Problemen Avalex groter dan voorzien

RIJSWIJK – De problemen bij afvalinzamelingsbedrijf Avalex zijn groter dan eerder was voorzien. Tijdens een deels besloten vergadering van het algemeen bestuur van de afvalverzamelaar bleek de werkelijke omvang van de problemen. In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn deze week extra raadsvergaderingen over de kwestie direct na de vervolgvergadering van het bestuur. Verder lezen Problemen Avalex groter dan voorzien

Jeugdbendes Den Haag vormen criminele netwerken

Politie, justitie en de gemeente hebben de afgelopen tijd twee criminele netwerken zien ontstaan van jeugdbendes. De ene bestaat uit zes criminele jeugdgroepen rond bureau De Heemstraat, de ander uit twee rond de Berensteinlaan.

In zijn nieuwjaarstoespraak zei korpschef Henk van Essen al dat de jeugdgroepen zich steeds meer hergroeperen. Daarom vinden de partijen dat een crimineel netwerk meer recht doet aan de feitelijke situatie. Afgelopen jaar zijn 244 aanhoudingen verricht onder jongeren die deel uitmaakten van een jeugdbende.

In het jaar 2011 onderscheidden zich in Den Haag 23 hinderlijke,15 overlastgevende en 6 criminele groepen en dus twee criminele (jeugd)netwerken. Een jaar eerder waren er 14 hinderlijke, 27 overlastgevende en 9 criminele groepen.

Het blijkt dat leden uit de netwerken elkaar ontmoeten rond de Zevensprong, het kruispunt waar De La Reyweg, Apeldoornselaan, Paul Krugerlaan, Beeklaan, Regentesselaan, Loosduinseweg-en kade samenkomen. Afgelopen jaar is daar drie keer een grote actie geweest waarbij is gecontroleerd op fraude, criminele activiteiten en naleving van de vergunningsvoorschriften. De acties hebben tot dusver geleid tot zes aanhoudingen, zeven bestuurlijke maatregelen en 25 schriftelijke waarschuwingen. Daarnaast inventariseerde de politie wie daar aanwezig was en kwam er zo achter dat daar leden uit jeugdbendes van over de hele stad bij zaten, aldus een woordvoerder van politie Haaglanden.

“Kijkend naar daders is het college vooral bezorgd over de ontwikkeling binnen criminele jeugdgroepen. Te veel ‘nieuwe veelplegers’ zien misdaad als de makkelijkste manier om aan de kost te komen en moeten hard worden aangepakt. Maar we weten wat werkt en we blijven de effectief gebleken instrumenten inzetten. Daarbij blijven we de aanpak steeds aanpassen aan de omstandigheden en verbeteren waar mogelijk”, schrijft het college in een deze week verschenen rapportage van gemeente, politie en justitie.

Onenigheid over bewaren veiligheid in Den Haag

D66 en de PVV in de Haagse raad zijn het oneens over het handhaven van de veiligheid in de stad. D66  diende tijdens de raadsvergadering een motie in met de oproep aan het college zich te blijven verzetten tegen de korting van 200 agenten in Haaglanden. De PVV steunde, net als regeringspartijen CDA en VVD, de motie niet en wil dat de stad zelf voor meer veiligheid zorgt.

De onenigheid begon op berichtensite Twitter en eindigde in de Haagse raad. De PVV vindt zichzelf de overwinnaar, D66 vindt de partij de verliezer. “De PVV had de mond vol over veiligheid. Vier oud-raadsleden en huidig raadslid Richard de Mos zitten nu nog in de Kamer en hadden tijdens de raadscampagne hun mond vol over veiligheid. Hou ze aan hun beloftes, maar mijn constatering is dat ze de beloftes breken als ze niet tegen deze politiebezuinigingen zijn”, zegt fractievoorzitter van D66 in de raad Rachid Guernaoui.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn zegt dat hij niet over de Kamerfractie gaat. “Als de gemeente meer agenten wil, dan moeten ze het geld niet besteden aan leuke nutteloze dingen, zoals het cultuurforum. Daarmee kun je de agenten 15 jaar houden”. “Dat kan dus niet”, zegt Guernaoui, “het Rijk gaat over de politieagenten en niet de gemeente”. Van Doorn wil daarom meer ordehandhavers om de veiligheid in de stad te bewaren. “Die vangen geen boeven”, reageert Guernaoui. “Daar voelen de mensen zich niet veiliger door. Daarvoor heb je politieagenten nodig, dus alle oproepen voor meer veiligheid van de PVV zijn daarmee ongeloofwaardig. Dan moeten ze iets doen aan de korting op de politie”.

De motie van D66 is aangenomen in de raad. Guernaoui heeft de Tweede Kamerfractie van zijn D66 al gesommeerd iets te doen tegen de bezuinigingen op het politiekorps Haaglanden. GroenLinks deed hetzelfde en GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi pleit bij de minister voor het terugdraaien van deze bezuinigingen.

 

 

Noodverlichting cellen Holland Spoor krijgen onvoldoende

De noodverlichting van de cellen van de Spoorwegpolitie bij Holland Spoor voldoen niet. Dat stelt de VROM-Inspectie in een onderzoek naar brandveiligheid van politiecellen.

Van 38 onderzochte politiecelcomplexen in het hele land, scoren de cellen van Holland Spoor het slechtst op de noodverlichting. De branddetectie en brandbestrijding laten te wensen over, maar daarmee is het niet zo ernstig gesteld als met de noodverlichting. De drie cellen en drie ophoudruimten bij Hollands Spoor staan op de lijst van 38 onderzochte celcomplexen op de 28ste plaats. De eerste op de lijst is het meest brandveilig. De Spoorwegpolitie wil niet reageren op het onderzoek. “Wij gaan niet op afzonderlijke cellen in”, aldus een woordvoerder van de Spoorwegpolitie.

Haaglanden

Uit het onderzoek blijkt verder dat het ook met de cellen van de politiekorpsen slecht is gesteld. De politie Haaglanden heeft niets te maken met de cellen van de Spoorwegpolitie, maar heeft zelf op verschillende locaties in totaal 158 politiecellen en nog een aantal ophoudruimtes. “Deze zijn allen veilig verklaard. Ze zijn ook door het ministerie van VROM, en door het ministerie van Binnenlandse Zaken  gecontroleerd. Sterker nog: deze worden regelmatig gecontroleerd door de brandweer en wij houden ook zeker zelf de vinger aan de pols”, aldus een woordvoerder van het politiekorps Haaglanden. Volgens haar heeft de brandveiligheid van cellen een hoge prioriteit sinds een brand in het cellencomplex van het hoofdbureau van Politie in 1987. Toen zijn al extra maatregelen genomen voor een betere brandveiligheid.

Het onderzoek van de VROM-Inspectie is een gevolg van de Schipholbrand in 2005. Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij alle politiekorpsen nog eens gaat waarschuwen voor de brandveiligheid en ophoudruimtes, zoals verhoorkamers. Hij heeft de VROM-Inspectie gevraagd het onderwerp verder te volgen.