Mogelijk fouten in bouwvergunning ‘Polenhotel’

De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit Midden- en Oost Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten. Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend, ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in de raad zou bespreken.

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen. De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van GroenLinks-raadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en plichten.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken. Norder antwoordde dat hij ervanuit gaat dat het goed geregeld is, de bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit binnen twee weken uit te zoeken.

Een deel van de raad was ook verbolgen over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die zeggen dat ze rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven.

Norder wees de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.

Gyömörei  trekt Haagse SP-lijst

Fractievoorzitter Ingrid Gyömörei is de lijsttrekker van de Haagse SP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Direct achter haar staan twee nieuwe gezichten, jonge SP’ers die de afgelopen raadsperiode naar Den Haag zijn verhuisd. Bart van Kent en Daniël de Wit.

Hiek van Driel staat op de vierde plek en kon haar teleurstelling amper verbergen. “We hebben gekozen voor een mix tussen oud en nieuw”, zegt afdelingsvoorzitter Wouter Groot Koerkamp. Van Kent was raadslid in Eindhoven en De Wit was actief in Rotterdam. “Hij is goed in het grondwerk, het mobiliseren van mensen die willen opkomen voor hun recht”, zegt Groot Koerkamp over de nummer drie op de lijst. Hij geeft toe dat Van Driel daar ook goed in is, net als de andere zittende raadsleden die nog lager staan.

“We gaan voor een verdubbeling in de raad en met acht zetels komen zij allemaal terug met vier nieuwe leden”, redeneert Groot Koerkamp. Lijstduwer is Sjaak Bral. Hij verstoot SP-Kamerlid Krista van Velzen daarmee van de dertigste plek. Zij staat nu op 29. “Krista is een bekende SP’er, Sjaak een Bekende Nederlander. Ik ben erg blij dat hij op die plek wil staan”, zegt de afdelingsvoorzitter.

‘Fantastische vrouw’

De keuze voor Gyömörei als lijsttrekker wijt hij aan het feit dat zij een ‘fantastische vrouw’ is. “Ze kent de stad, ze kent veel mensen en veel mensen kennen haar”. Hij denkt dat zij daarmee de geschikte kandidaat is om de SP groter te maken in Den Haag. Bang voor de PVV zijn ze niet bij de SP. “Ze hebben nog geen lijst en nog geen programma, de PVV is daarmee een nog legere huls in Den Haag dan de partij in de Tweede Kamer is. Zij doen aan symptoombestrijding, wij pakken de problemen aan, zoals meer betaalbare woningen en meer politie op straat”. De PvdA hanteert dezelfde argumenten. “Maar het grote verschil is dat zij het er vooral over hebben. Wij gaan naar de mensen toe”, aldus Groot Koerkamp.

De Haagse afdeling van de SP stelt op 29 november de definitieve kandidatenlijst vast.