Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

De Schilderswijk moet weer een wijk worden waar mensen willen wonen, dat zei wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) tijdens de presentatie van het actieplan Deal Schilderswijk –Wereldwijk. Het college steekt € 11 miljoen in de wijk, ongeveer de helft daarvan was al gereserveerd voor de krachtwijken, de andere helft is extra. Verder lezen Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

Zomerserie: Jeugdzorg

Op 12 september gaat Nederland weer naar de stembus. Ook in Den Haag duiken de partijposters weer op en zijn de pamfletten niet aan te slepen. Terwijl partijen hun messen slijpen, kijkt Den Haag Centraal hoe politieke thema’s in de stad worden vertaald. Ditmaal: jeugdzorg Verder lezen Zomerserie: Jeugdzorg

Meerderheid raad wil grote huldiging voor ADO-vrouwen

Het vrouwenelftal van ADO is vorige maand kampioen van Nederland geworden. D66 had vragen gesteld over een huldiging, waarop wethouder Karsten Klein heeft gereageerd dat hij de vrouwen zal uitnodigen en het team zal feliciteren. Teleurstellend vindt D66 en de partij krijgt bijval van PVV en PvdA.

“Het lijkt nu of Klein het op zijn kamer wil doen, dat kan toch niet, die vrouwen zijn kampioen”, reageert een boze Kim Waanders, coalitiegenoot van Klein die de vragen mede namens haar partij stelde. “De kersverse kampioenen verdienen meer dan een appelpunt en een kopje koffie op de werkkamer van de wethouder. Organiseer een rondrit door de stad, begeleid door een goed stukje muziek met een uiteindelijke huldiging in het stadion waarbij alle basisschoolmeisjes van Den Haag zijn uitgenodigd om de dames toe te juichen”, zegt PVV-raadslid Richard de Mos. Zijn PvdA-collega Gerard Verspuij ziet meer in een huldiging in Diligentia. Een intiem theater ziet hij wel een gepaste plek. “Op de kamer van de wethouder, dat vind ik een beetje klein van Karsten”, aldus de PvdA’er. Waanders ziet meer in een groot podium met veel publiek in het centrum, bijvoorbeeld tijdens Beatstad of eventueel Parkpop, waar toch al veel mensen zijn. Een ander sympathiek idee van Lobke Zandstra: “Een rondvaart over de Hofvijver”. GroenLinks-fractievoorzitter David Rietveld vindt het ook een beetje karig als de ADO-vrouwen alleen een felicitatie van de wethouder krijgen.

Het vrouwenteam van ADO staat bovendien komende week nog in de finale van de KNVB-beker en kan daarmee de dubbel pakken, zowel landskampioen als de beker op zak. De D66 vrouwen, Kim Waanders en haar eveneens boze collega Irene van Geest gaan tijdens de komende commissievergadering de vragen agenderen, zodat de wethouder moet uitleggen waarom hij niet voor een grote huldiging kiest en de raad zich hierover kan uitspreken. De PVV gaat raadsvragen stellen voor een grote huldiging, de PvdA sluit zich hier mogelijk bij aan.

Verdeeldheid over sociale paragraaf in rijksbegroting

Wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) vindt dat de Troonrede dit jaar een leugen bevatte. De koningin las: “De regering wil een arbeidsmarktbeleid voeren waarbij het principe geldt van ‘werk boven uitkering’ ”. Volgens Kool loont het met de aangekondigde maatregelen juist niet meer om te werken.

Daar denkt zijn collega anders over. Sander Dekker (VVD, Financiën): “Nieuw is wel dat het Rijk de pijn gelijk gaat verdelen over de inkomensgroepen met steun voor de allerzwaksten. Er komt extra geld voor de chronisch zieken en de mensen in de bijstand”. Zijn collega is stukken somberder: “Ik heb schrik en vrees dat de allerzwaksten weer de dupe zijn. Ze zeggen wel dat ze die groep ontzien, maar dat hangt er helemaal van af hoe wij als gemeente dat geld mogen verdelen”, zegt Kool. Hij rekent voor dat hij ongeveer vijf miljoen euro erbij krijgt voor deze groep. “Als ik van geval tot geval moet beslissen wie daar recht op heeft, ben ik dat geld al kwijt aan onderzoek. Als ik een generieke uitkering krijg voor die groep, dan lijkt het een broekzak-vestzakverhaal, een verschuiving binnen mijn eigen budget. Het hangt af van de uitwerking, maar ik ben er bezorgd over”.

Kool is betrokken bij de onderhandelingen namens gemeenten met het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe Wet werken naar vermogen, een bundeling van diverse bestaande regelingen. “Daar zit een lek in, want gemeenten krijgen 100% vergoeding per werknemer in de sociale werkvoorziening, terwijl die ons 130% kost. De gemeente gaat op het sociale domein leeglopen, nu voor de burgers de kindertoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag omlaag gaan. Daarmee vergroot dit kabinet de armoedeval enorm, werk loont dan niet meer”. Hij had gehoopt dat het kabinet een visie zou geven over hoe we uit het dal moeten komen, maar ziet een dergelijke stip aan de horizon niet terug in de begroting.

Metropool

De begroting en de Troonrede bevatten weinig nieuws, de meeste maatregelen en de harde bezuinigingen van 18 miljard, waren al bekend. Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) zag toch een klein nieuwtje: een passage in de rijksbegroting gewijd aan metropool Rotterdam en Den Haag. “Eerst wilde het kabinet meer inzetten op samenwerking in de hele Zuidvleugel, maar dat is in deze begroting positief bijgesteld. We kunnen nu met Rotterdam en de provincie intensiever samenwerken en samen infrastructurele projecten en openbaar vervoersproblemen aanpakken. Anders krijg je drie plannen en drie concessies, dat kan er een worden, minder procedures en minder gedoe”. Smit maakt zich wel zorgen over de bezuinigingen in het openbaar vervoer die vooral de grote steden treffen. Binnenkort gaan medewerkers van de vervoersbedrijven in de grote steden, dus ook HTM, weer staken. Of er nog geld komt van het Rijk voor concrete projecten in de gemeente, wordt pas later bekend.

Reacties

Wethouder Karsten Klein (CDA, Jeugd, Welzijn en Sport) is blij dat er meer geld is voor de zogeheten combinatiefunctionarissen. Zij werken in het onderwijs, cultureel vlak en in de sport. “Dat past precies bij ons beleid om sport en buurthuizen meer samen te laten werken, reageert Klein. Ook is hij blij dat gemeenten de zeggenschap krijgen over de jeugdzorg, al zijn de afspraken met het Rijk daarover nog niet helemaal rond. Zijn cultuurcollega Marjolein de Jong (D66, Cultuur) voorziet net als een kabinet een zwaar jaar, maar vond ook enig optimisme terug: “We doen het nog niet zo slecht. Op mijn beurt zeg ik chapeau voor het cultuurveld hier in de stad hoe zij de schouders eronder zetten, inzet tonen en zoeken naar manieren om samen te werken”. Haar partijgenote Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) voorziet meer pijn, bijvoorbeeld in de bezuinigingen op het passend onderwijs, voorheen speciaal onderwijs. Burgemeester Jozias van Aartsen miste vooral de aandacht voor de dynamiek in de stad. “De Troonrede staat bol van het economisch groeivermogen, maar dat dat vooral uit de steden komt, daar hoor ik niets over. Creativiteit is nodig net als dynamiek, gekoppeld aan concrete maatregelen”. Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling en integratie) mist de verbondenheid. “Daar hebben we behoefte aan. Oog voor iedereen om door de crisis te komen. Daar hebben we allemaal een rol in. Ik hoop dat de koningin daar in haar Kersttoespraak, die schrijft ze zelf, wel aandacht voor heeft”. Verder noemt hij het teleurstellend dat de inburgering straks afhangt van eigen verantwoordelijkheid. Hij is bang voor tostanden als in de jaren ‘80 met grote taalachterstand onder migranten.

G4

Van Aartsen kreeg tijdens de traditionele Prinsjesdaglunch van de vier grote steden van zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb de voorzittershamer van de G4 aangereikt, met wat presentjes uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, een mok met het wapen van Amsterdam, een pressepapier met Erasmus en een miniatuur Rietveldstoel. Hij blijft een jaar voorzitter van het verbond van de vier grootste steden van Nederland. Van Aartsen: “Ik zie ernaar uit met deze drie rooie rakkers”, aldus Van Aartsen, als VVD’er tussen drie PvdA-burgemeesters”.

Den Haag ook Dartstad

Wethouder Karsten Klein (CDA, sport) moet dartsport als speerpunt in zijn sportbeleid opnemen. Een motie van de Haagse Stadspartij om van Den Haag dartstad te maken, kreeg steun van een meerderheid van de raad.

Klein kreeg van een deel van de raad dat hij in zijn sportnota te veel aandacht geeft aan elitesporten. De sportnota had als speerpunten hockey, zeezeilen, voetbal, beachsporten, schaatsen, tennis en lange afstandslopen. De motie van de Haagse Stadspartij vindt dat het college meer aandacht moet besteden aan volkssporten. En met Raymond van Barneveld die de sport voor Den Haag op de kaart zette, was darten een logische keuze. Extra argument voor de Haagse Stadspartij is dat darten in 2012 een demonstratiesport is bij de Olympische Spelen in Londen. Bovendien kan het een stimulans zijn voor de Haagse horeca. De motie kreeg steun van de PvdA, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor de Eenheid, Politieke Partij Scheveningen, de Islam Democraten en de SP.

De wethouder is het niet eens met de kwalificatie van elitesporten en vindt dat die sporten bij de stad horen. “Zeilen is evident voor een stad aan zee en hockey is historisch bepaald”, aldus Klein. Het ledenaantal dat deze sporten beoefent groeit volgens hem ook nog. “En ik heb geen flauw idee hoeveel darters er zijn”, voegt de wethouder toe. Hij gaat de komende tijd wel serieus onderzoeken hoe darten een plek krijgt in zijn sportbeleid. “Het moet wel een beetje inhoud hebben en die zie ik nu nog niet”, zei hij vlak nadat de raad de motie aannam. Extra geld voor het darten komt er volgens Klein niet.

Met de sportnota is 43 miljoen gemoeid voor de komende vier jaar. Een deel van het geld wordt gebruikt om de accommodaties van de sportclubs multifunctioneler te maken. Deze moeten een alternatief worden voor de twintig buurthuizen die de komende jaren moeten sluiten.

 

Bijltjesdag in CDA-Den Haag

Het CDA heeft grote schoonmaak gehouden in de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Behalve Karsten Klein, die eerder werd aangewezen als nummer één, verdwijnen alle andere vertrouwde gezichten van de lijst. Wat er is er met CDA aan de hand?

Wie verantwoordelijk is voor de grondige vernieuwing van de CDA-lijst is niet helemaal duidelijk. De een zegt: het was de nieuwe fractievoorzitter die louter nieuwe gezichten wilde zien. De ander zegt: het was vooral het bestuur, in het bijzonder de persoon van voorzitter Jeanette Doll. Die had nog wat rekeningen uit het verleden te vereffenen.

Feit blijft dat de lijst waarmee het CDA de raadsverkiezingen van maart volgend jaar ingaat geen nieuwe gezichten kent. Voor een deel komt dat doordat een aantal oudgedienden vrijwillig de politieke arena verlaat:  Michel Santbergen (oudgediende, jarenlang fractievoorzitter),  Ries Smits (oud-wethouder en ook jarenlang raadslid).

Maar ook Aline Pastoor en Wil Vonk moeten het veld ruimen. En dat is opvallend. Vonk representeert  het sociale gezicht van het CDA. En Pastoor geldt als jong, ambitieus en talentvol. Vonk, die op de dertigste plaats belandde, ziet dat niet als een motie van wantrouwen.  “Mij was eerder duidelijk gemaakt dat ik voor mijn derde termijn moest excelleren.  Een minderheid van het bestuur vond dat ik die belofte niet had waargemaakt. Dat was wel even slikken, maar ik ben niet wrokkig meer”, zegt Vonk in een reactie. Zij hoorde het  nieuws van haar onverkiesbare plaats van de voorzitter. De kandidaatstellingscommissie zelf heeft niks laten horen. “Dat was wel netter geweest”, zegt het raadslid.

Santbergen, voormalig fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van het CDA in Den Haag,  vindt het ook vreemd dat de raadsleden niet zijn gebeld over de keuze. Hij vindt het vooral raar dat Pastoor niet door mag als raadslid. “Zij is goed, kent haar zaken en neemt initiatieven, bijvoorbeeld over Den Haag Studentenstad met de notitie Studentenrijk”, aldus Santbergen.

Pastoor overweegt zich helemaal terug te trekken van de CDA-lijst.  Ze is vooral teleurgesteld in de gang van zaken. “Ik heb niet eens een gesprek gehad. Het is raar dat ik de feitelijke reden niet ken. Wethouders, raadsleden, iedereen belt me omdat ze het ook niet begrijpen. Ik overweeg me terug te trekken”. Geruchten over een ruzie tussen haar en lijsttrekker Klein die de reden voor een onverkiesbare plek zouden zijn, ontkent ze. “Als je vier jaar samen in een fractie zit, deel je lief en leed. We kunnen het goed vinden en zijn zelfs bij elkaars huwelijk bij de kerkdienst geweest”.

De top drie in de lijst bestaat nu uit Karsten Klein, Haags Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven en fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.  Wil Vonk gaat nu campagne voeren om alsnog bij de top vijf te komen.  Ze zet daarbij in op haar belangrijkste wapenfeiten:  in de Wmo geen herindicatie voor mensen boven de 75 jaar en het alcohol- en samenscholingsverbod rond de Jan Luykenstraat in Moerwijk.  Lukt het – onverhoopt-  niet bij de top 5 te eindigen, dan wil ze graag op haar huidige dertigste plek blijven staan als lijstduwer. “Ik ken zoveel mensen in de stad, ik ben het sociaal gezicht van de partij”. Toch blijft ze hopen op een  plaats in de fractie, te verwerven via voorkeurstemmen. “De vorige keer had ik als nummer twee op de lijst ook de meeste stemmen. Ik vertrouw op mijn kiezers en heb goede hoop”.

De afdelingsvoorzitter van het CDA, Jeannette Doll,  en lijsttrekker Klein willen niet reageren op de wijze waarop de kritiek van de CDA-raadsleden.  Op 4 november spreekt de algemene ledenvergadering van het CDA  over de samenstelling van de kandidatenlijst.

Karsten Klein in finale

Het Haagse CDA-raadslid Karsten Klein (1977) staat in de finale van de verkiezing tot jong raadslid van het jaar 2009.

Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze week bekendgemaakt. Klein zit sinds maart 2006 in de Haagse raad, werd vorig jaar fractievoorzitter en is onlangs door het afdelingsbestuur van zijn partij gekozen tot kandidaat-lijsttrekker.

Klein heeft in de finale twee concurrenten: Mark den Boer (CDA-raadslid in Graafstroom) en Toine van de Ven (raadslid voor PvdA-GroenLinks in Vught). Juryvoorzitter Aat de Jonge, burgemeester van Dronten, maakt de winnaar bekend tijdens het VNG-jaarcongres op 10 juni in Almere.

Dag van de Hagenaar trekt vooral intimi

Vorige week was de Dag van de Hagenaar in het Haagse stadhuis. De gemeenteraad organiseerde de dag om Hagenaars te laten zien wat de politiek doet en hoe de bewoner daarbij betrokken kan worden. De opkomst was gering en de mensen die er waren, kenden veelal de weg naar de raadszaal al.

“Ik ben vandaag lid geworden van het CDA. Hier kan ik zelf kiezen op welke partij ik stem, in Suriname volgde ik de adviezen die ik kreeg”, zegt een bezoekster. “Ik ben actief in de wijk en heb hier wel wat zaken gedaan”, zegt een ander. Ook sociaal werker erkende dat hij naar de Dag van de Hagenaar was gekomen om zaken te doen. De raadsleden zelf gaven workshops, stonden mensen te woord, maar ook zij deden zaken. Bijvoorbeeld door andere partijen te overtuigen van het meestemmen of meeondertekenen van een motie.

Ook de raadsleden viel het op dat ze vooral bekende gezichten zagen. “Maar niet allemaal, ik had net een vader die problemen had met zijn zoon. Je kunt niet alles oplossen als raadslid, maar ik heb hem wel door kunnen verwijzen”, zegt CDA-fractievoorzitter Karsten Klein. VVD-fractievoorzitter Anne Mulder denkt dat de geringe opkomst ook kan liggen aan de Toppers, die op dat moment in de Nieuwe Kerk waren. In het atrium stonden kraampjes van de politieke partijen om een aantal ingerichte huiskamers zonder muren. Het CDA had twee Haagse Kamerleden uitgenodigd: Jan Schinkelshoek en Nicolien van Vroonhoven-Kok. De laatste vond het een leuk initiatief om mensen te ontmoeten. “Anne Mulder ken ik bijvoorbeeld nog uit de tijd dat we beide beleidsmedewerker waren in de Tweede Kamer”.

SP-raadslid Hiek van Driel vindt dat de raadsleden net als de SP zelf meer de wijk in moeten en dat de Dag van de Hagenaar daarmee overbodig zou moeten zijn. Ook zij vond de opkomst tegenvallen. Raadsvoorlichter en lid van de organisatie Tina Ehrami bekeek het van de positieve kant: “De sfeer was prettig en men hoefde in ieder geval niet op een rij te staan wachten om met de raadsleden in gesprek te gaan. Er was voor ieder wat wils en de kinderen hoefden zich ook niet te vervelen. Wij zouden de volgende keer misschien meer aandacht moeten besteden aan het bereiken van de iets moeilijkere groepen”.

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media) gaat ook over burgerparticipatie, het betrekken van Hagenaars bij de stad. Hij vond het jammer dat hij nog geen collega-wethouders was tegengekomen en dat er vooral bekenden op de Dag van de Hagenaar afkwamen. “Er is geprobeerd om het in de huiskamer van de stad te houden. Als er gericht activiteiten in de wijken zouden zijn georganiseerd, zou je misschien meer mensen zien”, aldus de wethouder. Hij zag zijn aanwezigheid zelf als een extra spreekuur, zoals hij eens per maand op woensdag houdt.