Den Haag: €1 miljoen extra voor aanval op uitval

Twee extra klassen met traject op maat (T.O.M.-klassen) en drie extra casemanagers voor vroegtijdig schoolverlaters moet het schoolverzuim in Den Haag nog verder terugdringen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Dienstverlening) wil de harde kern van jongeren zonder afgeronde opleiding naar school krijgen en daar houden.

De wethouder wil tot 2014 nog eens tien procent voortijdig schoolverlaters in de schoolbanken houden. In 2006 telde Den Haag nog 2200 vroegtijdig schoolverlaters, nu zijn dat er 1500. Van 7 naar 4,2 procent. “Den Haag is daarmee de best presterende gemeente van Nederland. Dat doen we met de gouden driehoek: het ministerie, het onderwijs met Mondriaan als goede partner en de gemeente”. Zij gaf wel een winstwaarschuwing, omdat nu vooral de moeilijke gevallen over zijn, de harde kern van voortijdig schoolverlaters. De wethouder zette de nieuwe plannen uiteen in het bijzijn van Marja van Bijsterveldt in het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein.

TOM-klassen

Het ROC Mondriaan begon vorig jaar met de TOM-klassen, volgens de wethouder uniek in Nederland. Dit moet voorkomen dat leerlingen tussen twee studies of als ze twijfelen over een richting thuis komen te zitten. “Als iemand thuis zit, krijg je ze lastig terug naar school. Hier krijgen ze taalles, burgerschapsontwikkeling, coaching en extra begeleiding om ervoor te zorgen dat ze snel weer terug zijn in het reguliere onderwijs en de straks 19 casemanagers begeleiden de jongeren die uit dreigen te vallen en zoeken met hen naar een studie die bij ze past”. Terug naar nul krijgt de wethouder het verzuim niet. “Dat is een illusie, maar ik vind het wel onze plicht elke jongere een kans te geven op een startkwalidicatie. Wel wil ik graag nog 10 procent minder vroegtijdig schoolverlaters”.

Fatih

Een van de leerlingen in de TOMklas is Fatih Demir komt uit Turkije en is nu acht jaar in Nederland. Hij wil graag toezichthouder worden. Dat is op zijn niveau niet in de stad te volgen. Daarom gaat hij eerst een opleiding van beveiliger volgen. Daarna zit hij op het juiste niveau om toezichthouder te worden. “Ik wil de bedenker van de TOMklas bedenken. Anders had ik zdes maanden moeten wachten en nu kan ik aan mijn talen werken en houd ik mijn studiefinanciering”, zegt hij. Hij is leergierig en houdt het wel vol. In de TOMklas ziet hij ook leerlingen die niet genoeg inzet tonen, maar daar zegt hij niets van. “Daar zijn docenten voor, ik wil gewoon leren. En dat komt vooral door mijn lerares van de vorige school Thea Rurup die me erg heeft geholpen en adviseert, nog steeds”. Juist op de dag van deze bijeenkomst heeft Demir gehoord dat hij werk krijgt als toezichthouder bij woningcorporatie HaagWonen. “Maar ik ga gewoon doorleren tot ik ook het diploma voor toezichthouder heb”.

Weerbarstige praktijk

Fatih is een voorbeeldige leerling, maar zo zijn ze niet allemaal. Jos Leenhouts, voorzitter van het College van Bestuur schetst de lastige praktijk. “Wij hebben hier een opleiding voor rioolmedewerker met 30 leerlingen, vaak jongeren met problemen. Op de werkvloer zijn zij soms lastig en dat leidt tot ontslag. Dan stoppen ze met de opleiding. Het is voor ons erg lastig deze mensen binnen te houden. Wij krijgen daardoor het predicaat slechte school, maar hoe ver moet je gaan”?

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt luistert aandachtig. “Ik ben blij met mensen die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzetten. Ik geloof sterk in de gouden driehoek en ben blij met het extra geld van de gemeente. Maar ook een compliment voor ROC Mondriaan. Uit de verhalen blijkt hoe weerbarstig de praktijk is en ik ben toch blij dat jullie het goed doen”.

 

Gemengde scholen geen doel op zich

Den Haag heeft nooit geprobeerd krampachtig scholen te mengen. Dat zegt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, onderwijs) in reactie op een interview met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. Zij zei maandag in de Volkskrant dat zij zich niet meer verzet tegen het ontstaan van witte en zwarte scholen.

In de hoofdlijnenbrief integratiebeleid 2011-2014 van het college staat dat het college initiatieven van ouders wil ondersteunen die zich willen inzetten voor een gemengde schoolpopulatie. Dat geldt echter alleen in gemengde wijken. Van Engelshoven: “Den Haag kent relatief veel ‘zwarte’ en ‘witte’ wijken, en daarmee ook ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. De school heeft meestal de kleur van de wijk. We hebben in deze wijken nooit krampachtig geprobeerd te mengen. Postcode-beleid en dergelijke; wij zijn er wars van. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs”.

In de praktijk kiezen ouders volgens de wethouder nog steeds voor de basisschool om de hoek. In de gemengde wijken Kortenbos, Bezuidenhout en Regentesse- en Valkenboskwartier is wel een witte vlucht van hoger opgeleiden. “Ons antwoord daarop is informeren en niet forceren. Het blijkt dat ouders kiezen voor een school buiten de eigen wijk zonder dat ze de scholen in de buurt hebben bezocht”.

Om de school in de eigen wijk te promoten organiseert de gemeente een bustour door de buurt. “De scholen zetten de deur wagenwijd open. In november kwamen daar 70 ouders op af. En we zien dat ouders het stokje overnemen. Vaders en moeders gaan lobbyen bij andere ouders voor de school in de eigen wijk. Maar alleen als zij ervan overtuigd zijn dat die school voldoende kwaliteit heeft. De stap over de drempel moeten ouders en kinderen uiteindelijk zélf maken”, aldus de wethouder.

Daarnaast zijn er scholen die zelf regelen dat hun leerlingen ook in aanraking komen met leerlingen uit andere wijken. “Wij maken de wereld van onze kinderen groter met bijvoorbeeld een projectweek met leerlingen van het Daltoncollege. Daar hebben zij net zoveel belang bij. Ik denk niet dat Daltonleerlingen niet zelf naar de Hoefkade komen, behalve voor deze projecten”, zegt Kars Veling, rector van het Johan de Wittcollege in de Schilderswijk. Hij vindt het loslaten van het streven naar gemengde scholen getuigen van realiteitszin. “Ouders en kinderen laten zich niet sturen. We moeten af van de krampachtigheid . Het gaat om de kwaliteit van de school, niet om de samenstelling”.

 

Strijdbaar European University houdt deuren open

De European University for Professional Education raakt de aanwijzing voor de opleiding kwijt. Dat betekent dat de studenten van de particuliere onderwijsinstelling geen erkend diploma meer kunnen halen en het recht op hun verblijfsvergunning verliezen. De opleiding reageert verontwaardigd en gaat het besluit aanvechten.

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft op advies van de Inspectie van het Onderwijs de aanwijzing ingetrokken. “De EUPE levert op vele fronten onvoldoende kwaliteit: elementaire zaken als de colleges, het studiemateriaal en de huisvesting vertonen ‘ernstige en langdurige tekortkomingen’. Voor de ongeveer 65 studenten die aan de EUPE ingeschreven staan wordt vervangende opleiding en huisvesting gezocht”, stelt het ministerie in een verklaring.

Studenten de dupe

Van Bijsterveldt: “Dit is een onverantwoorde situatie waar meteen een eind aan moet komen. Anders worden de studenten de dupe”. Zij zal daarom alles in het werk stellen hen te helpen bij het vinden van een vervangende opleiding, stelt ze op de website van het ministerie. Strikt genomen heeft zij daar volgens het ministerie geen rol in, omdat het een particuliere opleiding betreft.

Volgens de European University geeft de Inspectie van het Onderwijs een verkeerde voorstelling van zaken. De beslissing zou op achterhaalde en onjuiste informatie zijn gebaseerd. “Wij zijn het er niet mee eens. Wij gaan dit aanvechten, maar in de tussentijd zijn de deuren gewoon open”, aldus iemand van de administratie die de telefoon beantwoordt. “We hebben hier nog meer opleidingen. Dit betreft alleen de geaccrediteerde en aangewezen opleiding en die moet nu sluiten. Niet de school”.

Juridische procedure

Volgens de medewerker kan de juridische procedure tegen de staat wel jaren duren. Tot die tijd hebben studenten van de European University geen recht op een verblijfsvergunning om hier te studeren en kunnen zij geen erkend diploma halen. De opleiding heeft een advocaat in de arm genomen en wil verder niet in detail treden over de zaak.

De aanwijzing voor de opleiding is in 1998 verleend. De zaak tegen de school speelt volgens het ministerie sinds 2006. Toen kreeg de opleiding het voordeel van de twijfel. De school kwam ook in opspraak door aanhouding van de directeur op verdenking van mensensmokkel. Vorig jaar deed de inspectie weer een uitgebreid onderzoek en constateerde dat de instelling niet aan de voorwaarden voor een aanwijzing voldeed. De instelling had volgens de wet nog drie maanden om orde op zaken te stellen. Dat is volgens het ministerie niet gelukt, waardoor de opleiding nu geen graad meer mag afgeven.

De gemeente Den Haag wil niet inhoudelijk op het nieuws reageren en de betekenis daarvan voor Den Haag als Internationale Stad. “Dit is een kwestie tussen het rijk en de opleiding. De gemeente is geen partij”, aldus een woordvoerder.