Nieuwsmaker

Inburgering kan en moet beter

De inburgering in Den Haag moet beter. Inburgeraars raken nu soms gefrustreerd als ze na het inburgeren geen werk krijgen. Daar moet meer aan gebeuren zegt de Rekenkamer Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Burgerschap) is het in grote lijnen eens met de aanbeveling.
top