‘Degene met de meeste connecties pikken we eruit om netwerk te verstoren’

De politie Haaglanden heeft een nieuwe categorie toegevoegd aan jeugdbendes: het criminele netwerk. De politie volgt de leden, kijkt met wie ze omgaan, wat ze aan hebben en welke auto ze hebben. Zo willen zij verbanden in kaart brengen en de pakkans vergroten.

“Uitroeien is een illusie. Criminele jeugdgroepen zijn van alle tijden, alleen noemden we ze eerst anders”, zegt Hanneke Ekelmans, directeur Opsporing en Informatie van de politie Haaglanden. “Wij benoemen het probleem en dat helpt ons bij het in kaart brengen en aanpakken van de groepen. We proberen de netwerken te ontregelen door degene met de meeste connecties eruit te halen. Dan staat er wel weer een nieuwe leider op, maar de groep is even uit evenwicht. We zetten de schijnwerper erop en daar werken alle collega’s aan mee. Ze hebben foto’s mee en op het bureau hangen posters met de top 25. Hun opdracht is goed kijken en alles vastleggen. Die heeft een groene jas en rijdt rond in zo’n auto”.

Netwerken

Politie, justitie en de gemeente hebben de afgelopen tijd twee criminele netwerken zien ontstaan van jeugdbendes. De ene bestaat uit zes criminele jeugdgroepen rond bureau De Heemstraat, de ander uit twee rond de Berensteinlaan.  “We onderscheiden nu twee criminele jeugdnetwerken, omdat het onze aanpak kan bevorderen. We brengen iedereen in kaart en houden in de gaten wie waar met wie zit”. De acties rond de Zevensprong, de kruising De La Reyweg, Apeldoornselaan, Paul Krugerlaan, Beeklaan, Regentesselaan, Loosduinseweg-en kade blijkt daarbij een bron van informatie. “Daar komen verschillende groepen samen om plannen te maken. We kwamen daar onlangs twee kopstukken tegen uit de groepen Bouwlust en Mariahoeve. Ze zoeken wie ze nodig hebben voor een klus, als ze een motor missen, kijken ze bij de andere groepen wie er een heeft”. Opvallend is wel dat de afspraken dus regelmatig bij de Zevensprong worden gemaakt, terwijl de groepen daar niet actief zijn.

De politie Haaglanden kwam er door een samenwerking met korps Hollands Midden ook achter dat er in Mariahoeve een criminele groep actief was. “Dat bleek uit een gezamenlijk onderzoek. Zonder die samenwerking hadden we die groep niet in kaart kunnen brengen. We laten meer zien wat er gebeurt en hoe de verbanden zitten. Maar dat zal de leden van die groepen een zorg zijn. Zij zoeken naar manieren waardoor ze het minst last van ons hebben. Bijvoorbeeld door een kluiskraak te plegen aan de andere kant van het land”.

Nieuwe aanwas

Wijkagenten spelen in deze aanpak een belangrijke rol. Zij kennen de jeugd in hun buurt en zien ook wie opvallend gedrag vertoond. Daarbij wordt ook de nieuwe aanwas, broertjes, neefjes en andere buurtkinderen die omgaan met de leden in kaart gebracht. “Het heeft weinig zin om te wachten tot ze wat doen, we proberen er voor die tijd bij te zijn”. Het probleem is onuitroeibaar, maar de politie wil de veiligheid in de buurten waar de bendes actief zijn zo veel mogelijk vergroten en hun macht inperken. “We houden ook de nieuwe aanwas in de gaten, of zoals onze korpschef zei in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘de aanpak begint al op het consultatiebureau’ “, aldus Ekelmans. Zij wijst er wel op dat de rol van de politie vooral signalerend is. De aanpak moet gebeuren met instanties en de ouders.

Aanpak werkt

De aanpak werkt wel, blijkt uit de cijfers. Het aantal aangiften neemt af, het aantal inbraken is rond de Delftselaan met 40 procent gedaald, maar er zijn pieken in overvallen. De veiligheid neemt toe, maar het gaat om de subjectieve ervaring ervan. “En dat is ook logisch. Je zult maar het slachtoffer zijn, dan voel je je niet veilig meer”. Rond de Delftselaan en de De Heemstraat is volgens Ekelmans al veel bereikt om de veiligheid te vergroten. “Daar zijn we ook erg actief en ook hier geen illusie: als je stopt met surveilleren komt de criminaliteit zo terug”.

Derde actie Zevensprong: inlichtingen inwinnen

Voor de derde keer in een half jaar is een grote politieactie gehouden op de Zevensprong. Doel was de buurt veiliger maken en het inwinnen van inlichtingen over leden van jeugdgroepen in het gebied. De avond erop waren er direct twee overvallen in de buurt, de politie weet nog niet of er een verband is.

De politie nam onder leiding van het team zevensprong afgelopen week partners mee om zoveel mogelijk onrechtmatigheden aan te pakken. Net als de vorige twee keer waren de gemeente, douane, Verispect voor de Wet op de kansspelen, Eneco voor de gasmeters, de belastingdienst voor de administratie aanwezig, in totaal 130 mensen. Daarnaast vond er dit keer ook een verkeersactie plaats door de HTM en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Motoragenten plukten auto’s van de weg en namen ze mee naar de Uitenhagestraat. Een busje was zo verroest dat het een gevaar op de weg was. Een drugshond kwam in actie bij een verdenking op drugsbezit. Kwispelend controleerde de hond de auto, maar trof niets aan. Er werden 150 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere technische gebreken. Twee bestuurders hadden te veel gedronken. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij een mes bij zich had. De Rijksdienst voor het Wegverkeer nam zes kentekenbewijzen van auto’s in die niet aan de eisen voldeden en voor enkele honderden euro’s aan openstaande boetes werden geïnd. De belastingdienst kwam achterstallige betalingen van respectievelijk €6.000 en €128.235 op het spoor en 21 voertuigen werden inbeslaggenomen.

Horeca

Net als de vorige twee keren werden meerdere horecagelegenheden op ongeregeldheden gecontroleerd. Bij alle zaken was de administratie niet op orde. Een eigenaar pakte 30 euro per dag uit de kas, zonder te registreren. Voor zijn familie en zijn kinderen, zei hij. De medewerker van de Belastingdienst rekende hem voor dat het hier om zo’n €10.000 per jaar ging en dat dit wel terug te zien moest zijn in de administratie. Hij nodigde de man uit voor een gesprek op kantoor en de man stemde toe.

In de gelegenheden viel de politie binnen en vergrendelde de uitgangen. Daarna werden de mensen binnen gecontroleerd op hun identiteit, gasmeters gecontroleerd, aanwezigheid van illegale gokpraktijken bekeken en de administratie doorgenomen met de eigenaar. Bij een gelegenheid was de eigenaar als enige vergunninghouder niet aanwezig. De gemeente overweegt de tent te sluiten. Op het bureau aan de De Heemstraat, die deze derde actie organiseerde na Segbroek en Zuiderpark, zaten twee medewerkers van de HKD, herkenningsdienst, die controleerden of de aangetroffen personen iets op hun kerfstok hadden en of auto’s misschien als gestolen te boek stonden. Zij verwerkten meer dan honderd vragen.

In een koffiehuis rookte een jongen met een petje rustig een joint bij de politieinval. Hij bleek openstaande boetes te hebben van zo’n €600,-. Een andere jongeman in dezelfde tent bleek door het korps Hollands Midden gezocht voor diefstal en straatroof. Als de actie afloopt, stuurt de politie bezoekers weg en arresteert de twee. Inmiddels zijn veel jongeren op de zaak afgekomen en de politie houdt ze op afstand, soms met een duwtje. Ze roepen en joelen terwijl de jongens in een busje verdwijnen. De laatste auto van de actie die de straat verlaat, krijgt nog iets toegeworpen, het ploft op het dak. Na het betalen van de boetes kwam de ene op vrije voeten, de ander is overgedragen aan korps Hollands Midden.

Overvallen

De avond na de actie vonden nog een woningoverval en een winkeloverval plaats in het gebied. Politiewoordvoerder Cor Spruijt: “We weten niet of de daders ook uit de buurt komen. Het is wrang dat deze overvallen net na de actie gebeuren, maar de daders kunnen ook uit een ander deel van de stad komen. We zijn volop bezig met de opsporing van de daders en blijven ons inspannen voor de leefbaarheid in het gebied. Als daarvoor een nieuwe actie gewenst is, zullen we dat middel zeker weer inzetten”.

In totaal werden bij de actie meer mensen van de jeugdgroep aangetroffen. De locatie komt in hun dossier te staan, zodat ze mogelijk makkelijker te vinden zijn. Tijdens de hele actie werden zeven aanhoudingen verricht, ook twee illegale vreemdelingen en een illegale werknemer. Bij zeven gelegenheden waren de meters voor gas en licht gesaboteerd.