Nieuwsmaker

Uitwisseling slachtoffers homogeweld

Den Haag werkt samen met de drie andere grote steden aan een uitwisseling van bedreigde homoseksuelen, zowel allochtoon als autochtoon. In het Haagse centrum is een opvanghuis, Amsterdam heeft ook
top