Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

De Schilderswijk moet weer een wijk worden waar mensen willen wonen, dat zei wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) tijdens de presentatie van het actieplan Deal Schilderswijk –Wereldwijk. Het college steekt € 11 miljoen in de wijk, ongeveer de helft daarvan was al gereserveerd voor de krachtwijken, de andere helft is extra. Verder lezen Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

Woningnood in Den Haag neemt toe

Het inwonertal van Den Haag groeit sneller, terwijl de bouw van het aantal woningen achter blijft bij de verwachtingen. Dat blijkt uit de evaluatie van de structuurvisie uit 2005. Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) probeert met hulp van buitenlandse investeerders de groei van het aantal woningen weer op orde te krijgen. Verder lezen Woningnood in Den Haag neemt toe

 Norder overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft een motie van wantrouwen overleefd. Dit keer ging het over het achterhouden van informatie rond noodlijdende woningcorporatie Vestia.

PVV’er Bart Brands had een debat aangevraagd over de situatie. Het was een openbaar vervolg van een besloten overleg, waaruit niet geciteerd mocht worden. Veel partijen vonden het niet correct van Brands om op deze manier, zonder te wachten op een openbare vergadering over Vestia, een motie in te dienen. Inge Vianen van GroenLinks keurde het instrument af, maar stemde wel voor, net als Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie achter Norder bleef staan. Ook de SP steunde de motie niet, de fractie voelde zich net als de coalitie goed genoeg geïnformeerd en had liever een motie tegen Vestia gezien. Norder kan in de openbaarheid niets zeggen, omdat dat Vestia veel geld kan kosten, zei hij. Hij hoopt dat er snel meer over gezegd kan worden, maar dat hangt af van de minister van Binnenlandse Zaken.

Geste moet boeten voor Stationsweg

Projectontwikkelaar Geste is volgens wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) verantwoordelijk voor ontstane onacceptabele situatie door stilstand van de renovatie en zeer slechte bouwkundige staat van de panden.

Aanschrijving en bestuursdwang is al opgelegd, schreef Norder al voor de vergadering aan de raad. In het korte openbare deel van de commissievergadering zei hij in een korte verklaring dat de  maatregelen en stappen die daarvoor noodzakelijk zijn om te zorgen dat ze hun verplichtingen nakomen worden ingezet.

Commissievoorzitter Bas Sepers: “We hebben een voorkeur voor een scenario waarover we door juridische en financiële positie van de gemeente in openbaarheid niets kunnen zeggen”. Norder had een voorkeur voor snelle actie, sloop en nieuwbouw, om de buurt weer snel toonbaar te maken. “Het is maar de vraag of dat sneller was geweest, gezien de houding van Geste”, zei Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij na afloop. Uit het feitenrelaas van Norder bleek vorige week al dat Geste meermaals geen gehoor gaf op verzoeken van de gemeente om uitleg te geven over de panden, wat uiteindelijk leidde tot het opleggen van bestuursdwang om Geste te dwingen afspraken na te komen.

De raad koos na een verhitte besloten vergadering van ongeveer anderhalf uur voor het scenario om de projectontwikkelaar goed aan te pakken. Over het besloten deel van de vergadering  wilde niemand iets zeggen, omdat het nadelig voor de onderhandelingspositie van de gemeente kan zijn als nu al in de openbaarheid komt hoe de gemeente Geste wil aanpakken.

Vier insprekers konden hun verhaal doen. Constance Bogers, oud-raadslid van de Haagse Stadspartij en degene in het rijtje van de Stationsweg die zich niet uit liet kopen hield net als haar voormalige buurvrouw van het inmiddels gesloopte hotel Aristo de gemeente medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van de monumentale gevels. De raad wil hier nog niet op in gaan, omdat ze eerst willen dat de gemeente de projectontwikkelaar aanpakt. Daarna volgt ongetwijfeld de vraag of de gemeente ook steken heeft laten vallen. D66-raadslid Martijn Bordewijk vindt in ieder geval dat Norder te lang heeft gewacht met het aanpakken van Geste waardoor de panden dusdanig verkrotten dat er tot noodsloop over moest worden gegaan. “Met als gevolg de inmiddels letterlijk afbrokkelende waardigheid van de beoogde rode loper de binnenstad in”. Bogers denkt dat de projectontwikkelaar de verkrotting zelfs nog een handje heeft geholpen door vloerbinten te verwijderen waardoor het pand naast haar huis instabiel werd.

De wethouder geeft voor de zomer uitleg over welke stappen er dan tegen Geste genomen zijn.

 

Bewegende gevel en erker leidden tot noodsloop Stationsweg

Een bewegende gevel en erker en ernstige toename van scheuren aan de Stationsweg 164/166 leidde tot noodsloop van het pand. Dat schrijft wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) aan de raad. De commissie vergadert op 5 april over zijn brief en de vertrouwelijke bijlage over de situatie aan de Stationsweg.

Consequentie en hoe ze verder gaan wordt in vertrouwelijke vergadering besproken. Er zijn verschillende scenario’s, maar die worden niet openbaar, omdat de eigenaar van de panden projectontwikkelaar Geste groep dan sterker staat in de komende onderhandelingen over de ontstane situatie.

Norder omschreef in zijn brief ook de verschillende momenten dat hij nieuws kreeg over de situatie. Dat begon op 1 november met een gesprek waarbij de ontwikkelaar aangaf dat de situatie ernstiger was dan gedacht. Het werk was toen al stilgelegd. De gemeente deed op 5 december een visuele inspectie en de panden oogden stabiel. Geste krijgt wel de opdracht met een rapport aan te tonen dat de situatie niet gevaarlijk was. Op 16 februari blijkt uit de rapporten dat de situatie zeer slecht is. De afdeling bouwconstructies van de gemeente bevestigt dat beeld een krappe week later na een inspectie. Weer een week later volgt bestuursdwang, zodat Geste binnen een maand maatregelen moet nemen om de constructieve veiligheid van de panden te waarborgen. “Hiermee heeft de gemeente nog een uiterste poging gedaan om de panden te handhaven”, schrijft Norder.

Geste dient op 13 maart een plan in waaruit blijkt dat het pand 164/166 zo onveilig is dat herstelwerk voor passanten en werklieden  tot onverantwoord gevaar kunnen leiden. Norder geeft direct opdracht tot een inspectie ter plaatse en hieruit blijkt dat er sinds de vorige inspectie in februari acute scheurvorming is. De wethouder kan dan niet meer wachten op een sloopvergunning, omdat dan ook het aangrenzende huis van voormalig raadslid Constance Bogers gevaar zou kunnen lopen. Het trottoir wordt direct afgezet om gevaar voor passanten te voorkomen en de eigenaar krijgt een mondelinge sommering om te slopen. De panden 156-162, waarvoor een sloopvergunning is verleend, worden aansluitend gesloopt omdat deze samenhang met het noodslooppand hebben.

Mogelijk fouten in bouwvergunning ‘Polenhotel’

De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit Midden- en Oost Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten. Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend, ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in de raad zou bespreken.

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen. De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van GroenLinks-raadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en plichten.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken. Norder antwoordde dat hij ervanuit gaat dat het goed geregeld is, de bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit binnen twee weken uit te zoeken.

Een deel van de raad was ook verbolgen over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die zeggen dat ze rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven.

Norder wees de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.

Onderzoek naar staat panden Stationsweg

Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) laat onderzoeken hoe de staat van de panden aan de Stationsweg is. Het onderzoek wordt betaald door Geste Groep en uitgevoerd door een onafhankelijk bouwtechnisch bureau.

Dat zei de wethouder in de  commissievergadering over de Stationsweg. Aanleiding is de bouwstop van Geste, terwijl de oplevering van de nieuwbouw in mei gepland stond.

In de raad is veel verontwaardiging over de ontstane situatie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Het is schandalig. Dit zijn ordinaire speculatiepraktijken. De ramen zijn eruit gesloopt zodat de tijd en het water z’n werk kunnen doen. Bij ’t Achterom is dezelfde methode gehanteerd. Historische panden moesten zo gesloopt worden. Dit moeten we niet meer accepteren. We mogen niet afhankelijk zijn van de grillen van één of andere projectontwikkelaar”. Bij GroenLinks-raadslid Inge Vianen kwam ‘stoom uit de oren’, toen ze ervan hoorde. Norder zei dat hij afgelopen jaar op de hoogte was gesteld van de problemen door Stevers. Die “vertelde hem dat de staat van de panden veel slechter was dan in 2007 bij de koop uit het taxatierapport bleek. Norder heeft hem toen naar eigen zeggen succes gewenst bij het naleven van het contract. Stevers wil er nu niet verder mee en heeft daarom de bouw stilgelegd, bleek uit een recent gesprek tussen de directeur en de wethouder.

Norder is ook verontwaardigd. “Iemand gaat een deal aan willens en wetens met panden met achterstallig onderhoud zoals in 2007 geconstateerd. We zijn niet met de eerste de beste amateur in zee gegaan, Geste is eigenaar van duizenden panden die echt wel weet wat hij doet”.

De wethouder deelde mee dat de sloop volgens de vergunning is verlopen en dat er wel enkele bouwactiviteiten zijn geweest: “Er is bijvoorbeeld een vloer gestort. Dat was ook nodig om te voorkomen dat het gebouw tijdens de sloopwerkzaamheden zou instorten”. Inmiddels heeft Geste ook bouwborden geplaatst om de lelijke vervallen panden aan het oog te onttrekken. “Ik heb gezegd het ziet er niet uit, doe er wat aan. Daarop is nieuwe bebording met kunstuitingen erop geplaatst. Het blijft een bouwbord, mooier wordt het niet. De voorkanten van de woningen zijn gestut, het is een bouwput. Er moest ook iets voor worden gezet om er veilig langs te kunnen. En dit is beter dan de vervallen stickers die erop zaten”.  Martijn Borderwijk van D66  vindt het onvoldoende: “Het zijn mooie letters op een schutting. Een kunstuiting op een middenstukje van drie vier schuttingen. Not good enough”.

Norder wilde in de openbare vergadering niets over het vervolg kwijt. “De Geste groep kijkt misschien mee. Als zij strategie weten is mijn onderhandelingspositie zo dun als een dubbeltje”. Over ongeveer drie weken verwacht hij de uitslag van het onderzoek naar de panden en zal dan verder praten met Geste.

Norder spreekt volgende week met Geste

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) spreekt volgende week met projectontwikkelaar Geste Groep over de Stationsbuurt. Deze heeft tot ontsteltenis van de bewoners alle werkzaamheden in die buurt stilgelegd.

De commissie Ruimte zou deze week met Norder praten over de ontstane situatie. Hij liet echter weten nu nog niet op de zaak in te kunnen gaan, omdat hij eerst het gesprek met Geste wil afwachten. De woningen die de projectontwikkelaar zou bouwen voor station Hollands Spoor, hadden in mei 2011 al opgeleverd moeten zijn. De panden staan er nu verpauperd bij.

“Wij hebben gehoord dat de werkzaamheden zijn stilgelegd, maar hebben nog geen officiële bevestiging van de projectontwikkelaar gehad”, aldus de woordvoerder van de wethouder. Zij wil verder geen mededelingen doen, tot de gemeenteraad is geïnformeerd over mogelijke uitkomsten van het gesprek.

Bewoners medeverantwoordelijk voor krachtwijkenaanpak

De gemeente Den Haag bezuinigt niet op de aanpak van krachtwijken. Ondanks dat het Rijk de geldkraan dichtdraait, gaat de gemeente door. De tweede fase krachtwijkenaanpak verwacht meer van bewoners en heeft speciale aandacht voor de Schilderswijk.

Wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) heeft geen goed woord over voor de bezuinigingen op de krachtwijken door de Rijksoverheid, ondanks eerdere beloften van tien jaar steun. “Waar wij niets bezuinigen heeft het Rijk er niets meer voor over. Dit is een contractbreuk die zijn weerga niet kent”. Ondanks alle bezuinigingen is Norder er trots op dat Den Haag als enige grote stad €0,- bezuinigt op de krachtwijken.

Nieuwe accenten

In de tweede fase is de Schilderswijk verheven tot apart onderwerp. “Waar je in de andere drie krachtwijken, Zuidwest, Rivierenbuurt/Spoorwijk en Transvaal vooruitgang ziet, blijft de Schilderswijk achter”. Norder wil kijken of hij met het Rijk hierover afspraken kan maken. Het Rijk biedt namelijk al hulp aan Rotterdam-Zuid, Norder wil hetzelfde voor de Schilderswijk.

Daarnaast blijven de oude pijlers: schoon, jongeren en onderwijs, aan het werk en de wijkeconomie in de tweede fase overeind. Maar wel met meer verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en scholen. Scholen gaan de ‘snoeproutes’ schoonhouden, de wandelwegen van openbaar vervoer naar school waar veel snoepwikkels op straat belanden.

Meewerken

Van bewoners wordt ook meer gevraagd dan het meedenken in de eerste fase. Wie niet meewerkt aan hulp, het vinden van een baan, of aan het schoonhouden van de buurt loopt het risico op een sanctie, bijvoorbeeld korting op de uitkering. “Op de bank zitten is geen optie meer”. De wethouder start een experiment met 20 blokken in de vier wijken. Hij wil bewoners daar verantwoordelijk maken voor het schoonhouden van hun directe omgeving. Zij krijgen een rechtstreeks nummer naar een speciaal serviceteam waar zij bijvoorbeeld groot zwerfvuil als een matras rond ondergrondse containers kunnen melden. “En als zij weten wie die matras daar heeft neergelegd, mogen ze dat ook vertellen. De gemeente gaat erop af, ruimt de troep op en als bekend dan gaan we bij de dader langs om een boete te innen”.

 15 Miljoen

Voor de tweede fase zijn de activiteiten van de afgelopen vier jaar tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat met het stoppen van projecten die weinig opleveren en restanten uit afgeronde projecten €15 miljoen vrij komt voor de tweede fase. Een deel hiervan komt uit afgeronde projecten die goedkoper konen, zoals de Paul Krugerlaan, of die niet werkten, zoals met meer communicatie bewoners betrokken krijgen bij hun wijk.

Prestatieafspraken

Norder en de woningcorporaties gaan ‘full swing’ door met de wijkenaanpak. Een deel daarvan is eerder opgenomen in nieuwe prestatieafspraken die deze week met corporaties zijn gesloten. Naast productieafspraken over aantallen woningen in goedkope en middensegment is extra ingezet op het verbeteren van de woonomgeving van huurders door bestrijding van woonoverlast, onderhoud van de woningen en het verduurzamen van de woningvoorraad. Daarnaast zijn maatregelen tegen scheefwonen, huisvesting voor arbeidsmigranten en het wonen voor kwetsbare groepen opgenomen.

Einde aan soap bestemmingsplan Zeehelden

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier wordt deze week goedgekeurd door de Haagse gemeenteraad. Daarmee komt een einde aan een lang proces vol fouten.

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, was het laatste struikelblok. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep en het onderwerp terugstuurde naar de commissie.

Nog voor de eerste commissievergadering Ruimte na het zomerreces heeft de wethouder een brief gestuurd met uitleg over de gevolgde procedure. De bouw is volgens de wethouder stedenbouwkundig aanvaardbaar en de ruimte tussen de aanbouw en een bijgebouw worden expliciet aangemerkt als tuin. Omwonenden die moeite hebben met het bouwplan kunnen tegen dit plan in beroep gaan bij Raad van State. Daarmee was voor de meerderheid in de raad de kou uit de lucht, zo bleek tijdens de commissievergadering. Al betreuren diverse fracties de gang van zaken. Zij willen dat dit in de toekomst dit soort verwarring over procedures wordt voorkomen. De wethouder zegde toe dat zij hiernaar zal kijken en nog dit jaar met collega Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) een voorstel zal doen.

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier kwam moeizaam tot stand. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners onvoldoende bij de procedures betrokken. Na ruim twee jaar kan het bestemmingsplan nu worden vastgesteld door de raad.