Haagse raad wil minder geheime stukken

De Haagse gemeenteraad wil minder geheime stukken. Het college van burgemeester en wethouders moet niet zomaar informatie geheim verklaren, terwijl er soms al bekende stukken in staan. PvdA-raadslid Koen Baart kaartte de kwestie aan, omdat hij in een brief bijna geen vertrouwelijke informatie ontdekte.

Raadsleden krijgen regelmatig brieven van het college op een rood vel. Dat betekent dat de inhoud geheim moet blijven. Dat kan zijn omdat er gevoelige zaken in staan, bijvoorbeeld over personen of onderhandelingen van de gemeente met een partij. Baart kon in een van de rode brieven, over de onderdoorgang bij het Prins Clausplein, weinig vertrouwelijks ontdekken. “ Ik kan er niks geheims in vinden, of het moet een dispuut zijn tussen de aannemer en de gemeente, maar het genoemde bedrag van 4,7 miljoen euro is hetzelfde cijfer als in de jaarrekening staat”, opperde het raadslid. Hij diende een motie in om geheimhouding voortaan kritischer te bekijken. Veel van zijn collega’s prezen Baart om zijn alertheid en steunden zijn verzoek de brief te witten, oftewel openbaar te maken. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) wees de raad erop dat een overeenkomst van de hoogte van een bedrag nog niet hoeft te betekenen dat het om hetzelfde bedrag gaat. Onder druk van de raad zegde hij wel toe de brief opnieuw te sturen, waarbij hij het grootste gedeelte openbaar maakt. Twee passages moeten volgens hem wel vertrouwelijk blijven en zullen daarom niet op wit papier verschijnen, maar weer op een rood vel.

Burgemeester Jozias van Aartsen wees de raad erop dat de informatie van het college aan de raad zoveel mogelijk openbaar moet zijn en dat hij daarom bereid is de motie uit te voeren. Informatie als  over zaken van economisch belang, personen, opsporing van strafbare feiten, moet volgens hem wel vertrouwelijk blijven. Dat staat ook in de wet omschreven.

De raad stemde daarop unaniem voor de motie van Baart.

Baldewsingh belooft geen beterschap

Wethouder Rabin Baldewsingh (Burgerschap) is door LPF-raadslid Willem van der Velden tijdens de afgelopen raadsvergadering tot de orde geroepen. De wethouder ging door het stof, maar beloofde geen beterschap: “Ik heb me twee jaar geleden voorgenomen mezelf te zijn, daar hoort mijn spontaniteit bij met een Caribische touch”.

Willem van der Velden vond de uitspraak van de wethouder tijdens een bijeenkomst in het Haags Filmhuis, dat hij ‘nooit een stijve had gekregen van een Indiase film’, ongepast. Hij hoopte eerst nog dat het niet correct was weergegeven, maar toen de wethouder spijt betuigde, wist hij dat het waar was. De LPF’er wilde weten of Baldewsingh namens het college sprak, of hij publiekelijk wilde erkennen de uitspraak te betreuren en of hij zoiets in het vervolg niet meer wilde doen. Hij raadde de wethouder aan eens voor de spiegel te gaan staan en zichzelf goed in de ogen te kijken.

Baldewsingh antwoordde dat hij niet de mening van het college gaf met zijn uitspraak en dat hij zich bij zijn aantreden had voorgenomen zichzelf te blijven met de bijbehorende spontaniteit. Baldewsingh bood wel zijn excuses aan: “Als ik u en anderen voor het hoofd gestoten heb, dan spijt mij dat.” Hij eindigde zingend: “Spiegelbeeld, ik kan je haten, maar je geeft geen dag terug”.

 

Korte vuurdoop voor Van Aartsen

De eerste raadsvergadering onder leiding van de nieuwe burgemeester Jozias van Aartsen duurde slechts drie uur. “Dat was ook geen kunst, het was een korte agenda”, aldus de kersverse burgervader.

Op de agenda stonden de plannen voor de aanpak van de openbare ruimte en infrastructuur in de zogenoemde Knoop Moerwijk, het gebied rond station Moerwijk, het actieplan Luchtkwaliteit (unaniem aangenomen) en mondelinge vragen van de SP over de voorgenomen reis van wethouders Frits Huffnagel (Citymarketing) en Sander Dekker (Sport) naar de Olympische Spelen in Peking. De SP vindt dit onnodig en wil dat de wethouders een brief meenemen voor de autoriteiten om beklag te doen over de schending van de mensenrechten. D66 stelde nog voor om grote spandoeken mee te nemen, maar uiteindelijk haalden beide voorstellen het niet. Het college beloofde wel om het thema diplomatiek aan te kaarten tijdens contacten met de Chinese autoriteiten.

Van Aartsen hield de spreektijden kort. Hij studeerde tijdens de vergadering nog op de namen, steeds de rijen met raadsleden afkijkend. Een keer werd hij betrapt, omdat hij het bordje voor VVD-raadslid Iris Michels-Spee niet goed kon lezen. “Ik was al verbaasd dat u de namen zo goed wist, nu begrijp ik dat u stiekem de bordjes leest”, reageerde het raadslid. Daarop zwaaide Van Aartsen met zijn spiekbriefje, om aan te geven dat hij het niet alleen van de bordjes moest hebben. “Ik heb er al een commissievergadering en nu een raadsvergadering opzitten en ik ben nog aan het oefenen iedereen moeiteloos te herkennen. Ik heb niet heel lang meer nodig om alle namen te kennen, de volgende keer weet ik het wel”, zei de burgemeester na de vergadering.

Hij vond het voorzitten ‘ontzaglijk leuk om te doen’. Wel moest hij wennen aan de zaal. “Die is best groot, het is geen intieme raadszaal. Het is alsof er een gracht loopt tussen mij en de raadsleden”, aldus Van Aartsen. Hij had er zichtbaar plezier in om met de voorzittershamer te spelen, maar naar eigen zeggen deed hij dat altijd al.

Hij greep een enkele keer in, zoals bij een vraag van Wim Pijl, raadslid van de ChristenUnie/SGP, die begon te spreken voordat hij het woord had gekregen. “Ik zal de regel even herbevestigen, interrupties graag via mij”, aldus de burgemeester. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei kreeg te horen dat ze haar zoveelste vraag over de toekomst van de woonboten in Moerwijk maar moest bewaren voor de tweede termijn.

De SP diende bij het bespreken van Moerwijk twee amendementen in over wonen op het water en sociale woningbouw. Deze voorstellen haalden geen meerderheid. Na het stemmen over de amendementen wilde de voorzitter de vergadering al sluiten. “Mis ik iets, of hebben we nu al over het voorstel gestemd?”, vroeg Gyömörei, doelend op het stuk over de Knoop Moerwijk. Van Aartsen was nog net op tijd om deze omissie recht te zetten en de stemming te openen. Alleen de SP stemde tegen het plan voor het oplossen van de infrastructurele gordiaanse knoop rond station Moerwijk.