Uiteinde

“2 januari. De dag dat mensen aan je vragen of je een “goed uiteinde hebt gehad” en je denkt: “ehm, maar ik leef toch nog?”” “Allereerst de beste wensen namens iedereen bij Scheerder. Wij hopen dat jullie een mooi uiteinde gevierd hebben.” “Het team wenst u allen prettige feestdagen, en alvast een knallend uiteinde toe!” “Wij wensen iedereen, alvast, een hele fijne kerst en goed uiteinde! http://www.tekstdirectonline.nl/updates/ .” “Mijn 2016 in 12 foto’s: https://www.facebook.com/LodewijkAsscher/posts/1199622900125768 …. En een goed uiteinde voor jullie allemaal!!”

Die laatste was van niemand minder dan van de vice-premier en lijsttrekker van de PvdA: Lodewijk Asscher. Hij wenst ons dood. Fijn is dat. Ik had er met de meiden van de apotheek nog om gelachen, de domme oude man die hen dood wenste door een goed uiteinde te wensen. En ik heb een facebookvriendin er ook op gewezen dat ik haar wens nogal luguber vond. Ze paste hem aan. Mensen zijn kuddedieren en iedereen praat elkaar na, maar op 31 december vieren we hooguit het uiteinde van het lopende jaar. Waar ik het luguber vindt, heeft Van Dale de uitdrukking wel geaccepteerd:

uit·ein·de (het; o; meervoud: uiteinden)

  1. Het uiterste einde
  2. De afloop van een zaak: ik wens u een zalig uiteinde einde van het jaar

Volgens de etymologiebank is het woord al jaren in onze taal aanwezig:

uteynde ‘moment waarop een handeling of toestand is beëindigd’ in Int uteinde ‘uiteindelijk’ van rond 1300, ‘uiterste punt’ in Int uyteynde van eenre straten, rond 1400 en die weke ten uytende toe ‘tot aan het eind van de week’ staat geschreven in 1528. Volgens de site was het woord vooral bekend tot de 18de eeuw als moment waarop iets eindigt. Behalve in ruimtelijke betekenis en jawel: in de verbinding van zalig uiteinde als heilwens bij de jaarwisseling. Terwijl ik bij dat laatste een stervende voor me zie. Zalig uiteinde.

Het klinkt mij ook negatief in de oren, terwijl het eind van het jaar juist positief kan zijn: Je sluit iets af en begint met een schone lei. Hoewel ook dat relatief was, want het is gewoon een nieuwe dag die volgt op de andere. Alleen kleine ondernemers merken het aan de druk om hun administratie op orde te krijgen, eventueel voorraden tellen en andere rotwerkjes die aan het begin van het jaar moeten. Waarom wensen we de mensen niet gewoon een fijne jaarwisseling? Een fijne afsluiting van het jaar? Ik wens u een goed 2017 en hopelijk leeft u dit jaar weer fijn en gelukkig en wenst u volgend jaar niemand meer een fijn uiteinde toe.

Van Aartsen: Vaker inzet Marechaussee in de toekomst

De inzet van 20 mensen van de Marechaussee tijdens de jaarwisseling was volgens burgemeester Van Aartsen een toets. Hij wil hier vaker gebruik van maken om het eigen politiekorps te ontzien.

De inzet is hem goed bevallen en de burgemeester overweegt om de Marechaussee, bijvoorbeeld tijdens demonstraties in Den Haag in te zetten. “We hebben die mogelijkheid gekregen van het kabinet en dan moeten we er ook gebruik van maken”, aldus Van Aartsen. Hij heeft het verzoek gedaan bji het kabinet en dat is gehonoreerd.

De politie Haaglanden moet als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt veel agenten inleveren. Vorig jaar maart schreef Van Aartsen aan de gemeenteraad dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de politie-inzet in de regio Haaglanden. De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schreef hij in de bewuste brief. Mede door deze bezuinigingen wil de burgemeester vaker een verzoek doen bij het kabinet om leden van de Marechaussee in te zetten om het korps Haaglanden te ontzien en te zorgen dat de agenten ook gewoon verlof kunnen opnemen.

Autobranden

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente gebruik gemaakt van twintig leden van het militaire politiekorps. “Veel mensen denken dat er militairen de stad in komen, maar het zijn eigenlijk gewoon extra politiemensen met dezelfde bevoegdheden”. De helft van de marechaussee werd ingezet bij het Oscarteam dat zich richt op daders van autobranden. Zij konden niet voorkomen dat er 47 auto’s in vlammen opgingen. Vorig jaar gingen ongeveer eenzelfde aantal auto’s met oud en nieuw in rook op. De politie heeft een speciaal autobrandenteam ingericht voor de opsporing van de daders en zoekt voor het achterhalen van de toedracht en het succesvol  vervolgen van de verdachten nog naar beelden.

Rolmodellen

De andere helft vergezelde de ‘rolmodellen’, de vrijwilligers die Haagse buurten veilig moesten houden. De rolmodellen konden bijvoorbeeld door hun aanwezigheid voorkomen dat de sfeer omsloeg toen de elektriciteit in de Van Hattemlaan en het Anna Blamanplein uitviel. Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling relatief rustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet in Ypenburg, waar bewoners zich tegen de politie richtten. Volgens de bewoners was deze inzet overigens overdreven.

Aanhoudingen

Er werden in Den Haag tijdens de nacht 145 personen aangehouden voor het plegen van misdrijven. De vorige jaarwisseling waren dat er nog 73. De politie hield van 2011 op 2012 vier personen aan die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op grond van de ‘Overlastwet’, beter bekend als de voetbalwet was opgelegd.  Het Openbaar Ministerie heeft direct op 1 januari al meer dan 70 zaken uit Haaglanden en Hollands-Midden beoordeeld van verdachten die waren aangehouden rond de jaarwisseling. Dit gebeurde op de ZSM-locatie Zuiderpark. ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk. Deze aanpak maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel mogelijk lik op stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Na de aanhouding van de verdachte wordt zo snel als mogelijk een beslissing genomen over de mogelijke straf.

Supersnelrecht

De officieren van justitie en parketsecretarissen die de zaken van de jaarwisseling hebben beoordeeld, hebben onder andere aan 14 personen een OM-strafbeschikking uitgereikt, 8 personen kregen een dagvaarding voor themazittingen in februari, 7 personen moeten later op een officierszitting komen, 18 verdachten zijn deze week al berecht tijdens een supersnelrechtzitting.  De overige zaken zijn nog in onderzoek en een aantal zaken zijn overgedragen aan het Functioneel Parket.