PvdA grote verliezer in PVV-wijken

De bewoners van de wijken Scheveningen en Kijkduin hebben twee weken geleden bij de Europese verkiezingen op grote schaal op PVV van Geert Wilders gestemd. In deze wijken, waarvoor grootste bouwplannen bestaan, scoorde de PVV aanzienlijk hoger dan elders in Den Haag. De grote verliezer hiervan is de PvdA, die in die wijken meer dan gehalveerd werd.

Dit blijkt uit een nadere analyse van het stembedrag per stembureau. De gegevens voor het stemgedrag per stembureau waren niet eerder beschikbaar.

De PvdA in Den Haag werd tijdens de Europese verkiezingen van donderdag 4 juni gehalveerd (12,4 procent van de stemmen tegen 24,9 procent in 2004). Deze neergang kwam overeen met het landelijk beeld van de PvdA, al was de trend dat meer aan andere partijen werd verloren dan aan de Partij voor de Vrijheid.

Forser verlies

In sommige delen van met name Scheveningen is echter sprake van een veel forser verlies voor de socialisten. Zo behaalde de PVV in het stembureau Muzee Scheveningen 153 stemmen tegen 38 voor de PvdA. In het stembureau Respect Zorggroep Scheveningen kruisten 141 bezoekers het hokje van de PVV aan, tegen 36 voor de PvdA. Ook in Kijkduin blijkt de opmars van de PVV steviger dan het gemiddelde beeld voor Den Haag.

In Den Haag Zuidwest, een van de krachtwijken van Den Haag, is eveneens veel op de PVV gestemd. In de meeste stembureaus werd de PVV er de grootste. Hetzelfde geldt voor de wijken Loosduinen, Rustenburg-Oostbroek, Moerwijk, Wateringse Veld, Ypenburg en Mariahoeve. De PVV werd niet het grootste in onder meer de wijken Valkenbos, Regentes, de Bomen- en Bloemenbuurt, de Vogelwijk en het Statenkwartier en Benoordenhout. In deze wijken won met name D66. De PvdA houdt een meerderheid in de wijken Transvaal en Schilderswijk, de delen van Den Haag  waar veel allochtonen wonen.

Norder

Op de website van de PvdA wijt PvdA-voorman Marnix Norder het verlies van zijn partij vooral aan landelijke elementen, zoals ontbreken van stuurmanskunst door premier Jan Peter Balkenende zodat de koers van het kabinet als geheel niet duidelijk is geworden. “Wij krijgen daarvan helaas de rekening gepresenteerd”, schrijft Norder, die kandidaat-lijsttrekker is voor de PvdA.

Deze verklaring van Norder voor de halvering van de PvdA in Den Haag is slecht gevallen bij voormalig PvdA-wethouder Gerard van Otterloo. Die schrijft als reactie op de site van de PvdA dat Norder wat hem betreft gezakt is voor het examen voor het lijsttrekkerschap “Marnix Norder, gevangen in zijn rol om Bos en de partijleiding naar de mond te praten, komt niet verder in de huidige situatie dan ‘er is niets aan de hand, tandje erbij en dan komt het goed’ ”, aldus Van Otterloo.

Hij vervolgt:  “Een goed leider weet wat de problemen zijn van de mensen waarvoor wij staan, mensen die rekenen op steun en bescherming van de overheid. Een goed leider biedt hoop en schept verwachtingen en klaagt er nooit over dat zijn verhaal niet begrepen wordt. Voor mij is Marnix Norder gezakt voor die test. Gaan we door met meer van hetzelfde dan komen we bij de volgende verkiezingen op een halvering van het aantal kiezers uit. Dan komen we in Den Haag op zeven zetels of minder”.

Risicoloos project is een illusie

De Haagse rekenkamer heft de raad een checklist grote projecten gestuurd voor het beheersbaar houden van grote projecten. Het biedt een handvat om de risico’s van projecten te beoordelen. Volgens lid van de rekenkamercommissie Pieter Welp biedt het geen garantie dat alle projecten vlekkeloos gaan verlopen.

Het doel van de checklist is om informatie over grote projecten te kunnen beoordelen op kwaliteit en volledigheid. De lijst is op verschillende beleidsterreinen toepasbaar, zoals infrastructuur (bijvoorbeeld tramtunnel en Randstadrail), stedelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld Erasmusveld en Kijkduin) en sociale projecten (zoals de invoering Wet maatschappelijke ondersteuning en re-integratie).

In de lijst staan verschillende aandachtspunten, zoals een duidelijke probleemanalyse en een afgebakende projectdefinitie, wat valt er wel en wat niet in het project. Aandachtspunten bij de raming van projecten is bijvoorbeeld hoe die tot stand is gekomen en of die is getoetst. Daarnaast is de opzet van de projectorganisatie van belang, net als de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders aan de raad.

“De checklist biedt geen garantie dat er geen Noord-Zuidlijn meer komt, maar de kans wordt zo klein mogelijk en de raad gaat er met open ogen in. Het geeft aan welke informatie de raad moet hebben. Nu krijgt de raad te vaak onvolledige, te weinig of verkeerde informatie”, zegt Welp. De rekenkamer heeft in de voorbereiding snel de masterplannen voor Den Haag bekeken of daar de volgens de checklist benodigde informatie aanwezig was, maar daar werd Welp niet vrolijk van. De Haagse rekenkamer gaat nu in een vervolgonderzoek een aantal grote projecten nader bekijken. “We hebben de raad gevraagd naar projecten, maar we kunnen niet alles. We zoeken naar interessante projecten, zowel in de planfase als die al een eind op streek zijn.”

De geplande tunnel onder de Koningskade is er eentje die op de shortlist staat voor dit onderzoek, maar ook de Hubertustunnel als goed voorbeeld. Het ADO-stadion staat er niet op. Volgens Welp ligt dat niet voor de hand, na het onderzoek van de commissie De Vries. Dit onderzoek moet in het najaar klaar zijn en dan kan de raad beslissen of ze een regeling wil voor Grote Projecten. Landelijk is er al zo’n regeling, maar de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn bewijzen dat dat geen garantie is. Na een parlementair onderzoek van de commissie Duivesteijn is besloten een Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven in te stellen om de Tweede Kamer te ondersteunen bij het beoordelen van grote projecten. Welp werkt daar als senior medewerker naast zijn lidmaatschap van de Haagse rekenkamer.

“Ik zou er niet voor pleiten zo’n bureau op lokaal niveau. Je moet uitkijken dat je het werk van het bestuur niet gaat overdoen. Het is handiger als je snel door de stukken gaat en incidenteel deskundigen inhuurt. Dat is efficiënter “, stelt Welp. Hij noemt ook andere mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld met een second opinion door juristen op contracten voor grote projecten, of een onderzoek van de Haagse rekenkamer of de accountantsdienst. Het onderzoeksbudget van de gemeenteraad zou hiervoor kunnen worden aangewend.