‘Deetman was terughoudender, Van Aartsen nadrukkelijk aanwezig’

Den Haag krijgt een nieuwe burgemeester: Pauline Krikke. Het afscheid van Jozias van Aartsen is afgelopen week groots gevierd. Hoe Krikke haar rol gaat invullen, moet nog blijken. Van Aartsen deed het op zijn manier, liet zich in de nekklem nemen om te voelen hoe dat is en stond pal achter de politie, maar was wars van gebiedsverboden. Hij verschilde daarin enorm van zijn voorganger Wim Deetman.

Oud-burgemeester Deetman was de man van de gebiedsverboden, de fouilleergebieden en de algemene aanpak. Sinds Jozias van Aartsen de scepter zwaaide over Den Haag, leek de aanpak gerichter. Weg hotspot Holland Spoor, welkom Staat van Politie Alarm en de aanpak van specifieke groepen. Bij de politie zagen ze het verschil in 2013.

Toenmalig politiewoordvoerder Wim Hoonhout: “Dat komt deels door dat de tijd en de problematiek in de stad is veranderd. Wim Deetman was in algemeen zin terughoudender en meer opererend vanuit de controle. Dat zegt niets over zijn kwaliteiten en betrokkenheid als burgemeester. Jozias Van Aartsen is nadrukkelijk aanwezig als het gaat om veiligheid in de stad. Hij fietst veel door de stad, maar daar blijft het niet bij. Hij is initiatiefnemer op vele veiligheidsdossiers en trekt samen met de politie en andere partijen op om de veiligheid en leefbaarheid in zijn stad te vergroten. Zijn vertrekpunt is vertrouwen geven in plaats van risico’s uitsluiten. Daarnaast belt hij dagelijks met zijn politiechef Paul van Musscher over de laatste stand van zaken. Hij is echt betrokken bij zijn stad. Ook opvallend is dat hij echt voor zijn mensen staat. Kom niet aan een gemeentelijke handhaver, brandweerman, ziekenbroeder of politieagent. Dan trekt hij fel van leer om ‘zijn’ mensen te beschermen en publiekelijk steun te geven”.

Een voorbeeld hiervan was toen de politie van de PVV het verwijt kreeg niets te doen tegen het wegpesten van een homostel in Laak. Hij eiste excuses en publiceerde een feitenrelaas waaruit bleek dat de politie wel degelijk bovenop de zaak zat. In de politieaanpak is het verschil goed te merken. Ter illustratie drie voorbeelden van een actie in een probleembuurt, de nieuwe overvallenaanpak en mee met de wijkagent in een krachtwijk waar de jeugd onlangs een brief kreeg van de burgemeester.

Zevensprong weer schoongeveegd

Een bonte stoet met ME-busjes, douane, anonieme personenauto’s en politiewagens rijdt door de straten rond het Zuiderpark. Ineens gaan de zwaailichten aan en de vaart erin. Links en rechts stoppen plukjes wagens. Op elf locaties tegelijk vallen in totaal 65 agenten binnen met in hun kielzog douane, handhavingsteam, energieleverancier Stedin en Verispect, die controleert op de Wet op de kansspelen.

In koffiehuizen, een slijterij en een café wordt gekeken of de eigenaren de juiste vergunningen hebben, de wet op de kansspelen naleven en niet knoeien met het gas. Een grote actie om de Zevensprong veiliger te maken. Dit gebied rond de kruising Loosduinsekade/-weg, Apeldoornselaan, De la Reijweg, Paul Krugerlaan, Beeklaan en Regentesselaan wordt voor de tweede keer gecontroleerd.

In totaal werden tijdens die eerste actie ‘Zevenklapper’ vijf horecagelegenheden rond de kruising én hun bezoekers gelijktijdig gecontroleerd. Bij de eerste actie waren ruim honderd politiemensen, gemeente, arbeidsinspectie, belastingdienst, UWV, Haags Economisch Interventie Team (HEIT), Verispect, brandweer, Eneco en Stedin betrokken. De politie hield toen zes verdachten aan zonder legitimatie en die mogelijk illegaal in Nederland verbleven en nam een roulettetafel in beslag. Bij vijf horecazaken was in juni geknoeid was met gas- en elektrameters.

Half oktober volgde de actie ‘Zevenklapper II’. “We willen de buurt laten zien dat we de klachten serieus nemen en dat we er ook wat mee doen”, zegt Ton Parlevliet van de politie Haaglanden. Na de gelijktijdige verspreiding van de eenheden over de locaties, om de tamtam over de actie voor te zijn, doet iedereen zijn werk, papieren controleren, installaties bekijken, mensen tegenhouden als zij de zaak in of uit willen.

Een Stedinmedewerker loopt met waterpomptang en tape een café in. “Er is geknoeid met het gas, ik ga het afsluiten”. Een politiefiets verspert de toegang, aan een buitentafel voor de zijingang staat de leiding van de actie in contact met alle teams en maakt aantekeningen. De eigenaar van het café, Yadullah Gundogu is niet blij met de actie. “Ik heb over het hoge gasverbruik al vaker een klacht ingediend bij Eneco, maar ze doen niets. Verder heb ik niets te verbergen. Als een paar agenten binnenkomen, geen probleem, maar zo’n grote actie is slechte reclame. Mensen denken dat hier wat aan de hand is. Ik heb een net café, dit gaat me klanten kosten”. In het pand bleek naast het gas ook sprake van illegaal gokken.

Politie te paard is aanwezig, voor het geval iemand weg zou rennen, maar dat gebeurt niet. De politie verricht drie aanhoudingen, één man wegens mishandeling, één man met openstaande bekeuringen en een vrouw die illegaal in Nederland verblijft en een taser heeft. In zeven panden bleken de energiemeters niet in orde en legde Stedin boetes op.

De officier van Justitie, aanwezig voor het autoriseren van een huiszoeking bij misstanden, staat met de armen over elkaar. Hij hoefde niet in actie te komen. Waar het na de vorige actie enkele dagen duurde voor de jongeren weer voor de koffiehuizen hingen, was het dit keer de volgende avond al. De tweede keer lijkt daarmee minder indruk te maken op de bezoekers. Het gebied houdt wel de aandacht van de politie.

Wijkagent in krachtwijk krijgt hulp bij aanpak hangjeugd

Wijkagent Arthur Zijlstra werkt in de krachtwijk Moerwijk-West. In dit gebied kregen jongeren een brief van burgemeester Van Aartsen dat ze in de gaten worden gehouden en dat hij geen rottigheid meer pikt. De brief kwam er na een reeks incidenten en klachten van omwonenden over hangjongeren in de Jan Vosstraat.

“Deze jeugdgroep hangt op de speelplaats. Zij hebben geen werk, geen school en zijn met allerlei praktijken bezig, al weten we niet precies welke dat zijn. Omwonenden vinden een groep al snel eng, ze voetballen waarbij ruiten sneuvelen en ze vallen bewoners lastig. Hoewel ze samen geen criminele activiteiten ondernemen, is dat wel individueel het geval, bijvoorbeeld met diefstal en inbraken. “Hier staan geen hekken om het veldje met doeltjes. Eigenlijk moet daar iets aan gebeuren net als aan de verlichting, want die is er nauwelijks”.

De wijkagent vond dat er iets moest gebeuren en uitten hun zorgen in het veiligheidshuis en signaleringsoverleg. Daar zit de politie met corporaties, hulpverleners en de gemeente aan tafel. “Aan dit gedrag zit een verleden vast, we willen het probleem oplossen en niet alleen de symptomen in de vorm van overlast”. De politie ging huiswerk doen, vroeg identificatie, bracht de jongeren in kaart en stelde dossiers samen, bijvoorbeeld over hoe vaak elke jongere in aanraking is geweest met de politie. Daarna volgden huisbezoeken met andere instanties. “Sommige ouders wilden niet meewerken. Binnen hadden zij geen problemen met de jongeren en buiten zien zij het gedrag van hun kind als het probleem van de overheid”.

“De burgemeester heeft toen een brief geschreven, een algemene brief waar ook een aanbod in staat om de jongeren te helpen met zorg, school of werk”. De brief ging uiteindelijk naar zeven mensen. Van de groep van achttien bleken tien bezig met verkeerde dingen. De zeven vormden de harde kern.  Drie van hen, ‘stoere mannen van rond de 17 jaar’ zijn de sleutelfiguren. “Als wij de kans krijgen pakken we hem”, zeiden zij over de wijkagent. Het contact met hen loopt daarom nu via de straatcoaches, hoger opgeleide mensen met dezelfde achtergrond als de jongeren die hen direct aanspreken op hun gedrag. “De brief in combinatie met extra aandacht van de politie heeft zeker geholpen, want we hebben minder klachten”, aldus de wijkagent.

“Deze jongens, daar kun je nog wat van maken, maar in deze buurt heb je ook de onverbeterlijke criminelen. Alcoholisten, vaak autochtonen, met psychische problemen die zich elke dag volgieten en portieken onveilig maken. Zij krijgen een boete, gaan soms een paar dagen zitten en komen dan weer vrij”. In de wijk, waar veel goedkope huizen staan en waar dus ook relatief veel armen wonen is het aantal psychische stoornissen onder inwoners groot. Vandaar dat er een medewerker van Parnassia werkzaam is op het politiebureau Zuiderpark.

In de Jan Luykenstraat voetballen wat jongens. Als Zijlstra uitstapt, roepen ze: “Hey Arthur, hoe gaat het?”. “Goed en met jullie?”. “Zo’n potje voetbal op de stoep kan geen kwaad. Via de kinderen bereik je ook de ouders, ik vind die contacten belangrijk”. In de buurt staan veel winkelpanden leeg. Hij loopt nog even naar de Turkse bakker om te vragen of hij wel naar het buurtoverleg gaat, maar die heeft nog geen uitnodiging van de gemeente ontvangen. “Het is wel belangrijk. In dat overleg gaan we het met bewoners, ondernemers en instanties hebben over de buurt en mogelijke verbeteringen”.  Even later ziet hij een bekende, een klager over hondenpoep in zijn voortuin, en maakt een praatje. Verderop wordt hij aangesproken door een bewoonster over een auto die al vier maanden in de straat staat. “Die is niet van hier”, weet Zijlstra na contact met het bureau. Hij gaat de eigenaar benaderen.

Alle hens aan dek bij overval

Sirenes loeien, politieauto’s schieten door de straten, van verschillende kanten komen ze en op verschillende grote kruispunten zetten ze de auto aan de kant. Zojuist is een kledingwinkel aan het Heeswijkplein overvallen. Sinds 1 september werkt de politie Haaglanden met SPA, Staat van Politie Alarm, waarbij zoveel mogelijk agenten op de overval afgaan en de buurt afgrendelen om de pakkans te vergroten. Alle vluchtwegen zijn zo bemand en de agenten staan op de uitkijk.

Op de plaats delict wordt de eigenaresse in de ambulance nagekeken voor een mogelijk gebroken arm. Binnen zijn haar drie jongste kinderen in huis opgesloten, haar zoon van twaalf staat buiten. Om tien uur zaten ze aan het ontbijt en omdat de batterijen leeg waren van de signalering, hoorden ze niet dat er iemand de zaak binnenkwam. Shabnam Asghar zag de man ineens staan. Een onverzorgde man, half lang bruin haar, glad van gel of viezigheid, bruin leren jack en spijkerbroek. Hij droeg een zonnebril en oordopjes van mp3speler of telefoon.

“Hij vroeg me wat het vest kostte en toen greep hij naar de kassa en ging er met het geld, hooguit € 200,- vandoor. Ik greep hem nog vast, trok de zonnebril en oordopjes van zijn hoofd, maar hij was te sterk. Hij sloeg tegen mijn arm. Als er ook maar iemand had geholpen, was hij niet weggekomen, maar er kwam niemand”. De bovenbuurman werd wakker van de politiesirenes, een medewerker van de naastgelegen kapper had niets gemerkt.

De omgeving van de zaak is afgezet met roodwit lint. Het overvallenteam, het Twisterteam, is al binnen. De technische recherche zoekt sporen, voetafdrukken, vingerafdrukken en roept na drie kwartier de eigenaresse binnen voor een reconstructie. Na ruim een uur vertrekt de politie weer, sporen als vingerafdrukken, oordopjes en zonnebril in de koffer. Het overvallenteam gaat op afstand verder met het onderzoek en de eenheden gaan over tot de orde van de dag.

De politie wil met de SPA het aantal overvallen nog verder terugdringen. Voor de SPA zijn al resultaten geboekt. In de eerste acht maanden van dit jaar sloegen overvallers in Den Haag 65 keer toe bij woningen en bedrijven, tegen 75 in dezelfde periode in 2010.

Een aangepaste versie van dit artikel is eerder verschenen in Den Haag Centraal op 27 augustus 2013.

‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Theater de Vaillant is deels dichtgespijkerd, binnen liggen de glasresten op de fauteuil. Verderop klagen voorbijgangers over de brandlucht en modezaak Herman is gewoon open, alsof ze vannacht niet zijn geplunderd. De vier blonde dames achter de kassa willen geen commentaar geven, houten planken tegen de buitenkant zijn stille getuigen. Binnen is niets meer te zien. Het is het gesprek van de dag in de buurt, die zich opmaakt van weer een avond rellen, na drie avonden onrust en geweld. “Willem-Alexander zou hier iets over moeten zeggen, dan zou het zo rustig zijn”, aldus een buurtbewoonster. Verder lezen ‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Prinsjesdag in het teken van samenwerking

Prinsjesdag stond dit jaar in het teken van de samenwerking. De Koningin riep in haar Troonrede de Tweede Kamer op om constructief met de regering samen te werken en iedereen om samen te werken aan herstel van de economie. De vier grote steden werkten intussen samen aan een deze dag verschenen opiniestuk om het Rijk op te roepen gemeenten de ruimte te geven tot samenwerking. Verder lezen Prinsjesdag in het teken van samenwerking

‘VNG-congres elk jaar in Den Haag’

Premier Mark Rutte vond het bij het VNG-congres zo gezellig, dat hij tegen deze krant opperde om het elk jaar in Den Haag te doen. Burgemeester Jozias van Aartsen en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vonden dat een minder goed idee. “De VNG is er voor alle gemeenten, dus volgend jaar doen we het weer ergens anders”.

Een feestje voor netwerkende bestuurders, waar de gemeente Den Haag 600.000 aan mee heeft betaald. De SP was het daar niet mee eens en stond voor de deur te protesteren. “Maar ik ben vergeten een vergunning te regelen, stom, maar we willen gewoon even hier laten weten dat we het er niet mee eens zijn”, zegt Ingrid Gyömörei, SP-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Snel stuurde ze een sms’je naar de burgemeester. “Ik heb het toen maar even voor haar geregeld”, aldus Van Aartsen. Hij was de afgelopen dagen tijdens het tweedaags congres gastheer voor de VNG. Hij ontving samen met de premier en Jorritsma de koningin die het begin van het congres bijwoonde. Een speciaal congres, want de VNG bestaat 100 jaar. Matthijs van Nieuwkerk presenteerde, Hans Goedkoop deed zijn eerste live-versie van Andere tijden over de VNG met zwart-wit beelden van een oude Haagse burgemeester met de bril van Van Aartsen, zei hij.

Henk Kool

Onder de 2800 gasten was een vertegenwoordiging van het Haagse college. Henk Kool scoorde een oranje paraplu, handig voor Haring happen met Henk voor ondernemers op een boot dit weekend. Hij vertegenwoordigde de gemeente bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG, omdat Van Aartsen in de raadscommissie bestuur moest zijn. Twee wethouders vertegenwoordigden de gemeente Rijswijk. “Het is voor het eerst dat we er maar kort zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben alle collegeleden andere verplichtingen, die missen we anders nooit”, zegt locoburgemeester Dick Jense.

Jan Hoekema

Een grote vertegenwoordiging is er vanuit Wassenaar. Burgemeester Jan Hoekema is met vier collegeleden en de gemeentesecretaris op de fiets. “Om de kosten te drukken”. Hij kwam vooral naar het feest om collega’s weer even te zien, inhoudelijk, maar ook voor zijn netwerk. “Hier krijg je het groepsgevoel, alsof we allemaal naar de gemeentekerk gaan”. Leidschendam Voorburg was vertegenwoordigd door vier van de vijf collegeleden en enkele fractievoorzitters uit de raad. Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter van Gemeentebelangen: “We zijn hier als oppositiepartij. Ik zit al jaren in de raad en zie dit als een goede kans om collega’s te ontmoeten en van andere gemeenten te horen hoe zij dingen oplossen, je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden”. Zijn aanwezigheid en die van zijn collega’s werd betaald uit het opleidingsbudget voor raadsleden. “Ja ook het feest, want dat wil ik niet missen”.

Mark Rutte

Premier Mark Rutte wilde niets zeggen over de kosten van het congres, maar wees wel op de bijverdiensten van de Haagse ondernemers, vooral in de horeca: “Het Carlton en Kurhaus cateren hier, mijn favoriet Soeboer is er helaas niet bij”. Die stond een week daarvoor nog wel in dezelfde tent op de  TongTongFair. “Ja, als ik nog even mag, wil ik de organisatie hartelijk bedanken dat ze een week naar voren zijn geschoven om dit mogelijk te maken, die verdient een pluim”, aldus Van Aartsen.
Het feest begon al een dag voor het congres met een diner en de onthulling van het kunstwerk aan het eind van de Sophialaan. De lichten in het kunstwerk projecteren bomen en vogels op de gevel van de Willemshof, waar de VNG zetelt. “De kosten waren een ton. De helft betalen wij, de andere helft komt van de Bank Nederlandse Gemeenten”, aldus Liane ter Maat, woordvoerder van de VNG. De gemeente Den Haag gaf de VNG een gedenksteen cadeau.

Bedrijven tonen hun kunstcollecties in Gemeentemuseum

Tien ondernemingen bieden bezoekers van het Gemeentemuseum vanaf 22 juni een kijkje in hun bedrijfscollecties. De tentoonstelling ‘PUBLIC / PRIVATE – Bedrijfscollecties – gezien vanuit een Haags perspectief’ is een initiatief van VVD-raadslid, kunstliefhebber en voormalig wethouder van Economische Zaken Rob van de Laar.

Het idee van private kunst het gemeente museum ontstond begin vorig jaar. Van de Laar zag hoe de overheid zich steeds meer terugtrekt uit de cultuur. Zowel kunst als ondernemers gaan hem aan het hart en hij wilde de twee zaken combineren. Toen hij een oriënterend bezoek bracht bij de directeur van het Gemeentemuseum Benno Tempel was die meteen enthousiast. Van de Laar benaderde daarop twee partijgenoten,  oud-wethouder Cultuur Louise Engering, oud-raadslid Thessa Oosterholt en kunstenaar Loek Bos om hem te helpen zijn idee te verwezenlijken.

In verschillende samenstelling gingen ze op pad om met de conservatoren en beheerders van de bedrijfscollecties te praten. “Ik had eerst nog gedacht dat ze misschien schuchter zouden zijn, omdat ook andere bedrijven meededen, maar ze waren allemaal enthousiast”, aldus Van de Laar. Het eerste gesprek was bij ING. Daarnaast zijn werken te zien uit de collecties van Aegon, VNO NCW, ABN-Amro, KPMG, KPN, BNG, Nationale Nederlanden en het NIBC. De Vereniging van Bedrijfscollecties Nederland ondersteunt de tentoonstelling. De initiatiefnemers wilden vooral de aandacht richten op collecties van bedrijven met een Haags tintje.

Wisselbad

“De bezoeker komt in een soort wisselbad terecht. Elke bedrijfscollectie heeft een eigen sfeer”, zegt Franz Kaiser, hoofd tentoonstellingen van het Gemeentemuseum. “De ruimte is zo ingedeeld dat de omvang van de collectie ook in beeld komt. ING heeft met 13.000 werken de grootste verzameling, die krijgt drie zalen. BAM heeft maar één beeld uitgeleend, maar heeft ook geen aankoopbeleid. Ik heb in dit proces geleerd dat een aannemer kleine winstmarges heeft – niet voldoende om systematisch kunst te kopen”.

Bedrijven hebben hun eigen motief voor deelname, bijvoorbeeld om bij collega’s eens onder de aandacht te brengen wat ze voor mooie kunst in huis hebben. “Er zijn bedrijven waar de collectie vooral een interne rol heeft, andere, zoals de Rabobank treden er juist veel meer mee naar buiten, bijvoorbeeld met eigen tentoonstellingen, onder meer in Parijs. Dat is ook de reden dat die nu niet meedoet, ze hadden het te druk”. Een andere multinational met Haagse wortels die ontbreekt, is Shell. “Die heeft naar eigen zeggen geen aansprekende collectie, dus doet niet mee. De Shell doet eerder aan sponsoring”, aldus Van de Laar.

Verschillen

“We willen met de tentoonstelling ook duidelijk maken dat er verschillen tussen musea en bedrijven zijn: Bedrijfscollecties kunnen musea niet vervangen.”, zegt Kaiser. Musea hebben een openbare publiekstoegankelijke functie, terwijl bij bedrijven zaken en financiële resultaten tellen. De kunstcollectie is bijzaak en zijn meestal niet toegankelijk voor het publiek.

Tijdens de collectie zijn wel wat topstukken te zien. Bijvoorbeeld van Anish Kapoor, Jan Dibbets, Karel Appel, Anton Corbijn, Folkert de Jong, Michael Raedecker, Don Brown, Pyke Koch en Wim Schuhmacher. ”Ik verheug me op het werk van Anish Kapoor en van Pyke Koch, een groot werk met de titel Oogst. Die heb ik nog nooit in het echt gezien, ik wist niet dat die erbij zat, dat was wel een ontdekking”.

In de gesprekrondes kwam Nationale Nederlanden zelf met een suggestie voor een aanvullende expositie. Het bedrijf had de jonge kunstenaar Sander van Wettum opdracht gegeven om foto’s van kantoren te maken. Tijdens diens zoektocht in het archief stuitte hij op foto’s van Philip Mechanicus die in de jaren 70 kantoren had gefotografeerd. Die werken hangen straks naast elkaar in het Cordia-kabinet.

De opening is op 22 juni door burgemeester Jozias van Aartsen en de bedrijfscollecties zijn te zien tot 23 september. Als het aan Van de Laar ligt, komt er een vervolg, bijvoorbeeld met collecties van internationale instellingen of van ministeries.

Van Aartsen: Vaker inzet Marechaussee in de toekomst

De inzet van 20 mensen van de Marechaussee tijdens de jaarwisseling was volgens burgemeester Van Aartsen een toets. Hij wil hier vaker gebruik van maken om het eigen politiekorps te ontzien.

De inzet is hem goed bevallen en de burgemeester overweegt om de Marechaussee, bijvoorbeeld tijdens demonstraties in Den Haag in te zetten. “We hebben die mogelijkheid gekregen van het kabinet en dan moeten we er ook gebruik van maken”, aldus Van Aartsen. Hij heeft het verzoek gedaan bji het kabinet en dat is gehonoreerd.

De politie Haaglanden moet als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt veel agenten inleveren. Vorig jaar maart schreef Van Aartsen aan de gemeenteraad dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de politie-inzet in de regio Haaglanden. De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schreef hij in de bewuste brief. Mede door deze bezuinigingen wil de burgemeester vaker een verzoek doen bij het kabinet om leden van de Marechaussee in te zetten om het korps Haaglanden te ontzien en te zorgen dat de agenten ook gewoon verlof kunnen opnemen.

Autobranden

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente gebruik gemaakt van twintig leden van het militaire politiekorps. “Veel mensen denken dat er militairen de stad in komen, maar het zijn eigenlijk gewoon extra politiemensen met dezelfde bevoegdheden”. De helft van de marechaussee werd ingezet bij het Oscarteam dat zich richt op daders van autobranden. Zij konden niet voorkomen dat er 47 auto’s in vlammen opgingen. Vorig jaar gingen ongeveer eenzelfde aantal auto’s met oud en nieuw in rook op. De politie heeft een speciaal autobrandenteam ingericht voor de opsporing van de daders en zoekt voor het achterhalen van de toedracht en het succesvol  vervolgen van de verdachten nog naar beelden.

Rolmodellen

De andere helft vergezelde de ‘rolmodellen’, de vrijwilligers die Haagse buurten veilig moesten houden. De rolmodellen konden bijvoorbeeld door hun aanwezigheid voorkomen dat de sfeer omsloeg toen de elektriciteit in de Van Hattemlaan en het Anna Blamanplein uitviel. Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling relatief rustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet in Ypenburg, waar bewoners zich tegen de politie richtten. Volgens de bewoners was deze inzet overigens overdreven.

Aanhoudingen

Er werden in Den Haag tijdens de nacht 145 personen aangehouden voor het plegen van misdrijven. De vorige jaarwisseling waren dat er nog 73. De politie hield van 2011 op 2012 vier personen aan die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op grond van de ‘Overlastwet’, beter bekend als de voetbalwet was opgelegd.  Het Openbaar Ministerie heeft direct op 1 januari al meer dan 70 zaken uit Haaglanden en Hollands-Midden beoordeeld van verdachten die waren aangehouden rond de jaarwisseling. Dit gebeurde op de ZSM-locatie Zuiderpark. ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk. Deze aanpak maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel mogelijk lik op stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Na de aanhouding van de verdachte wordt zo snel als mogelijk een beslissing genomen over de mogelijke straf.

Supersnelrecht

De officieren van justitie en parketsecretarissen die de zaken van de jaarwisseling hebben beoordeeld, hebben onder andere aan 14 personen een OM-strafbeschikking uitgereikt, 8 personen kregen een dagvaarding voor themazittingen in februari, 7 personen moeten later op een officierszitting komen, 18 verdachten zijn deze week al berecht tijdens een supersnelrechtzitting.  De overige zaken zijn nog in onderzoek en een aantal zaken zijn overgedragen aan het Functioneel Parket.

PVV alleen in afkeuring Van Aartsen

De PVV steunde vorige week tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad als enige een motie van afkeuring tegen burgemeester Jozias van Aartsen. Alle andere partijen stonden pal achter de burgemeester en zijn handelen in een zaak tegen een weggepest homostel.

Van Aartsen eiste aan het begin van zijn antwoord op vragen van de PVV excuses van PVV- raadslid Paul ter Linden die in diverse media had gesteld dat de politie niets deed om het stel te helpen. Fractievoorzitter Machiel de Graaf vond excuses niet nodig. Van Aartsen verspreidde daarop een feitenoverzicht. Daaruit bleek dat het stel niet vanwege de pesterijen is opgestapt, maar vanwege een ruzie met de bovenburen die begon in 2007.

Feiten

Uit het overzicht blijkt ook dat wijkagente Patricia Malleé sinds de eerste melding van rot fruit tegen het raam op 22 augustus 2011 direct contact zocht met het stel. Omdat een van hen moest werken, kon zij pas twee dagen later terecht voor een gesprek. Zij is regelmatig op het plein gaan kijken en belde dan met de mannen of ze een van de jongens om haar heen zagen. Omdat de mannen ook dachten dat de daders in hetzelfde wooncomplex zaten, is de agente met school gaan praten wie van de leerlingen daar woonden. Zij ging in gesprek met de ouders, die betrokkenheid van hun zoon ontkenden. De agente belde om de dag met het stel en hoorde al vrij snel dat ze gingen verhuizen vanwege de bovenburen. “Het stel bedankte me voor de goede zorgen voor mijn vakantie. En toen ik terugkwam was ik verbaasd over de commotie in deze zaak”.

Tijdens het debat in de raad ergerde de PVV zich aan het feit dat Van Aartsen het nieuwe wooncomplex van het stel had genoemd in een memo dat bij diverse media, onder meer Pownews. Volgens Van Aartsen heeft hij de privacy van het stel niet geschonden, omdat het een groot wooncomplex betreft.

Wilders

In Pownews was te zien hoe een deel van de Haagse PVV-fractie en oud- raadslid en PVV-leider Geert Wilders het stel een hart onder de riem staken. Door zijn aanwezigheid lijkt het alsof deze kwestie de zoveelste zet is in zijn kruistocht tegen Van Aartsen, de man die hem in 2004 uit de VVD- fractie zette, omdat Wilders de partijlijn niet volgde over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Sindsdien zijn er al enkele speldenprikken geweest, zoals het uitbrengen van de film Fitna op de dag van de beëdiging van Van Aartsen tot burgemeester, deelname van de PVV aan de raadsverkiezingen in Den Haag en Wilders die zelf zitting nam in de raad, ondanks eerdere uitspraken dat hij dat niet zou doen.

Met de roep om het aftreden van Van Aartsen is de tegenstelling PVV versus rest van de raad groter dan ooit. Van Aartsen heeft zijn ambtsketen niet afgelegd, zoals de PVV vroeg, maar stond pal achter zijn politiemensen. Hij verwierf daarmee loftuitingen van links tot rechts in de raad die op zijn beurt, op de PVV na, pal achter zijn voorzitter ging staan.

 

Vrije tijd, kantorenleegstand en muziek gemist in Economische visie

Vrije tijd mag meer aandacht krijgen, de rode loper moet uit voor toeristen, muziek mist, net als het tegengaan van kantorenleegstand en in de vele aandacht voor internationale instellingen en hoger opgeleiden mist aandacht voor de andere kant van de arbeidsmarkt.

Het zijn enkele van de kritiekpunten op de Economische Visie van Den Haag.

Ondernemers uit verschillende sectoren, mensen van culturele instellingen en van belangengroepen voerden hierover deze week een debat met de gemeente. Leonard Kok, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling vroeg om een debat op het scherpst van de snede en niet om sociaal wenselijke antwoorden. “Het gaat niet goed genoeg met de economie van Den Haag, het moet beter en dat kunnen we alleen samen”. Hield wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Economie)  de ondernemers voor.

Inwoners

Burgemeester Jozias van Aartsen hoopt volgende week op september de 500.000ste inwoner van Den Haag te verwelkomen. “Voor al die inwoners moet Den Haag een fijne stad zijn om in te wonen en te leven. Quality of life is de sleutel”, aldus Kool. Deze Engelse term is een van de zogenoemde speerpunten van de strategie voor de Haagse economie. De andere zijn Internationale stad van Vrede en Recht, Sterke clusters voor de economische structuur en Arbeidsmarkt, talent en vakmanschap.

In dat laatste zit juist wel de minder- of ongeschoolde werknemer waar ook ruimte voor moet zijn in de stad. “Wat mij betreft staat dat nu te veel tussen de regels door. Deze groep moet je niet vergeten. De kantorenleegstand had ook een specifieker aandachtspunt kunnen zijn en ik mis hoe deze visie regionaal wordt ingepast. Je had ook vanuit de metropoolgedachte samen met de buurtgemeenten en Rotterdam één visie kunnen maken”, zegt Kim van Loon, vestigingsadviseur van Steenworp. In de zaal zaten ook mensen uit Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg, bijvoorbeeld, die nog werken aan hun economische visie. “Ja, wij komen ook de kunst afkijken, maar de economie van Den Haag heeft ook gevolgen voor onze gemeenten”, zegt Mariska Kastelic van Leidschendam-Voorburg.

Discussie

In de pauze konden de deelnemers per tafel discussiëren over een onderwerp en meteen een reactie achterlaten voor de inspraak. Hieruit bleek ook dat een deel het thema Internationale Stad voor Vrede en Recht goed gevonden vindt. Alleen kan het nog beter als de middenstand ook aansluit bij de internationale gasten, bijvoorbeeld door ruimere openingstijden van restaurantkeukens. In de kinderopvang is een lijst rondgegaan met eisen van expats. Een lijst met 116 instellingen die eraan voldeden is door internationale werkgevers aan medewerkers verstrekt. Zulk maatwerk zou op meer fronten moeten komen. Ook zou het belastingklimaat beter kunnen met fiscale voordeeltjes voor multinationals. Kok omzeilde dit verzoek met het verwijzen naar de grondprijs per m2 die in Den Haag lager is dan in Londen en in Amsterdam. Ander gemis is een goed beleid op congressen, nu staan er maar drie gepland, terwijl dat meer kan zijn en daar profiteren veel ondernemers van. Net als van meer nadruk op de vrijetijdseconomie, maar volgens Kok is dat juist het speerpunt van Zoetermeer en staat het daarom niet expliciet in de Haagse visie. Frans Schrofer, ontwerper, miste de aandacht voor muziek in Den Haag popstad in de visie “die is wel van toegevoegde aarde voor de stad”, een winkelier miste klantvriendelijk parkeerbeleid en een rode loper voor toeristen in de stad.

Verdienmodel

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur van het Nederlands Forensisch Instituut, vindt dat het doel van de visie nog duidelijker moet zijn, net als het verdienmodel erachter. Henk Kool viel hem in zijn slotwoord bij: “Ik wil hardere doelen stellen, zoals €4 of €5 miljard omzet, of zoveel werkgelegenheid erbij. Bovendien is het dan goed afrekenbaar en kan de raad zeggen: hij heeft het niet goed gedaan”. De gemeente gaat de inspraakreacties op de visie bekijken en eventueel verwerken in de visie.

In het najaar gaat de nieuwe versie naar de raad voor een besluit.

Bestemmingsplan Zeeheldenkwartier getekend door gerommel

Een zegen rust er niet op het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier. Tijdens de behandeling in de raad is het voorstel terugverwezen naar de raadscommissie. Dat is de tweede keer dat het plan vertraging oploopt. Het lijkt er vooral op dat ambtenaren hun werk niet goed doen.

Uiteindelijk greep burgemeester Jozias van Aartsen vorige week in. Aan het eind van de raadsvergadering werd gesproken over het nieuwe bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier. Maar opnieuw ging het mis, net als twee jaar geleden. De discussie verliep zo rommelig en stekelig dat het Van Aartsen beter leek het gehele onderwerp van de agenda af te voeren.

Het gebeurt zelden dat een raadsdiscussie op die manier wordt onderbroken en dat een onderwerp wordt teruggestuurd. Raadslid Arjen Lakerveld (VVD) noemde het teleurstellend dat de behandeling weer werd opgeschort, maar vindt ook dat de behandeling zorgvuldig moet en het daarom niet anders kon. Andere raadsfracties, zoals de Haagse Stadspartij sloten zich bij de VVD aan

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, zette veel raadsleden aan het denken. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep.

Voor het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier is het niet de eerste keer dat de raad twijfels had over de procedure. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners naar hun mening onvoldoende bij de procedures betrokken.

De Jongs voorganger wethouder Frits Huffnagel (VVD) ging in de zomer van 2009 uiteindelijk door het stof. “De komende tijd zal ik mij inspannen een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan te ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van bewoners, bedrijven in het Zeeheldenkwartier en die van de gemeente”, aldus de wethouder. Later, bij zijn aftreden als wethouder, noemde hij het een van zijn flaters.

Het bestemmingsplan werd opnieuw gemaakt en aan de bewoners gepresenteerd. Dat gebeurde vlak na het aantreden van wethouder Marjolein de Jong. Zij sprak de vele bezoekers aan de bijeenkomst in het Zeeheldentheater toe en beloofde beterschap. Bewoners mochten zienswijzen indienen en kregen ter plekke uitleg. Vooral over het groen bestond onrust. Bewoners vreesden dat een in groen-bestemming toch gebouwd mag worden. Ook was er onrust over de toekomst van de coffeeshops in de wijk.

In het nieuwe bestemmingsplan mag een tuin voor de helft worden bebouwd.  De PvdA diende een motie in om dit percentage terug te brengen tot 25 procent. Maar door het opschorten van de behandeling werd hierover niet gestemd.
De kritiek van de raad concentreerde zich vorige week op de bouwvergunning in de tuin aan de Toussaintkade. Veel fracties in de raad hadden hun twijfels over de gevolgde procedure. Een bouwwerk van 3.30 meter past volgens buurtbewoners niet in de groene binnentuinen. Wethouder De Jong hield vol dat de correcte procedures waren gevolgd, maar kon de twijfels uit de raad hierover niet wegnemen. De wethouder gaf uiteindelijk toe dat ze niet de hele procedure op haar netvlies had. Voor de tweede keer was in deze kwestie een wethouder met onvoldoende bagage naar de raad gestuurd. Nu moet wethouder De Jong een deel van haar huiswerk overmaken. Na het zomerreces gaat zij het plan opnieuw in de raadscommissie verdedigen. Ze heeft nog de hele zomer om na te denken hoe zij dit gewraakte bestemmingsplan alsnog tot een goed einde kan brengen.