‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) doet aan wensdenken met een onderzoek naar een snelle treinverbinding tussen Den Haag en België, vindt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. “Hij probeert een gemiste kans te compenseren”. Verder lezen ‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

 Norder overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft een motie van wantrouwen overleefd. Dit keer ging het over het achterhouden van informatie rond noodlijdende woningcorporatie Vestia.

PVV’er Bart Brands had een debat aangevraagd over de situatie. Het was een openbaar vervolg van een besloten overleg, waaruit niet geciteerd mocht worden. Veel partijen vonden het niet correct van Brands om op deze manier, zonder te wachten op een openbare vergadering over Vestia, een motie in te dienen. Inge Vianen van GroenLinks keurde het instrument af, maar stemde wel voor, net als Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie achter Norder bleef staan. Ook de SP steunde de motie niet, de fractie voelde zich net als de coalitie goed genoeg geïnformeerd en had liever een motie tegen Vestia gezien. Norder kan in de openbaarheid niets zeggen, omdat dat Vestia veel geld kan kosten, zei hij. Hij hoopt dat er snel meer over gezegd kan worden, maar dat hangt af van de minister van Binnenlandse Zaken.

Mogelijk fouten in bouwvergunning ‘Polenhotel’

De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit Midden- en Oost Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten. Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend, ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in de raad zou bespreken.

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen. De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van GroenLinks-raadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en plichten.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken. Norder antwoordde dat hij ervanuit gaat dat het goed geregeld is, de bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit binnen twee weken uit te zoeken.

Een deel van de raad was ook verbolgen over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die zeggen dat ze rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven.

Norder wees de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.

Onderzoek naar staat panden Stationsweg

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) laat onderzoeken hoe de staat van de panden aan de Stationsweg is. Het onderzoek wordt betaald door Geste Groep en uitgevoerd door een onafhankelijk bouwtechnisch bureau.

Dat zei de wethouder in de  commissievergadering over de Stationsweg. Aanleiding is de bouwstop van Geste, terwijl de oplevering van de nieuwbouw in mei gepland stond.

In de raad is veel verontwaardiging over de ontstane situatie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Het is schandalig. Dit zijn ordinaire speculatiepraktijken. De ramen zijn eruit gesloopt zodat de tijd en het water z’n werk kunnen doen. Bij ’t Achterom is dezelfde methode gehanteerd. Historische panden moesten zo gesloopt worden. Dit moeten we niet meer accepteren. We mogen niet afhankelijk zijn van de grillen van één of andere projectontwikkelaar”. Bij GroenLinks-raadslid Inge Vianen kwam ‘stoom uit de oren’, toen ze ervan hoorde. Norder zei dat hij afgelopen jaar op de hoogte was gesteld van de problemen door Stevers. Die “vertelde hem dat de staat van de panden veel slechter was dan in 2007 bij de koop uit het taxatierapport bleek. Norder heeft hem toen naar eigen zeggen succes gewenst bij het naleven van het contract. Stevers wil er nu niet verder mee en heeft daarom de bouw stilgelegd, bleek uit een recent gesprek tussen de directeur en de wethouder.

Norder is ook verontwaardigd. “Iemand gaat een deal aan willens en wetens met panden met achterstallig onderhoud zoals in 2007 geconstateerd. We zijn niet met de eerste de beste amateur in zee gegaan, Geste is eigenaar van duizenden panden die echt wel weet wat hij doet”.

De wethouder deelde mee dat de sloop volgens de vergunning is verlopen en dat er wel enkele bouwactiviteiten zijn geweest: “Er is bijvoorbeeld een vloer gestort. Dat was ook nodig om te voorkomen dat het gebouw tijdens de sloopwerkzaamheden zou instorten”. Inmiddels heeft Geste ook bouwborden geplaatst om de lelijke vervallen panden aan het oog te onttrekken. “Ik heb gezegd het ziet er niet uit, doe er wat aan. Daarop is nieuwe bebording met kunstuitingen erop geplaatst. Het blijft een bouwbord, mooier wordt het niet. De voorkanten van de woningen zijn gestut, het is een bouwput. Er moest ook iets voor worden gezet om er veilig langs te kunnen. En dit is beter dan de vervallen stickers die erop zaten”.  Martijn Borderwijk van D66  vindt het onvoldoende: “Het zijn mooie letters op een schutting. Een kunstuiting op een middenstukje van drie vier schuttingen. Not good enough”.

Norder wilde in de openbare vergadering niets over het vervolg kwijt. “De Geste groep kijkt misschien mee. Als zij strategie weten is mijn onderhandelingspositie zo dun als een dubbeltje”. Over ongeveer drie weken verwacht hij de uitslag van het onderzoek naar de panden en zal dan verder praten met Geste.

Feestje voor 500.000ste inwoner discutabel

Deze week viert Den Haag dat de 500.000ste inwoner is geboren. Groen-gele muisjes, klokgelui, saluutschoten en een hand voor de halfmiljoenste inwoner, ouders en grootouders van de burgemeester. Maar niet iedereen vindt het een feestje waard en hoe zeker is het aantal inwoners?

Het aantal inwoners is niet helemaal duidelijk. “Wij gebruiken de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie en daaruit maken we op dat we donderdag op de 500.000ste inwoner zitten. Het is onmogelijk een nauwkeurig antwoord te geven op hoe veel ongeregistreerde Hagenaars er zijn. Juist omdat deze mensen niet geregistreerd zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Niet alle inwoners staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dat zijn illegalen, maar bijvoorbeeld ook expats. Die zijn niet verplicht zich in te schrijven. De gemeente is ook trots dat er afgelopen jaar 5000 en komende maanden 800 studenten bij komen.

Eigen dynamiek

“Volgens mij is het discutabel en weet niemand het inwonertal zeker. Er zijn ook mensen die vertrekken of overlijden. De stad heeft een eigen dynamiek en daar heeft de overheid geen vat op”, reageert Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Hij stelde kritische raadsvragen over de campagne. “Het handje van de burgemeester is prima, maar een opgeklopte campagne is misplaatst, zeker nu de keerzijde van groei zichtbaar is in de economische en de klimaatcrisis. Dat we met te weinig inwoners terugzakken in artikel 12 (onder curatele stelling van het Rijk, zoals in jaren 80, EK) is onzin, dat lag aan verkeerd financieel beleid en niet aan vertrekkende middeninkomens”, aldus Wijsmuller.

GroenLinksraadslid David Rietveld, onlangs vader geworden van een tweede zoon, vindt dat niet te zuur gedaan moet worden over het feestje. “Volgens mij zijn er meer inwoners. Maar vanwege ieders fascinatie met ronde getallen is een feestje niet zo gek, al moet het in deze tijden niet te uitbundig”. Nicolien van Vroonhoven, fractievoorzitter van het CDA verwacht haar vijfde kind in oktober. “Dit feest is een goede gelegenheid om te laten zien dat de stad groeit. De 500.000ste zal wel zorgvuldig uitgekozen zijn”. Ze verwachtte niet dat Merle, de pasgeboren dochter van CDA-wethouder Karsten Klein ooit de halfmiljoenste inwoner had kunnen worden. “Dat was leuk geweest, maar die hadden ze er toch niet uitgepikt”.

Joris Wijsmuller: “Ik ben niet bang een probleem op te lossen”

De Haagse Stadspartij krijgt meer gezichten. Want het boegbeeld van de partij, Joris Wijsmuller, gaat zijn positie delen. Na twaalf jaar alleen in de raad hoopt hij op meer zetels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Ik doe zelf weer mee, met mijn ervaring ben ik waardevol”.

Het gesprek vindt plaats in het biologisch en vegetarisch eetcafé Baklucht aan de Veenkade. Wijsmuller (44) heeft hier nog niet zo lang geleden eigenhandig de lambrisering en de bar getimmerd. Ook installeerde hij er de ventilatie op het toilet. “Als ik iets zie, pak ik het aan”, zegt hij. Wijsmuller woonde jaren in het krakersbolwerk De Blauwe Aanslag. “De sloop eind 2003 deed me veel pijn. Ik heb het voorrecht gehad er twaalf jaar te wonen. Het was een goede leerschool. Daar heb ik me kunnen ontwikkelen en geleerd om te onderhandelen”.

De geboren Brabander heeft geen opleiding afgemaakt. Hij stopte na drie atheneum, omdat er meer te doen was en ging naar Den Haag om aan de MTS fotografie te studeren. Niet veel later kwam hij in de Blauwe Aanslag terecht, waar het gonsde van activiteiten. “Na twee jaar ben ik daarom opgehouden met de opleiding, maar ik had intussen genoeg bagage om mijn brood met fotografie te verdienen. Ik heb gewerkt als videotechnicus in het videocenter bij het Filmhuis en maakte installaties met kunstenaars. Ik ben ook timmerman geweest na een timmercursus op de ambachtsschool. Een slotenmaker zag hoe ik een deur afhing en een slot plaatste en vroeg me voor hem als slotenmaker te werken. Je ziet: ik ben niet bang om een probleem op te lossen”, zegt Wijsmuller zelf over zijn grillige carrière.

Wijsmuller is nu vooral raadslid en huisvader. Kleine klusjes, zoals het timmerwerk in Baklucht, doet hij er nog bij. Dagelijks brengt hij de kinderen van negen en elf vanuit hun koophuis, een parterre met grote tuin in de Rivierenbuurt, naar school in de Archipelbuurt. “We wilden de kinderen naar een openbare school doen. Die bij ons naast de deur was niet goed. Ik vind het jammer dat de school buiten de buurt ligt, maar een geïnspireerd team leraren is ook belangrijk en dat vonden we daar. Veel ouders uit de binnenstad doen hun kinderen op dezelfde school, al vind ik de school eigenlijk te wit”.

Politiek

In de Blauwe Aanslag raakte hij snel betrokken bij de procedures rond de sloopplannen. Daar leerde hij voormalig KVP-kamerlid Karel van Rijckevorsel kennen van de ‘Kern GeWond’. “Samen streden we later tegen de tramtunnel. Hij heeft me laten zien dat je ook via de politieke weg dingen kunt bereiken. In de Blauwe Aanslag was het politiek bewustzijn groot, maar ik was toen behoorlijk sceptisch over het veranderen van de wereld vanuit de politiek. Door Karel van Rijckevorsel ben ik dat als podium gaan zien”.

“Als ik zie wat ik in ruim elf jaar in de raad voor elkaar heb gekregen, is me dat honderd procent meegevallen. De Haagse Stadspartij was bijvoorbeeld de eerste die pleitte voor het terugleggen van de tramsporen in de Grote Marktstraat toen de tramtunnel lekte. Ik werd eerst weggehoond, maar een paar maanden later kwam wethouder Meijer met hetzelfde idee en kreeg alle steun. Van mij hadden die trams er overigens nog steeds mogen rijden”.

PvdA-wethouder Norder komt ook uit de krakerswereld, maar dat schept in dit geval bepaald geen band tussen de twee. “Ik vind dat hij politiek bedrijft als een autoverkoper. Mocht de Stadspartij ooit deelnemen aan een coalitie met de PvdA dan dat moet die partij eerst maar eens afstand nemen van al die verschrikkelijke bouwplannen. De PvdA baseert de politiek nu teveel op angst. Kijk maar eens naar de plannen voor  Scheveningen. De achterliggende angst die wordt aangewakkerd is: als we niets doen, als we niets ondernemen, dan krijgt Scheveningen teveel concurrentie. En dat is niet goed voor de badplaats en niet goed voor Den Haag”.

Cruiseterminal

“Ik geloof heilig in het karakter van de stad als uitgangspunt bij nieuwe plannen. Dat kun je niet vanuit het IJspaleis of de tekentafel. Ik verafschuw daarom het idee van de PvdA die uitgaat van een maakbare stad. Een goed voorbeeld is de Cruiseterminal in Scheveningen. De kwaliteit van deze stad wordt voor een belangrijk deel bepaald door het strand en vooral het Zuiderstrand. Nu zijn er plannen daar de Cruiseterminal te maken met duizend woningen, kantoren en vrijetijdsbesteding erbij. Eerst wilde niemand eraan, behalve de grote ontwikkelaars. Norder heeft zich opengesteld en werd enthousiast. Gelukkig is de behandeling van die wilde ideeën over de verkiezingen getild. Dat zal wel een groot punt worden in de campagnes. Het Zuiderstrand ter discussie stellen vind ik kortzichtig. Als dat ons wordt afgenomen weet ik niet of er nog reden is voor mij om in Den Haag te blijven. Dan ga ik verhuizen”.

“De Cruiseterminal gaat ons groot maken. Het maakt dat ik niet alleen terugkom, maar minstens twee zetels haal, waarschijnlijk meer. Eerst vond ik het mooi na drie termijnen, maar het raadswerk is veel te leuk. Ik denk dat na al die jaren er nog steeds een enorme potentie voor mijn partij is. Het is dan wel nodig dat er vers bloed in de partij komt en ook daarom hoop ik dat het aantal raadszetels groeit. Het wordt nu toch teveel de partij met dat ene gezicht. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe gezichten. Kwamen de mensen eerst vooral uit de wereld van de Blauwe Aanslag en van de bewonersverenigingen, nu gaan we op zoek naar andere mensen met een andere achtergrond. Eind mei of anders begin juni willen we de groslijst klaar hebben. Daarin moet ook plaats zijn voor lijstduwers Ikzelf word dan voor de vierde keer lijsttrekker, ik heb tenslotte veel ervaring opgebouwd. Het zou jammer zijn als al die ervaring over boord gaat. Vanuit de oppositie ben ik niet altijd voorspelbaar. Dat was zo en dat zal zo blijven. En omdat ik zoveel ervaring heb zie ik ook dat het steeds makkelijker voor me wordt om dingen voor elkaar te krijgen. Zoals die keer toen ik de motie indiende om in de haven van Scheveningen een ligplaats te realiseren voor het schip van Veronica. Niemand zag het aankomen. In zo’n geval zie je dat ik in de gemeenteraad origineel en authentiek bezig ben. Met resultaat”.

Campagne

“We gaan ons tijdens de campagne richten op de bouwplannen van het huidige college. Maar we willen ook laten zien dat het college de belofte dat burgers mogen meedoen met het besturen van de stad niet heeft waargemaakt. Het college zegt waarde te hechten aan de zogenaamde samenspraak, waarin de burger betrokken wordt bij de plannen. Maar die samenspraak heeft de burgers weinig tot niets geboden. Want als het gaat om bijvoorbeeld bouwplannen ligt nagenoeg alles vast: de bouwhoogte, het aantal huizen, het aantal inwoners, ga zo maar door. Dat zag je duidelijk rond de plannen voor Kijkduin. Er kwamen toen goede plannen vanuit de bewoners maar er is nauwelijks iets mee gedaan. Hetzelfde zag je met de bouwplannen voor het Erasmusveld. Er lag een goed initiatief van de sportverenigingen om op een creatieve manier met de sportruimte om te gaan en ook nog eens ruimte te geven aan de volkstuinders. Maar dat mocht niet baten, want er waren kennelijk op een hoger niveau al afspraken gemaakt over aantallen woningen. De bewoners liepen dus weer eens vast tegen een muur en die muur moet verwijderd worden. Want anders neem je als overheid de bewoners niet serieus”.

Wijsmuller heeft in de praktijk geleerd meerderheden te realiseren voor moties, het ouderwetse politieke handwerk. “In het begin was ik er wars van, ik wilde er niet aan meedoen. Nog steeds is het niet mijn sterkste punt. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat het er bij hoort, dat je anders niets kunt realiseren voor je partij.  Dus dat politieke handwerk achter de schermen hoort en wel een beetje bij. Zo heb ik met de SP en ChristenUnie –SGP samengewerkt om dierenwelzijn in de stadsboerderijen voor te laten gaan. Dus geen konijnen houden die jaar op jaar jongen krijgen. Waarna je later met een overschot aan konijnen zit wat dan weer tot gevolg heeft dat je een aantal stiekem moet afvoeren. Dat doen we dus in Den Haag niet meer en daarin zijn we de eerste gemeente in Nederland”.

“Of er ooit naar mij is gelonkt vanuit een andere partij? Er is wel eens zijdelings geïnformeerd of ik niet wilde overstappen. Nee, ik zeg niet door welke partij. Ik weet wel dat ik niet te vangen ben in één kleur of ideologie. Duw me dus niet in een hoekje. Als het om milieu gaat ben ik progressiever dan GroenLinks, zeker nu die partij deelneemt aan het college en instemde met de plannen voor Kijkduin. Als het over het uitgeven van geld gaat ben ik misschien rechts. Met het geld van de belastingbetaler moet je zuinig omgaan en het is dan ook verstandiger reserves te kweken”.

Burgemeester

De komst van Van Aartsen als burgemeester deed Wijsmuller goed. “Van Aartsen is een goeie man. Ik zit in de commissie die straks functioneringsgesprekken met hem gaat voeren, omdat hij één jaar in functie is. Dat gesprek voerde ik indertijd ook met Deetman. Ik was ervoor uitgekozen omdat ik in de oppositie zat en hem vanuit die positie tegenspel bood”.

“Het verschil tussen Deetman en Van Aartsen is levensgroot. Deetman was toch vooral de workaholic, de rauwdouwer, de man met regenteske trekken. Hij zette een zware stempel op alles, ook op de uitvoering van zijn beleid. Van Aartsen kan veel beter luisteren en biedt de mensen om hem heen de ruimte zelf met plannen en ideeën te komen. Hij is een echte democraat die open staat voor wat anderen vinden. In het begin, eerlijk is eerlijk, was ik sceptisch. Hij had toch het beeld van de bekakte man met een aardappel in zijn keel. Later zag ik hoe hij echt functioneerde. Ik moet er wel bij aantekenen dat hij nog geen moeilijk dossier heeft  gehad. Met Deetman ging ik in de slag toen er in Den Haag op grote schaal werd gedemonstreerd. Deetman ging toen over de grenzen heen, hij zette enorme politiemachten in. Hij reageerde overspannen op die demonstraties. En Deetman was geen burger voor alle Hagenaars, zo wilde hij niet praten met de woonwagenbewoners aan de Erasmusweg.

Tot slot de vraag wat hij de lelijkste plek in Den Haag vindt. Na lang aarzelen zegt hij: “De Utrechtse Baan. Als ik Den Haag binnenrijd, stoor ik me aan al die grijze en karakterloze kantoorgebouwen.  Ik word daar nooit vrolijk van. Ik fleur dan weer op als ik snackbar De Vrijheid zie. Want zijn we als Stadspartij indertijd begonnen. Ik stond er op een zeepkist en hield er een toespraak. De locatie en vooral de naam van de snackbar vond ik passend bij het beeld van de Stadspartij”.

 

Joris Wijsmuller blijft in de raad

Joris Wijsmuller blijft in de Haagse raad. Hij wordt weer lijsttrekker van de Haagse Stadspartij en denkt met meer dan een zetel in de raad terug te keren na de verkiezingen in maart volgend jaar.

Dat zegt Wijsmuller in een interview met deze krant. Hij denkt dat het standpunt tegen de cruiseterminal in Scheveningen zijn partij veel stemmen zal opleveren. Eerder had hij zich voorgenomen na drie termijnen als enig raadslid van de Haagse Stadspartij uit de raad te stappen. Nu vindt hij dat zijn ervaring met het raadswerk en zijn kennis over de politiek de partij verder kunnen helpen. Hij zou het jammer vinden als zijn ervaring verloren gaat.

Zijn rol als gezicht van de Haagse Stadspartij wil hij wel gaan delen. Hij hoopt in mei de groslijst met verkiesbare leden van zijn partij te presenteren. Ook zullen er lijstduwers op komen te staan die met Wijsmuller de gezichten van de partij zullen worden.

De fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij denkt dat de cruiseterminal in Scheveningen een grote rol gaat spelen in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een beslissing over de komst van de terminal voor het Zuiderstrand is over de verkiezingen getild. Hij denkt dat de afkeer van de Haagse Stadspartij tegen het gevaarte veel stemmen kan opleveren. Mocht de terminal er toch komen dan weet de geboren en getogen Brabander niet of hij nog wel in de Hofstad blijft.

Raad akkoord met meer geld voor wonen boven winkels

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van de subsidie van wonen boven winkels van €20.000 naar €40.000. Na aanvankelijke scepsis, kreeg wethouder Frits Huffnagel (VVD, Citymarketing, ICT en Binnenstad) nu de steun van een ruime meerderheid.

Huffnagel wilde een hogere subsidie om de eigenaren van de winkels te verleiden mee te doen, zodat de etages boven de winkels weer worden bewoond. Aan een mislukte proef in de Spuistraat en Vlamingstraat heeft Huffnagel €650.000 euro overgehouden. Hij heeft aanwijzingen dat het hogere bedrag de eigenaren wel kan verleiden om mee te doen. De SP diende nog wel een motie in uit angst voor verkwisting van gemeenschapsgeld. Omdat de meeste panden in handen zijn van beleggers en grote winkelketens, wil de partij dat een deel van de subsidie wordt teruggevorderd als het pand binnen vijf jaar van eigenaar verandert. Op verzoek van de wethouder werd daar een jaar van gemaakt. Alleen de Haagse Stadspartij steunde de motie niet, die vond dat zo’n speculatiebeding voor minstens vijf jaar moet gelden.

Volgens Huffnagel moeten de eigenaren er wel snel bij zijn, omdat het beschikbare geld beperkt is tot het potje dat is overgebleven uit de mislukte proef. Hij hoopt nog voor de zomer de eerste resultaten te kunnen melden van de opgehoogde subsidie.

PvdA’er: ‘Geef wethouder cursus soepel omgaan met moties

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, leefbaarheid) heeft tijdens de raadsvergadering druk uitgeoefend op de PvdA om tegen een motie van onder meer de Haagse Stadspartij te stemmen. Volgens PvdA-raadslid Willem Minderhout kan de wethouder wel een cursus soepel omgaan met moties gebruiken.

De motie vroeg de wethouder om de stadsecoloog een grotere rol te geven bij onder meer het verder uitwerken van de structuurvisie, over hoe Den Haag eruit moet komen te zien. De motie was ingediend door de Haagse Stadspartij en meeondertekend door D66, ChristenUnie-SGP, SP, CDA en coalitiepartij GroenLinks. De wethouder had eerder al toegezegd dat er een stadsecoloog zou komen. “Ja er komt een stadsecoloog. Ik zie ook het voordeel van zo’n stadsecoloog. Vandaar dat ik die wil zetten in het hart van stadsbeheer, bij de afdeling stedelijke structuur. Dat is een herkenbare functie en een scharnierfunctie tussen de diensten. Binnen drie maanden wil ik met een voorstel komen, dus dat maakt de motie overbodig.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zag het probleem niet. Baldewsingh zei dat hij de ruimte wil hebben om binnen drie maanden met een eigen voorstel over de stadsecoloog komen. Een deel van de PvdA was het niet met hem eens en wilde voor de motie stemmen. De wethouder wilde dat niet, omdat hij naar eigen zeggen niet nu al teugels om wil hebben bij dit onderwerp en uiteindelijk stemde de PvdA tegen de motie. De VVD was ook tegen en daarmee haalde de motie geen meerderheid. Minderhout verzuchtte dat de wethouder wel een cursus soepel omgaan met moties kon gebruiken.

Wijsmuller was op zijn beurt zo boos over politiek spel van de PvdA, dat hij even de raadszaal verliet tijdens de raadsvergadering. Daardoor miste hij zijn spreektijd bij het bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp. Volgens de nieuwe opzet om korter te vergaderen moeten raadsleden die iets willen zeggen zich vooraf melden. Dat had Wijsmuller keurig gedaan en hij stond op de sprekerslijst. “Het deel in de motie waar we een nadere rapportage vragen over de positie van de stadsecoloog ten opzichte van de structuurvisie, daar is hij bang voor. Het is een gemiste kans”, brieste Wijsmuller. Hij kreeg dus na de raadsvergadering de steun van PvdA’er Minderhout die wel tegen de motie had gestemd.

Zowel de Nota over Ecologische Verbindingszones, waarbij de motie over de stadsecoloog werd ingediend en weggestemd, als het bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp, werden uiteindelijk door de raad aangenomen.