Nieuwsmaker

Inburgering kan en moet beter

De inburgering in Den Haag moet beter. Inburgeraars raken nu soms gefrustreerd als ze na het inburgeren geen werk krijgen. Daar moet meer aan gebeuren zegt de Rekenkamer Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Burgerschap) is het in grote lijnen eens met de aanbeveling.
Nieuwsmaker

Forse kritiek op Wmo-aanpak Den Haag

De Rekenkamer Den Haag heeft forse kritiek op de manier waarop het college van burgemeester en wethouders omgaat met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Belangrijkste punt is dat er veel zaken niet meetbaar zijn, zoals de kwaliteit van de thuiszorg.
top