Nieuwsmaker

Reparatieoverleg over Coornhertcentrum

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft het initiatief genomen voor overleg tussen Woonzorg Nederland, de gemeente en het humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn CoornhertCentrum. Aanleiding is het schrappen van het bestaande nieuwbouwplan voor het centrum en een zorgboulevard.
top