Nieuwsmaker

Klijnsma hoog op PvdA-lijst

Oud-wethouder Jetta Klijnsma is nummer zes op de conceptkandidatenlijst van de PvdA. Daarmee is zij de hoogste van de vier Haagse namen op deze lijst. Klijnsma in een eerder stadium
top