in de smiezen hebben”. Gyömörei is optimistischer. “De Eerste Kamer is de plek van bespiegeling. Misschien komt er wel een heel verstandig mens uit”. “Ik ben misschien met mijn 41 jaar relatief jong, maar heb de afgelopen week al in debatten bewezen dat ik het best aankan, volgens mij”, aldus De Graaf.

Guernaoui vindt het slecht voor de PVV-stemmers dat een PVV’ er met verantwoordelijke rol in de raad kiest voor een bijbaan. “Misschien gaat hij voor het dubbele salaris?”, denkt hij hardop. De Graaf werpt dat verre van zich. “Je kunt er met een gezin van rondkomen. Het is wel bovenmodaal, maar voor beide functies krijg ik ongeveer €2000,- bruto, maar daar moet ik dan wel zelf mijn pensioen van regelen”. Gyömörei snapt wel dat voor een jonge partij de mensen niet voor het oprapen liggen. “De SP bestaat nu zo’n dertig jaar en zelfs voor ons is het telkens weer een hele klus de juiste mensen met klasse en kwaliteit te vinden”.

PVV wil gaan knallen

De fractie heeft de gemeenteraad volgens andere fracties nog niet gek gemaakt, al denken PVV-raadsleden daar anders over. Het vertrek van Sietse Fritsma als fractievoorzitter doet daar niets aan af, zeggen vriend en vijand.

De PVV-fractie was afgelopen jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in Den Haag. Volgens lijsttrekker Fritsma zouden zijn acht raadsleden de Haagse raad gek maken. Per 1 januari 2011 verlaat hij de raad. Dat maakt de PVV niet minder strijdbaar. “We gaan knallen komend jaar”, zegt Daniëlle de Winter. Zij vindt de beoogde opvolger van Fritsma, Machiel de Graaf een waardig opvolger. “Hij doet het goed”.

Wethouders Sander Dekker (VVD, Financiën) en Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken) gaan Fritsma niet missen. “”Ik heb hem niet veel meegemaakt”, zegt Dekker. Hij treft wel in elke raadscommissie een PVV’er. “Ze zijn net een tikkeltje anders. De indruk dat ze de boel hebben gek gemaakt, heb ik niet. Sinds de PVV krijg ik wel meer vragen dan ooit, maar dat is hun goed recht, daar zijn ze voor”. Van de 482 schriftelijke raadsvragen die tussen 1 januari en 30 november 2010 zijn gesteld, waren er 128 van de PVV. Volgens Dekker blijft dat niet zonder gevolgen: “Voor stadsbeheer betekent dat wel dat mensen niet de straat kunnen schoonvegen, maar vragen moeten beantwoorden”.

PVV-raadslid Chris van der Helm gelooft daar niets van. “Dekker moet maar eens tegen zijn ambtenaren zeggen dat ze harder moeten werken. PVV’ers zijn ook harde werkers. Dat we veel vragen stellen, komt omdat er in het verleden veel werk is blijven liggen”. Speerpunt voor komend jaar is volgens hem het verminderen van de cultuursubsidies. Daarnaast blijft zijn partij de inburgering en de re-integratie kritisch volgen. De vraag om een onderzoek, zoals hij tijdens zijn eerste bijdrage in de raad voorstelde, komt er niet. “Wethouder Kool zegt dat hij hard bezig is, maar hij verschuilt zich achter het rijk. Wij willen effectievere inzet van de middelen en dat blijven we volgen”.

Compliment

D66-raadslid Martijn Bordewijk maakte tijdens de eerste bijdrage, of maidenspeech, van Van der Helm via internetberichtensite Twitter nog een compliment over de wens voor een effectiever re-integratiebeleid. “We streven naar hetzelfde doel, maar via andere wegen. De PVV steekt inbreng soms met te hoge toon in, maar ze kunnen ook redelijk zijn”, zegt Bordewijk, doelend op het aanhouden van de motie over onderzoek naar de re-integratie van werklozen tot meer bekend is over de maatregelen van het rijk en de uitwerking daarvan voor Den Haag. “Op één vlak hebben ze me wel gek gemaakt. Elke week bijna vertrekt weer iemand anders en ik vraag me af of dat goed is voor de ervaring in de fractie”.

Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse raad vindt het juist wel fris. “Ik ben benieuwd hoe vooral de nieuwe jonge jongens in de fractie gaan groeien. Ze zijn fris ten opzichte van de oude mannen die er nu uit zijn (Geert Wilders en Sietse Fritsma, red.) die vooral holle kreten uitten. Ik hoop dat de PVV daar nu voorbij komt”.

Les

Wethouder Kool heeft vergelijkbare kritiek op de PVV-raadsleden en een les voor de toekomst. “Ze doen hun werk in de voorbereiding. Ze komen met een gedegen inbreng en one-liners. Maar daar blijft het vaak bij. In het gunstigste geval is de tweede termijn van het debat een herhaling van de eerste, dat kan een gebrek aan ervaring zijn, maar dat kan beter. Ze zijn nu vooral sterk achter het bureau, daar komen ook de schriftelijke vragen vandaan. Of ze ons gek hebben gemaakt? Dat is volledig mislukt”. Weening, die eigenlijk moe wordt van alle vragen over de PVV, is niet gek van de partij geworden, eerder teleurgesteld. “Ze moeten doorzetten waar ze voor staan en vaker met oplossingen komen. Het gaat hen in debatten bijna nooit over voorstellen, maar ze zien hun functie als zeggen wat er leeft. Het komen met oplossingen hoort wat mij betreft ook bij het volksvertegenwoordiger zijn”.

Volgens raadslid De Winter is het gek maken van de raad wel gelukt. “En we hebben nog drie jaar om ze nog gekker te maken. Als team gaan we verder knallen en we blijven knokken. Met of zonder Sietse”.

 

 

Laatste raadsvergadering voor Sietse Fritsma

Sietse Fritsma, PVV-fractievoorzitter in de Haagse raad, stapt per 1 januari uit de raad. Hij wil zich vanaf dat moment volledig richten op zijn werk als woordvoerder Immigratie en Asiel in de Tweede Kamer. Donderdag 16 december is daarmee zijn laatste raadsvergadering.

Fritsma is daarmee de vierde PVV’er die volledig kiest voor het werk in de Tweede Kamer. Na Geert Wilders, Willie Dille en Karen Gerbrands staakt hij zijn dubbelfunctie bij de Haagse raad. De enige die het werk voor de twee volksvertegenwoordigingen nog wel blijft combineren is Richard de Mos.

Paul ter Linden, de eerstvolgende kandidaat op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen, komt de fractie versterken. Hij zal op 20 januari aantreden, tijdens de eerste raadsvergadering van 2011. Machiel de Graaf, nu de tweede man in de Haagse PVV-raadsfractie, stelt zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Hij verving Fritsma al als die verhinderd was. Dat gebeurde nogal eens en dat riep bij andere fracties in de raad vragen op over het functioneren van Fritsma.

In een persbericht laat Fritsma weten dat hij met veel plezier de start van de PVV in de Haagse raad heeft begeleid. Die kwam na de gemeenteraadsverliezingen van afgelopen maart met acht mensen in de Haagse raad. Daarmee werd het de tweede partij in de Hofstad. De 38-jarige geboren Fries zei bij de verkiezingsuitslag dat hij ‘de gevestigde orde in Den Haag helemaal gek zou maken’. Hij kreeg echter veel kritiek van collega’s, omdat hij zich in de stad te weinig liet zien.

De PVV viel als tweede partij vrijwel meteen buiten de coalitieonderhandelingen. PVV –onderhandelaar Fritsma pleitte voor een hoofddoekjesverbod voor medewerkers van gemeentelijke instellingen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Volgens toenmalig informateur Boele Staal ontnam de PVV zichzelf met die opstelling de mogelijkheid tot vorming van een college waar zij aan deelneemt.

 

 

Landelijke verkiezingen hebben gevolgen voor de raad

De landelijke verkiezingen op 9 juni kunnen gevolgen hebben voor de Haagse raad. Vorige week werd al bekend dat Anne Mulder voor de VVD op plek 24 staat van de conceptkandidatenlijst. Voor de PVV staan zeven van de acht zittende raadsleden op de landelijke lijst. Daniëlle de Winter is de enige uitzondering.

“Een deel van mijn collega’s staat op onverkiesbare plaatsen. Ik ben pas 22 jaar, ik ben nog jong. Het is al heel wat dat ik in de raad zit. Ik heb niet gesolliciteerd naar een plek in de Tweede Kamer, ik ga me voor 300 procent op het raadswerk richten”, aldus De Winter.

Haar collega’s in de raad staan op plek 1 (Geert Wilders), 7 (Sietse Fritsma), 12 (Richard de Mos), 17 (Karen Gerbrands), 20 (Willie Dille), 45 (Machiel de Graaf) en 46 (Arnoud van Doorn). “Ik denk niet dat de PVV zo groot wordt dat de hele raadsfractie vol Kamerleden zit. Dan schuiven waarschijnlijk andere leden door die op de lijst voor de gemeenteraad stonden. Ik zal niet alleen zitten”.

De Winter denkt dat naast de huidige Kamerleden Wilders, Fritsma en De Mos ook Gerbrands en Dille op een verkiesbare plek staan. Het is nog onduidelijk of zij allemaal de functie van raadslid na de verkiezingen blijven combineren met het Kamerlidmaatschap als zij gekozen zijn.

Fractievoorzitter Ingrid Gyömörei staat voor de SP op een onverkiesbare vijfenveertigste plaats. De conceptkandidatenlijst van de PvdA is nog niet bekend. Deze zal definitief zijn op 25 april. De definitieve kandidatenlijst van de VVD wordt volgende week vastgesteld. “Als ik word gekozen in de Kamer, dien ik waarschijnlijk niet mijn periode als raadslid uit. Het hangt er eerst vanaf of ik in de Kamer kom. Het is ook niet zo dat ik onmisbaar ben: we hebben talent genoeg op de kandidatenlijst voor de Haagse raad”, aldus Mulder.

Van Aartsen greep in bij beveiliging raadszaal

Burgemeester Jozias van Aartsen voorkwam dat journalisten die aanwezig waren bij de installatie van de nieuwe Haagse raad werden gescreend. De Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTB) had daarop aangedrongen. Dat er toch burgerservicenummers (BSN) van journalisten zijn gevraagd, wist de burgemeester niet.

Van Aartsen hoorde dat pas na de vergadering en vroeg direct de griffie, die de nummers vroeg, om uitleg. “Ik had juist gezegd dat dat niet hoefde”, aldus de burgemeester. De griffie was meteen na een gesprek met de verantwoordelijke beveiligingsdiensten begonnen met de inventarisatie van de gegevens zoals BSN en geboortedata van journalisten. Dit moest van de NCTB, omdat het kersverse raadslid Geert Wilders beveiliging in de hoogste categorie krijgt. Van Aartsen vond dat te ver gaan en maakte vanuit zijn bevoegdheid als burgemeester en baas van het stadhuis de maatregel ongedaan. Journalisten die zich na dat moment aanmeldden voor de bijeenkomst, hoefden hun gegevens niet meer af te staan en de al aangeleverde gegevens zijn vernietigd.

Beveiliging

Voor de raadszaal stonden ook detectiepoortjes en een scanner voor de tassen. “Die staan er elke keer als de heer Wilders deelneemt aan een raadsvergadering of commissievergadering”, zegt Van Aartsen. Hij vond het jammer dat dergelijke beveiliging nodig is vanwege Wilders. “Het is zwaar en in de eerste plaats voor hem, maar dit is niet overdreven. Het is zoals in de Tweede Kamer. Raadsvergaderingen en commissievergaderingen blijven gewoon openbaar”. De installatie van de nieuwe raad was ook voor hem nieuw en mede door de aanwezigheid van de beveiligers rond Wilders omschreef Van Aartsen de raadsvergadering als ‘heel enerverend’. Dat Van Aartsen en Wilders niet bepaald vrienden zijn en dat de laatste misschien daarom in de Haagse raad zitting neemt, is een publiek geheim. Toch schudden de twee elkaar joviaal de hand. “Ik ken de heer Wilders erg goed”, was het enige wat Van Aartsen daarover kwijt wilde.

Receptie

De raadszaal zat vol genodigden en achter de bankjes waar normaliter het college zit stond een podium voor de vele cameraploegen en fotografen. Zij klikten het meest bij de gelofte van Wilders en doken na afloop meteen op het kersverse PVV-raadslid, fractievoorzitter Sietse Fritsma keek geamuseerd toe. D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong genoot zichtbaar van haar uitgedijde fractie, die van twee naar zes zetels groeide. Een aantal oud-raadsleden was ook op de installatie afgekomen, zoals Tijmen Colijn en Hiek van Driel van de SP, Bart de Liefde en Boudewijn Revis van de VVD en Jos de Jong van de PvdA. De sfeer was uitgelaten en de beveiliging het gesprek van de avond. Domper was vooral voor D66 het nieuws dat Hans van Mierlo, oprichter van de partij, was overleden.