Eén aanmeldleeftijd voor scholen nu echt van start

De eerste dag van het nieuwe schooljaar was voor Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven het moment om de één aanmeldleeftijd voor kinderen nog eens onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde in basisschool Het Volle Leven waar de ouders van Jack en Jodi eerst een privérondleiding kregen van directeur Margreeth Alta. Verder lezen Eén aanmeldleeftijd voor scholen nu echt van start

Eerste buurtbibliotheek geopend

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft de eerste buurtbibliotheek in Den Haag geopend. De buurtbibliotheken moeten een deel van het leed verzachten van het sluiten van zes wijkbibliotheken door bezuinigingen. Zij las voor aan kinderen in Benoordenhout. Verder lezen Eerste buurtbibliotheek geopend

Eenjarige aanmelden voor basisschool

De lancering van de website eenaanmeldleeftijd.nl markeerde op de eerste schooldag van dit jaar het moment dat ouders hun kind op 1-jarige leeftijd kunnen aanmelden bij één basisschool. Zij krijgen in de derde week van oktober uitsluitsel of hun kind daar als vierjarige terechtkan. Twee scholen doen niet mee: schoolvereniging Wolters in Benoordenhout en Montessorischool Waalsdorp.  Verder lezen Eenjarige aanmelden voor basisschool

Overeenkomst over verbouwing Toermalijn

Het heeft jaren geduurd, maar de Brede Buurtschool Toermalijn kan aan de Beeklaan blijven en de activiteiten uitbreiden. Het pand ondergaat de komende jaren een grondige verbouwing, de gemeente Den Haag en het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs dragen bij en welzijnsorganisatie VOORwelzijn exploiteert een deel, net als kinderopvangorganisatie 2Samen. Verder lezen Overeenkomst over verbouwing Toermalijn

Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Het plan van wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) om wijkbibliotheken te sluiten en buurtfilialen te openen, kan rekenen op een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De PvdA die eerst nog kritisch was over het verlies van functies door het sluiten van zes wijkfilialen is positief, tot teleurstelling van de SP. Verder lezen Meerderheid raad achter bibliotheekplan

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft alternatieven gevonden voor de zes wijkbibliotheken die moeten verdwijnen. Het levert een bezuiniging op van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Daarmee voldoet zij aan de eis van de Haagse gemeenteraad om nog voor de zomer een plan te hebben.

In het plan komen er zeven vervangende locaties voor de bibliotheken. Dit is vooral bedoeld om mindervalide ouderen en kinderen van 0 tot 12 een goed te bedienen. Deze locaties zijn minstens drie dagen per week drie uur open. “Dat is een minimum, ik denk dat de meeste locaties wel langer open zullen zijn, maar dat is aan de buurtbibliotheken zelf. Zij zien wanneer het nodig is”, aldus de wethouder. De zevende nieuwe locatie komt op verzoek van de nieuwe brede buurtschool de Vuurvlinder in Mariahoeve. Deze gaat pas in 2015 open, als de nieuwbouw van de school klaar is. “We hebben breed gekeken wat nu de prettigste en meest toegankelijke oplossing was voor de te sluiten filialen en dat is gelukt. Iedereen houdt een bibliotheek binnen twee kilometer van huis. Natuurlijk wil iedereen het liefst de eigen wijkbibliotheek open houden, maar ze zien ook wel in dat dat niet kan in deze tijd. We krijgen nu bovendien nieuwe vormen van samenwerking van de buurtcentra van de toekomst, scholen, bibliotheken, buurtbewoners en vrijwilligers”. Het is de bedoeling dat de buurtbibliotheken zelf hun vrijwilligers regelen. Zij krijgen wel ondersteuning van de gemeente, ook bij het inwerken.

Lastige klussen voor het vinden van alternatieven waren vooral Benoordenhout en de Schilderswijk. “In Benoordenhout stak Florence de vinger op en is onderdak gevonden in verzorgingshuis Oostduin. Dit is uiteindelijk in harmonie met de bewoners besloten. De buurt wilde zelf in het oude filiaal verder, maar de kosten daarvoor waren te hoog, dus dat was niet haalbaar. In de Schilderswijk komt een locatie schuin tegenover het huidige filiaal in buurtcentrum De Mussen. Daar was het nog een hele kluif, omdat de huurkosten per vierkante meter niet mals waren. We nemen nu de helft van het deel wat eerst werd gehuurd door Triodos over, dat staat leeg en zo blijft de huur beperkt tot €20.000 per jaar”, zegt Van Engelshoven.

Voor de andere filialen waren al eerder afspraken bijna rond. Het Henri Couvéehuis bood zichzelf aan als alternatief voor het filiaal Statenkwartier/Duinoord, in Escamp komen er naast de grote nieuwe wijkbibliotheek in Escamp nog twee kleine locaties voor Bouwlust/Vrederust en Moerwijk in scholen, de laatste wordt nog gebouwd en tot de opening is een alternatief gevonden in het Coornhertcentrum. In Spoorwijk gaat de Oase aan de Van Meursstraat naast het te sluiten filiaal een buurtbibliotheek herbergen. “Het gebouw is van de Stichting Stad en Kerk, maar ik verwacht niet dat het woord kerk een drempel vormt voor bezoekers. Er komen daar nu al veel mensen die ook gebruik maken van de bibliotheek”.

De hele operatie, het sluiten van de wijkbibliotheken en het openen van de buurtbibliotheken, gaat een paar weken duren. Er is € 227.000,- uitgetrokken voor de inrichting en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast is structureel €110.000,- nodig. Buiten de huur van een deel van De Mussen, gaat dat geld naar de begeleiding van de vrijwilligers, logistiek en het onderhoud van locatie en collectie. “Het schrikbeeld van een plank in de gang op de nieuwe locaties, komt niet uit. Er komen prettige leerplekken voor kinderen. De expertise voor de inrichting van de bibliotheken komt in handen van de Dienst Openbare Bibliotheken van de gemeente. De collecties worden wel kleiner, wat overblijft, blijft beschikbaar als achtervang”.

In de buurtbibliotheken komt een kleinere collectie boeken, tussen de 2500 en 4000 boeken met een systeem van reserveren bij andere filialen en ophalen in de buurt. Daarnaast start in het schooljaar 2013/2014 een programma bibliotheek in de school waar scholen aan mee kunnen doen. Iedere school die meedoet krijgt een eigen collectie en kan ook boeken reserveren. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan leesbevordering. Via een computer op school krijgen leerlingen toegang tot een grote collectie boeken. “De scholen bepalen zelf of ze meedoen, het kost geld per leerling en ik ga niet over de materialen. Ik zie het als een mooie toekomstbestendige ontwikkeling”, aldus de wethouder.

Compromis aanmelding kinderen basisschool: 1 jaar

Ouders kunnen voortaan hun kind aanmelden voor de basisschool als het 1 jaar is. Dat zijn wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) en de Stichting Haagse Scholen overeen gekomen. Het is een compromis, de gemeente wilde ouders meer rust geven en het tijdstip later leggen, de scholen willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid.

De praktijk wijst uit dat op populaire scholen nu ouders soms al met een echo hun kind willen aanmelden om op tijd een plek te krijgen. Bovendien melden zij hun kind bij verschillende scholen aan om zeker te zijn. “Dit speelt vooral op het zand en bij de ene school meer dan bij de andere”, zegt Wiely Hendricks, directeur van koepelorganisatie Stichting Haagse Scholen voor primair en speciaal onderwijs. Volgens hem hebben de scholen tijd nodig om hun processen in te richten en willen ze graag het leerlingverloop plannen, zodat zij hun personeel en voorzieningen daarop kunnen aanpassen. Van de wethouder had het aanmeldmoment ook later gemogen: “Ik was wel voor twee jaar geweest, om de ouders meer rust te gunnen. Dat is mijn belangrijkste insteek voor dit plan, rust voor de ouders. Elke ouder heeft met een vast aanmeldtijdstip dezelfde kans dat zijn of haar kind op de gewenste school komt”.

Eind aan vervuilingen

De afspraken over een vast aanmeldmoment maken ook een einde aan de vervuilingen op de wachtlijsten. Die zijn ontstaan omdat sommige ouders hun kind bij meerdere scholen aanmeldt om zeker te zijn van een plek. “Hoe groot die vervuiling is, moet blijken. Dat weten we pas als dit gaat werken. Dat wil niet zeggen dat alle wachtlijsten gaan verdwijnen, in sommige delen van de stad blijven die wel bestaan”, aldus de wethouder Vanaf 1 januari 2013, als het vaste aanmeldmoment van kracht gaat, mogen ouders hun kind maar bij één school aanmelden. “Ouders kunnen hun kind aanmelden tussen 1 oktober en 30 september van het jaar van de eerste verjaardag. Na die periode heeft de school twee weken om te beslissen en dan nog een week om het besluit mee te delen aan de ouders. De hebben dus in oktober duidelijkheid. Bij een afwijzing kunnen zij hun kind inschrijven bij een andere school. Ze kunnen het nog eens bij de eerste school proberen, maar daar hebben ze weinig kans. Die zit voor dat schooljaar in principe al vol, al kan altijd iemand zich bedenken of verhuizen”.

De leeftijd van 1 jaar is het minimum, uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen hun kind later pas aan te melden, of pas later naar de stad verhuizen en een plek zoeken voor oudere kinderen. Zij hebben dan wel iets minder kans op een plek bij de populairste scholen.

 

Zes bibliotheken dicht, over een jaar duidelijkheid over nadere maatregelen

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) mag per 1 januari 2013 zes bibliotheken sluiten. Een meerderheid van de raad steunt haar spreidingsplan. Wel moet ze voor juni 2012 duidelijkheid geven over maatregelen in de buurt voor een deel van de bibliotheekfuncties.

De coalitiepartijen PvdA, D66, VVD en CDA steunden in het afrondende raadsdebat de plannen van de wethouder om zes bibliotheekfilialen te sluiten. De voltallige oppositie stemde tegen. Dat betekent dat Van Engelshoven door kan gaan met het sluiten van de bibliotheken. De coalitiepartijen dienden nog wel een motie in om te zorgen dat er voor juni duidelijkheid komt over het zogenaamde flankerend beleid. Alleen PVV stemde daartegen.

Van Engelshoven voert op dit moment gesprekken met instellingen en scholen over het opvangen van een deel van de bibliotheekfuncties in de buurt. Waarschijnlijk keert de biebbus terug in het straatbeeld waar mensen boeken kunnen bestellen en die dan in de buurt worden afgeleverd. Van Engelsoven kreeg veel reacties van buurtbewoners, scholen en bibliotheekmedewerkers op de plannen, onder meer ook een petitie van schrijvers, 2600 handtekeningen verzameld door de SP en een zwartboek van GroenLinks. “Ik begrijp die reacties wel. Maar ik zou dit niet hebben voorgesteld zonder overtuiging dat andere filialen de taken kunnen opvangen. Ik wil nog kijken of ze langer open kunnen en gratis internet kunnen krijgen”, aldus de wethouder.

Zij benadrukte ook tijdens de raadsvergadering dat zij maatwerk wil bieden en in de wijken waar de bibliotheken moeten sluiten gesprekken voert over maatregelen om delen van de functie in de buurt onder te brengen. Zij beloofde de raad op de hoogte te houden van het verloop van deze gesprekken. Daarnaast gaat ze een meerjarenplan maken. Dat heeft ze bewust niet eerder gedaan. “Je moet een startpositie hebben en dan oplossingen zoeken met de partijen in de wijk. Je kunt het plan wel hier maken, maar dan loop je de kans de plank mis te slaan”.

Een motie van de PvdA om voor kinderen in de Schilderswijk een alternatieve plek te bieden haalde het niet, andere partijen zagen dan liever een oplossing voor alle zes de wijken die een filiaal moeten missen.

Den Haag: €1 miljoen extra voor aanval op uitval

Twee extra klassen met traject op maat (T.O.M.-klassen) en drie extra casemanagers voor vroegtijdig schoolverlaters moet het schoolverzuim in Den Haag nog verder terugdringen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) wil de harde kern van jongeren zonder afgeronde opleiding naar school krijgen en daar houden.

De wethouder wil tot 2014 nog eens tien procent voortijdig schoolverlaters in de schoolbanken houden. In 2006 telde Den Haag nog 2200 vroegtijdig schoolverlaters, nu zijn dat er 1500. Van 7 naar 4,2 procent. “Den Haag is daarmee de best presterende gemeente van Nederland. Dat doen we met de gouden driehoek: het ministerie, het onderwijs met Mondriaan als goede partner en de gemeente”. Zij gaf wel een winstwaarschuwing, omdat nu vooral de moeilijke gevallen over zijn, de harde kern van voortijdig schoolverlaters. De wethouder zette de nieuwe plannen uiteen in het bijzijn van Marja van Bijsterveldt in het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein.

TOM-klassen

Het ROC Mondriaan begon vorig jaar met de TOM-klassen, volgens de wethouder uniek in Nederland. Dit moet voorkomen dat leerlingen tussen twee studies of als ze twijfelen over een richting thuis komen te zitten. “Als iemand thuis zit, krijg je ze lastig terug naar school. Hier krijgen ze taalles, burgerschapsontwikkeling, coaching en extra begeleiding om ervoor te zorgen dat ze snel weer terug zijn in het reguliere onderwijs en de straks 19 casemanagers begeleiden de jongeren die uit dreigen te vallen en zoeken met hen naar een studie die bij ze past”. Terug naar nul krijgt de wethouder het verzuim niet. “Dat is een illusie, maar ik vind het wel onze plicht elke jongere een kans te geven op een startkwalidicatie. Wel wil ik graag nog 10 procent minder vroegtijdig schoolverlaters”.

Fatih

Een van de leerlingen in de TOMklas is Fatih Demir komt uit Turkije en is nu acht jaar in Nederland. Hij wil graag toezichthouder worden. Dat is op zijn niveau niet in de stad te volgen. Daarom gaat hij eerst een opleiding van beveiliger volgen. Daarna zit hij op het juiste niveau om toezichthouder te worden. “Ik wil de bedenker van de TOMklas bedenken. Anders had ik zdes maanden moeten wachten en nu kan ik aan mijn talen werken en houd ik mijn studiefinanciering”, zegt hij. Hij is leergierig en houdt het wel vol. In de TOMklas ziet hij ook leerlingen die niet genoeg inzet tonen, maar daar zegt hij niets van. “Daar zijn docenten voor, ik wil gewoon leren. En dat komt vooral door mijn lerares van de vorige school Thea Rurup die me erg heeft geholpen en adviseert, nog steeds”. Juist op de dag van deze bijeenkomst heeft Demir gehoord dat hij werk krijgt als toezichthouder bij woningcorporatie HaagWonen. “Maar ik ga gewoon doorleren tot ik ook het diploma voor toezichthouder heb”.

Weerbarstige praktijk

Fatih is een voorbeeldige leerling, maar zo zijn ze niet allemaal. Jos Leenhouts, voorzitter van het College van Bestuur schetst de lastige praktijk. “Wij hebben hier een opleiding voor rioolmedewerker met 30 leerlingen, vaak jongeren met problemen. Op de werkvloer zijn zij soms lastig en dat leidt tot ontslag. Dan stoppen ze met de opleiding. Het is voor ons erg lastig deze mensen binnen te houden. Wij krijgen daardoor het predicaat slechte school, maar hoe ver moet je gaan”?

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt luistert aandachtig. “Ik ben blij met mensen die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzetten. Ik geloof sterk in de gouden driehoek en ben blij met het extra geld van de gemeente. Maar ook een compliment voor ROC Mondriaan. Uit de verhalen blijkt hoe weerbarstig de praktijk is en ik ben toch blij dat jullie het goed doen”.

 

Coalitiepartijen willen eerst visie voor sluiten bibliotheken

Coalitiepartijen PvdA en CDA missen een beleidsplan voor de bibliotheken. Zij willen dat wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) eerst daarmee komt, voordat een definitief besluit valt over de sluiting van zes wijkfilialen. Dat zeiden ze deze week tijdens de eerste behandeling van het plan in de raadscommissie.

“Wij vinden het een gemiste kans dat een visie ontbreekt. De keuze is nu gemaakt op basis van bezoekersaantallen, maar een echte kapstok voor het besluit ontbreekt”, zegt Mitra Rambaran van het CDA. Zij wil onder meer een doelgroepenanalyse en een garantie dat de kerntaken van de bibliotheek, leren, lezen en informeren, in de buurt van de te sluiten filialen blijven. PvdA-raadslid Lobke Zandstra mist een beleidsplan. “Dat is eind vorig jaar afgelopen en eer ligt nog geen nieuwe voor de bibliotheken. Nu ligt het spreidingsplan voor , maar in deze volgorde praat het ongemakkelijk. Het flankerend beleid over hoe de taken in de buurt worden opgevangen is nog onduidelijk en ook over de budgetten voor alternatieve oplossingen is nog veel onduidelijk. Wij willen graag van de wethouder elke drie maanden een voortgangsrapport, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen”, aldus Zandstra die erkent dat de bezuinigingsplannen pijnlijk zijn. Ook de VVD vindt de maatregelen pijnlijk en wil garanties over het behoud van taken bij andere instellingen in de buurt.

Huiswerkondersteuning

In de D66 fractie is uitgebreid gesproken over het plan. Ook voor die partij zijn de flankerende maatregelen een belangrijk punt “Maar wat me opviel toen ik de wijkfilialen bezocht, was dat de bibliotheek taken heeft overgenomen die eigenlijk elders horen, zoals huiswerkondersteuning. Dat hoort bij scholen waar daarvoor opgeleid personeel eventueel nog vragen kan beantwoorden. Bovendien gaan alle kinderen naar school en niet allemaal komen ze ook in een bibliotheek”. D66 maakt zich vooral zorgen over de sluiting van de filialen Schilderswijk, Spoorwijk en Bouwlust. “Daar zijn veel mensen met leesachterstand. Wij willen duidelijkheid hoe de wethouder de extra leesbevordering daar wil vervangen als de filialen sluiten”.

Aanbieding

Voorafgaand aan de commissievergadering boden Arjen Kapteijns van GroenLinks een zwartboek en Bart van Kent van de SP handtekeningen aan aan de wethouder. “Dit college financiert lege kantoren in plaats van volle bibliotheken”, zegt Bart van Kent. Net als zijn collega’s bezocht ook hij de bibliotheken. “We hebben meer dan 2000 handtekeningen verzameld. Wij zien talloze mogelijkheden om de bezuinigingen elders te halen, maar dat lukt alleen als het college dat wil. Bijvoorbeeld door het schrappen van het Cultuurforum kun je het sluiten van de best bezochte cultuurinstellingen die we hebben, de bibiotheken, open houden.

Zwartboek

“Wij hebben honderden steunbetuigingen verzameld om de bibliotheken open te houden. Daarvoor hebben we ook kinderboekenschrijvers benaderd. Het is een soort bloemlezing geworden. Wat daaruit duidelijk is, is dat de bibliotheek zoveel meer is dan een gebouw waar je boeken leent, maar het is een ontmoetingsplek. Met dit plan tref je vooral mensen met een kleine beurs die het al niet gemakkelijk hebben. Een alternatief zou kunnen zijn om de leeftijd voor een gratis kaart, nu 17 jaar, te verlagen”.

Zie ook de reportage rondje Haagse bibliotheken