Tunnel Koninginnegracht nog onzeker

Ondanks een toezegging van Rijksgeld en een schetsontwerp is een tramtunnel onder de Koninginnegracht nog onzeker. In de raad zijn veel vraagtekens bij de tunnel. De beslissing zal pas rond de zomer vallen als alle varianten voor een betere doorstroming van verkeer bij de Koninginnegracht zijn onderzocht.

Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) heeft wel al een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de tunnel voor het beschikbare geld van 100 miljoen euro. Dat is mogelijk. Vervolgens heeft hij al een schetsontwerp besteld, om mogelijke vertraging te voorkomen. “Een paar maanden vertraging kan ik nog wel uitleggen aan Verkeer en Waterstaat, maar ik weet niet of we het anders nog in kunnen halen”, zei hij tegen de commissie Verkeer.

Daarbij waren ook buurtbewoners aanwezig. Zij zijn bang dat ze voor een voldongen feit staan en zien in de tunnel geen oplossing. Ze waarschuwden de raadsleden voor een fuik, waarin ze naar een beslissing voor de tunnel worden gestuurd, en om niet toe te geven aan de verlokkingen van het geld. De tunnel kwam vorig jaar als een duvel uit een doosje toen bleek dat die op het verlanglijstje van stadsgewest Haaglanden stond. Smit had deze daarop gezet. De €100 miljoen voor een tunnel onder de Koninginnegracht is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Smit zal bij het ministerie nagaan welke consequenties aan mogelijke vertraging kleven.

Groot onderzoek

PvdA pleitte in de commissie voor een groot onderzoek naar acht mogelijke varianten. “Wat ons betreft hoort daar ook een negende variant bij van het verlengen van trams en haltes. We willen alle voors en tegens in beeld”, zei PvdA-raadslid Koen Baart. Hij kreeg brede steun van de andere fracties. Zij zijn bezorgd over de monumentale bomen en het beschermd stadsgezicht. VVD’er Bart de Liefde is het eens met een groot onderzoek, maar sluit nietsdoen uit. De ChristenUnie is tegen een tunnel en ziet die het liefste niet in het onderzoek terug.

De Haagse Stadspartij vroeg zich af waarom andere fracties niet direct tegen een tunnel zijn, maar het onderzoek afwachten. “Er is geen noodzaak om het openbaar vervoer hier onder de grond te doen. Dan moet eerder de auto ondergronds. De discussie zou moeten gaan over het autoverkeer en hoe dat aan te pakken”. Smit verweet hem op dit punt vooringenomenheid tegen de auto.

Smit denkt dat ongelijkvloers de enige optie is om het probleem van de doorstroming van trams en auto’s te verbeteren. Hij zal wel een breed onderzoek naar alle varianten doen. Hij verwacht dat dat voor het zomerreces klaar is. Daarna zal hij dat in de raad en in het stadsgewest Haaglanden bespreken. Het schetsontwerp voor zijn tunnel verwacht hij direct na de zomervakantie.

 

Jeltje mag toch meedoen

Jeltje van Nieuwenhoven mag door als kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA. Haar kandidatuur kwam op losse schroeven te staan toen raadslid Koen Baart een tas met daarin de benodigde steunbetuigingen vorige week donderdag kwijtraakte. Hij kreeg 48 uur uitstel voor het opnieuw bij elkaar krijgen van minstens 50 handtekeningen. Dat is hem gelukt. Dat betekent dat de strijd om het lijsttrekkerschap bij de Haagse PvdA gaat tussen Van Nieuwenhoven en Marnix Norder.

Halte Spui verdwijnt

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met het verwijderen van de halte Spui. Ondanks protesten van ondernemers en culturele instellingen en een amendement van de Haagse Stadspartij, ging een meerderheid akkoord met de verwijdering.

Saskia Kriekhaus, directeur van de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater, was één van de insprekers aan het begin van de raadsvergadering. Zij is bang dat er minder bezoekers komen als de halte verdwijnt. Ook ondernemers uit de buurt zijn bang voor verlies aan bezoekers, bijvoorbeeld in Chinatown. Volgens wethouder Peter Smit (Verkeer, Binckhorst en Milieu)  wordt de doorstroming beter als de halte verdwijnt. Bovendien verandert het gebied dusdanig, dat de looproute van het station naar de culturele instellingen aan het Spuiplein een stuk aantrekkelijker wordt. Een tramhalte zou eerder een barrière zijn.

Verder reizen
De oppositie was het niet met hem eens. De SP wees op de 9000 bezoekers aan de halte per dag, de Haagse Stadspartij wees net als de insprekers op de minder valide bezoekers die dan verder moeten reizen om bij het Spuiplein te komen, volgens het CDA roept de sluiting veel emoties op.
De coalitie steunde de wethouder volledig in het besluit. Volgens de VVD komt de boulevard Spui Hofweg nu dichterbij. PvdA’ er Koen Baart wees op de alternatieve haltes Bierkade, Kalvermarkt en Centrum die ook op loopafstand zijn. GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening verweet de oppositie dat ze de situatie problematiseren. “We doen alsof het gebied verloederd, maar het is alleen iets langer lopen”. Zij vindt het een kans voor mooiere wandelroutes in de stad. Het voorontwerp voor de herinrichting van het Spui, inclusief het verdwijnen van de halte, werd door een raadsmeerderheid aangenomen.

Haagse raad wil minder geheime stukken

De Haagse gemeenteraad wil minder geheime stukken. Het college van burgemeester en wethouders moet niet zomaar informatie geheim verklaren, terwijl er soms al bekende stukken in staan. PvdA-raadslid Koen Baart kaartte de kwestie aan, omdat hij in een brief bijna geen vertrouwelijke informatie ontdekte.

Raadsleden krijgen regelmatig brieven van het college op een rood vel. Dat betekent dat de inhoud geheim moet blijven. Dat kan zijn omdat er gevoelige zaken in staan, bijvoorbeeld over personen of onderhandelingen van de gemeente met een partij. Baart kon in een van de rode brieven, over de onderdoorgang bij het Prins Clausplein, weinig vertrouwelijks ontdekken. “ Ik kan er niks geheims in vinden, of het moet een dispuut zijn tussen de aannemer en de gemeente, maar het genoemde bedrag van 4,7 miljoen euro is hetzelfde cijfer als in de jaarrekening staat”, opperde het raadslid. Hij diende een motie in om geheimhouding voortaan kritischer te bekijken. Veel van zijn collega’s prezen Baart om zijn alertheid en steunden zijn verzoek de brief te witten, oftewel openbaar te maken. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) wees de raad erop dat een overeenkomst van de hoogte van een bedrag nog niet hoeft te betekenen dat het om hetzelfde bedrag gaat. Onder druk van de raad zegde hij wel toe de brief opnieuw te sturen, waarbij hij het grootste gedeelte openbaar maakt. Twee passages moeten volgens hem wel vertrouwelijk blijven en zullen daarom niet op wit papier verschijnen, maar weer op een rood vel.

Burgemeester Jozias van Aartsen wees de raad erop dat de informatie van het college aan de raad zoveel mogelijk openbaar moet zijn en dat hij daarom bereid is de motie uit te voeren. Informatie als  over zaken van economisch belang, personen, opsporing van strafbare feiten, moet volgens hem wel vertrouwelijk blijven. Dat staat ook in de wet omschreven.

De raad stemde daarop unaniem voor de motie van Baart.