Buurtbewoners willen bushalte Valkenboslaan snel open

De bewoners van de huizen achter de afgesloten bushalte Valkenboslaan zien hun de halte het liefst snel weer in gebruik. Twee rechters gaven hen gelijk dat de bushalte niet voor hun huizen kan blijven, de gemeente gaat in hoger beroep.

De bewoners willen dat de gemeente serieus zoekt naar een goed alternatief en een tegemoetkoming van de juridische kosten. Enkele weken geleden meldde deze krant dat buurtbewoners zinnen op actie omdat de bushalte voor het stadsdeelkantoor Segbroek van bus 20 en 21 richting Laan van Meerdervoort, na twee jaar nog steeds niet in gebruik is. Aanleiding is de reconstructie van de Valkenboslaan en de daaropvolgende juridische strijd. De bewoners van de huizen achter de halte zijn boos dat de halte zomaar voor hun deur is geplaatst. Dit was niet in de volgens alle partijen toen geslaagde inspraak bekend, pas daarna. “Ze waren vergeten de fietsdoorsteek naar de Fahrenheitstraat te maken en hebben toen zonder overleg of informatie de bushalte verplaatst”, aldus een van de bewoners. De bewoners van de huizen achter de halte hebben over twee weken een gesprek met de gemeente. “We voelen ons onredelijk behandeld en hebben zelf meermalen aangedrongen op een gezamenlijke oplossing. Wij willen hier ook een halte terug, alleen liever niet voor onze deur”. Andere buurtbewoners die de halte zo snel mogelijk open willen en zinnen op actie, hebben binnenkort ook een gesprek met de gemeente.

 

Alle buurtbewoners willen halte Valkenboslaan heropend

De bewoners van de huizen achter de afgesloten bushalte Valkenboslaan zien hun halte het liefst in gebruik. Zij willen dat de gemeente serieus zoekt naar een goed alternatief en een tegemoetkoming van de juridische kosten. Twee rechters gaven hen gelijk dat de bushalte niet voor hun huizen kan blijven, de gemeente gaat in hoger beroep.

Enkele weken geleden meldde deze krant dat buurtbewoners zinnen op actie omdat de bushalte voor het stadsdeelkantoor Segbroek van bus 20 en 21 richting Laan van Meerdervoort, al bijna negen maanden niet in gebruik is. Aanleiding is een juridische strijd. De bewoners van de huizen achter de halte zijn boos dat de halte zomaar voor hun deur is geplaatst. Dit was niet in de volgens alle partijen toen geslaagde inspraak bekend, pas daarna. “Ze waren vergeten de fietsdoorsteek naar de Fahrenheitstraat te maken en hebben toen zonder overleg of informatie de bushalte verplaatst”, aldus een van de bewoners. Zij willen niet met naam in de krant, wegens bedreigingen. “Een buschauffeur zei dat hij niet mocht stoppen bij de halte en als de passagiers wilde weten waarom, moesten ze maar aanbellen. Ik zat in de bus. Eerder heb ik al een boze reiziger aan de deur gehad die me uitschold waar mijn kinderen bij waren en eentje die achter mijn zoon naar binnen liep om verhaal te halen. Stond er ineens een vreemde in mijn huis”.

Begin

Al in mei 2010, toen de piketpaaltjes stonden begon de bewoonster de procedure. “Het leek een hele rare parkeerplaats, maar we kwamen er al snel achter dat het een bushalte moest zijn. Ik ben toen direct de procedure begonnen, maar moest hem intrekken, omdat er geen besluit was dat daar een halte zou komen”. Na een kort geding in december moest de halte dicht. Volgens de bewoners voerde de gemeente dat niet uit en is de halte nog twee weken open geweest, tot het volgende kort geding. De bewoners zijn het strijden en de oplopende kosten voor hun goede advocaat, inmiddels zo’n €30.000,-, moe en willen dat de gemeente gewoon de procedures volgt. Dat is volgens hen niet gebeurd, zij zijn niet betrokken bij het veranderen van de plannen waardoor de bushalte voor hun deur kwam en niet op de oude plek op de hoek bij de sigarenwinkel. “De eigenaar wil de halte daar ook terug. Hij mist al maanden klandizie. Bovendien kan de middenberm best kleiner om daar meer ruimte te maken voor de bussen. Het zou historisch zijn, maar wij hebben nergens kunnen vinden dat die berm ooit zes meter was, zoals nu”.

De boze buurtbewoners die de halte zo snel mogelijk open willen en zinnen op actie, hebben afgelopen week een gesprek gehad met de gemeente. De boze bewoners van de huizen achter de halte hebben over twee weken. “Gelukkig wil die nu met ons praten, dat was eerder niet het geval, hangende de procedures. We voelen ons onredelijk behandeld en hebben zelf meermalen aangedrongen op een gesprek. Wij willen hier ook een halte terug, alleen liever niet voor onze deur”.

Bewoners ReVa zinnen op actie bushalte

Veel bewoners rond de Valkenboslaan zijn het zat. De bushalte op de hoek van de Valkenboslaan Weimarstraat is al zeventien maanden dicht. De omgeving met stadsdeelkantoor Segbroek, politiebureau en bibliotheek is daardoor slecht bereikbaar voor mindervaliden.

De bewoners zinnen op actie. De bushalte voor bus 20 en 21 is bij de herinrichting van de Valkenboslaan eind vorig jaar verlegd van direct naast de Weimarstraat iets verder richting Laan van Meerdervoort. Dat was nodig om vrijliggende fietspaden met een doorsteek naar de Fahrenheitstraat te maken. De reconstructie duurde negen maanden. De bewoners van de huizen achter de nieuwe halte stapten direct na opening naar de rechter. Zij zijn bang voor hangende reizigers voor hun deur. De halte is sindsdien alweer acht maanden buiten gebruik en ervoor prijken roodwitte paaltjes. Busreizigers moeten nu uitwijken naar het Copernicusplein. De rechter gaf hen gelijk en de halte mag daar dus nog steeds niet worden gebruikt.

In februari stelde CDA-raadslid Gert-Jan Bakker vragen over de kwestie. Volgens het college was de voorbereiding van de halteverplaatsing duidelijk bekendgemaakt bij de buurt en speciaal bij de nu klagende bewoners. . “De direct belanghebbenden (Valkenboslaan 166a – 196) zijn naar aanleiding van reacties tijdens de uitvoering per brief van 21 oktober 2010 nogmaals geïnformeerd over het definitief ontwerp voor de bushalte”. Bij de voorbereiding van het project en tijdens de inloopavonden is volgens het college op geen enkele wijze gebleken dat er bezwaren waren tegen de herinrichting van de bushaltes. Pas tijdens uitvoering van de reconstructie zijn de bezwaren naar voren gekomen. “Door de aanwezigheid van veel voorzieningen in de omgeving zoals het stadsdeelkantoor, het politiebureau en de Weimarstraat (drukke winkelstraat) is een halte voor het openbaar vervoer onontbeerlijk”, aldus het college in antwoord van maart 2011.

De gemeente kan volgens een woordvoerder nog in beroep tegen de uitspraak van de rechter, maar zal na de vakantie bekijken hoe het verder moet met de halte aan de Valkenboslaan.

Mogelijk verdere samenwerking tussen HTM en RET

De RET sprak al van gesprekken over een fusie, maar volgens HTM gaat het om gesprekken om samen rijksbezuinigingen op te vangen. Desondanks dienden de GroenLinks-fracties in Den Haag en Rotterdam vandaag bij hun raden een voorstel in voor een fusie tussen de vervoersmaatschappijen. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer en vervoer) kijkt met belangstelling naar het voorstel.

Smit noemt een fusie is een optie, die mogelijk tot effecientievoordelen kan leiden voor beide bedrijven. “In het verleden zijn er ook al gesprekken gevoerd over samenwerking met het oog op schaalvoordelen, vooral bij inkoop en onderhoud van materieel. Maar samenwerking is geen fusie en fusie is niet de enige optie. Ook samenwerking met andere partijen dan RET kan mogelijkheden bieden”.

“Je kunt bezuinigingen die de overheid oplegt niet tegenhouden, maar je kunt wel kijken hoe je die voor je bedrijf kunt verzachten. Dan is samenwerking een optie”, zei een woordvoerder van HTM tegen het ANP. Een fusie zou volgens hem zelfs erg moeilijk zijn omdat de twee tadsgewesten waarin de stadsvervoerders opereren, heel anders zijn.

Als de twee vervoersbedrijven al samengaan, is volgens de HTM een voorwaarde dat de stadsgewesten samen een vervoersautoriteit vormen. “Laten we eerst wachten wat daar uit gaat komen en dan eventueel verder kijken”. Volgens RET-directeur Pedro Peters zitten de directies om tafel, maar moet daarover ook met de verantwoordelijk wethouders worden gepraat. Den Haag en Rotterdam zijn eigenaar van de vervoersbedrijven. Peters denkt dat er “een vruchtbare bodem is voor verregaande samenwerking”, maar stelde ook dat een fusie een een heel ingrijpend proces is, zo vertelde hij het ANP.

GroenLinksraadsleden Arjen Kapteijns en Arno Bonte zien een fusie als een kans voor meer efficiëntie en een betere openbaarvervoersverbinding tussen beide steden. Nu zijn er twee buslijnen en één Randstadrail die de twee met elkaar verbinden. Volgens GroenLinks kan lijn 1 nog worden doorgetrokken en kan er een lightrailverbinding door het Westland komen om de steden beter met elkaar te verbinden.

Beide steden zien het liefst dat ze opgaan in een metropool. De colleges van beide steden hebben regelmatig contact en vergaderen soms samen.

 

 

Raad hoort marktkooplui over plannen Kool

Marktkooplieden namen vorige week even de raadszaal over. Zij waren uitgenodigd door de gemeenteraad om hun kant van het verhaal te vertellen over de vernieuwingsplannen voor de Haagse Markt van wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie).

De raadscommissies SWEI (Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken) en SRO (Commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening) hielden een werkbespreking zelf om te horen wat de marktkooplui van de plannen vinden en om hen vragen te kunnen stellen over de gevolgen van de plannen.

Uit de werkbespreking blijkt dat de plannen van Kool niet populair zijn bij de kooplui. Wel vinden zij dat er iets moet gebeuren, maar het opnieuw aanleggen van de stroomvoorziening, bijvoorbeeld, vinden zij onzin, omdat die in 1988 is vernieuwd en verder goed is. “Kool wil alles vernieuwen, dat is kapitaalvernietiging. De gemeente heeft toen wel nagelaten de poeliershuisjes meteen weg te zetten”, aldus één van de aanwezigen. Het kramenbedrijf P. Post zegt dat in drie dagen 21 kramen kunnen worden vervangen, inclusief de bestrating, zonder dat de markt een dag dicht hoeft. De hele markt kan hij in drie weken omzetten.

Post heeft ervaring met de markt en de specifieke problemen, zoals het maken van afspraken met de HTM om de stroom af te sluiten als kramen voor de markt over de trambaan worden getild. Anders kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Alle aanwezige marktkooplieden hekelden het beleid van de gemeente en de onzekerheid waar zij al jaren in zitten rond de opknapbeurt van de Haagse Markt.

Joris Wijsmuller verzuchtte na het horen van de kooplieden dat hij zin heeft de discussie met Kool aan te gaan. Na applaus van de publieke tribune voegt hij daaraan toe dat hij niet de enige is in de raad. Raadsbreed waren kritische vragen te horen over de mogelijke gevolgen van het beleid van Kool. Binnenkort bespreekt de raad de plannen met wethouder Kool.