Geste moet boeten voor Stationsweg

Projectontwikkelaar Geste is volgens wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) verantwoordelijk voor ontstane onacceptabele situatie door stilstand van de renovatie en zeer slechte bouwkundige staat van de panden.

Aanschrijving en bestuursdwang is al opgelegd, schreef Norder al voor de vergadering aan de raad. In het korte openbare deel van de commissievergadering zei hij in een korte verklaring dat de  maatregelen en stappen die daarvoor noodzakelijk zijn om te zorgen dat ze hun verplichtingen nakomen worden ingezet.

Commissievoorzitter Bas Sepers: “We hebben een voorkeur voor een scenario waarover we door juridische en financiële positie van de gemeente in openbaarheid niets kunnen zeggen”. Norder had een voorkeur voor snelle actie, sloop en nieuwbouw, om de buurt weer snel toonbaar te maken. “Het is maar de vraag of dat sneller was geweest, gezien de houding van Geste”, zei Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij na afloop. Uit het feitenrelaas van Norder bleek vorige week al dat Geste meermaals geen gehoor gaf op verzoeken van de gemeente om uitleg te geven over de panden, wat uiteindelijk leidde tot het opleggen van bestuursdwang om Geste te dwingen afspraken na te komen.

De raad koos na een verhitte besloten vergadering van ongeveer anderhalf uur voor het scenario om de projectontwikkelaar goed aan te pakken. Over het besloten deel van de vergadering  wilde niemand iets zeggen, omdat het nadelig voor de onderhandelingspositie van de gemeente kan zijn als nu al in de openbaarheid komt hoe de gemeente Geste wil aanpakken.

Vier insprekers konden hun verhaal doen. Constance Bogers, oud-raadslid van de Haagse Stadspartij en degene in het rijtje van de Stationsweg die zich niet uit liet kopen hield net als haar voormalige buurvrouw van het inmiddels gesloopte hotel Aristo de gemeente medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van de monumentale gevels. De raad wil hier nog niet op in gaan, omdat ze eerst willen dat de gemeente de projectontwikkelaar aanpakt. Daarna volgt ongetwijfeld de vraag of de gemeente ook steken heeft laten vallen. D66-raadslid Martijn Bordewijk vindt in ieder geval dat Norder te lang heeft gewacht met het aanpakken van Geste waardoor de panden dusdanig verkrotten dat er tot noodsloop over moest worden gegaan. “Met als gevolg de inmiddels letterlijk afbrokkelende waardigheid van de beoogde rode loper de binnenstad in”. Bogers denkt dat de projectontwikkelaar de verkrotting zelfs nog een handje heeft geholpen door vloerbinten te verwijderen waardoor het pand naast haar huis instabiel werd.

De wethouder geeft voor de zomer uitleg over welke stappen er dan tegen Geste genomen zijn.

 

Bewegende gevel en erker leidden tot noodsloop Stationsweg

Een bewegende gevel en erker en ernstige toename van scheuren aan de Stationsweg 164/166 leidde tot noodsloop van het pand. Dat schrijft wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) aan de raad. De commissie vergadert op 5 april over zijn brief en de vertrouwelijke bijlage over de situatie aan de Stationsweg.

Consequentie en hoe ze verder gaan wordt in vertrouwelijke vergadering besproken. Er zijn verschillende scenario’s, maar die worden niet openbaar, omdat de eigenaar van de panden projectontwikkelaar Geste groep dan sterker staat in de komende onderhandelingen over de ontstane situatie.

Norder omschreef in zijn brief ook de verschillende momenten dat hij nieuws kreeg over de situatie. Dat begon op 1 november met een gesprek waarbij de ontwikkelaar aangaf dat de situatie ernstiger was dan gedacht. Het werk was toen al stilgelegd. De gemeente deed op 5 december een visuele inspectie en de panden oogden stabiel. Geste krijgt wel de opdracht met een rapport aan te tonen dat de situatie niet gevaarlijk was. Op 16 februari blijkt uit de rapporten dat de situatie zeer slecht is. De afdeling bouwconstructies van de gemeente bevestigt dat beeld een krappe week later na een inspectie. Weer een week later volgt bestuursdwang, zodat Geste binnen een maand maatregelen moet nemen om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. “Hiermee heeft de gemeente nog een uiterste poging gedaan om de panden te handhaven”, schrijft Norder.

Geste dient op 13 maart een plan in waaruit blijkt dat het pand 164/166 zo onveilig is dat herstelwerk voor passanten en werklieden  tot onverantwoord gevaar kunnen leiden. Norder geeft direct opdracht tot een inspectie ter plaatse en hieruit blijkt dat er sinds de vorige inspectie in februari acute scheurvorming is. De wethouder kan dan niet meer wachten op een sloopvergunning, omdat dan ook het aangrenzende huis van voormalig raadslid Constance Bogers gevaar zou kunnen lopen. Het trottoir wordt direct afgezet om gevaar voor passanten te voorkomen en de eigenaar krijgt een mondelinge sommering om te slopen. De panden 156-162, waarvoor een sloopvergunning is verleend, worden aansluitend gesloopt omdat deze samenhang met het noodslooppand hebben.

Onderzoek naar staat panden Stationsweg

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) laat onderzoeken hoe de staat van de panden aan de Stationsweg is. Het onderzoek wordt betaald door Geste Groep en uitgevoerd door een onafhankelijk bouwtechnisch bureau.

Dat zei de wethouder in de  commissievergadering over de Stationsweg. Aanleiding is de bouwstop van Geste, terwijl de oplevering van de nieuwbouw in mei gepland stond.

In de raad is veel verontwaardiging over de ontstane situatie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Het is schandalig. Dit zijn ordinaire speculatiepraktijken. De ramen zijn eruit gesloopt zodat de tijd en het water z’n werk kunnen doen. Bij ’t Achterom is dezelfde methode gehanteerd. Historische panden moesten zo gesloopt worden. Dit moeten we niet meer accepteren. We mogen niet afhankelijk zijn van de grillen van één of andere projectontwikkelaar”. Bij GroenLinks-raadslid Inge Vianen kwam ‘stoom uit de oren’, toen ze ervan hoorde. Norder zei dat hij afgelopen jaar op de hoogte was gesteld van de problemen door Stevers. Die “vertelde hem dat de staat van de panden veel slechter was dan in 2007 bij de koop uit het taxatierapport bleek. Norder heeft hem toen naar eigen zeggen succes gewenst bij het naleven van het contract. Stevers wil er nu niet verder mee en heeft daarom de bouw stilgelegd, bleek uit een recent gesprek tussen de directeur en de wethouder.

Norder is ook verontwaardigd. “Iemand gaat een deal aan willens en wetens met panden met achterstallig onderhoud zoals in 2007 geconstateerd. We zijn niet met de eerste de beste amateur in zee gegaan, Geste is eigenaar van duizenden panden die echt wel weet wat hij doet”.

De wethouder deelde mee dat de sloop volgens de vergunning is verlopen en dat er wel enkele bouwactiviteiten zijn geweest: “Er is bijvoorbeeld een vloer gestort. Dat was ook nodig om te voorkomen dat het gebouw tijdens de sloopwerkzaamheden zou instorten”. Inmiddels heeft Geste ook bouwborden geplaatst om de lelijke vervallen panden aan het oog te onttrekken. “Ik heb gezegd het ziet er niet uit, doe er wat aan. Daarop is nieuwe bebording met kunstuitingen erop geplaatst. Het blijft een bouwbord, mooier wordt het niet. De voorkanten van de woningen zijn gestut, het is een bouwput. Er moest ook iets voor worden gezet om er veilig langs te kunnen. En dit is beter dan de vervallen stickers die erop zaten”.  Martijn Borderwijk van D66  vindt het onvoldoende: “Het zijn mooie letters op een schutting. Een kunstuiting op een middenstukje van drie vier schuttingen. Not good enough”.

Norder wilde in de openbare vergadering niets over het vervolg kwijt. “De Geste groep kijkt misschien mee. Als zij strategie weten is mijn onderhandelingspositie zo dun als een dubbeltje”. Over ongeveer drie weken verwacht hij de uitslag van het onderzoek naar de panden en zal dan verder praten met Geste.

Norder spreekt volgende week met Geste

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) spreekt volgende week met projectontwikkelaar Geste Groep over de Stationsbuurt. Deze heeft tot ontsteltenis van de bewoners alle werkzaamheden in die buurt stilgelegd.

De commissie Ruimte zou deze week met Norder praten over de ontstane situatie. Hij liet echter weten nu nog niet op de zaak in te kunnen gaan, omdat hij eerst het gesprek met Geste wil afwachten. De woningen die de projectontwikkelaar zou bouwen voor station Hollands Spoor, hadden in mei 2011 al opgeleverd moeten zijn. De panden staan er nu verpauperd bij.

“Wij hebben gehoord dat de werkzaamheden zijn stilgelegd, maar hebben nog geen officiële bevestiging van de projectontwikkelaar gehad”, aldus de woordvoerder van de wethouder. Zij wil verder geen mededelingen doen, tot de gemeenteraad is geïnformeerd over mogelijke uitkomsten van het gesprek.