Senator Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren hoopt op doorbraak

Een jaar geleden stond ze in Opzij, maar sindsdien is er veel gebeurd. “Het was in één woord enerverend”, zegt Christine Teunissen. We zitten in de fractiekamer van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer met uitzicht op de Ridderzaal. Een jaar geleden zaten we even verderop in de ontmoetingsruimte van de Eerste Kamer, maar daar is het vandaag vol. Nu is ze bijna twee jaar senator.

“Ik ben nog enthousiaster over de rol van de Eerste Kamer. Ik heb goede contacten gelegd met collega’s. Hier zijn we minder concullega’s dan aan de overkant in de Tweede Kamer. Daar lijkt altijd een soort onderlinge strijd aan de gang en dat is hier veel minder.”

Het absolute hoogtepunt van afgelopen jaar was voor Teunissen de reis met senatoren naar het Caribisch gebied. “Tijdens zo’n reis krijg je andere gesprekken dan hier. Je leert collega’s op een andere manier kennen.” En hoewel zij nog steeds de jongste is in de Eerste Kamer op dit moment, waren het niet alleen grijze mannen die mee waren. Goed, een Ruud Vreeman valt wel onder die noemer, want ook een Sophie van Bijsterveld en Meta Meijer waren mee. “Je krijgt tijdens zo’n reis ook beter zicht op wat er verderop in het Koninkrijk speelt. Ik ben zelf ook veel buiten het programma op pad geweest met verschillende organisaties. Hierdoor kwam ik ook op de vraag die ik aan de regering heb gesteld over de verschillen in dierenbescherming in Nederland en de overzeese delen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ik vind dat hetzelfde beschermingsregime zou moeten gelden als hier, maar dat is niet zo. Je ziet veel zwerfhonden, uitgedroogde dieren en koralen verdienen ook bescherming.” Dat laatste is volgens haar geen probleem, ook al hebben we dat aan onze kant van het grote water niet. “We hebben wel Natura 2000 gebieden en dat betekent dat er in bepaalde natuurgebieden niet mag worden gebouwd. Daar zetten ze er gewoon een gebouw neer. Ik heb ook campagne gevoerd voor een natuurgebied op Saba om dat de door het Rijk uitgeschreven verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland te laten winnen. Daar zat een subsidie van drie ton aan vast. Het is echt een geweldig mooi vulkanisch gebied daar en met mijn campagne hier stond ik daar in alle kranten, maar het is helaas niet gelukt.”

Vorig jaar was ze als beginnend Kamerlid nog op zoek naar wat ze kon inbrengen en wat haar rol precies was. De grootste teleurstelling was het aannemen van de Natuurbeschermingswet door de Eerste Kamer. “Ik had gehoopt dat er meer gedaan zou zijn tegen de plezierjacht.” Zij had daar in de senaat diverse betogen over gehouden, maar tevergeefs. Meer succes had ze met een motie over het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers die werd aangenomen. Dat wil zeggen dat naast een centraal opgeslagen patiëntendossier decentrale systemen mogelijk blijven, omdat zorgverleners soms ook gebaat zijn bij toegang tot de dossiers om de beste zorg te leveren. En daarnaast zette ze zich in voor zaken waar ze als raadslid in Den Haag ook mee te maken heeft, zoals bewonersparticipatie.

Kandidaat

Het lijkt haar niet genoeg, want vorig jaar besloot ze ook dat ze kandidaat voor de Partij voor de Dieren wilde zijn voor de Tweede Kamer en nu staat ze op nummer 7 van de kandidatenlijst. “Ik vind mijn werk voor de Eerste Kamer en in de raad heel leuk. Ik heb me kandidaat gesteld in het belang van mijn partij. Zeven zetels zou een geweldige doorbraak zijn en als dat gebeurt wil ik er zijn voor mijn partij. Maar ik sta niet op drie, omdat ik mijn huidige werk ook heel leuk vind.” In Nederland kan een kandidaat ook met voorkeurstemmen worden gekozen. Dat betekent dat een kandidaat die niet op de eerste plek staat een kwart van de kiesdeler haalt. Dat is het aantal geldige stemmen op alle kandidaten, gedeeld door het aantal beschikbare zetels. “Ik ben daar wel ontvankelijk voor, dus dan ga ik wel de Tweede Kamer in”, zegt Teunissen.

Eerder was zij al eens medewerker van de Tweede Kamerfractie van haar partij. “In het begin werden we uitgelachen. Wij waren de eerste partij die verband legde tussen het eten van vlees en de ontbossing. Andere partijen maakten dat belachelijk. Die ontbossing komt door de toenemende behoefte aan veevoer en dat is inmiddels een aangenomen feit, dus de acceptatie is er. Daar kan ik nu op varen.”

Vrouwvriendelijke, milieuvriendelijke en diervriendelijke partij

Toen de Partij voor de Dieren net in de Tweede Kamer zat, diende partijleider Marianne Thieme 40 moties in bij de begroting van Landbouw om de strijd van de partij voor dierenwelzijn zichtbaar te maken en nog steeds sluit Thieme elke inbreng in de Tweede Kamer af met de woorden: ”Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie”. Vrij naar de Romeinse senator Cato, die altijd zei: “Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden”. Teunissen neemt dat gebruik niet over. “Dat is uniek voor Marianne, dat is van haar.” Thieme voerde afgelopen Prinsjesdag geen actie tegen dierenleed, maar voor meer vrouwen in de politiek. “Wij zijn heel erg voor emancipatie. Dat staat ook in onze beginselen die zijn bijgewerkt in 2005. Wij zijn een vrouwvriendelijke, milieuvriendelijke en diervriendelijke partij. In de politiek zijn nu vooral veel mannen van middelbare leeftijd, dus het is goed dat Marianne hier aandacht voor vraagt. Politieke partijen moeten meer naar zichzelf kijken en meer vrouwen uitnodigen om een actieve rol te spelen. Op het punt van vrouwen met een andere culturele achtergrond is er voor de Partij voor de Dieren ook nog wel wat werk te verrichten”, geeft Teunissen toe. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart staan 19 vrouwen bij de eerste 30 kandidaten. “Elke veranderingsbeweging heeft tijd nodig”, zegt Teunissen en zij haalt haar eigen onderzoek erbij dat zij deed tussen 2002 en 2008 naar hoe de media reageerde op de Partij voor de Dieren. “Wij zijn niet verschoven, maar de media is wel anders over ons gaan berichten. Het duurde even voor de pers verder keek dan de naam van de partij.” Mogelijk speelde de tijdsgeest hier ook in mee, omdat er in die jaren vier kabinetten Balkenende zijn geweest. Er waren regelmatig verkiezingen en wisselende samenstellingen in de Tweede Kamer, waardoor ook de kleine partijen meer meetelde. “Dat speelt nu ook. Wij zijn bijvoorbeeld beslissend geweest bij de splitsingswet, al kan de Onafhankelijke Senaatsfractie dat natuurlijk ook zeggen.” Saai vindt ze het nog steeds niet in de ‘chambre de reflection’, de kamer van reflectie, zoals de Eerste Kamer ook wordt genoemd. De bedoeling is dat de senatoren geen politiek bedrijven, maar met meer afstand naar wetten kijken of ze goed zijn. Al is dat onder Rutte enigszins veranderd, omdat hij tijdens zijn kabinetten geen meerderheid had in de Eerste Kamer. “Wij zijn een soort dijkbewaking en dat is wel nodig in deze tijd met een opmars van het rechts populisme. Ik vind het een eer dat ik daar aan kan bijdragen.”

De komende tijd gaat er wel wat veranderen. In de Eerste Kamer komen minder wetsvoorstellen binnen, vanwege de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie. Het zal nog even duren voor er een nieuw kabinet zit dat nieuwe wetsvoorstellen kan gaan maken. Maar de renovatie van de Eerste Kamer waar Teunissen aan wilde werken is nog steeds gaande. De senator gaat binnenkort vloggen. Eens per week bespreekt ze maatschappelijke onderwerpen, bijvoorbeeld over het dumpen van kippenvlees en andere zaken op het gebied van milieu en dierenwelzijn. “Ik ontken niet dat het iets te maken heeft met de campagne. In verkiezingsdebatten komt het klimaat weinig aan de orde en D66 en PvdA stellen me ook teleur. De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan, wordt niet begrepen.” In haar eigen verkiezingsprogramma staan de meest verregaande voorstellen om dat doel te bereiken. En die zijn haalbaar. “Wij willen vooral geen loze beloften doen en kijken naar wat we in het beleid willen veranderen. We moeten realistisch zijn, maar houden wel vast aan onze idealen.”

Plannen

Behalve het vloggen heeft Teunissen nog meer plannen voor komend haar. Ze hoopt op een goed jaar in de Eerste Kamer, waar ze nog meer en beter wil samenwerken met collega’s. Uiteraard hoopt ze ook op een prachtig resultaat voor haar partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. “Bij een status quo van twee zetels zou ik iets minder blij zijn. Ik ga zeker niet uit van verlies. Hoop en vertrouwen is belangrijk tijdens de campagne.” En een campagnedier is ze wel. Ze raakt naar eigen zeggen in een ‘flow’. “Ik krijg er heel veel energie van. Het is de leukste tijd van een verkiezingsjaar. Mijn fractievoorzitter Niko Koffeman maakt langere dagen, maar ik ga zelf ook een paar debatten doen, zoals het Leids verkiezingsdebat en het laaggeletterdendebat. Het is mooi om te laten zien waar je voor staat.”

Vorig jaar zei Teunissen dat ze niet in de senaat zat als stemvee en dat is voor haar gevoel nog steeds niet het geval. “We zitten hier als aanjager en de aanjager wint. Tijdens een door ons aangevraagd debat over duurzaam consumeren en dat we met zijn allen te veel vlees eten in de Haagse gemeenteraad namen ook andere partijen het woord en dat is onze aanjagersrol.” Zij vindt het leerzaam en nuttig dat ze op meerdere overheidslagen actief is. En hoopt dat nog lang te blijven doen. Al droomt ze stiekem dat haar Partij voor de Dieren zeven zetels haalt in de Tweede Kamer.

Het interview met Christine Teunissen in Opzij van ruim een jaar geleden is via Blendle beschikbaar (€ 0.79)

Haagse coalitie herverdeelt €2,1 miljoen en redt de Ooievaarspas voor grote groep mensen

De Haagse gemeenteraad heeft voor zeker € 2,1 miljoen veranderingen aangebracht in de begroting van de gemeente Den Haag. Elke coalitiepartij kreeg een evenredig deel met steun van de andere drie coalitiepartijen. Daarnaast is ook de Ooievaarspas behouden voor een grote groep mensen die buiten de boot dreigde te vallen. Verder lezen Haagse coalitie herverdeelt €2,1 miljoen en redt de Ooievaarspas voor grote groep mensen

Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Ibo Gülsen is deze week in de fractievergadering van de VVD unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De functie is vacant omdat Boudewijn Revis deze week Sander Dekker opvolgde als wethouder van Financiën. Verder lezen Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Het plan van wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) om wijkbibliotheken te sluiten en buurtfilialen te openen, kan rekenen op een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De PvdA die eerst nog kritisch was over het verlies van functies door het sluiten van zes wijkfilialen is positief, tot teleurstelling van de SP. Verder lezen Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Bewegende gevel en erker leidden tot noodsloop Stationsweg

Een bewegende gevel en erker en ernstige toename van scheuren aan de Stationsweg 164/166 leidde tot noodsloop van het pand. Dat schrijft wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) aan de raad. De commissie vergadert op 5 april over zijn brief en de vertrouwelijke bijlage over de situatie aan de Stationsweg.

Consequentie en hoe ze verder gaan wordt in vertrouwelijke vergadering besproken. Er zijn verschillende scenario’s, maar die worden niet openbaar, omdat de eigenaar van de panden projectontwikkelaar Geste groep dan sterker staat in de komende onderhandelingen over de ontstane situatie.

Norder omschreef in zijn brief ook de verschillende momenten dat hij nieuws kreeg over de situatie. Dat begon op 1 november met een gesprek waarbij de ontwikkelaar aangaf dat de situatie ernstiger was dan gedacht. Het werk was toen al stilgelegd. De gemeente deed op 5 december een visuele inspectie en de panden oogden stabiel. Geste krijgt wel de opdracht met een rapport aan te tonen dat de situatie niet gevaarlijk was. Op 16 februari blijkt uit de rapporten dat de situatie zeer slecht is. De afdeling bouwconstructies van de gemeente bevestigt dat beeld een krappe week later na een inspectie. Weer een week later volgt bestuursdwang, zodat Geste binnen een maand maatregelen moet nemen om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. “Hiermee heeft de gemeente nog een uiterste poging gedaan om de panden te handhaven”, schrijft Norder.

Geste dient op 13 maart een plan in waaruit blijkt dat het pand 164/166 zo onveilig is dat herstelwerk voor passanten en werklieden  tot onverantwoord gevaar kunnen leiden. Norder geeft direct opdracht tot een inspectie ter plaatse en hieruit blijkt dat er sinds de vorige inspectie in februari acute scheurvorming is. De wethouder kan dan niet meer wachten op een sloopvergunning, omdat dan ook het aangrenzende huis van voormalig raadslid Constance Bogers gevaar zou kunnen lopen. Het trottoir wordt direct afgezet om gevaar voor passanten te voorkomen en de eigenaar krijgt een mondelinge sommering om te slopen. De panden 156-162, waarvoor een sloopvergunning is verleend, worden aansluitend gesloopt omdat deze samenhang met het noodslooppand hebben.

Den Haag gaat mensenrechtenactivisten opvangen

Den Haag wordt de eerste Europese stad die mensenrechtenactivisten op gaat vangen die in eigen land gevaar lopen. De raad heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks en D66 om een Shelter City te worden.

Shelter City is een Europees netwerk van steden die mensen opvangen die tijdelijk mensenrechtenverdedigers opvangen die in eigen land worden bedreigd. Idee is ontstaan in 2009. Minister van Buitenlandse Zaken stimuleert het initiatief van GroenLinks en D66. Het Europese Shelter City Initiatief biedt mensenrechtenverdedigers een veilige leef- en werkomgeving met een visum voor ten hoogste drie maanden, zodat zij even op adem kunnen komen en tegelijkertijd op veilige afstand door kunnen gaan met hun strijd.

Het gaat in eerste instantie om een proef waarbij in september vier mensenrechtenactivisten naar Den Haag komen. De meeste taken voor hun opvang liggen bij ministeries en maatschappelijke organisaties. Gemeente heeft kleine rol, maar deze taak is volgens GroenLinks en D66 als stad van Vrede en Recht Den Haag op het lijf geschreven. Na de proef volgt een evaluatie.

De VVD was tegen het voorstel, omdat de partij twijfelt aan de neutraliteit van de organisatie die de opvang moet regelen, Justitia et Pax. Daarnaast twijfelt de partij over de dekking voor het voorstel. De Groep van Doorn was ook tegen, omdat volgens Arnoud van Doorn de scheiding van kerk en staat en daarmee de neutraliteit onvoldoende gewaarborgd is.

Behalve VVD en Groep van Doorn, stemde ook de PVV tegen het voorstel, omdat volgens die partij de gemeente niet over asielbeleid gaat. Opvang moet volgens de partij in de eigen regio plaatsvinden en dit voorstel is daarom volgens de PVV een ondermijning van het asielbeleid. Hoewel de IND meewerkt aan Shelter City is dat volgens de PVV niet genoeg. Het college van burgemeester en wethouders gaat het initiatief nu uitwerken tot collegevoorstel.

‘Bij gedoe moeten mensen weer bij elkaar worden gebracht, dat kan ik en doe ik ook’

Het ging allemaal heel snel. Half november belde de kandidatencommissie, anderhalve dag dacht ze na en vorige week is ze gekozen tot partijvoorzitter van GroenLinks. Heleen Weening (35) verlaat de Haagse raad waar ze fractievoorzitter was voor haar partij. “Ik krijg vanaf nu een loonstrookje van GroenLinks, niet meer van de Haagse burger”. De Haagse burger waar volgens haar meer mee gepraat moet worden.

De functie van partijvoorzitter is bij GroenLinks een betaalde baan voor 32 uur. Dit is niet bij alle partijen zo. De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven doet het partijvoorzitterschap van D66 bijvoorbeeld onbezoldigd naast haar baan als bestuurder van Den Haag. Ze heeft geen tips gevraagd voor het voorzitterschap, maar de twee komen elkaar wel tegen in hun nieuwe functie, bijvoorbeeld via Ruth Peetoom, partijvoorzitter van het CDA, die alle partijvoorzitters heeft uitgenodigd voor een lunch. “Ingrid keek er wel van op toen ze het hoorde, ze wist niet dat ik dat wilde”. Tot november had Weening er niet bij stilgestaan dat de functie iets voor haar zou kunnen zijn. “Maar na enkele dagen bedacht ik me dat het een prachtige rol is voor het verwezenlijken van onze groene en linkse idealen. Daarnaast wil ik de partij verder ontwikkelen naar een open dialoogpartij, wil ik me inzetten voor verkiezingswinst en daarna voor deelname aan het volgende kabinet”.

De nieuwe partijvoorzitter van GroenLinks stopt ook bij het Nicis Instituut waar ze projectleider was. “Daar werkte ik een dag in de week. De raad kostte me meer tijd. In een kleine fractie is het hard werken als je je taak van volksvertegenwoordiger goed wilt vervullen. Het was intensief, maar ik kon ook veel in de avonden doen en dat is ook handig met kinderen”. Weening zat sinds 2006 in de Haagse raad, tot vorige week toen ze afscheid nam. In die bijna zes jaar kreeg ze twee kinderen. Joost (3) en Maartje (negen maanden). Of ze voor hen nu meer tijd heeft, is maar de vraag. “Dit is ook weer een baan die uit zijn voegen kan schieten. Ik ben daar meer dan vier dagen per week mee bezig. Maar ik heb goede hoop dat ik prima hekjes rond mijn privéleven kan zetten, al wordt het een uitdaging om nee te zeggen”. Ze heeft daarin de afgelopen jaren al wel wat lessen gehad. “Ik leer steeds beter relativeren. Ik denk nu ook wel eens de wereld vergaat niet als ik er niet ben, twee keer zwangerschapsverlof en het afscheid van de raad helpen. Dat afscheid relativeert enorm. ik heb zes jaar in de raad gezeten, daar vergroei je mee en ineens houdt het op. En toch gaat het allemaal gewoon door”.

Opruimen

Rode stukken, waarop de geheime raadsinformatie is gedrukt, liggen nog tussen de stapel op haar tafel. “Een voordeel van het stoppen met raadswerk, is dat al het papier weg kan. Ik heb al heel veel weggegooid. Per 1 maart begin ik in mijn nieuwe functie, eerst nog een weekje vakantie, maar voor die tijd zijn alle raadsstukken wel opgeruimd”, zegt Weening. “Eigenlijk wilde ik die spullen altijd al weggooien, maar ik ben een verzamelaar. Nu komt er een iPad. Ik ga digitaal leren werken. Lastig, want ik vind papier zo fijn werken”.

Na bekendwording van haar kandidatuur op 12 december, reisde zij met haar medekandidaat Arno Uijlenhoet het hele land door. “Dan zie je pas echt wat voor mooie functie het is. Er zijn veel actieve, betrokken leden bij GroenLinks. Ik wil afgerekend worden op het verkleinen van de afstand van de leden tot de partijtop. Ik geloof in de kracht van die 27.000 leden. Het gaat om de uitstraling naar buiten, met een sterke partijtop”. En dat terwijl het gezicht van de partij, fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jolande Sap veel kritiek op haar leiderschap te verduren krijgt. “Ik word zo moe van dat breed uitmeten van leiderschapsperikelen . Job Cohen lag niet goed, maar je weet niet wat er intern speelt. De media maken vaak de werkelijkheid. Ik heb veel vertrouwen in Jolande als economisch en financieel woordvoerder en als partijleider. Met elkaar gaan wij ons verhaal helder naar buiten brengen. Het moet een samenhangend en consistent verhaal worden van een krachtige partij en een open dialoogpartij met meer betrokkenheid van de leden. We zoeken een manier om de leden te consulteren bij belangrijke besluiten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld”.

Samenwerking

Weening is sterk voor een links-progressieve samenwerking. Het congres van GroenLinks stemde echter tegen een motie die opriep tot linkse samenwerking. Een teleurstelling? “Ach, met wie we samenwerken is de achterkant. De voorkant is wat willen we bereiken en ik denk dat onze doelen het beste haalbaar zijn met een links-progressieve samenwerking. Dat betekent niet dat je moet samenwerken om de links-progressieve samenwerking. Dat zie je hier in Den Haag ook, daar zoek je steun voor je voorstellen en die vind je het vaakst bij de PvdA en de SP”.

Dat samenwerken roemde burgemeester Jozias van Aartsen nog bij haar afscheid. Daarnaast prees hij haar scherpe blik, gepassioneerde houding en haar eigenzinnigheid. “Het waren mooie woorden. Ik heb ze nog even teruggekeken met mijn vrouw Petra op de bank. Het is leuk dat hij een beeld van me heeft dat consistent is en het klopt. Zo ben ik”. Zo heeft zij toen GroenLinks nog in de coalitie zat, menig brandje geblust. “Dan is er gedoe en moeten mensen weer bij elkaar worden gebracht en gebonden op een doel. Dat kan ik en doe ik ook. Op inhoudelijke overtuiging. Ik ben goed in dealtjes sluiten. Ik ben niet iemand die touwtjes strak trekt en mensen in het gelid zet, maar ik wil ze wel verbinden”.

Na de verkiezingen van 2010 kwam GroenLinks in de Haagse raad in de oppositie terecht. “Daar moest ik enorm aan wennen. Ik kende dat niet, want ik kwam binnen in de coalitie. In de coalitie kon ik bruggen bouwen en deed het ertoe wat ik zei. Het fijne van de oppositie is dat je alles mag zeggen. Als coalitiepartner moest je soms uitleggen waarom je bepaalde compromissen had gesloten en ergens had voorgestemd. Nu kan ik onversneden het GroenLinks-geluid laten horen en ongezouten mijn mening geven, al haalt het als kleine oppositiepartij weinig uit. Je haalt weinig binnen. Een paar moties, een amendementje”.

De geboren Groningse begon haar politieke loopbaan bij de JOVD, de jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie. Deze organisatie is in 2000 officieel aan de VVD verbonden, maar stond daarvoor al bekend als de jongerenorganisatie van de VVD. Premier Mark Rutte was er bijvoorbeeld voorzitter van 1988 tot 1991. “Ik heb nooit overwogen lid te worden van de VVD. Ik ben destijds bij de JOVD actief geworden, omdat het liberalisme me heel erg aansprak en nog steeds, maar wel met aandacht voor wat kwetsbaar is. Ik ben sindsdien ouder geworden, naar Afrika geweest, dingen scherper gaan zien. Ik vind dat de VVD geen oplossingen heeft voor de problemen die er zijn”. Daarom voor links gekozen? “Links is ook zo’n term, ik kies voor solidair. Vrijheid alleen is niet genoeg. Er zijn ook mensen die hulp nodig hebben”.

Feiten

Na de zomer van 2011 kwam Weening terug van haar tweede zwangerschapsverlof en hield een pleidooi voor factfull politics, politiek op basis van feiten en daarmee meer ruimte voor echt debat. “Ik kan me zo storen aan debatten die nergens over gaan. Onderwerpen die in de raad komen, zonder dat de inbrengers weten wat er onder mensen speelt. We moeten debatteren over de werkelijkheid, over wat er is, wat hier buiten gebeurt in de stad. We moeten geen problemen creëren die er niet zijn”. Maar deed GroenLinks dat niet juist vorige week door de Haagse raad een standpunt te vragen over het landelijke meldpunt van de PVV voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen?. “Als er landelijk niks gebeurt, dan moet het maar lokaal en zeker als in die stad ook nog de PVV in de raad zit. Het meldpunt geeft het signaal: jullie zijn niet welkom. Wij willen aangeven dat wij ons daarvan distantiëren”.

In haar afscheidsspeech voor de raad zei Weening dat ze in Den Haag blijft als kritische burger en heus nog wel eens aan jasjes zal trekken. “De GroenLinks-raadsleden David, Inge en Arjen zijn mijn eerste aanspreekpunt, maar ik zal ook bestuurders wel eens aan een jasje trekken. De gesprekken met de mensen in de stad die ik als volksvertegenwoordiger had ga ik missen, net als sommige collega’s en dat gaat door alle partijen heen. Maar ik ga niet mijn opvolgers voor de voeten lopen. Ja, ik heb David tips meegegeven over het fractievoorzitterschap, maar die zijn niet voor hier in de krant”.

In haar nieuwe functie zal ze minder ‘appelsap met bubbels drinken’, wat volgens zoon Joost de corebusiness van zijn moeder was. Hier heb je wel heel erg veel nieuwjaarsrecepties. Straks heb ik ook wel bijeenkomsten, maar nooit zoveel als hier”. Ze is ook geen politicus meer die standpunten moet verdedigen. “Ik moet de dialoog goed laten verlopen, mensen verbinden, dingen organiseren en bloemenmeisje spelen. Ik zal vooral op de achtergrond bezig zijn, het is niet nodig om een voorzitter te zien, Jolande is het gezicht van de partij”. Weening zal elke week aanschuiven bij het fractieberaad in de Tweede Kamer en eens in de drie weken ook overleg voeren met de stuurgroep, waar de fractievoorzitters van Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement bijeenkomen. Ïk word geen voorzitter van een biljartvereniging, maar praat mee over politieke koers, strategie en campagne”.

Erfenis

Een erfenis die ze uit de raad meeneemt, is het praten met betrokken bijstandsmoeders uit Ypenburg. “Een van de moeders belde me naar aanleiding van berichten over jeugdige criminelen in de Delftselaan. Ze zocht het gesprek over leefbaarheid in buurten die onder druk staan. Elke ouder wil een mooie toekomst voor haar kind. We voeren goede gesprekken en je leert je verplaatsen in het leven van een ander. Een van deze vrouwen heeft vier kinderen en € 50,- per week. Een onmogelijke situatie, zij is dagelijks aan het overleven. Daarom zeg ik praat vaker met in plaats van over mensen. Het is reuze ingewikkeld hier wat aan te doen”. Als partijvoorzitter wil Weening gesprekken met deze groep vrouwen blijven voeren. Het is goed om direct te horen waar je het voor doet”.

De laatste woorden van de oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse raad waren: “En overigens ben ik van mening dat de bomen aan de Laan van Meerdervoort moeten blijven staan”. Gaat ze nu als kritische burger al meteen actie voeren? “Het is idioot om zoveel geld in parkeerplaatsen voor de deur te steken ten koste van het groen en ruimte voor de kinderen. Het is een ridicuul idee, maar zelf actievoeren of inspreken in de raad, hoef ik niet. Hier zijn kritische burgers genoeg en de actiegroep Laat de Laan de Laan kan dat goed”.

Wat gaat Weening dan wel doen? “Me losweken van de lokale politiek en een abonnement nemen op een landelijke krant in plaats van op een lokaal dagblad”.

Teleurstelling en verdriet rond PVV

De Haagse fractie van de PVV ligt onder vuur tot teleurstelling en verdriet binnen en buiten de partij. Gelekte e-mails, geruchten over verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan en oud-fractielid Arnoud van Doorn die deze week toegaf dat hij partijgeld heeft gebruikt om eigen aankopen voor te schieten, maar de bedragen steeds direct heeft teruggestort.

Richard de Mos, fractiesecretaris van de PVV-fractie is er naar eigen zeggen wel een beetje klaar mee. “Er zijn twee Pinocchio’s. Twee fractieleden zijn weg en er wordt gelekt, rara door wie. Ik wil voor de kiezer strijden en af van de negativiteit. Er zijn een paar mails gelekt, maar je moet het in de context zien. Mijn positieve mails zijn niet gelekt”, aldus De Mos. Hij verdenkt dus de twee fractiegenoten die nu in de raad zitten als Groep van Doorn. Hij is teleurgesteld dat zij nu met modder gooien, terwijl ze juist kansen kregen bij de PVV. Van Doorn ontkent het lekken en kan zich niet voorstellen dat zijn fractiegenote Marjolein de Waal heeft gelekt, maar die was onbereikbaar voor commentaar.

De gelekte mails kwamen naar buiten via de Volkskrant en bevatten harde woorden, bijvoorbeeld over raadslid Danielle de Winter die ‘een budstuk van de 1e categorie’  heeft afgeleverd, op bed lag terwijl ze de kranten had moeten lezen: ‘Een schande als je als student 1.850 euro verdient als raadslid en vervolgens in je nest ligt te meuren!’. De Mos zegt dat De Winter dit goed heeft opgepakt. De Winter zelf was onbereikbaar voor commentaar.

VCP

Over de vermeende verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan zegt De Mos dat de medewerker die een mailtje naar de fractie en onder medewerkers om reacties te vragen op het plan, op non-actief is gesteld. Gert-Jan Bakker, fractievoorzitter van het CDA heeft zijn PVV collega Machiel de Graaf inmiddels in een open brief gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het zwartboek. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had al opgemerkt dat er vreemde dingen in het zwartboek stonden, dezelfde soort reacties met een ander huisnummer, bijvoorbeeld. “Ik weet niet of de aantijgingen waar zijn, dat zou kwalijk zijn en nogal slecht voor zo’n belangrijk onderwerp”. GroenLinks-collega Heleen Weening: “Dit is beschamend voor de democratie. Als het waar is getuigt het van weinig respect naar de raad en naar de burgers. Signalen van buiten moet je meenemen naar binnen en niet zoeken naar bevestiging van je eigen standpunt. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op reacties die onze collega’s inbrengen, als het klopt, doet dit ons werk geen goed”. “Ik had al niet zo’n hoge pet op van de PVV, maar deze berichten zijn ontluisterend. Ze zeggen steeds dat ze 30.000 kiezers vertegenwoordigen, maar die gooien ze op deze manier te grabbel”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Moties

De PVV diende naast het zwartboek ook 50 moties in over het VCP. Maar zoals het zo vaak gaat met moties van deze partij werden ze niet aangenomen. Het ontlokte fractievoorzitter Machiel de Graaf al eens de uitspraak dat er een Fatwa lijkt te rusten op meestemmen met PVV-moties. De Mos: “We hebben er over de honderd ingediend en daar zijn er maar een paar van aangenomen. Je moet de gunningsfactor hebben. Ik heb zelfs een keer een motie van de PvdA opgepoetst over een wandelpromenade naar het ADO-stadion, het logo eraf gehaald en ingediend, maar ze stemden niet mee”. Dat was Van Nieuwenhoven nog niet opgevallen, zij kent een vergelijkbaar handelen van Fred van der Spek die voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Volgens haar ging het in het voorbeeld van De Mos niet om een motie. “In dit voorbeeld heb ik het idee voor een wandelpromenade geopperd en de wethouder heeft het toegezegd. Ik heb het gecontroleerd, er gewandeld, dus die ligt er en dan hoef ik de motie niet meer te steunen. In mijn tijd, Richard de Mos en ik zitten even lang in de raad, is dit van ons geen motie geweest. Je moet de dingen in context zien. Zij dienen vaak moties in in de verkeerde context”. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis zegt dat van een fatwa geen sprake is. “We hebben de laatste raadsvergadering nog meegestemd. Je moet draagvlak zoeken voor je ideeën, realistische moties maken die iets kunnen verbeteren, en daar heb ik regelmatig contact over ook met PVV’ers. Zij kiezen vaak een solistische lijn en dat moeten ze zelf weten. Wat ik wel verdrietig vind, is dat je met idealisme in een team begint en dat zo uiteen valt. Ik heb Machiel de Graaf nog een sms gestuurd dat ik het jammer vond toen twee raadsleden zelfstandig verder gingen”.

Van Doorn

Voormalig PVV’er Arnoud van Doorn gaf deze week na geruchten en lekken uit de PVV-fractie toe dat hij geld van de fractie had gebruikt voor privédoeleinden. “Maar ik heb dat geld steeds meteen teruggeboekt. Dat blijkt ook, want bij de accountantscontrole is het goedgekeurd. Het was fout, maar er is geen geld verdwenen. Ik vind het kwalijk dat er nu zo met modder wordt gegooid, want je krijgt het toch terug. Ik heb nooit ruzie gehad met Richard, maar ik vind het jammer dat hij ons nu in de media afschildert als ‘wrakhout dat kwam bovendrijven’.  Van Nieuwenhoven vindt dit een zaak van de partij: ”de accountantscontrole is behoorlijk streng, als er geen geld weg is, is het prima”.

Aantal moties

De PVV diende vorig jaar 74 moties in in de raad.  Het totaal aantal moties van de hele raad stond in 2011 op 549. Van de PVV-moties werd slechts een enkeling aangenomen, zoals over voorlichting over het shaken-baby syndroom, verhoging van de maximumsnelheid in de Hubertustunnel en een betere bewegwijzering van het Verkeerscirculatieplan.

VVD wil vaart achter sluiting Doubletstraat

De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Marjolein de Jong (Centrum)  vaart maakt met de afspraken over de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. Ondertussen zou zij uitbreiding van het pand 33-39 met een extra verdieping niet goed moeten keuren.

De wethouder kondigde eind vorig jaar twee onderzoeken aan die medio 2012 klaar zijn. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis wil dat er dan ook meteen een besluit komt. Ondertussen wil hij dat er geen nieuwe exploitanten in de straat worden toegelaten en dat de vergunningsaanvraag voor een extra verdieping op Doubletstraat 33-39 wordt afgewezen.

“Als de eigenaar toestemming krijgt voor een extra verdieping, krijgt het pand meer waarde en dat kan de gemeente straks extra geld kosten als het tot uitkopen komt”, aldus Revis. Hij vindt dat verspilling van het belastinggeld.

In het collegeakkoord is afgesproken toe te werken naar de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. De wethouder laat momenteel onderzoeken wat de ontwikkelingen in de branche van de seksuele dienstverlening zijn en welke mogelijke positieve en negatieve effecten van sluiting van de ramen aan de Doubletstraat kunnen zijn. Daarnaast loopt een onderzoek naar de juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de sluiting. De wethouder verwacht de resultaten daarvan medio 2012.

Revis wil dan meteen een besluit. “In het collegeakkoord is afgesproken dat we streven naar sluiting van de ramen. De afgelopen anderhalf jaar is er niks gebeurd. Als we in dit tempo doorgaan, halen we dat niet voor het einde van deze collegeperiode”. Hij vindt de wethouder in dit opzicht niet erg voortvarend.

De Jong kondigde eind vorig jaar aan dat de resultaten van de onderzoeken halverwege dit jaar naar de raad worden gestuurd. Zij wil eind 2012 een nieuwe Kadernota prostitutiebeleid afhebben en gelijk daarmee of direct daarna een plan van aanpak voor de Doubletstraat. Dat duurt Revis te lang: “De wethouder kan het aangekondigde plan van aanpak ook schrijven terwijl de onderzoeken lopen”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Voor de aanpak van de Doubletstraat is 8,5 miljoen euro gereserveerd.

Herstel fout van coalitie wekt wrevel

De coalitiepartijen vergaten afgelopen raadsvergadering tegen een voorstel van de PVV te stemmen. Dat leidde tot gezwaai met het Reglement van Orde, gedoe en uiteindelijk het opstappen van de voltallige oppositie bij het herstel van deze fout.

De coalitie stemde door te blijven zitten tijdens de stemming voor een voorstel van de PVV voor het in stand houden van twee stadsboerderijen en twee stadstuinen ten koste van geld uit het Olympisch fonds. De commotie ontstond pas toen de voorzitter de stemming over het volgende amendement aankondigde. De uitslag was al afgeroepen en volgens het Reglement van Orde van de raad is gestemd dan gestemd. Herstemming was niet meer mogelijk, evenmin als het intrekken van het voorstel.

Toen de VVD aankondigde de fout nog staande de vergadering te willen herstellen, ontstond een fel debat met de PVV die het Reglement van Orde nogmaals aanhaalde en erop wees dat een initiatiefvoorstel pas de vergadering erna kan worden ingediend. Bovendien zou de agenda van de raad niet tijdens de vergadering mogen worden aangepast. Andere oppositiepartijen riepen de coalitie op de fout tijdens de volgende vergadering te herstellen. “Dat was voor ons geen optie. De wethouder had al aangegeven dat de stadsboerderijen dan een jaar verder konden en dat hij het niet juist vond de dekking uit het Olympisch fonds te halen. Daar waren wij het mee eens”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, Arjen Lakerveld die het raadsvoorstel indiende om de stemming terug te draaien. De fractievoorzitter, Boudewijn Revis, die ziek thuis zat laat weten dat deze menselijke fout hem ook had kunnen overkomen.

Niet sjiek

De oppositie vond het niet sjiek dat de coalitie het voorstel direct wilde terugdraaien. De PVV stapte meteen op na de aankondiging van het reparatievoorstel en de rest van de oppositie volgde na enkele schorsingen bij het indienen van het voorstel. “Een half A4’tje om de stemming terug te draaien vonden wij nogal gekunsteld. Het was sjieker geweest om het volgende week te behandelen. Volgens mij was de coalitie bang dat de PVV hiermee een feestje zou vieren”, zegt David Rietveld, raadslid van GroenLinks en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.  Volgens hem zal hier in het presidium nog wel over worden gesproken, maar zal het geen consequenties hebben. “We gaan zeker herstemmingen niet mogelijk maken, maar ik denk wel dat iedereen bij volgende stemmingen alerter is”.

Lakerveld ontkent dat het voorstel direct is teruggedraaid om het PVV-feestje te temperen. “Hier was geen meerderheid voor en dan zouden de mensen onnodig in onzekerheid hebben gezeten. Wij vonden het daarom sjieker om deze fout direct te herstellen”. Hij wijt de fout aan de snelheid van de stemmingen en rumoer in de zaal. Over het opstappen van de coalitie zegt hij: “Het was mijn keuze niet geweest. Het voorstel in stand laten had onrust gegeven en dat is ook niet sjiek”.

Regels

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dit vast vaker, al zijn er geen voorbeelden bekend. Een apart raadsvoorstel was de enige manier om de stemmingen ongedaan te maken. Bij stemmingen telt alleen rechtsgeldigheid en die was hier niet in het geding. De PVV vroeg zich ook nog openlijk af of een voorstel aan de vergadering mag worden toegevoegd, omdat de agenda aan het begin ervan is vastgesteld. Volgens de VNG mag dat, als een meerderheid van de raad akkoord was, zoals in dit geval.