Koenders betreurt einde stedenband

Minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking vindt het jammer dat de gemeente Den Haag stopt met de stedenbanden met het Nicaraguaanse Juigalpa en het Poolse Warschau. Hij zegt dat in reactie op het besluit van de Haagse gemeenteraad.

De gemeenteraad ging akkoord met het stopzetten van de stedenbanden. Het college van burgemeester en wethouders wilde van de stedenbanden af vanwege andere prioriteiten voor Den Haag als Internationale Stad. Koenders: “Ik vind het jammer, maar het besluit is uiteraard een eigen afweging van de gemeente Den Haag en daar wil ik als minister niet in treden.”

Niet van deze tijd

Het college vindt dat stedenbanden niet meer helemaal van deze tijd zijn. Wethouder Frits Huffnagel noemde het fenomeen zelfs ouderwets. De minister van Ontwikkelingssamenwerking deelt deze mening niet. “Stedenbanden zijn juist voor arme landen vaak zeer effectief als het gaat om kennisuitwisseling, waterbeheer, sanitatie en afvalverwerking. Het is belangrijk om directe relaties te houden met de armste landen in de wereld. Er zijn goede afspraken gemaakt met stedenbanden-verenigingen Nederland-Nicaragua.”

Den Haag doet daar niet meer aan mee. De SIS, Stichting Invulling Stedenband, is teleurgesteld over het besluit. “En dan vooral de houding van de PvdA”, zegt bestuurslid Ruud Lambregts. Een doekje bloeden noemt hij de instemming van de raad met een verlenging van de stedenband tot 2010. Anders was het dit jaar al afgelopen voor de drie medewerkers van het SIS. PvdA-raadslid Lobke Zandstra verdedigde het standpunt van haar partij voor het stoppen van de stedenband als dat het tijd is voor het verbreden van de horizon. “Daarom stemmen wij , al doet het een beetje pijn, in met het voorstel. Het SIS kreeg uit de PvdA wel steunbetuigingen, maar de raadsleden lieten daarbij weten dat ze met de partij mee moesten stemmen.

Videoboodschap

Een betoog van de burgemeester van Juigalpa, Maria Helena Guerra, die in een videoboodschap de raad toesprak, kon de meerderheid niet overtuigen. GroenLinks pleitte voor een evaluatie van de stedenbanden voor deze te beëindigen, maar kreeg geen meerderheid. Het college wilde er ook niets van weten, omdat de afwegingen volgens de burgemeester door het college zorgvuldig zijn gemaakt. Bovendien is de eindigheid van de banden volgens de burgemeester al in 2007 besproken met het SIS. De medewerkers kunnen zich daar niets van herinneren en menen dat zij pas medio 2008 hierover iets hebben gehoord. Zij koesteren nu nog een sprankje hoop dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 een nieuwe verhouding in de gemeenteraad ontstaat, die het beëindigen van de stedenband alsnog, vlak voor het einde, terugdraait.

Meer ambitie voor Internationale Stad

Het college van burgemeester en wethouders wil de lat hoger leggen voor de Internationale Stad. Dit moet meer tussen de oren van de Haagse burgers komen en een einde maken aan het huidige versnipperde beleid. Gevolg is onder meer een einde aan de stedenband van een kwart eeuw met Juigalpa.

“De internationale stad begint met z´n trotse burgers”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Dit wil het college bereiken door het benoemen van drie pijlers: De Haagse brug, Europese en VN-stad en kennisstad. Het college wil hiermee een verdere professionalisering en betere prioriteiten stellen rond de Internationale stad.

“De internationale stad moet beter landen onder de Haagse bevolking”, stelt het college en daarom moeten zij meer in contact komen met de internationale instellingen en expats: de Haagse brug. Het college wil twee tot drie keer per jaar een ‘internationale wave’ organiseren om inwoners en expats te mobiliseren voor een ontmoeting met elkaar en bijvoorbeeld de burgemeester. Ook moet het onderwijs meer aandacht besteden aan het internationale karakter van de stad.

Den Haag moet zichtbaarder zijn en de inwoners moeten meer bewust zijn van de positie van de stad in Europa. Hiervoor verschijnt onder meer een informatiekrant over de betekenis van Europa voor Den Haag en omgekeerd.

Het college wil in het kader van kennisstad het Haagse internationale academische klimaat verbeteren en zal hiervoor een bijdrage vragen van het Rijk. Zo moet de stad aantrekkelijk blijven voor internationale instellingen.

Een van de gevolgen van deze nieuwe aanpak is dat het college de stedenband met het Nicaraguaanse Juigalpa na 25 jaar wil beëindigen. Dat betekent het ontslag van twee medewerkers in Den Haag en eentje in Nicaragua van de Stichting Invulling Stedenband Den Haag – Juigalpa. “We zijn in beroep gegaan tegen dit voornemen en we zijn nog in gesprek met raadsleden. Zij beslissen in maart over de plannen. Voor ons is het zuur”, aldus één van de medewerkers. De stad krijgt als afscheidscadeau nog wel een bijdrage van  € 50.000 aan de bouw van een openbare bibliotheek in Juigalpa.