Ministers bezoeken krachtwijken

Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) en Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) bezochten deze week de Haagse Krachtwijken. Ter Horst liep door Laak en liet zich informeren over de veiligheid op straat. Van der Laan werd rondgeleid door Zuidwest.

Het bezoek van Ter Horst was zonder Haagse bestuurders, op haar eigen verzoek. Van der Laan kreeg gezelschap van de vier krachtwijkwethouders, Marnix Norder (PvdA, bouwen en Wonen), Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport), Henk Kool (PvdA, Sociale zaken, Werkgelegenheid en Economie) en Bert van Alphen (GroenLinks, Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie).

Het bezoek begon met een toelichting op de voortgang van de aanpak in de Haagse krachtwijken, daarna kreeg de minister uitleg over het geplande topsportcentrum in het Zuiderpark. In tuktuks ging het gezelschap naar het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Leyweg, nu nog een bouwput. Norder legde het belang voor de wijk uit. “Een kantine komt er niet in. Daar moesten de ambtenaren even aan wennen, maar ze moeten echt buiten hun broodje halen. Dat is goed voor de buurt”.

In de basisschool de Krullevaar volgde een ceremonieel deel van het bezoek: het ondertekenen van een akkoord tussen de gemeente Den Haag, het Rijk, de Haagse schoolbesturen en corporaties voor zes Brede Buurtscholen Plus en drie Brede Buurtzones. De scholen geven extra les en organiseren andere activiteiten. “Dat was geen gemakkelijk proces”, zegt wethouder Dekker. “We hebben eerst sterk onderhandeld met corporaties, toen met de scholen, best ingewikkeld”.

Daarna toog het gezelschap naar de Ottenrade, waar afgelopen week de met bewoners opgeknapte binnentuin werd opgeleverd. Woningcorporatie Vestia heeft enkele panden in bezit, zwengelt de Vereniging van Eigenaren aan en stimuleert bewonersinitiatieven om nieuwe verloedering te voorkomen.

De minister stelde af en toe kritische vragen, zoals “wat gebeurt er met de mensen die na sloop en herbouw niet terug kunnen?” Hij vond het ongelooflijk dat er geen havo/vwo-school meer in de buurt was. Dekker hoopt aan het eind van het jaar de onderhandelingen te hebben afgerond voor de vestiging van een nieuwe school in het oude stadsdeelkantoor.

Begin van Huis van de Democratie is er

“Het is mooi, maar het is een begin”, zegt initiatiefneemster en oud-D66-raadslid Cathrien van Herwaarden over de Rijksbijdrage voor het Huis voor democratie en rechtsstaat. Vanaf volgend jaar komt er geld beschikbaar voor het Huis dat al meteen komend schooljaar de deuren moet openen.

Het Rijk stelt volgend jaar € 1,4 miljoen beschikbaar, in 2010 is € 2 miljoen uitgetrokken, oplopend tot een jaarlijks bedrag van 3,5 miljoen euro vanaf 2012. “Dat is niet genoeg om allemaal precies te doen wat wij willen”, aldus Van Herwaarden. Zij is wel blij dat na veertien jaar pleiten voor een Huis voor de Democratie het Rijk nu meewerkt. “Nou de provincies nog en de gemeenten niet te vergeten”, reageert Van Herwaarden.

Ze vernam het nieuws via haar dochter en belde de gemeente die op haar beurt met een trotse reactie kwam. “Den Haag is dé stad om democratie te beleven. Het Huis voor democratie en rechtsstaat zorgt ervoor dat iedere Nederlander, van jong tot oud, straks op een toegankelijke manier kennis kan maken met de verworvenheden en het belang van onze democratische rechtsstaat,” aldus  burgemeester Van Aartsen. “We hebben nog geen gesprek met Van Aartsen gehad, maar dat zal nu wel snel komen”, reageert Van Herwaarden.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) stuurt de uitwerking van het plan voor het Huis voor democratie en rechtsstaat een dezer dagen naar de Tweede Kamer. Dan moet bekeken worden in welke vorm het wordt opgezet. “Een stichting zou wel goed zijn, die heeft meer mogelijkheden en armslag en kan fondsen aanspreken”, zegt Van Herwaarden. Haar gedroomde locatie is de oude redactieruimte van de oude Haagsche Courant boven café Dudok, dichtbij voor de Kamerleden. “Het is wel belangrijk dat het centrum breed wordt opgezet en niet alleen voor jongeren is. Het moet voor iedereen zijn en uitleg geven over het ontstaan van onze democratie. De taak van provincies is voor velen schimmig, echt niet alleen voor kinderen”, aldus Van Herwaarden. Zij denkt aan virtuele middelen en reizende tentoonstellingen vanuit het Huis van de Democratie om het bereik in de rest van het land te vergroten.