Vragen over ‘verziekte sfeer’ dienst OCW Den Haag

De Groep van Doorn in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de vermeende verziekte sfeer bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) bij de gemeente Den Haag. De directeur zou al weken thuis zitten na een conflict met wethouder Karsten Klein (CDA, Welzijn) en zijn plaatsvervanger ligt niet goed bij het personeel.

“Ik heb van twee bronnen binnen de dienst vernomen dat er problemen zijn en dat dit al weken tot maanden speelt”, zegt raadslid Van Doorn. Een arbeidsconflict over verschil in inzicht over beleid en beleidsvoering zou hieraan ten grondslag liggen. De directeur heeft zich volgens hem al tijden geleden ziekgemeld omdat hij het niet eens zou zijn met hoe de wethouder omgaat met bezuinigingen op het gebied van Welzijn. Het personeel van de dienst zou achter de directeur staan, maar Van Doorn weet niet hoe hun relatie ten opzichte van de wethouder is. “Wel ligt de plaatsvervangend directeur minder goed bij het personeel en daardoor ontstaan spanningen op de werkvloer en is de sfeer behoorlijk verziekt”, stelt het raadslid. Hij maakt zich zorgen over de situatie, omdat het een redelijk grote dienst betreft. “Ik krijg er de vinger niet achter wat er precies aan de hand is, de directeur wil zelf ook geen commentaar geven, maar het kan niet zo zijn dat dit nog tijden doorgaat. Hier moet een oplossing voor komen, misschien met mediation. Eerst wil ik antwoord op mijn vragen en weten wat er precies aan de hand is”.

De woordvoerder van Klein wil niet op de kwestie reageren en geen toelichting geven tot de wethouder de vragen heeft beantwoord.

Groep van Doorn presenteert fractie: Onafhankelijk Den Haag

Arnoud van Doorn presenteerde deze week zijn nieuwe fractie. Hoewel deze volgens de Kieswet de naam Groep van Doorn moet voeren, noemt hij het zelf liever Onafhankelijk Den Haag. Jeugdzorg, zorg, ouderen, Scheveningen en Veiligheid zijn de belangrijkste punten.

De nieuwe fractie wordt gevormd door Van Doorn en Marjolein van de Waal die onlangs de PVV verlieten. Van de Waal moest verstek laten gaan bij de presentatie, omdat ze door haar rug was gegaan en met pijnstillers thuis lag. In de nieuwe fractiekamer staat een tafel met daarachter een stoel, erop wat papier en twee bekertjes water.

Van Doorn voelt zich deemoedig. “We zijn maar met twee zeteltjes. Het liefst waren we doorgegaan met de club van acht van de PVV. Maar van de andere kant zijn we ook blij met de vrijheid en maken we een frisse nieuwe start. We gaan ervanuit dat het over twee jaar stopt en hebben niet  de pretentie om na de raadsverkiezingen terug te komen”. Zoals hij eerder zei in deze krant, koestert hij geen wrok, maar vond hij de PVV gesloten en hard. Van Doorn moest de partij verlaten na fouten met de boekhouding. “Daar wil ik niet verder op ingaan, dat heb ik zo afgesproken met de PVV”. Ondanks de frisse start op dit punt dus nog geen openheid, “misschien later”.

Vereniging

Onafhankelijk Den Haag wordt een vereniging, waar mensen voor €10,- per jaar lid van kunnen worden. Hoeveel dat de partij gaat opleveren? “Ik ben niet zo goed met cijfertjes, maar het is kostendekkend. We willen dat iedereen mee kan praten. Onze deur staat altijd open, er is altijd koffie, we willen laagdrempelig zijn”. Ook niet-leden zijn daarom welkom.

“We zijn een lokale rechtse partij,  sociaal en liberaal”. Hij verwijst naar de VVD “die zijn meer van de parelkettingen en niet zozeer sociaal” en naar D66 die zichzelf sociaal liberaal noemt. “Maar die willen veel voor cultuur, zoals Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Dat willen wij allemaal niet. We zijn hier gekozen op de standpunten van de PVV. Daar blijven we dichtbij, maar we doen het op onze eigen manier. Het resultaat telt bij ons, niet de manier van werken”.

Mensbeeld

Het gaat de nieuwe fractie om een positief mensbeeld. “Mensen zijn niet zielig en hoeven niet overal bij geholpen te worden. We hebben dus een liberale visie op het mensbeeld, maar vullen dat op een sociale manier in. Het kan niet dat er bijna 1000 zwerfjongeren zijn in Den Haag”. Daarnaast wil hij opkomen voor alle Scheveningers. Die voelen zich volgens Van Doorn ondervertegenwoordigd, ondanks de Politieke Partij Scheveningen. Hij deelt wel de wens tot een derde haven. Scheveningen paste niet meer in de titel van de vereniging, maar wel in de ondertitel: ”Sociaal en liberaal voor Den Haag en Scheveningen”.