Moet dat cultuurcomplex er nou echt komen?

De culturele instellingen in Den Haag vinden van wel. Zij zijn akkoord met de plattegronden, de basis voor het definitieve ontwerp. Daarmee eindigt een tumultueuze week toch nog positief voor de Haagse cultuurwethouder Joris Wijsmuller, al hangt hem een motie van wantrouwen boven het hoofd over het complex.
De gemoederen lopen nog steeds hoog op rond het nieuw te bouwen onderwijs en cultuurpaleis van 177 miljoen euro in de Haagse binnenstad. Het houdt de gemeenteraad al jaren verdeeld.
Gisteren was er voor het stadsbestuur weer een kleine mijlpaal met het akkoord van de culturele instellingen die na de oplevering in het pand trekken. De plattegronden wijken op verschillende punten af van het eerste ontwerp van architect Jo Coenen. De aanpassingen zijn grotendeels te wijten aan bezwaren van de welstandscommissie.
Raadsonderzoek
Afgelopen week vergaderde de raadscommissie ruimte weer tot in de kleine uurtjes over de kwestie, onder meer omdat de wethouder vlak voor Kerst schreef dat de bouw een jaar vertraging oploopt. De oppositie wil een raadsonderzoek naar het proces rond de bouw, maar de coalitie van D66, PvdA, Haagse stadspartij en CDA is tegen. De wethouder schreef verder dat er een aantal geschillen waren tussen de gemeente als opdrachtgever en het bouwconsortium Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw). Tijdens de commissievergadering bleek het om 159 geschillen te zijn waar een uitspraak van de Raad van Arbitrage over moet komen.
Vertrouwen
Volgens de wethouder Cultuur, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft dat geen consequenties voor de kosten van het gebouw. Hij heeft daar alle vertrouwen in en landsadvocaat Pels Rijcken kijkt mee. Hij vroeg de raadsleden om hem en zijn meekijkende collega’s in het college van burgemeester en wethouders en het ambtenarenapparaat van de gemeente te vertrouwen. Wijsmuller was als raadslid altijd tegen de nieuwbouw aan het Spuiplein vanwege de hoge kosten. Een deel van zijn partij denkt er nog zo over. Dat bleek ook uit een e-mailwisseling tussen partijleden waar de lokale weekkrant Den Haag Centraal gisteren over berichtte. Maar ook in en om de raadszaal uiten ze openlijk hun twijfels over het project. Hun wethouder vraagt vertrouwen. Er zou een extra raadsvergadering over over de nieuwste ontwikkelingen rond het Spuiforum komen. Maar aanvrager PVV vond de spoed er wel af, omdat het aangevraagde spoeddebat pas drie weken na de aanvraag was gepland, op 12 januari. Die vergadering ging dus niet door. Komende donderdag is er een werkbespreking voor raadsleden met een toelichting op de veranderingen. De kwestie staat eind januari op de agenda van de reguliere raadsvergadering.
Motie van wantrouwen
De PVV heeft al aangekondigd dat er een motie van wantrouwen komt. Ondanks het gerommel in de eigen partij zal Wijsmuller die motie overleven. Net als zijn voorganger Norder dat deed tijdens de vorige raadsperiode met een vorig ontwerp van het onderwijs- en cultuurcomplex.

Kak Nâh

Kèk nâh! Kap nâh, lekkâh belangrék! Dat riep iemand achter mij uit vlak nadat de rook optrok. Ongetwijfeld die ene met het petje en de ADOsjaal. Ik sta ongeveer vijf rijen van het zojuist onthulde standbeeld af. Daar staat hij: Haagse Harry vereeuwigd in keramiek met naast hem een keramieken hoopje Kak. Het voorplein van de Grote Markt in Den Haag staat vol. Zo vol dat de ambulance er maar met moeite doorheen komt. Ondanks de gillende sirenes. Verder lezen Kak Nâh

‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) doet aan wensdenken met een onderzoek naar een snelle treinverbinding tussen Den Haag en België, vindt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. “Hij probeert een gemiste kans te compenseren”. Verder lezen ‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

 Norder overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft een motie van wantrouwen overleefd. Dit keer ging het over het achterhouden van informatie rond noodlijdende woningcorporatie Vestia.

PVV’er Bart Brands had een debat aangevraagd over de situatie. Het was een openbaar vervolg van een besloten overleg, waaruit niet geciteerd mocht worden. Veel partijen vonden het niet correct van Brands om op deze manier, zonder te wachten op een openbare vergadering over Vestia, een motie in te dienen. Inge Vianen van GroenLinks keurde het instrument af, maar stemde wel voor, net als Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie achter Norder bleef staan. Ook de SP steunde de motie niet, de fractie voelde zich net als de coalitie goed genoeg geïnformeerd en had liever een motie tegen Vestia gezien. Norder kan in de openbaarheid niets zeggen, omdat dat Vestia veel geld kan kosten, zei hij. Hij hoopt dat er snel meer over gezegd kan worden, maar dat hangt af van de minister van Binnenlandse Zaken.

Mogelijk fouten in bouwvergunning ‘Polenhotel’

De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit Midden- en Oost Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten. Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend, ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in de raad zou bespreken.

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen. De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van GroenLinks-raadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en plichten.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken. Norder antwoordde dat hij ervanuit gaat dat het goed geregeld is, de bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit binnen twee weken uit te zoeken.

Een deel van de raad was ook verbolgen over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die zeggen dat ze rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven.

Norder wees de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.

Onderzoek naar staat panden Stationsweg

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) laat onderzoeken hoe de staat van de panden aan de Stationsweg is. Het onderzoek wordt betaald door Geste Groep en uitgevoerd door een onafhankelijk bouwtechnisch bureau.

Dat zei de wethouder in de  commissievergadering over de Stationsweg. Aanleiding is de bouwstop van Geste, terwijl de oplevering van de nieuwbouw in mei gepland stond.

In de raad is veel verontwaardiging over de ontstane situatie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Het is schandalig. Dit zijn ordinaire speculatiepraktijken. De ramen zijn eruit gesloopt zodat de tijd en het water z’n werk kunnen doen. Bij ’t Achterom is dezelfde methode gehanteerd. Historische panden moesten zo gesloopt worden. Dit moeten we niet meer accepteren. We mogen niet afhankelijk zijn van de grillen van één of andere projectontwikkelaar”. Bij GroenLinks-raadslid Inge Vianen kwam ‘stoom uit de oren’, toen ze ervan hoorde. Norder zei dat hij afgelopen jaar op de hoogte was gesteld van de problemen door Stevers. Die “vertelde hem dat de staat van de panden veel slechter was dan in 2007 bij de koop uit het taxatierapport bleek. Norder heeft hem toen naar eigen zeggen succes gewenst bij het naleven van het contract. Stevers wil er nu niet verder mee en heeft daarom de bouw stilgelegd, bleek uit een recent gesprek tussen de directeur en de wethouder.

Norder is ook verontwaardigd. “Iemand gaat een deal aan willens en wetens met panden met achterstallig onderhoud zoals in 2007 geconstateerd. We zijn niet met de eerste de beste amateur in zee gegaan, Geste is eigenaar van duizenden panden die echt wel weet wat hij doet”.

De wethouder deelde mee dat de sloop volgens de vergunning is verlopen en dat er wel enkele bouwactiviteiten zijn geweest: “Er is bijvoorbeeld een vloer gestort. Dat was ook nodig om te voorkomen dat het gebouw tijdens de sloopwerkzaamheden zou instorten”. Inmiddels heeft Geste ook bouwborden geplaatst om de lelijke vervallen panden aan het oog te onttrekken. “Ik heb gezegd het ziet er niet uit, doe er wat aan. Daarop is nieuwe bebording met kunstuitingen erop geplaatst. Het blijft een bouwbord, mooier wordt het niet. De voorkanten van de woningen zijn gestut, het is een bouwput. Er moest ook iets voor worden gezet om er veilig langs te kunnen. En dit is beter dan de vervallen stickers die erop zaten”.  Martijn Borderwijk van D66  vindt het onvoldoende: “Het zijn mooie letters op een schutting. Een kunstuiting op een middenstukje van drie vier schuttingen. Not good enough”.

Norder wilde in de openbare vergadering niets over het vervolg kwijt. “De Geste groep kijkt misschien mee. Als zij strategie weten is mijn onderhandelingspositie zo dun als een dubbeltje”. Over ongeveer drie weken verwacht hij de uitslag van het onderzoek naar de panden en zal dan verder praten met Geste.

Feestje voor 500.000ste inwoner discutabel

Deze week viert Den Haag dat de 500.000ste inwoner is geboren. Groen-gele muisjes, klokgelui, saluutschoten en een hand voor de halfmiljoenste inwoner, ouders en grootouders van de burgemeester. Maar niet iedereen vindt het een feestje waard en hoe zeker is het aantal inwoners?

Het aantal inwoners is niet helemaal duidelijk. “Wij gebruiken de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie en daaruit maken we op dat we donderdag op de 500.000ste inwoner zitten. Het is onmogelijk een nauwkeurig antwoord te geven op hoe veel ongeregistreerde Hagenaars er zijn. Juist omdat deze mensen niet geregistreerd zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Niet alle inwoners staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dat zijn illegalen, maar bijvoorbeeld ook expats. Die zijn niet verplicht zich in te schrijven. De gemeente is ook trots dat er afgelopen jaar 5000 en komende maanden 800 studenten bij komen.

Eigen dynamiek

“Volgens mij is het discutabel en weet niemand het inwonertal zeker. Er zijn ook mensen die vertrekken of overlijden. De stad heeft een eigen dynamiek en daar heeft de overheid geen vat op”, reageert Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Hij stelde kritische raadsvragen over de campagne. “Het handje van de burgemeester is prima, maar een opgeklopte campagne is misplaatst, zeker nu de keerzijde van groei zichtbaar is in de economische en de klimaatcrisis. Dat we met te weinig inwoners terugzakken in artikel 12 (onder curatele stelling van het Rijk, zoals in jaren 80, EK) is onzin, dat lag aan verkeerd financieel beleid en niet aan vertrekkende middeninkomens”, aldus Wijsmuller.

GroenLinksraadslid David Rietveld, onlangs vader geworden van een tweede zoon, vindt dat niet te zuur gedaan moet worden over het feestje. “Volgens mij zijn er meer inwoners. Maar vanwege ieders fascinatie met ronde getallen is een feestje niet zo gek, al moet het in deze tijden niet te uitbundig”. Nicolien van Vroonhoven, fractievoorzitter van het CDA verwacht haar vijfde kind in oktober. “Dit feest is een goede gelegenheid om te laten zien dat de stad groeit. De 500.000ste zal wel zorgvuldig uitgekozen zijn”. Ze verwachtte niet dat Merle, de pasgeboren dochter van CDA-wethouder Karsten Klein ooit de halfmiljoenste inwoner had kunnen worden. “Dat was leuk geweest, maar die hadden ze er toch niet uitgepikt”.

Strop van €75 miljoen dreigt na terugtrekken ontwikkelaar JuBi-kavel

Net als in 2002 staat Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij nog steeds achter hergebruik van de huidige onderkomens van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de JuBi-kavel. De kwestie is weer actueel nadat projectontwikkelaar MAB is afgehaakt voor de nieuwbouw op die plek. De gemeente moet de gebouwen volgens oude afspraken kopen, een strop van €75 miljoen.

Het nieuws dat de projectontwikkelaar zich terugtrok, lekte afgelopen weekend uit via AD/HC. Wijsmuller was in 2002 al kritisch over de plannen. Hij diende toen met de voltallige oppositie een alternatief plan in om zowel de gebouwen van de ministeries als de Zwarte Madonna te behouden. Eén ministerie zou volgens het plan naar het Koningin Julianaplein gaan, het andere bleef achter in een gerenoveerde toren en in de ander zouden woningen komen. “Dat plan is nu achterhaald. De gemeente moet de panden kopen en geld lenen, dan krijg je ook nog rente erbij, dus dat gaat veel meer geld kosten”. De aankoop is pas in 2013 als de ambtenaren gaan verhuizen naar de nieuwbouw, maar Wijsmuller voorziet voor die tijd geen oplossing. “Dat zou wel een nieuw record zijn. Planontwikkeling kost tijd”. Hij heeft wel een idee om een deel van het oude oppositieplan te behouden. “Je zou in plaats van de miljoenen aan nieuwbouw op het Spuiplein slimmer aan de slag kunnen en goed combineren. Het conservatorium zou voor een deel in de 100.000 m2 tellende panden kunnen. Je zou een deel van het geld kunnen inzetten voor de renovatie en een deel kunnen ombouwen tot woningen. Ik ben nog steeds voor meer woningen op die plek, dat maakt de buurt levendiger”. Hij voelt wel iets voor de plannen zoals Peter Drijver die vorige week in deze krant beschreef. Drijver ging daarin uit van behoud van de gebouwen, de vestiging van het conservatorium in de laagbouw en woningen in de hoogbouw in combinatie met een facelift voor het hele gebied.

De kostenpost van 75 miljoen kan een woordvoerster van wethouder Marnix Norder (PvdA, Stedelijke Ontwikkeling) niet ontkennen, noch bevestigen. Als er geen andere oplossing komt voor de gebouwen, dan moet de gemeente de gebouwen in 2013 kopen. “We zijn wel in overleg met andere ontwikkelaars, maar meer kan ik daarover nog niet zeggen”, aldus de woordvoerster.

MAB heeft zonder sanctie de gemeente laten zitten. “MAB bouwde De Kroon in de eerste fase van Wijnhaven. Het bouwen op die locatie, dat doen ze op risico. Ook al is het een zogenoemde AAA-locatie, je weet vooraf nog niet of je als projectontwikkelaar na de bouw wel kopers hebt. En ondertussen moet je wel investeren. In de tweede fase wilde MAB meedoen aan de herontwikkeling van de oude ministeriegebouwen. In die tijd hebben we daarover een intentieovereenkomst met een bouwrecht gesloten”.

Sinds het aantreden van wethouder Norder , ruim vijf jaar geleden, kent de gemeente geen bouwrecht meer, maar een bouwplicht. “We werken met een grondreserveringsovereenkomst. De gemeente doet een aanbesteding of de ontwikkelaar benadert de gemeente met een plan.  We maken afspraken over grondprijs, functies, feitelijk gebruik van de grond en een termijn voor de ontwikkeling tot het verlenen van de bouwvergunning. De ontwikkelaar maakt kosten voor het meedoen aan de aanbesteding, inhuur van een architect en andere voorbereidingen voor de bouw. De gemeente reserveert de grond voor de ontwikkelaar en deze betaalt hiervoor. Als hij zich na het sluiten van de overeenkomst terugtrekt, volgt volgens de overeenkomst een boete”. Dat was in de tijd van de afspraken met MAB dus nog niet opgenomen in de overeenkomst. Dat Eurocommerce met het terugtrekken uit de bouw van de M van Koolhaas dat aan het Koningin Julianaplein had moeten komen, ook zonder boete wegkwam, was volgens de woordvoerster omdat toen alleen de intentieovereenkomst er was en nog geen nadere afspraken voor een grondreserveringsovereenkomst waren gemaakt.

“Ik waarschuwde toen al dat het onverstandig was om te roeien met de riemen die je niet hebt”, besluit Wijsmuller.

 

Den Haag ook Dartstad

Wethouder Karsten Klein (CDA, sport) moet dartsport als speerpunt in zijn sportbeleid opnemen. Een motie van de Haagse Stadspartij om van Den Haag dartstad te maken, kreeg steun van een meerderheid van de raad.

Klein kreeg van een deel van de raad dat hij in zijn sportnota te veel aandacht geeft aan elitesporten. De sportnota had als speerpunten hockey, zeezeilen, voetbal, beachsporten, schaatsen, tennis en lange afstandslopen. De motie van de Haagse Stadspartij vindt dat het college meer aandacht moet besteden aan volkssporten. En met Raymond van Barneveld die de sport voor Den Haag op de kaart zette, was darten een logische keuze. Extra argument voor de Haagse Stadspartij is dat darten in 2012 een demonstratiesport is bij de Olympische Spelen in Londen. Bovendien kan het een stimulans zijn voor de Haagse horeca. De motie kreeg steun van de PvdA, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor de Eenheid, Politieke Partij Scheveningen, de Islam Democraten en de SP.

De wethouder is het niet eens met de kwalificatie van elitesporten en vindt dat die sporten bij de stad horen. “Zeilen is evident voor een stad aan zee en hockey is historisch bepaald”, aldus Klein. Het ledenaantal dat deze sporten beoefent groeit volgens hem ook nog. “En ik heb geen flauw idee hoeveel darters er zijn”, voegt de wethouder toe. Hij gaat de komende tijd wel serieus onderzoeken hoe darten een plek krijgt in zijn sportbeleid. “Het moet wel een beetje inhoud hebben en die zie ik nu nog niet”, zei hij vlak nadat de raad de motie aannam. Extra geld voor het darten komt er volgens Klein niet.

Met de sportnota is 43 miljoen gemoeid voor de komende vier jaar. Een deel van het geld wordt gebruikt om de accommodaties van de sportclubs multifunctioneler te maken. Deze moeten een alternatief worden voor de twintig buurthuizen die de komende jaren moeten sluiten.

 

VVD’ ers: Cruiseterminal is verkiezingsonderwerp

Een groep VVD’ ers uit de Vogelwijk en Duindorp wil dat hun partij duidelijk stelling neemt tegen de Cruiseterminal. Zij vinden dat het gevaarte wel degelijk een groot verkiezingsonderwerp moet zijn en dat hun partij van mening moet veranderen.

In het conceptverkiezingsprogramma van de VVD staat dat de partij de komst van een cruiseterminal ziet als ‘een mogelijke kans voor Den Haag en Scheveningen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie en wonen’. De partij zal wel kritisch zijn en stelt harde voorwaarden aan de financieel-economische haalbaarheid. In het conceptprogramma staat: “De aanleg van de buitenhaven mag bovendien niet leiden tot een toename van de verkeersoverlast in de aangrenzende wijken, zoals het Statenkwartier en de Vogelwijk. Verder houdt de VVD de gevolgen voor het groen en de kwaliteit van de bebouwing nauwlettend in het oog. Een objectieve studie naar alle effecten van een dergelijk plan moet daar eerst klare wijn over schenken”. De uitkomsten van de studie zijn niet voor de verkiezingen van maart volgend jaar te verwachten. Hierdoor is de kans klein dat het thema cruisterminal hoog op de agenda komt te staan tijdens de naderende campagne.

Scheve schaats

Een aantal VVD’ers vindt dat de partij  nu al stelling moet nemen tégen de komst van de terminal. Eén daarvan is een oud-raadslid. “Ik vind dat mijn partij in dit geval een scheve schaats rijdt. Dit gaat me echt aan het hart, ik vind het een volstrekt krankjorum plan”, zegt hij hoorbaar geëmotioneerd. Ondanks dat veel van zijn partijgenoten hun voorkeur voor de cruiseterminal uitten, denkt hij dat het echter niet zo’n vaart loopt. “Ik kom veel op het stadhuis en hoor daar andere verhalen. Ik schat de kans dat ie er komt in als klein. Misschien dat mijn partijgenoten eerst de afloop van de ruzie hierover in de PvdA afwachten. Het is wel jammer dat het dan 1,5 miljoen aan onderzoek heeft gekost, terwijl het er misschien niet eens komt”.

Commercie

Het oud-raadslid denkt dat vooral de commercie achter de plannen voor de terminal zit. “Voormalig PvdA-wethouder Noordanus zit nu in de directie van AM-Wonen ,  een noodlijdend bedrijf dat behoefte heeft aan huizenbouw. En om de terminal betaalbaar te maken zijn huizen op hetzelfde terrein nodig. Die wil AM-Wonen graag bouwen. Eerst waren 400 woningen nodig voor compensatie en nu al 1200. Dat gaat niet werken”. Het  oud-raadslid vindt daarnaast dat een terminal in Scheveningen  geen levenskansen heeft. “Den Haag is een kleine biotoop tussen Amsterdam en Rotterdam. Daar hebben ze al een terminal en daarmee kan volstaan worden”.

Het verzet  in de Vogelwijk en Duindorp is nog in een pril stadium. Een klein comité van vijf mensen werkt aan een actieplan. Amendementen op het conceptverkiezingsprogramma zijn in voorbereiding. Leden worden gepolst, vooral in het Statenkwartier, om zich bij het initiatief aan te sluiten. Binnenkort opent het comité een postbus voor steunbetuigingen.

Geruchten dat de club hun lidmaatschap opzegt als de passage blijft staan, wil het oud-raadslid niet bevestigen. Zo ver is het nog niet en als we het al zouden doen, kunnen we het nu beter nog maar even stilhouden.