College verdeeld over Amerikaanse ambassade

De VVD-wethouders in het college zijn tegen het verheffen van het gebouw van de Amerikaanse Ambassade tot monument. De rest van het college was voor. “Het was voor het eerst dat we over een besluit moesten stemmen”, zei wethouder Frits Huffnagel (Binnenstad).

Huffnagel was door de PvdA-raadslid Jos de Jong ter verantwoording geroepen vanwege uitspraken dat hij voor sloop was van het gebouw aan het Lange Voorhout. De Jong vroeg tijdens de raadsvergadering of Huffnagel het collegebesluit voor de monumentstatus nu actief gaat uitdragen.

De wethouder is dat niet van plan. “Ik was niet voor de monumentstatus en ben dat nog steeds niet. Een argument is dat de bouw al tot veel gedoe leidde. Het is niet voor het eerst dat we een fout uit het verleden zouden herstellen, dat hebben we ook bij de Zwarte Madonna gedaan”, aldus Huffnagel. Hij zei zich te verbazen over mensen die het een mooi gebouw vinden.

Volgens GroenLinks raadslid David Rietveld was er rond de besluitvorming in 1959 helemaal geen commotie over de bouw. Huffnagel zei dat dat wel in een boekje van de gemeente over het gebouw stond.

In de handelingen van de raadsvergaderingen staat de Amerikaanse Ambassade vanaf 1957 genoemd. In de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kolfschoten in de raadsvergadering van 4 januari 1960 dat er wel degelijk discussie over de bouw is geweest. Zijn letterlijke tekst: “De storm der discussie over de Amerikaanse ambassade, schepping van Breuer, heeft zich neergelegd”.

Rietveld erkent dat er wel discussie was. “Die nieuwjaarstoespraak bevestigt dat en er zijn een of twee raadsadressen en twee sets schriftelijke vragen over gesteld, maar echte commotie heb ik niet kunnen ontdekken”. Hij heeft al een plan ingediend voor behoud van de Amerikaanse ambassade en de vestiging van een stoelenmuseum in het gebouw. Rietveld weet nog niet wanneer de raad hier opnieuw over spreekt.

Eerste peiling voor behoud ambassadegebouw

De internetpoll van wethouder Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport) over het gebouw van de Amerikaanse Ambassade is gesloten met lichte voorkeur voor behoud.

Dekker had de peiling via berichtennetwerk Twitter op internet geplaatst om de discussie over het door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer ontworpen gebouw op gang te krijgen. Uiteindelijk zijn 64 stemmen uitgebracht, 35 voor behoud en 29 voor sloop. Na een aanvankelijke voorsprong van sloop is behoud net iets hoger geëindigd.

De Amerikaanse ambassade gaat na 2012 verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Benoordenhoutseweg in Wassenaar, waardoor het gebouw aan het Lange Voorhout vrijkomt. De poll is onderdeel van de wens van het college van b en w om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over de toekomst van het gebouw. Dat kan nog tot 1 oktober. Daarna zal het college een besluit nemen over de toekomst van het gebouw.

Meningen over de toekomst van het ambassadegebouw zijn welkom via monumentenzorg@dso.denhaag.nl en vanaf september via de website denhaag.nl/monumentenzorg.

Stemmen op Twitter over ambassadegebouw

Wethouder Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport) heeft op internet een poll geplaatst over sloop of behoud van het Amerikaanse ambassadegebouw aan het Lange Voorhout. Deze actie komt ruim een week na de oproep van zijn collega Norder (PvdA, bouwen en Wonen) over meedenken over de toekomst van het gebouw.

Dekker plaatste zijn bericht via de internetsite Twitter. Volgens een woordvoerder van Norder heeft het college besloten niet specifiek te kiezen voor sloop of behoud, maar zoveel mogelijk mensen om hun mening te vragen. “De poll van Dekker is daarom prima”. Norder heeft zelf eerder aangegeven dat hij neigt naar behoud. Zelf stemt hij niet mee. “Het gaat er niet om wat hij vindt, hij wil juist de mening van anderen horen”, aldus de woordvoerder.

Onderzoek

Norder heeft de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) een onderzoek laten doen naar de cultuurhistorische waarde van het door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer ontworpen gebouw. Daaruit kwam dat ‘de ambassade van architectuurhistorische waarde is als uniek Haags voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur’. Norder schrijft in een brief aan de raad dat hij ook geluiden hoort ‘waarin weinig of geen appreciatie voor het gebouw doorklinkt’. Het gebouw wordt als ‘lelijk’ en ‘niet passend in de omgeving’ omschreven.

In de brief noemt Norder als redenen voor behoud naast de architectuurhistorische waarde de kansen die het gebouw biedt voor herbestemming en omvorming tot een openbaar toegankelijk gebouw, dat een levendige uitstraling heeft op de omgeving. Voor de sloop pleiten volgens Norder naast de geringe waardering voor de esthetiek, mogelijke beperkingen die het behoud van de monumentale waarden oplegt aan mogelijke herbestemming of omvorming van het gebouw en de kansen die de locatie na sloop van het gebouw biedt.

Organisaties

Naast de bevolking wordt ook naar de mening gevraagd van een aantal organisaties, zoals de Stichting Binnenstad, het Haags Monumentenplatform en aan de Minister van OCenW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij kunnen net als de inwoners van Den Haag tot 1 oktober 2009 op de vraagstelling te reageren.

Norder hoopt dat de inspraak van inwoners en organisaties leidt tot nieuwe inzichten. De Amerikaanse ambassade gaat na 2012 verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Benoordenhoutseweg in Wassenaar, waardoor het gebouw aan het Lange Voorhout vrijkomt.

De poll van Dekker is bereikbaar via: www.twitter.com/SanderDekker. Meningen over de toekomst van het ambassadegebouw zijn welkom via monumentenzorg@dso.denhaag.nl en vanaf september via de website denhaag.nl/monumentenzorg.