Senator Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren hoopt op doorbraak

Een jaar geleden stond ze in Opzij, maar sindsdien is er veel gebeurd. “Het was in één woord enerverend”, zegt Christine Teunissen. We zitten in de fractiekamer van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer met uitzicht op de Ridderzaal. Een jaar geleden zaten we even verderop in de ontmoetingsruimte van de Eerste Kamer, maar daar is het vandaag vol. Nu is ze bijna twee jaar senator.

“Ik ben nog enthousiaster over de rol van de Eerste Kamer. Ik heb goede contacten gelegd met collega’s. Hier zijn we minder concullega’s dan aan de overkant in de Tweede Kamer. Daar lijkt altijd een soort onderlinge strijd aan de gang en dat is hier veel minder.”

Het absolute hoogtepunt van afgelopen jaar was voor Teunissen de reis met senatoren naar het Caribisch gebied. “Tijdens zo’n reis krijg je andere gesprekken dan hier. Je leert collega’s op een andere manier kennen.” En hoewel zij nog steeds de jongste is in de Eerste Kamer op dit moment, waren het niet alleen grijze mannen die mee waren. Goed, een Ruud Vreeman valt wel onder die noemer, want ook een Sophie van Bijsterveld en Meta Meijer waren mee. “Je krijgt tijdens zo’n reis ook beter zicht op wat er verderop in het Koninkrijk speelt. Ik ben zelf ook veel buiten het programma op pad geweest met verschillende organisaties. Hierdoor kwam ik ook op de vraag die ik aan de regering heb gesteld over de verschillen in dierenbescherming in Nederland en de overzeese delen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ik vind dat hetzelfde beschermingsregime zou moeten gelden als hier, maar dat is niet zo. Je ziet veel zwerfhonden, uitgedroogde dieren en koralen verdienen ook bescherming.” Dat laatste is volgens haar geen probleem, ook al hebben we dat aan onze kant van het grote water niet. “We hebben wel Natura 2000 gebieden en dat betekent dat er in bepaalde natuurgebieden niet mag worden gebouwd. Daar zetten ze er gewoon een gebouw neer. Ik heb ook campagne gevoerd voor een natuurgebied op Saba om dat de door het Rijk uitgeschreven verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland te laten winnen. Daar zat een subsidie van drie ton aan vast. Het is echt een geweldig mooi vulkanisch gebied daar en met mijn campagne hier stond ik daar in alle kranten, maar het is helaas niet gelukt.”

Vorig jaar was ze als beginnend Kamerlid nog op zoek naar wat ze kon inbrengen en wat haar rol precies was. De grootste teleurstelling was het aannemen van de Natuurbeschermingswet door de Eerste Kamer. “Ik had gehoopt dat er meer gedaan zou zijn tegen de plezierjacht.” Zij had daar in de senaat diverse betogen over gehouden, maar tevergeefs. Meer succes had ze met een motie over het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers die werd aangenomen. Dat wil zeggen dat naast een centraal opgeslagen patiëntendossier decentrale systemen mogelijk blijven, omdat zorgverleners soms ook gebaat zijn bij toegang tot de dossiers om de beste zorg te leveren. En daarnaast zette ze zich in voor zaken waar ze als raadslid in Den Haag ook mee te maken heeft, zoals bewonersparticipatie.

Kandidaat

Het lijkt haar niet genoeg, want vorig jaar besloot ze ook dat ze kandidaat voor de Partij voor de Dieren wilde zijn voor de Tweede Kamer en nu staat ze op nummer 7 van de kandidatenlijst. “Ik vind mijn werk voor de Eerste Kamer en in de raad heel leuk. Ik heb me kandidaat gesteld in het belang van mijn partij. Zeven zetels zou een geweldige doorbraak zijn en als dat gebeurt wil ik er zijn voor mijn partij. Maar ik sta niet op drie, omdat ik mijn huidige werk ook heel leuk vind.” In Nederland kan een kandidaat ook met voorkeurstemmen worden gekozen. Dat betekent dat een kandidaat die niet op de eerste plek staat een kwart van de kiesdeler haalt. Dat is het aantal geldige stemmen op alle kandidaten, gedeeld door het aantal beschikbare zetels. “Ik ben daar wel ontvankelijk voor, dus dan ga ik wel de Tweede Kamer in”, zegt Teunissen.

Eerder was zij al eens medewerker van de Tweede Kamerfractie van haar partij. “In het begin werden we uitgelachen. Wij waren de eerste partij die verband legde tussen het eten van vlees en de ontbossing. Andere partijen maakten dat belachelijk. Die ontbossing komt door de toenemende behoefte aan veevoer en dat is inmiddels een aangenomen feit, dus de acceptatie is er. Daar kan ik nu op varen.”

Vrouwvriendelijke, milieuvriendelijke en diervriendelijke partij

Toen de Partij voor de Dieren net in de Tweede Kamer zat, diende partijleider Marianne Thieme 40 moties in bij de begroting van Landbouw om de strijd van de partij voor dierenwelzijn zichtbaar te maken en nog steeds sluit Thieme elke inbreng in de Tweede Kamer af met de woorden: ”Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie”. Vrij naar de Romeinse senator Cato, die altijd zei: “Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden”. Teunissen neemt dat gebruik niet over. “Dat is uniek voor Marianne, dat is van haar.” Thieme voerde afgelopen Prinsjesdag geen actie tegen dierenleed, maar voor meer vrouwen in de politiek. “Wij zijn heel erg voor emancipatie. Dat staat ook in onze beginselen die zijn bijgewerkt in 2005. Wij zijn een vrouwvriendelijke, milieuvriendelijke en diervriendelijke partij. In de politiek zijn nu vooral veel mannen van middelbare leeftijd, dus het is goed dat Marianne hier aandacht voor vraagt. Politieke partijen moeten meer naar zichzelf kijken en meer vrouwen uitnodigen om een actieve rol te spelen. Op het punt van vrouwen met een andere culturele achtergrond is er voor de Partij voor de Dieren ook nog wel wat werk te verrichten”, geeft Teunissen toe. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart staan 19 vrouwen bij de eerste 30 kandidaten. “Elke veranderingsbeweging heeft tijd nodig”, zegt Teunissen en zij haalt haar eigen onderzoek erbij dat zij deed tussen 2002 en 2008 naar hoe de media reageerde op de Partij voor de Dieren. “Wij zijn niet verschoven, maar de media is wel anders over ons gaan berichten. Het duurde even voor de pers verder keek dan de naam van de partij.” Mogelijk speelde de tijdsgeest hier ook in mee, omdat er in die jaren vier kabinetten Balkenende zijn geweest. Er waren regelmatig verkiezingen en wisselende samenstellingen in de Tweede Kamer, waardoor ook de kleine partijen meer meetelde. “Dat speelt nu ook. Wij zijn bijvoorbeeld beslissend geweest bij de splitsingswet, al kan de Onafhankelijke Senaatsfractie dat natuurlijk ook zeggen.” Saai vindt ze het nog steeds niet in de ‘chambre de reflection’, de kamer van reflectie, zoals de Eerste Kamer ook wordt genoemd. De bedoeling is dat de senatoren geen politiek bedrijven, maar met meer afstand naar wetten kijken of ze goed zijn. Al is dat onder Rutte enigszins veranderd, omdat hij tijdens zijn kabinetten geen meerderheid had in de Eerste Kamer. “Wij zijn een soort dijkbewaking en dat is wel nodig in deze tijd met een opmars van het rechts populisme. Ik vind het een eer dat ik daar aan kan bijdragen.”

De komende tijd gaat er wel wat veranderen. In de Eerste Kamer komen minder wetsvoorstellen binnen, vanwege de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie. Het zal nog even duren voor er een nieuw kabinet zit dat nieuwe wetsvoorstellen kan gaan maken. Maar de renovatie van de Eerste Kamer waar Teunissen aan wilde werken is nog steeds gaande. De senator gaat binnenkort vloggen. Eens per week bespreekt ze maatschappelijke onderwerpen, bijvoorbeeld over het dumpen van kippenvlees en andere zaken op het gebied van milieu en dierenwelzijn. “Ik ontken niet dat het iets te maken heeft met de campagne. In verkiezingsdebatten komt het klimaat weinig aan de orde en D66 en PvdA stellen me ook teleur. De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan, wordt niet begrepen.” In haar eigen verkiezingsprogramma staan de meest verregaande voorstellen om dat doel te bereiken. En die zijn haalbaar. “Wij willen vooral geen loze beloften doen en kijken naar wat we in het beleid willen veranderen. We moeten realistisch zijn, maar houden wel vast aan onze idealen.”

Plannen

Behalve het vloggen heeft Teunissen nog meer plannen voor komend haar. Ze hoopt op een goed jaar in de Eerste Kamer, waar ze nog meer en beter wil samenwerken met collega’s. Uiteraard hoopt ze ook op een prachtig resultaat voor haar partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. “Bij een status quo van twee zetels zou ik iets minder blij zijn. Ik ga zeker niet uit van verlies. Hoop en vertrouwen is belangrijk tijdens de campagne.” En een campagnedier is ze wel. Ze raakt naar eigen zeggen in een ‘flow’. “Ik krijg er heel veel energie van. Het is de leukste tijd van een verkiezingsjaar. Mijn fractievoorzitter Niko Koffeman maakt langere dagen, maar ik ga zelf ook een paar debatten doen, zoals het Leids verkiezingsdebat en het laaggeletterdendebat. Het is mooi om te laten zien waar je voor staat.”

Vorig jaar zei Teunissen dat ze niet in de senaat zat als stemvee en dat is voor haar gevoel nog steeds niet het geval. “We zitten hier als aanjager en de aanjager wint. Tijdens een door ons aangevraagd debat over duurzaam consumeren en dat we met zijn allen te veel vlees eten in de Haagse gemeenteraad namen ook andere partijen het woord en dat is onze aanjagersrol.” Zij vindt het leerzaam en nuttig dat ze op meerdere overheidslagen actief is. En hoopt dat nog lang te blijven doen. Al droomt ze stiekem dat haar Partij voor de Dieren zeven zetels haalt in de Tweede Kamer.

Het interview met Christine Teunissen in Opzij van ruim een jaar geleden is via Blendle beschikbaar (€ 0.79)

Haagse coalitie herverdeelt €2,1 miljoen en redt de Ooievaarspas voor grote groep mensen

De Haagse gemeenteraad heeft voor zeker € 2,1 miljoen veranderingen aangebracht in de begroting van de gemeente Den Haag. Elke coalitiepartij kreeg een evenredig deel met steun van de andere drie coalitiepartijen. Daarnaast is ook de Ooievaarspas behouden voor een grote groep mensen die buiten de boot dreigde te vallen. Verder lezen Haagse coalitie herverdeelt €2,1 miljoen en redt de Ooievaarspas voor grote groep mensen

Weg vrij voor parkeergarage Kanaalpark

De Haagse gemeenteraad is akkoord met het plan voor Scheveningen-Dorp. Dat betekent ook dat het college kan besluiten dat er een parkeergarage onder het Kanaalpark komt. De raad heeft dan slechts nog een adviserende rol.

Verder lezen Weg vrij voor parkeergarage Kanaalpark

De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Hij houdt zich de komende tijd even afzijdig van de PVV en zal geen raadsvragen stellen en daarmee de griffie van de raad een rustige zomer gunnen. Huidig Kamerlid en PVV-raadslid Richard de Mos hoorde vorige week dat hij niet op de kandidatenlijst van de PVV voorkomt. Verder lezen De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Het plan van wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) om wijkbibliotheken te sluiten en buurtfilialen te openen, kan rekenen op een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De PvdA die eerst nog kritisch was over het verlies van functies door het sluiten van zes wijkfilialen is positief, tot teleurstelling van de SP. Verder lezen Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Geste moet boeten voor Stationsweg

Projectontwikkelaar Geste is volgens wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) verantwoordelijk voor ontstane onacceptabele situatie door stilstand van de renovatie en zeer slechte bouwkundige staat van de panden.

Aanschrijving en bestuursdwang is al opgelegd, schreef Norder al voor de vergadering aan de raad. In het korte openbare deel van de commissievergadering zei hij in een korte verklaring dat de  maatregelen en stappen die daarvoor noodzakelijk zijn om te zorgen dat ze hun verplichtingen nakomen worden ingezet.

Commissievoorzitter Bas Sepers: “We hebben een voorkeur voor een scenario waarover we door juridische en financiële positie van de gemeente in openbaarheid niets kunnen zeggen”. Norder had een voorkeur voor snelle actie, sloop en nieuwbouw, om de buurt weer snel toonbaar te maken. “Het is maar de vraag of dat sneller was geweest, gezien de houding van Geste”, zei Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij na afloop. Uit het feitenrelaas van Norder bleek vorige week al dat Geste meermaals geen gehoor gaf op verzoeken van de gemeente om uitleg te geven over de panden, wat uiteindelijk leidde tot het opleggen van bestuursdwang om Geste te dwingen afspraken na te komen.

De raad koos na een verhitte besloten vergadering van ongeveer anderhalf uur voor het scenario om de projectontwikkelaar goed aan te pakken. Over het besloten deel van de vergadering  wilde niemand iets zeggen, omdat het nadelig voor de onderhandelingspositie van de gemeente kan zijn als nu al in de openbaarheid komt hoe de gemeente Geste wil aanpakken.

Vier insprekers konden hun verhaal doen. Constance Bogers, oud-raadslid van de Haagse Stadspartij en degene in het rijtje van de Stationsweg die zich niet uit liet kopen hield net als haar voormalige buurvrouw van het inmiddels gesloopte hotel Aristo de gemeente medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van de monumentale gevels. De raad wil hier nog niet op in gaan, omdat ze eerst willen dat de gemeente de projectontwikkelaar aanpakt. Daarna volgt ongetwijfeld de vraag of de gemeente ook steken heeft laten vallen. D66-raadslid Martijn Bordewijk vindt in ieder geval dat Norder te lang heeft gewacht met het aanpakken van Geste waardoor de panden dusdanig verkrotten dat er tot noodsloop over moest worden gegaan. “Met als gevolg de inmiddels letterlijk afbrokkelende waardigheid van de beoogde rode loper de binnenstad in”. Bogers denkt dat de projectontwikkelaar de verkrotting zelfs nog een handje heeft geholpen door vloerbinten te verwijderen waardoor het pand naast haar huis instabiel werd.

De wethouder geeft voor de zomer uitleg over welke stappen er dan tegen Geste genomen zijn.

 

Bewegende gevel en erker leidden tot noodsloop Stationsweg

Een bewegende gevel en erker en ernstige toename van scheuren aan de Stationsweg 164/166 leidde tot noodsloop van het pand. Dat schrijft wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) aan de raad. De commissie vergadert op 5 april over zijn brief en de vertrouwelijke bijlage over de situatie aan de Stationsweg.

Consequentie en hoe ze verder gaan wordt in vertrouwelijke vergadering besproken. Er zijn verschillende scenario’s, maar die worden niet openbaar, omdat de eigenaar van de panden projectontwikkelaar Geste groep dan sterker staat in de komende onderhandelingen over de ontstane situatie.

Norder omschreef in zijn brief ook de verschillende momenten dat hij nieuws kreeg over de situatie. Dat begon op 1 november met een gesprek waarbij de ontwikkelaar aangaf dat de situatie ernstiger was dan gedacht. Het werk was toen al stilgelegd. De gemeente deed op 5 december een visuele inspectie en de panden oogden stabiel. Geste krijgt wel de opdracht met een rapport aan te tonen dat de situatie niet gevaarlijk was. Op 16 februari blijkt uit de rapporten dat de situatie zeer slecht is. De afdeling bouwconstructies van de gemeente bevestigt dat beeld een krappe week later na een inspectie. Weer een week later volgt bestuursdwang, zodat Geste binnen een maand maatregelen moet nemen om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. “Hiermee heeft de gemeente nog een uiterste poging gedaan om de panden te handhaven”, schrijft Norder.

Geste dient op 13 maart een plan in waaruit blijkt dat het pand 164/166 zo onveilig is dat herstelwerk voor passanten en werklieden  tot onverantwoord gevaar kunnen leiden. Norder geeft direct opdracht tot een inspectie ter plaatse en hieruit blijkt dat er sinds de vorige inspectie in februari acute scheurvorming is. De wethouder kan dan niet meer wachten op een sloopvergunning, omdat dan ook het aangrenzende huis van voormalig raadslid Constance Bogers gevaar zou kunnen lopen. Het trottoir wordt direct afgezet om gevaar voor passanten te voorkomen en de eigenaar krijgt een mondelinge sommering om te slopen. De panden 156-162, waarvoor een sloopvergunning is verleend, worden aansluitend gesloopt omdat deze samenhang met het noodslooppand hebben.

Teleurstelling en verdriet rond PVV

De Haagse fractie van de PVV ligt onder vuur tot teleurstelling en verdriet binnen en buiten de partij. Gelekte e-mails, geruchten over verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan en oud-fractielid Arnoud van Doorn die deze week toegaf dat hij partijgeld heeft gebruikt om eigen aankopen voor te schieten, maar de bedragen steeds direct heeft teruggestort.

Richard de Mos, fractiesecretaris van de PVV-fractie is er naar eigen zeggen wel een beetje klaar mee. “Er zijn twee Pinocchio’s. Twee fractieleden zijn weg en er wordt gelekt, rara door wie. Ik wil voor de kiezer strijden en af van de negativiteit. Er zijn een paar mails gelekt, maar je moet het in de context zien. Mijn positieve mails zijn niet gelekt”, aldus De Mos. Hij verdenkt dus de twee fractiegenoten die nu in de raad zitten als Groep van Doorn. Hij is teleurgesteld dat zij nu met modder gooien, terwijl ze juist kansen kregen bij de PVV. Van Doorn ontkent het lekken en kan zich niet voorstellen dat zijn fractiegenote Marjolein de Waal heeft gelekt, maar die was onbereikbaar voor commentaar.

De gelekte mails kwamen naar buiten via de Volkskrant en bevatten harde woorden, bijvoorbeeld over raadslid Danielle de Winter die ‘een budstuk van de 1e categorie’  heeft afgeleverd, op bed lag terwijl ze de kranten had moeten lezen: ‘Een schande als je als student 1.850 euro verdient als raadslid en vervolgens in je nest ligt te meuren!’. De Mos zegt dat De Winter dit goed heeft opgepakt. De Winter zelf was onbereikbaar voor commentaar.

VCP

Over de vermeende verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan zegt De Mos dat de medewerker die een mailtje naar de fractie en onder medewerkers om reacties te vragen op het plan, op non-actief is gesteld. Gert-Jan Bakker, fractievoorzitter van het CDA heeft zijn PVV collega Machiel de Graaf inmiddels in een open brief gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het zwartboek. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had al opgemerkt dat er vreemde dingen in het zwartboek stonden, dezelfde soort reacties met een ander huisnummer, bijvoorbeeld. “Ik weet niet of de aantijgingen waar zijn, dat zou kwalijk zijn en nogal slecht voor zo’n belangrijk onderwerp”. GroenLinks-collega Heleen Weening: “Dit is beschamend voor de democratie. Als het waar is getuigt het van weinig respect naar de raad en naar de burgers. Signalen van buiten moet je meenemen naar binnen en niet zoeken naar bevestiging van je eigen standpunt. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op reacties die onze collega’s inbrengen, als het klopt, doet dit ons werk geen goed”. “Ik had al niet zo’n hoge pet op van de PVV, maar deze berichten zijn ontluisterend. Ze zeggen steeds dat ze 30.000 kiezers vertegenwoordigen, maar die gooien ze op deze manier te grabbel”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Moties

De PVV diende naast het zwartboek ook 50 moties in over het VCP. Maar zoals het zo vaak gaat met moties van deze partij werden ze niet aangenomen. Het ontlokte fractievoorzitter Machiel de Graaf al eens de uitspraak dat er een Fatwa lijkt te rusten op meestemmen met PVV-moties. De Mos: “We hebben er over de honderd ingediend en daar zijn er maar een paar van aangenomen. Je moet de gunningsfactor hebben. Ik heb zelfs een keer een motie van de PvdA opgepoetst over een wandelpromenade naar het ADO-stadion, het logo eraf gehaald en ingediend, maar ze stemden niet mee”. Dat was Van Nieuwenhoven nog niet opgevallen, zij kent een vergelijkbaar handelen van Fred van der Spek die voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Volgens haar ging het in het voorbeeld van De Mos niet om een motie. “In dit voorbeeld heb ik het idee voor een wandelpromenade geopperd en de wethouder heeft het toegezegd. Ik heb het gecontroleerd, er gewandeld, dus die ligt er en dan hoef ik de motie niet meer te steunen. In mijn tijd, Richard de Mos en ik zitten even lang in de raad, is dit van ons geen motie geweest. Je moet de dingen in context zien. Zij dienen vaak moties in in de verkeerde context”. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis zegt dat van een fatwa geen sprake is. “We hebben de laatste raadsvergadering nog meegestemd. Je moet draagvlak zoeken voor je ideeën, realistische moties maken die iets kunnen verbeteren, en daar heb ik regelmatig contact over ook met PVV’ers. Zij kiezen vaak een solistische lijn en dat moeten ze zelf weten. Wat ik wel verdrietig vind, is dat je met idealisme in een team begint en dat zo uiteen valt. Ik heb Machiel de Graaf nog een sms gestuurd dat ik het jammer vond toen twee raadsleden zelfstandig verder gingen”.

Van Doorn

Voormalig PVV’er Arnoud van Doorn gaf deze week na geruchten en lekken uit de PVV-fractie toe dat hij geld van de fractie had gebruikt voor privédoeleinden. “Maar ik heb dat geld steeds meteen teruggeboekt. Dat blijkt ook, want bij de accountantscontrole is het goedgekeurd. Het was fout, maar er is geen geld verdwenen. Ik vind het kwalijk dat er nu zo met modder wordt gegooid, want je krijgt het toch terug. Ik heb nooit ruzie gehad met Richard, maar ik vind het jammer dat hij ons nu in de media afschildert als ‘wrakhout dat kwam bovendrijven’.  Van Nieuwenhoven vindt dit een zaak van de partij: ”de accountantscontrole is behoorlijk streng, als er geen geld weg is, is het prima”.

Aantal moties

De PVV diende vorig jaar 74 moties in in de raad.  Het totaal aantal moties van de hele raad stond in 2011 op 549. Van de PVV-moties werd slechts een enkeling aangenomen, zoals over voorlichting over het shaken-baby syndroom, verhoging van de maximumsnelheid in de Hubertustunnel en een betere bewegwijzering van het Verkeerscirculatieplan.

VVD wil vaart achter sluiting Doubletstraat

De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Marjolein de Jong (Centrum)  vaart maakt met de afspraken over de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. Ondertussen zou zij uitbreiding van het pand 33-39 met een extra verdieping niet goed moeten keuren.

De wethouder kondigde eind vorig jaar twee onderzoeken aan die medio 2012 klaar zijn. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis wil dat er dan ook meteen een besluit komt. Ondertussen wil hij dat er geen nieuwe exploitanten in de straat worden toegelaten en dat de vergunningsaanvraag voor een extra verdieping op Doubletstraat 33-39 wordt afgewezen.

“Als de eigenaar toestemming krijgt voor een extra verdieping, krijgt het pand meer waarde en dat kan de gemeente straks extra geld kosten als het tot uitkopen komt”, aldus Revis. Hij vindt dat verspilling van het belastinggeld.

In het collegeakkoord is afgesproken toe te werken naar de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. De wethouder laat momenteel onderzoeken wat de ontwikkelingen in de branche van de seksuele dienstverlening zijn en welke mogelijke positieve en negatieve effecten van sluiting van de ramen aan de Doubletstraat kunnen zijn. Daarnaast loopt een onderzoek naar de juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de sluiting. De wethouder verwacht de resultaten daarvan medio 2012.

Revis wil dan meteen een besluit. “In het collegeakkoord is afgesproken dat we streven naar sluiting van de ramen. De afgelopen anderhalf jaar is er niks gebeurd. Als we in dit tempo doorgaan, halen we dat niet voor het einde van deze collegeperiode”. Hij vindt de wethouder in dit opzicht niet erg voortvarend.

De Jong kondigde eind vorig jaar aan dat de resultaten van de onderzoeken halverwege dit jaar naar de raad worden gestuurd. Zij wil eind 2012 een nieuwe Kadernota prostitutiebeleid afhebben en gelijk daarmee of direct daarna een plan van aanpak voor de Doubletstraat. Dat duurt Revis te lang: “De wethouder kan het aangekondigde plan van aanpak ook schrijven terwijl de onderzoeken lopen”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Voor de aanpak van de Doubletstraat is 8,5 miljoen euro gereserveerd.

De Graaf betreurt het vertrek van Van de Waal

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf vindt de harde lijn van zijn partij logisch: “Het is nu eenmaal politiek en dat is een harde wereld. Onze kiezers verwachten dat we een harde lijn volgen en er met gestrekt been ingaan”. De Graaf denkt dan ook niet dat zijn partij iets hoeft te veranderen en hij ziet dit vertrek niet als beschadigend voor zijn partij.

Van Doorn en de fractie moesten uit elkaar vanwege fouten in het beheer van de partijkas. “Maar er is geen dubbeltje weg”, benadrukt De Graaf in navolging van Van Doorn vorige week. Van de Waal maakte haar eigen overweging. “Dat betreur ik zeer, maar ik ga met vijf kanjers verder. We gaan door met keihard werken, dat verwachten onze kiezers ook”. Dat de sfeer in de fractie slecht zou zijn, ontkent de fractievoorzitter. “In de fractie hebben we gewoon overleg en ik geef feedback, geen kritiek”. Is hij niet bang dat er meer kikkers uit de kruiwagen springen? “De kruiwagen zit erg lekker. Honderd procent garantie kan ik niet geven, maar Jomanda kan ook niet in de toekomst kijken en zelfs het weer voor morgen valt niet precies te voorspellen”.

Van Doorn gaat nu met Van de Waal samenwerken. “We zijn nu aan het uitzoeken hoe we een fractie kunnen vormen, een kamer kunnen krijgen en dat soort praktische zaken. Ook weet ik nog niet hoe we gaan heten, maar dat zal wel Groep Van Doorn Van de Waal worden, ofzoiets. Met zjin twee heb je in ieder geval meer spreektijd”, aldus Van Doorn. Hij is nog met Van de Waal een koers voor de nieuwe groep aan het bepalen. “We hebben een paar hoofdlijnen, maar ga er maar vanuit dat we niet veel zullen afwijken van de PVV-standpunten, anders is het kiezersbedrog. We gaan wel meer samenwerking zoeken met andere partijen. Kijk, dat je het eerste jaar hard erin gaat en blijft bashen, is goed. Daarna ben je aan je kiezers verplicht om iets voor hen te bereiken”.

Door al het regelwerk en ontbreken van een duidelijke visie van de nieuw te vormen fractie in de raad, slaan Van Doorn en Van de Waal deze week de raadsvergadering over. “Het wordt ook te rommelig. Als we nu als lid Van Doorn en lid van de Waal gaan zitten en bij de eerste vergadering in 2012 een fractie vormen en een gezamenlijke lijn volgen. We nemen nu de tijd om alles goed te regelen om volgend jaar een goede start te kunnen maken”.